Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2013 ΠΛHΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

3

4 ΔΟΜΗ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Δ/ΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

5 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

6 Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας Αντικείμενο εργασιών : διεκπεραίωση πληρωμών (συγκέντρωση έλεγχος δικαιολογητικών, προώθησή τους προς έγκριση και ενταλματοποίησής τους, στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου), έκδοση επιταγών ενταλμάτων, απόδοση κρατήσεων σε εφορία και ΙΚΑ, τήρηση αρχείου επιταγών

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ201120122013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-13 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ1065123310853383 ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ1625167611204421 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (€)407299,92263764,87266309,2937374,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (€)103994894942364644292721784781

8

9

10

11

12

13 Τμήμα προμηθειών Αντικείμενο εργασιών : προετοιμασία και διοικητικές ενέργειες διαγωνισμών εκτάκτων- τακτικών, σύνταξη προκηρύξεων, διαδικαστικά επιτροπών, συγκέντρωση προσφορών, μέριμνα αναθέσεων-συμβάσεων, εισηγήσεις κτλ

14 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013 Περιγραφή ΈργουΠόσο ΔαπάνηςΒαθμός Εκτέλεσης Προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλογίων στο πλαίσιο του έργου: Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης Διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ επτακόσια εβδομήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (236.771,06€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ολοκληρώθηκε στις 28.12.2012 Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στο ποσό μέχρι εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 71.961,79€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έχουν γίνει δύο διαγωνισμοί άγονοι, στις 14.2.2014 είναι ο επαναληπτικός «Καθαρισμός δρόμων του επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και τις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό και Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας» για τα έτη 2012 & 2013. Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός είναι 35.000,00€ επί του οποίου έγιναν οι διαγωνισμοί Τακτικοί Ετήσιοι Διαγωνισμοί

15 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013 Περιγραφή ΈργουΠόσο ΔαπάνηςΒαθμός Εκτέλεσης Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των ευπαθών ομάδων στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο της υλοποίησης επισιτιστικού προγράμματος με την συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ο Άγιος Γεράσιμος. 150.000,00 € Δύο διαγωνισμοί άγονοι και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης Προμήθεια Υλικών Κάθετης και Οριζόντιας Σήμανσης για το έτη 2012 & 2013 Έτος 2012: 22.673,08€. Έτος 2013: 23.66,36€ Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομείγματος για τα έτη 2012 & 2013 Έτος 2012: 24.403,20€, Έτος: 24.393,36€

16 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013 Περιγραφή ΈργουΠόσο ΔαπάνηςΒαθμός Εκτέλεσης Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμό 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%» Τακτικός Ετήσιος Διαγωνισμός: αρχικός & επαναληπτικός άγονοι Προμήθεια Ειδών στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Προϋπολογισμός 10.000,00€ Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2012.» Ο διαγωνισμός έγινε από την Κέρκυρα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2013.» Προϋπολογισμό 37.555,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Ο αρχικός διαγωνισμός δεν προχώρησε διότι υπήρξε ένσταση και προδικαστική προσφυγή

17 Τμήμα προσωπικού-μισθοδοσίας Αντικείμενο εργασιών : εκκαθάριση και έκδοση μισθοδοσίας προσωπικού, μονίμου εκτάκτου και συναφών δικαιολογητικών και εγγράφων, βεβαιώσεις για φορολογική χρήση –ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις ΙΚΑ, έκδοση δικαιολογητικών μετακινήσεων υπαλλήλων- αιρετών και σχετικές διαδικασίες εκκαθάρισης.

