Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΛHΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

3

4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

5 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

6 Τμήμα ταμειακής υπηρεσίας
Αντικείμενο εργασιών : διεκπεραίωση πληρωμών (συγκέντρωση έλεγχος δικαιολογητικών, προώθησή τους προς έγκριση και ενταλματοποίησής τους, στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου), έκδοση επιταγών ενταλμάτων, απόδοση κρατήσεων σε εφορία και ΙΚΑ, τήρηση αρχείου επιταγών

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 1065 1233 1085 3383 ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 1625 1676 1120 4421 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (€) 407299,92 263764,87 266309,2 937374,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ (€)

8

9

10

11

12

13 Τμήμα προμηθειών Αντικείμενο εργασιών : προετοιμασία και διοικητικές ενέργειες διαγωνισμών εκτάκτων- τακτικών, σύνταξη προκηρύξεων, διαδικαστικά επιτροπών, συγκέντρωση προσφορών, μέριμνα αναθέσεων-συμβάσεων, εισηγήσεις κτλ

14 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013
Περιγραφή Έργου Πόσο Δαπάνης Βαθμός Εκτέλεσης Προμήθεια μουσικών οργάνων και αναλογίων στο πλαίσιο του έργου: Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης Διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ επτακόσια εβδομήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών ( ,06€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ολοκληρώθηκε στις Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στο ποσό μέχρι εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών ,79€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έχουν γίνει δύο διαγωνισμοί άγονοι, στις είναι ο επαναληπτικός «Καθαρισμός δρόμων του επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και τις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. – Επαρχιακό και Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας» για τα έτη 2012 & 2013. Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός είναι ,00€ επί του οποίου έγιναν οι διαγωνισμοί Τακτικοί Ετήσιοι Διαγωνισμοί

15 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013
Περιγραφή Έργου Πόσο Δαπάνης Βαθμός Εκτέλεσης Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των ευπαθών ομάδων στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο της υλοποίησης επισιτιστικού προγράμματος με την συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ο Άγιος Γεράσιμος. ,00 € Δύο διαγωνισμοί άγονοι και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης Προμήθεια Υλικών Κάθετης και Οριζόντιας Σήμανσης για το έτη 2012 & 2013 Έτος 2012: ,08€. Έτος 2013: 23.66,36€ Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομείγματος για τα έτη 2012 & 2013 Έτος 2012: ,20€, Έτος: ,36€

16 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Απολογισμός 2011-2013
Περιγραφή Έργου Πόσο Δαπάνης Βαθμός Εκτέλεσης Πρόχειρος Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμό ,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%» Τακτικός Ετήσιος Διαγωνισμός: αρχικός & επαναληπτικός άγονοι Προμήθεια Ειδών στο Πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Προϋπολογισμός ,00€ Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2012.» Ο διαγωνισμός έγινε από την Κέρκυρα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2013.» Προϋπολογισμό ,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Ο αρχικός διαγωνισμός δεν προχώρησε διότι υπήρξε ένσταση και προδικαστική προσφυγή

17 Τμήμα προσωπικού-μισθοδοσίας
Αντικείμενο εργασιών : εκκαθάριση και έκδοση μισθοδοσίας προσωπικού, μονίμου εκτάκτου και συναφών δικαιολογητικών και εγγράφων, βεβαιώσεις για φορολογική χρήση –ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις ΙΚΑ, έκδοση δικαιολογητικών μετακινήσεων υπαλλήλων-αιρετών και σχετικές διαδικασίες εκκαθάρισης.

18 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ 59 36 43 4 142 2010 52 31 32 2 117 2011 45 28 29 104 2012 41 24 23 90 2013

19

20

21

22

23

24 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 9 5 8 22 ΜΕΤΑΤΑΞΗ 19 ΛΟΙΠΑ 2

25

26

27

28 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

29 Τμήμα κοινωνικής μέριμνας
Αντικείμενο εργασιών : έκδοση εγγράφων για θέματα συναφή με τα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, ενέργειες για την προστασία των ηλικιωμένων τα ΑΜΕΑ, επιχορηγήσεις προνιακών επιδομάτων, συμμετοχή σε προγράμματα και επιτροπές, θεωρήσεις βιβλιαρίων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων κτλ

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 60 50 110 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 36 11 47 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 24 21 45 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΝ 4 25