18 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΤΕΔΕΥΕΣΥΝΟΛΟΕΤΟΣ 59364341422010 52313221172011 45282921042012 4124232 902013

19

20

21

22

23

24 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ2011201220132011-2013 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ95822 ΜΕΤΑΤΑΞΗ55919 ΛΟΙΠΑ 2 2

25

26

27

28 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

29 Τμήμα κοινωνικής μέριμνας Αντικείμενο εργασιών : έκδοση εγγράφων για θέματα συναφή με τα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, ενέργειες για την προστασία των ηλικιωμένων τα ΑΜΕΑ, επιχορηγήσεις προνιακών επιδομάτων, συμμετοχή σε προγράμματα και επιτροπές, θεωρήσεις βιβλιαρίων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων κτλ

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 2011- 13 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 6050110 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 361147 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ24 2145 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΝ4 2125

31

32

33

34

35 Τμήμα υπηρεσιών και επαγγελμάτων υγείας Αντικείμενο εργασιών : έκδοση αδειών: επαγγελματικών χώρων, ασκήσεων επαγγέλματος, έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων για θέματα συναφή με τα επαγγέλματα υγείας, τοποθέτηση ειδικευομένων Ιατρών, θεωρήσεις εκδόσεις Ατομικών Βιβλιαρίων Υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και διοικητική και πρακτική διαχείριση:  ζητημάτων ναρκωτικών φαρμάκων  προγραμμάτων –επιδομάτων νεφροπαθών και μεταμοσχευόμενων,  υλοποίησης εμβολιασμών

36 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-13 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ42 6 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ22181252 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ13 39 ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 112 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 3710 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 321446

37

38

39

40

41

42 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 2011- 13 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ30 3868 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ8 816 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ37 5895 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΙ1 23

43

44

45

46

47 Τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου Αντικείμενο εργασιών : διαχείριση παραπόνων, καταγγελιών, εισηγήσεις ασκήσεως ποινικής διώξεως, έλεγχος και διοικητικές διαδικασίες: κινητών καντινών, καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων, καταστημάτων- επιχειρήσεων, πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών συστημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, βεβαιώσεις χρήσεως μουσικών οργάνων, έλεγχοι καπνίσματος, εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, εποπτικός έλεγχος υδάτων – αποβλήτων, επιτροπές θεωρήσεις μελετών κτλ

48 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕ ΤΙΑΣ 2011- 13 ΠΑΡΑΠΟΝΑ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ13061110301 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ4235 112 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ2223449 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΕ170201312683 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ204 9213 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΙ30 1575 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ152 17 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΌΧΙ ΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ35161263 ΕΠΟΠΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ5292182 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ845863205

49

50

51

52

53

54 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

55 Τμήμα εμπορίου Αντικείμενο εργασιών : Ανώνυμες εταιρείες: εγκρίσεις, ανανεώσεις, καταχωρήσεις, άδειες. Αγορανομικά θέματα, τιμοληψίες, έλεγχοι, δειγματοληψίες,θεωρήσεις βιβλίων εκδόσεις δελτίων πιστοποίησης τιμίων καυσίμων, αποφάσεις εκδόσεως, ανανεώσεις αδειών εμπορίου (υπαίθριου) εισηγήσεις επιβολής προστίμων (εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών), γνωμοδοτήσεις κτλ

56 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. (ΑΡΘΡΟ 63δ.Κ.Ν. 2190/20)4815 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. (ΠΡΟΣ ΥΠ.Α.Ν., ΔΥΟ & Α.Ε.)213053 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜ.)1132516 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΥΓΑΡΙΩΝ (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ-ΣΤΑΘΜΩΝ)54 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 2 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ( 5 ΖΥΓΑΡΙΕΣ) 3 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Α ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, 12 ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 60 ΑΝΤΛΙΕΣ18 ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 32 ΤΗΜΟΛΗΨΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ523631 ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ433

57 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ181921 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, Κ.Τ.Λ.12 ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Χ.Υ., ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, Κ.Τ.Λ.)909152 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ143045 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ325550

58 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ-33 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ392821 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ12815 ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ108-

59

60

61

62 Τμήμα χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών (εργαστηρίων, βιοτεχνιών) έλεγχος παραβατικών δραστηριοτήτων, σχετικές εισηγήσεις επιβολής προστίμων, γνωμοδοτήσεις κτλ Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών (εργαστηρίων, βιοτεχνιών) έλεγχος παραβατικών δραστηριοτήτων, σχετικές εισηγήσεις επιβολής προστίμων, γνωμοδοτήσεις κτλ

63 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-13 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ147 35 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)35311 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 35 70 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)1146 ΆΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ21710 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ2125 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ)13121641 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ563102170

64

65 Τμήμα επαγγέλματος Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών, διενέργεια εξετάσεων, καθορισμός (εισηγητικά) προστίμων, σχετικές εισηγήσεις, συγκρότηση επιτροπών και κλιμακίων για την διενέργεια ελέγχων, διερεύνηση καταγγελιών, αρχειακή καταγραφή κτλ Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών, διενέργεια εξετάσεων, καθορισμός (εισηγητικά) προστίμων, σχετικές εισηγήσεις, συγκρότηση επιτροπών και κλιμακίων για την διενέργεια ελέγχων, διερεύνηση καταγγελιών, αρχειακή καταγραφή κτλ

66 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2011-13 ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ803582197 ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ1107080260

67

68

69 Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης Αντικείμενο εργασιών : εκδόσεις αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, εγκρίσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, διαδικασίες έγκρισης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ενέργειες για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων KAI συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης κτλ

70 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2011201220132011-2013 ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ1191535 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.222949100

71

72

73 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

74 Τμήμα Αδειών Οδήγησης Αντικείμενο εργασιών : Έκδοση επέκταση, αναθεώρηση αδειών οδήγησης, αντικαταστάσεις αδειών με ανάλογες κοινοτικού τύπου, κατάθεση δικαιολογητικών υποψήφιων οδηγών, αναθεώρηση αδείας εκπαιδευτών, προγραμματισμός και διενέργεια πρακτικών εξετάσεων, αιτήσεις ανανέωσης συμβάσεων ιατρών, άδειες οδήγησης επαναπατριζομένων, στατιστικά, ειδικές άδειες κτλ

75 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΑΔ. ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ515465380 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ24522260 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ878020 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ14601380700 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ1259780 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ816659690 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ367290270 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ32- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ201822 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ302124 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ22- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ352 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΟΕΔΧ (ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΔΧ)1622

76

77

78

79

80

81 Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Αντικείμενο εργασιών : Εγκρίσεις, διαδικαστικά : αλλαγής χρώματος, πινακίδων, κινητήρα, φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, αποχαρακτηρισμοί, αντικαταστάσεις επιβατηγών δημοσίας χρήσεως, διαγραφές, φορτηγών, λεωφορείων, άδειες ταξινόμησης (λεωφορείων, φορτηγών κτλ) μεταβιβάσεις φορτηγών, επιβατικών, άρσεις παρακράτησης κυριότητας, ακινησία, άδειες οδικού μεταφορέα κτλ

82 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2011201220132011-2013 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)1812838 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ)84214 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)23282576 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ)4--4 ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)52-7 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ)22141551 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ)2211 44 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ)65516 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ)65516

83 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2011201220132011-2013 ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)110310360780 ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΔΧ)3339 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ1526646264 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ1024232176 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΙΧ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ44412 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)838468235 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ)18161347

84 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2011201220132011-2013 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ)406864172 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ)9121031 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΧ275663146 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΔΧ86620 ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΦΙΧ102247343692 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ28818 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ56617 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ2030 80 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ416 36

85 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΧ) ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ (ΔΙΧ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2011201220132011-2013 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ (ΕΙΧ)4902454901225 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΕΙΧ)510730 1970 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙΧ) ΚΑΙ (ΔΙΧ)243320360923 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ (ΔΙΧ)--240 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ Κ.Τ.Λ.250200 650 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ352280 912