31

32

33

34

35 Τμήμα υπηρεσιών και επαγγελμάτων υγείας
Αντικείμενο εργασιών : έκδοση αδειών: επαγγελματικών χώρων, ασκήσεων επαγγέλματος, έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων για θέματα συναφή με τα επαγγέλματα υγείας, τοποθέτηση ειδικευομένων Ιατρών, θεωρήσεις εκδόσεις Ατομικών Βιβλιαρίων Υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και διοικητική και πρακτική διαχείριση: ζητημάτων ναρκωτικών φαρμάκων προγραμμάτων –επιδομάτων νεφροπαθών και μεταμοσχευόμενων, υλοποίησης εμβολιασμών

36 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 4 2 6 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 22 18 12 52 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 13 39 ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 7 10 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 32 14 46

37

38

39

40

41

42 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 30 38 68 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37 58 95 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΙ 1 2 3

43

44

45

46

47 Τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου
Αντικείμενο εργασιών : διαχείριση παραπόνων, καταγγελιών, εισηγήσεις ασκήσεως ποινικής διώξεως, έλεγχος και διοικητικές διαδικασίες: κινητών καντινών, καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων, καταστημάτων- επιχειρήσεων, πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων , αποχετευτικών συστημάτων, κολυμβητικών δεξαμενών, βεβαιώσεις χρήσεως μουσικών οργάνων, έλεγχοι καπνίσματος, εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, εποπτικός έλεγχος υδάτων –αποβλήτων, επιτροπές θεωρήσεις μελετών κτλ

48 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 130 61 110 301 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 42 35 112 ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 22 23 4 49 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΕ 170 201 312 683 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 204 9 213 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΙ 30 15 75 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 2 17 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΌΧΙ ΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 16 12 63 ΕΠΟΠΤΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 52 21 82 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 84 58 205

49

50

51

52

53

54 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

55 Τμήμα εμπορίου Αντικείμενο εργασιών : Ανώνυμες εταιρείες: εγκρίσεις, ανανεώσεις, καταχωρήσεις, άδειες. Αγορανομικά θέματα, τιμοληψίες, έλεγχοι, δειγματοληψίες,θεωρήσεις βιβλίων εκδόσεις δελτίων πιστοποίησης τιμίων καυσίμων, αποφάσεις εκδόσεως, ανανεώσεις αδειών εμπορίου (υπαίθριου) εισηγήσεις επιβολής προστίμων (εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών), γνωμοδοτήσεις κτλ

56 3 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, 12 ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. (ΑΡΘΡΟ 63δ.Κ.Ν. 2190/20) 4 8 15 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. (ΠΡΟΣ ΥΠ.Α.Ν., ΔΥΟ & Α.Ε.) 21 30 53 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜ.) 113 25 16 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΥΓΑΡΙΩΝ (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ-ΣΤΑΘΜΩΝ) 54 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 2 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ( 5 ΖΥΓΑΡΙΕΣ) 3 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, 12 ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 60 ΑΝΤΛΙΕΣ 18 ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 3 2 ΤΗΜΟΛΗΨΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 52 36 31 ΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

57 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18 19 21 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, Κ.Τ.Λ. 12 ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Χ.Υ., ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, Κ.Τ.Λ.) 90 91 52 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14 30 45 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 32 55 50

58 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ- ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ - 3 ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 39 28 21 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 12 8 15 ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 10

59

60

61

62 Τμήμα χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων
Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών (εργαστηρίων, βιοτεχνιών) έλεγχος παραβατικών δραστηριοτήτων, σχετικές εισηγήσεις επιβολής προστίμων, γνωμοδοτήσεις κτλ

63 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 14 7 35 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 3 5 11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 70 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 1 4 6 ΆΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2 10 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ) 13 12 16 41 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 63 102 170

64

65 Τμήμα επαγγέλματος Αντικείμενο εργασιών : αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών, διενέργεια εξετάσεων, καθορισμός (εισηγητικά) προστίμων, σχετικές εισηγήσεις, συγκρότηση επιτροπών και κλιμακίων για την διενέργεια ελέγχων, διερεύνηση καταγγελιών, αρχειακή καταγραφή κτλ

66 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 80 35 82 197 ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 110 70 260

67

68

69 Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
Αντικείμενο εργασιών : εκδόσεις αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, εγκρίσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, διαδικασίες έγκρισης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ενέργειες για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων KAI συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης κτλ

70 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 11 9 15 35 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. 22 29 49 100