86

87

88

89

90

91

92 Τμήμα τεχνικό Αντικείμενο εργασιών : Άδειες: βενζινάδικων, λειτουργίας συνεργείων, εγκρίσεις σχεδίων, άδειες άσκησης επαγγέλματος, χορήγηση αδειών ΚΟΚ, ανανεώσεις εξουσιοδότησης ΚΕΚ, CB, κάρτες στάθμευσης ΑΜΕΑ, κάρτες καυσαερίων, ανανεώσεις ραδιοσυχνοτήτων κτλ

93 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 2011- 201 3 ΑΔΕΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΩΝ- 1 Άδεια λειτουργί ας+1 άδεια ίδρυσης 2 άδειες λειτουργίας+2 άδειες ίδρυσης0 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ29314 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ3159 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ2--2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ3227 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ56415 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΟΚ122216 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΚ-10515 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ CB-4-4 ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ-325 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ-331039567266 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΡΑΔΙΟ/ΧΝΩΝ-4610 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-7120840015520

94

95

96 ΚΤΕΟ Αντικείμενο εργασιών : Διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων, χορήγηση ΚΕΚ

97 Απολογισμός ΚΤΕΟ 2011 – 2012 (το 2013 διεκόπη η λειτουργία του ΚΤΕΟ) Χορηγηθείσες ΚΕΚ 2010-2012 ΚΟΣΤΟΣ_ΚΕΚ20112012 ΕΙΧ ΕΔΧ11556 ΦΟΡΤΗΓΑ<3,54110 ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5-1283 ΦΟΡΤΗΓΟ>122015 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ>22 - Συρμός43

98 Διενεργούμενοι τεχνικοί έλεγχοι ανά κατηγορία οχήματος 2011 - 2012 ΚΑΤ_ΟΧΗΜ20112012 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ35 ΒΥΤΙΟ<3,534 ΒΥΤΙΟ>3,53231 ΕΔΧ3321 ΕΙΧ9241029 ΛΔΧ9285 ΛΙΧ17 ΦΙΧ<3,5248331 ΦΟΡΤΗΓΑ>3,5668557 Συνολικά20202080

99 Απολογισμός ΚΤΕΟ 2011 - 2012 Λοιπές υπηρεσίες20112012 Ειδικοί έλεγχοι - διασκευές1318 Πιστοποιητικά - ανανεώσεις ADR3228

100

101

102

103

104 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

105 Τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Αντικείμενο εργασιών : δειγματοληψίες, έλεγχοι, ενημερώσεις, υποβολή φακέλων υποψηφιότητας, οργανοληπτικές εξετάσεις, μελέτες, έκδοση οδηγιών, σχεδίαση υλοποίηση προγραμμάτων, χορήγηση αδειών για θέματα συσχετιζόμενα με το αντικείμενο του τμήματος με έμφαση σε ότι άπτεται της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (προϊόντα, εξοπλισμός επιχειρήσεις)

106 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ201120122013 Διεξαγωγή δειγματοληψιών οίνου, αρδευτικού νερού σε λίμνες, ζωοτροφών καθώς και η διακίνηση τους ΝΑΙ Δήλωση αποθεμάτων και παραγωγής από 10 οινοποιεία του Νομού και βοήθεια στην εξαγωγή του προϊόντος ΝΑΙ Έλεγχοι σε οπωροκηπευτικά, τρόφιμα και έλεγχοι καταλληλότητας των μέσων μεταφοράς, διατήρησης φρούτων και λαχανικών ΝΑΙ Κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας του προγράμματος 1.2.1. που αφορά σχέδια βελτίωσης αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 28 φάκελοι Έλεγχος 10 αγροκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε νέους γεωργούς ΝΑΙ Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων 20 Χορήγηση αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων σε αγροκτηνοτρόφους 22ΝΑΙ Δυνατότητα λήψης αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος σε 2 γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ΝΑΙ Συμμετοχή στο πρόγραμμα εξαίρεσης από κατεδάφιση πτηνοτροφικών κτηρίων, χορηγώντας 5 βεβαιώσεις ΝΑΙ Ενημέρωση αμπελουργικού και ελαιοκομικού μητρώου ΝΑΙ

107 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ201120122013 Σχεδίαση και υλοποίηση του προγράμματος «Δακοκτονίας» ΝΑΙ Υλοποίηση προγραμμάτων δωρεάν διανομής προϊόντων σε απόρους, συλλόγους και ιδρύματα ΝΑΙ Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές (π.χ. Ε.ΧΩ.Π., επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, κ.α.) ΝΑΙ Ορισμός υπαλλήλου με σκοπό την ανάρτηση των αποφάσεων του τμήματος στο Διαύγεια ΝΑΙ Οδηγίες για φυτοπροστασία σε καλλιέργειες (ελιές, αμπέλια, κηπευτικά, κ.α.) και για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ΝΑΙ Έλεγχος στη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με δειγματοληψίες φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου ΝΑΙ Αποστολή δειγμάτων στα Περιφερειακά Κέντρα του Νομού ΝΑΙ Δειγματοληψίες νωπών οπωροκηπευτικών για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ΝΑΙ Εφαρμογή προγράμματος επισκοπήσεων για έντομα καραντίνας ΝΑΙ Έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας για τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά ΝΑΙ Συμμετοχή στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών ΝΑΙ Ενημέρωση οινοποιείων και αμπελουργών για τις υποχρεώσεις τους ΝΑΙ

108 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ201120122013 Παραλαβή δηλώσεων παραγωγής και εμπορίας οινοποιείων ΝΑΙ Δειγματοληψία οίνων και αποστολή για χημική ανάλυση ΝΑΙ Οργανοληπτική εξέταση οίνων για κατάταξη κρασιών σε ΠΟΠ ΝΑΙ Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών οινοποιείων για διακίνηση στο εσωτερικό και εξωτερικό ΝΑΙ Παραλαβή και διανομή ταινιών ελέγχου για τα κρασιά ΠΟΠ ΝΑΙ Επιβολή κυρώσεων για νωπά επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά και λειτουργία επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των μεταποιητικών και τυποποιητικών μονάδων του Νομού μας ΝΑΙ Μελέτες για την κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών ΝΑΙ Έλεγχος καταλληλότητας αρδεύσεων νερού σε επτά σημεία ΝΑΙ

109 Τμήμα αλιείας Αντικείμενο εργασιών : Υδατοκαλλιέργειες (εισηγήσεις χωροθέτησης, βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, γνωμοδοτήσεις) Αλιεία ( γνωματεύσεις βεβαιώσεις, παροχή σύμφωνης γνώμης, οχημάτων, μηχανών σκαφών αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών κτλ) Διαχείριση προγραμμάτων, διενέργεια, ελέγχων αυτοψιών ενημέρωση αλιέων κτλ

110 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ2011201220132011-2013 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ2529 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ66315 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ35614 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ9101231 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ12151744 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ9101130 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ12151744 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ6065 190 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ5040 130 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ-101222 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ2320 63 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΑΣ ΣΕ Α/Κ ΣΚΑΦΗ67922 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ25 75 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-25 50 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 224 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ-224 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΛ. ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ-336 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ5101227

111

112

113

114

115 Τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής Αντικείμενο εργασιών : επενδυτικά σχέδια, υλοποιήσεις προγραμμάτων, εκδόσεις βεβαιώσεων– πιστοποιητικών, έλεγχοι, εκθέσεις, γνωματεύσεις, ενημέρωση, μητρώα σχετικά με την φυτική και την ζωική παραγωγή