71

72

73 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

74 Τμήμα Αδειών Οδήγησης Αντικείμενο εργασιών : Έκδοση επέκταση, αναθεώρηση αδειών οδήγησης, αντικαταστάσεις αδειών με ανάλογες κοινοτικού τύπου, κατάθεση δικαιολογητικών υποψήφιων οδηγών, αναθεώρηση αδείας εκπαιδευτών, προγραμματισμός και διενέργεια πρακτικών εξετάσεων, αιτήσεις ανανέωσης συμβάσεων ιατρών, άδειες οδήγησης επαναπατριζομένων, στατιστικά, ειδικές άδειες κτλ

75 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΑΔ. ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 515 465 380 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 245 222 60 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 87 80 20 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1460 1380 700 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 125 97 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 816 659 690 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 367 290 270 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 3 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ 18 22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 30 21 24 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΟΕΔΧ (ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΔΧ) 16

76

77

78

79

80

81 Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
Αντικείμενο εργασιών : Εγκρίσεις, διαδικαστικά : αλλαγής χρώματος, πινακίδων, κινητήρα, φορτηγών δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως, αποχαρακτηρισμοί , αντικαταστάσεις επιβατηγών δημοσίας χρήσεως, διαγραφές, φορτηγών, λεωφορείων, άδειες ταξινόμησης (λεωφορείων, φορτηγών κτλ) μεταβιβάσεις φορτηγών, επιβατικών, άρσεις παρακράτησης κυριότητας, ακινησία, άδειες οδικού μεταφορέα κτλ

82 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 18 12 8 38 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ) 4 2 14 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 23 28 25 76 ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ) - ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 5 7 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ) 22 15 51 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ) 11 44 ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ) 6 16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ)

83 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 110 310 360 780 ΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΔΧ) 3 9 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 152 66 46 264 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 102 42 32 176 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΛΙΧ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 12 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 83 84 68 235 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΔΧ) 18 16 13 47

84 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΦΙΧ) 40 68 64 172 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ) 9 12 10 31 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΧ 27 56 63 146 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΔΧ 8 6 20 ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΦΙΧ 102 247 343 692 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 18 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 5 17 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 30 80 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 4 16 36

85 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΧ) ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΑ (ΔΙΧ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ (ΕΙΧ) 490 245 1225 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (ΕΙΧ) 510 730 1970 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙΧ) ΚΑΙ (ΔΙΧ) 243 320 360 923 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ (ΔΙΧ) - 240 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗΣ Κ.Τ.Λ. 250 200 650 ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 352 280 912

86

87

88

89

90

91

92 Τμήμα τεχνικό Αντικείμενο εργασιών :Άδειες: βενζινάδικων, λειτουργίας συνεργείων, εγκρίσεις σχεδίων, άδειες άσκησης επαγγέλματος, χορήγηση αδειών ΚΟΚ, ανανεώσεις εξουσιοδότησης ΚΕΚ, CB, κάρτες στάθμευσης ΑΜΕΑ, κάρτες καυσαερίων, ανανεώσεις ραδιοσυχνοτήτων κτλ

93 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 2011-2013
ΑΔΕΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΩΝ - 1 Άδεια λειτουργίας+1 άδεια ίδρυσης 2 άδειες λειτουργίας+2 άδειες ίδρυσης ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 9 3 14 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 5 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7 ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6 4 15 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΟΚ 12 16 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΚ 10 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ CB ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 3310 3956 7266 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΡΑΔΙΟ/ΧΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7120 8400 15520

94

95

96 ΚΤΕΟ Αντικείμενο εργασιών :Διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων, χορήγηση ΚΕΚ

97 (το 2013 διεκόπη η λειτουργία του ΚΤΕΟ)
Απολογισμός ΚΤΕΟ 2011 – 2012 (το 2013 διεκόπη η λειτουργία του ΚΤΕΟ) Χορηγηθείσες ΚΕΚ ΚΟΣΤΟΣ_ΚΕΚ 2011 2012 ΕΙΧ ΕΔΧ 115 56 ΦΟΡΤΗΓΑ<3,5 41 10 ΦΟΡΤΗΓΟ 3,5-12 8 3 ΦΟΡΤΗΓΟ>12 20 15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ>22 - Συρμός 4