116 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ201120122013 Εισήγηση δύο επενδυτικών σχεδίων: Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής ΝαιΝαι Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος κυκλοφορίας ζωοτροφών ΝαιΝαι Διεκπεραίωση φακέλων για την τυποποίηση ελαιολάδου 4 φάκελοι2 φάκελοι Συγκέντρωση και αποστολή στατιστικών στο αρμόδιο Υπουργείο ΝαιΝαι Ενημέρωση αμπελουργικού και ελαιοκομικού μητρώου ΝαιΝαι Υλοποίηση προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ΝαιΝαι Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας ΝαιΝαι Έκδοση βεβαιώσεων (επιδοτήσεις εξισωτικής, δικαιώματα επιλέξιμων, φύτευση αμπελώνων, αγροτικές αποθήκες) ΝαιΝαι

117 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ201120122013 Διενέργεια ελέγχων ( πχ καταλληλότητας αγροτεμαχίων) ΝαιΝαι Ενημέρωση (νέες δυναμικές καλλιέργειες, τεχνική καλλιεργειών, επιδοτήσεις κτλ) ΝαιΝαι Ολοκλήρωση πληρωμών μέτρου 3.1. Βιολογικής γεωργίας ΝαιΝαι Περαίωση προγράμματος μέτρου 3.7 απειλούμενων με εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων ΝαιΝαι Υλοποίηση προγραμμάτων μελισσοκομίας ( αντικατάσταση κυψελών, στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας) ΝαιΝαι

118 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη) 201120122013 Έγκριση φακέλων υποψηφιότητας στο μέτρο 1.1. βιολογική γεωργία διετούς παράτασης 8 φάκελοι7 φάκελοι Έγκριση 39 φακέλων υποψηφιότητας στη δράση 1.1. για την νέα 5 ετία ΝαιΝαι Έγκριση φακέλων για τη δράση 1.2 βιολογική κτηνοτροφία 62 φάκελοι56 φάκελοι Έγκριση φακέλων υποψηφιότητας για την διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 22 φάκελοι14 φάκελοι Εκτιμήσεις παραγωγής σε ζωικά και φυτικά προϊόντα, καλλιεργητικές εκτάσεις, ζωικό κεφάλαιο ΝαιΝαι Καταγραφή τιμών και αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων-σύνταξη πινάκων ΝαιΝαι Σύνταξη εκθέσεων για την πορεία κυριοτέρων καλλιεργειών του Νομού ΝαιΝαιΝαι Εδόθησαν γνωμοδοτήσεις σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αναπτυξιακά προγράμματα Ναι Συνέχιση του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών» Ναι

119 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ201120122013 Αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών προηγούμενων ετών Ναι Τακτοποίηση του αμπελουργικού μητρώου από εκκρεμότητες Ναι Συγκέντρωση δηλώσεων παραγωγής και αποθεμάτων αμπελοκαλλιεργητών και οινοποιείων Ναι Ενημέρωση αγροτών για νέες καλλιέργειες (τεχνικές, επιδοτήσεις, λιπάνσεων, κ.α.) Ναι Φυτοϋγειονομικός έλεγχος σε καλλιέργειες για έντομα και ασθένειες (πρόγραμμα «επισκοπήσεις καλλιεργειών») Ναι Έλεγχοι σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, χορηγήσεις ανανέωσης αδειών και έκδοση νέων αδειών Δειγματοληψίες φαρμάκων σε προϊόντα του ΥΠΑΑΤ Συνέχιση των παρακάτω προγραμμάτων: 1) Μέτρα βελτίωσης ποιότητας προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, 2) Βιολογικής γεωργίας, 3) Σπάνιες φυλές, 4) Βιολογικής κτηνοτροφίας, 5) Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας και 6) Προγράμματα μελισσοκομίας Ναι

120 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ201120122013 Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνό-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Ναι Παρακολούθηση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Νομού Ναι Εκτιμήσεις παραγωγής ζωικών και φυτικών προϊόντων καθώς επίσης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου Ναι Εφαρμογή του καν. ΕΚ 543/2009 που αφορά καλλιεργούμενες εκτάσεις και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο Νομό (με μηνιαία καταγραφή και τρίμηνη αναφορά- ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ) Ναι Πρόταση για έκδοση της ΚΥΑ του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 Ναι Πρόταση για τοποθέτηση των κυριότερων αγροτικών προϊόντων της ΠΙΝ Ναι Παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις καλλιέργειες του Νομού (φοιτητές, φορείς, κ.α.) Ναι Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές (δακοκτονία, κ.α.) Ναι

121 Τμήμα κτηνιατρικής Αντικείμενο εργασιών : εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, γνωμοδοτήσεις, χορηγήσεις αδειών, πιστοποιητικών, για επιχειρήσεις, μονάδες, σκάφη, οχήματα, διενέργεια ελέγχων, συμμετοχή σε προγράμματα, διάφορες κτηνιατρικές πράξεις (νεκροψίες, αποστολή δειγμάτων για ελέγχους κτλ)

122 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ201120122013 ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ107213262431 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ86196272 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ331524 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ2521153 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ184161 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ30712069 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ200120150 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ103213411328 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ337-- ΝΕΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ-489529

123 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ201120122013 ΑΔΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΟ1-- ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ1-- ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ111 ΕΛΕΧΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΩΝ-3130 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ--2 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ--1 ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ--1 ΑΔΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ--1

124 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ201120122013 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1054 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ566158 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ14729102 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-22

125 ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ201120122013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΟΩΝ221162254 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ-208 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ-1910

126 ΕΛΕΓΧΟΙ201120122013 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ9624 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ333 ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ1-1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ3-1 ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ487 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ1-2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΙΩΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ2214 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ-4813 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ64 ΗΜΕΡΕΣ15 ΗΜΕΡΕΣ21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ671219 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ2905084 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ814545715837 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΥ7483 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ-21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-1-

127 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ201120122013 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ( ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ580 ΖΩΑ-- ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΗΣ-269 ΖΩΑ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ( ΣΕ 10 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ-1432 ΖΩΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-271 ΖΩΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 5 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ-1138 ΖΩΑ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕ 87 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ--22437 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 31 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΒΟΟΕΙΔΩΝ--169 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 16 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ--4691 ΖΩΑ

128 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201120122013 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ-2027 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ-1115 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΣΚΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ-2135

129

130

131

132

133

134 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

135 Τμήμα περιβάλλοντος και υδροικονομίας Αντικείμενο εργασιών : εισηγήσεις, αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις, έκδοση απαλλακτικών από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έλεγχοι βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, εξέταση μελετών, συμμετοχή στο συμβούλιο πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων κτλ

136

137 ΑΕΠΟ - ΠΠΔ201120122013ΣΥΝΟΛΟ 3-ΕΤΙΑΣ ΟΜ1-ΟΔΟΠΟΙΙΑ4217 ΟΜ2-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ5308 ΟΜ3-ΛΙΜΕΝΙΚΑ0000 ΟΜ4-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ0000 ΟΜ5-ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ.0000 ΟΜ6-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ82111 ΟΜ7-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ3418 ΟΜ8-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ0000 ΟΜ9-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ207431 ΟΜ10-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ358144 ΟΜ11-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ1412329 ΟΜ12-ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΕΡΑΙΕΣ2635162 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ1157312200

138 ΑΕΠΟ - ΠΠΔ201120122013ΣΥΝΟΛΟ 3-ΕΤΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ913028149 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ1941841 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ555268175 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ (αρ. υποθέσεων)0313061 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (αρ.υποθέσεων)0055 ΣΥΠΟΘΑ (αριθ. Υποθέσεων)0147286

139

140 Τμήμα πληροφορικής Αντικείμενο εργασιών : τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και χρηστών, συνδέσεις, επίλυση θεμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμός κτλ

141 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 201120122013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007ΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Η/ΥΝΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΝΟ (ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ: ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ, ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΡΑΝΤΑΡ). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝΝΑΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΝΑΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΕΔΕΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ.-ΝΑΙ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google