98 Διενεργούμενοι τεχνικοί έλεγχοι ανά κατηγορία οχήματος 2011 - 2012
ΚΑΤ_ΟΧΗΜ 2011 2012 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 3 5 ΒΥΤΙΟ<3,5 4 ΒΥΤΙΟ>3,5 32 31 ΕΔΧ 33 21 ΕΙΧ 924 1029 ΛΔΧ 92 85 ΛΙΧ 17 ΦΙΧ<3,5 248 331 ΦΟΡΤΗΓΑ>3,5 668 557 Συνολικά 2020 2080

99 Απολογισμός ΚΤΕΟ 2011 - 2012 Λοιπές υπηρεσίες 2011 2012
Ειδικοί έλεγχοι - διασκευές 13 18 Πιστοποιητικά - ανανεώσεις ADR 32 28

100

101

102

103

104 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

105 Τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου
Τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Αντικείμενο εργασιών : δειγματοληψίες, έλεγχοι, ενημερώσεις, υποβολή φακέλων υποψηφιότητας, οργανοληπτικές εξετάσεις, μελέτες, έκδοση οδηγιών, σχεδίαση υλοποίηση προγραμμάτων, χορήγηση αδειών για θέματα συσχετιζόμενα με το αντικείμενο του τμήματος με έμφαση σε ότι άπτεται της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής (προϊόντα, εξοπλισμός επιχειρήσεις)

106 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2011 2012 2013 Διεξαγωγή δειγματοληψιών οίνου, αρδευτικού νερού σε λίμνες, ζωοτροφών καθώς και η διακίνηση τους ΝΑΙ Δήλωση αποθεμάτων και παραγωγής από 10 οινοποιεία του Νομού και βοήθεια στην εξαγωγή του προϊόντος Έλεγχοι σε οπωροκηπευτικά, τρόφιμα και έλεγχοι καταλληλότητας των μέσων μεταφοράς, διατήρησης φρούτων και λαχανικών Κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας του προγράμματος που αφορά σχέδια βελτίωσης αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 28 φάκελοι Έλεγχος 10 αγροκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε νέους γεωργούς Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας γεωργικών ελκυστήρων 20 Χορήγηση αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων σε αγροκτηνοτρόφους 22 Δυνατότητα λήψης αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος σε 2 γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Συμμετοχή στο πρόγραμμα εξαίρεσης από κατεδάφιση πτηνοτροφικών κτηρίων, χορηγώντας 5 βεβαιώσεις Ενημέρωση αμπελουργικού και ελαιοκομικού μητρώου

107 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2011 2012 2013 Σχεδίαση και υλοποίηση του προγράμματος «Δακοκτονίας» ΝΑΙ Υλοποίηση προγραμμάτων δωρεάν διανομής προϊόντων σε απόρους, συλλόγους και ιδρύματα Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές (π.χ. Ε.ΧΩ.Π., επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, κ.α.) Ορισμός υπαλλήλου με σκοπό την ανάρτηση των αποφάσεων του τμήματος στο Διαύγεια Οδηγίες για φυτοπροστασία σε καλλιέργειες (ελιές, αμπέλια, κηπευτικά, κ.α.) και για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων Έλεγχος στη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με δειγματοληψίες φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αποστολή δειγμάτων στα Περιφερειακά Κέντρα του Νομού Δειγματοληψίες νωπών οπωροκηπευτικών για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων Εφαρμογή προγράμματος επισκοπήσεων για έντομα καραντίνας Έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας για τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά Συμμετοχή στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Ενημέρωση οινοποιείων και αμπελουργών για τις υποχρεώσεις τους

108 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2011 2012 2013 Παραλαβή δηλώσεων παραγωγής και εμπορίας οινοποιείων ΝΑΙ Δειγματοληψία οίνων και αποστολή για χημική ανάλυση Οργανοληπτική εξέταση οίνων για κατάταξη κρασιών σε ΠΟΠ Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών οινοποιείων για διακίνηση στο εσωτερικό και εξωτερικό Παραλαβή και διανομή ταινιών ελέγχου για τα κρασιά ΠΟΠ Επιβολή κυρώσεων για νωπά επεξεργασμένα οπωροκηπευτικά και λειτουργία επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των μεταποιητικών και τυποποιητικών μονάδων του Νομού μας Μελέτες για την κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών Έλεγχος καταλληλότητας αρδεύσεων νερού σε επτά σημεία

109 Τμήμα αλιείας Αντικείμενο εργασιών : Υδατοκαλλιέργειες (εισηγήσεις χωροθέτησης, βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, γνωμοδοτήσεις) Αλιεία ( γνωματεύσεις βεβαιώσεις, παροχή σύμφωνης γνώμης, οχημάτων, μηχανών σκαφών αδειοδοτήσεις, ανανεώσεις αδειών κτλ) Διαχείριση προγραμμάτων, διενέργεια, ελέγχων αυτοψιών ενημέρωση αλιέων κτλ

110 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2 5 9 ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 6 3 15 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 14 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ 10 12 31 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ 17 44 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ 11 30 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 60 65 190 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ 50 40 130 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ - 22 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ 23 20 63 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΑΣ ΣΕ Α/Κ ΣΚΑΦΗ 7 ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 25 75 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΛ. ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ 27

111

112

113

114

115 Τμήμα φυτικής και ζωικής παραγωγής
Αντικείμενο εργασιών : επενδυτικά σχέδια, υλοποιήσεις προγραμμάτων, εκδόσεις βεβαιώσεων– πιστοποιητικών, έλεγχοι, εκθέσεις, γνωματεύσεις, ενημέρωση, μητρώα σχετικά με την φυτική και την ζωική παραγωγή

116 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2011 2012 2013 Εισήγηση δύο επενδυτικών σχεδίων: Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής Ναι Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος κυκλοφορίας ζωοτροφών Διεκπεραίωση φακέλων για την τυποποίηση ελαιολάδου 4 φάκελοι 2 φάκελοι Συγκέντρωση και αποστολή στατιστικών στο αρμόδιο Υπουργείο Ενημέρωση αμπελουργικού και ελαιοκομικού μητρώου Υλοποίηση προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας Έκδοση βεβαιώσεων (επιδοτήσεις εξισωτικής, δικαιώματα επιλέξιμων, φύτευση αμπελώνων, αγροτικές αποθήκες)

117 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2011 2012 2013 Διενέργεια ελέγχων ( πχ καταλληλότητας αγροτεμαχίων) Ναι Ενημέρωση (νέες δυναμικές καλλιέργειες, τεχνική καλλιεργειών, επιδοτήσεις κτλ) Ολοκλήρωση πληρωμών μέτρου 3.1. Βιολογικής γεωργίας Περαίωση προγράμματος μέτρου 3.7 απειλούμενων με εγκατάλειψη αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων Υλοποίηση προγραμμάτων μελισσοκομίας ( αντικατάσταση κυψελών, στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας)

118 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη)
2011 2012 2013 Έγκριση φακέλων υποψηφιότητας στο μέτρο 1.1. βιολογική γεωργία διετούς παράτασης 8 φάκελοι 7 φάκελοι Έγκριση 39 φακέλων υποψηφιότητας στη δράση 1.1. για την νέα 5 ετία Ναι Έγκριση φακέλων για τη δράση 1.2 βιολογική κτηνοτροφία 62 φάκελοι 56 φάκελοι Έγκριση φακέλων υποψηφιότητας για την διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 22 φάκελοι 14 φάκελοι Εκτιμήσεις παραγωγής σε ζωικά και φυτικά προϊόντα, καλλιεργητικές εκτάσεις, ζωικό κεφάλαιο Καταγραφή τιμών και αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων-σύνταξη πινάκων Σύνταξη εκθέσεων για την πορεία κυριοτέρων καλλιεργειών του Νομού Εδόθησαν γνωμοδοτήσεις σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αναπτυξιακά προγράμματα Συνέχιση του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών»

119 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2011 2012 2013 Αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών προηγούμενων ετών Ναι Τακτοποίηση του αμπελουργικού μητρώου από εκκρεμότητες Συγκέντρωση δηλώσεων παραγωγής και αποθεμάτων αμπελοκαλλιεργητών και οινοποιείων Ενημέρωση αγροτών για νέες καλλιέργειες (τεχνικές, επιδοτήσεις, λιπάνσεων, κ.α.) Φυτοϋγειονομικός έλεγχος σε καλλιέργειες για έντομα και ασθένειες (πρόγραμμα «επισκοπήσεις καλλιεργειών») Έλεγχοι σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, χορηγήσεις ανανέωσης αδειών και έκδοση νέων αδειών Δειγματοληψίες φαρμάκων σε προϊόντα του ΥΠΑΑΤ Συνέχιση των παρακάτω προγραμμάτων: 1) Μέτρα βελτίωσης ποιότητας προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, 2) Βιολογικής γεωργίας, 3) Σπάνιες φυλές, 4) Βιολογικής κτηνοτροφίας, 5) Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας και 6) Προγράμματα μελισσοκομίας

120 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2011 2012 2013 Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πτηνό-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Ναι Παρακολούθηση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Νομού Εκτιμήσεις παραγωγής ζωικών και φυτικών προϊόντων καθώς επίσης του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου Εφαρμογή του καν. ΕΚ 543/2009 που αφορά καλλιεργούμενες εκτάσεις και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο Νομό (με μηνιαία καταγραφή και τρίμηνη αναφορά- ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ) Πρόταση για έκδοση της ΚΥΑ του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 Πρόταση για τοποθέτηση των κυριότερων αγροτικών προϊόντων της ΠΙΝ Παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις καλλιέργειες του Νομού (φοιτητές, φορείς, κ.α.) Συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές (δακοκτονία, κ.α.)

121 Τμήμα κτηνιατρικής Αντικείμενο εργασιών : εισηγήσεις, βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, γνωμοδοτήσεις, χορηγήσεις αδειών, πιστοποιητικών, για επιχειρήσεις, μονάδες, σκάφη, οχήματα, διενέργεια ελέγχων, συμμετοχή σε προγράμματα, διάφορες κτηνιατρικές πράξεις (νεκροψίες, αποστολή δειγμάτων για ελέγχους κτλ)

122 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013
ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1072 1326 2431 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 86 196 272 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 33 15 24 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ 25 21 153 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ 18 41 61 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 307 120 69 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 200 150 ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1032 1341 1328 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 337 - ΝΕΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 489 529

123 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ 2011 2012 2013 ΑΔΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΟ 1 - ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΧΓΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΒΛΙΣΜΩΝ 31 30 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΩΝ 2 ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

124 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
2011 2012 2013 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 5 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 56 61 58 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 147 29 102 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 2

125 ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
2011 2012 2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΟΩΝ 221 162 254 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ - 20 8 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ 19 10

126 ΕΛΕΓΧΟΙ 2011 2012 2013 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 9 62 4 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 3 ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 8 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΙΩΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 22 14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 48 13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ 64 ΗΜΕΡΕΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 67 12 19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 290 50 84 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ 8145 4571 5837 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΥ 74 83 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

127 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
2011 2012 2013 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ( ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 580 ΖΩΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΗΣ 269 ΖΩΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ( ΣΕ 10 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 1432 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 3 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 271 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 5 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1138 ΖΩΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΣΕ 87 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 22437 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 31 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 169 ΖΩΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ( ΣΕ 16 ΕΚΤΡΟΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 4691 ΖΩΑ

128 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2011 2012 2013 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΡΟΨΙΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ - 20 27 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 11 15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΣΚΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ 21 35

129

130

131

132

133

134 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

135 Τμήμα περιβάλλοντος και υδροικονομίας
Αντικείμενο εργασιών : εισηγήσεις, αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις, έκδοση απαλλακτικών από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έλεγχοι βεβαιώσεις, συλλογή και αποστολή στοιχείων, εξέταση μελετών, συμμετοχή στο συμβούλιο πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων κτλ

136

137 ΑΕΠΟ - ΠΠΔ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 3-ΕΤΙΑΣ ΟΜ1-ΟΔΟΠΟΙΙΑ 4 2 1 7 ΟΜ2-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 5 3 8 ΟΜ3-ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΟΜ4-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΜ5-ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΟΜ6-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 11 ΟΜ7-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΟΜ8-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜ9-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 20 31 ΟΜ10-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 35 44 ΟΜ11-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ 14 12 29 ΟΜ12-ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΕΡΑΙΕΣ 26 62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 115 73 200

138 ΑΕΠΟ - ΠΠΔ 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 3-ΕΤΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 91 30 28 149 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 19 4 18 41 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 55 52 68 175 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ (αρ. υποθέσεων) 31 61 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (αρ.υποθέσεων) 5 ΣΥΠΟΘΑ (αριθ. Υποθέσεων) 14 72 86

139

140 Τμήμα πληροφορικής Αντικείμενο εργασιών : τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και χρηστών, συνδέσεις, επίλυση θεμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμός κτλ

141 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2011 2012 2013
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Π.Δ 118/2007 ΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΝΟ (ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ: ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ, ΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΡΑΝΤΑΡ). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΝΕΔΕΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ.


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google