Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3 Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ιδρύθηκαν το (κατάργηση ΚΑΤΕΕ) και σήμερα ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (τεχνολογικός τομέας, Ν. 2916/2001). Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην αφομοίωση και μεταφορά των δεδομένων της επιστήμης στην παραγωγή. Οι σπουδές στα ΤΕΙ σε σύγκριση με αυτές στα Πανεπιστήμια έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Παρέχουν Σπουδές (Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές κ.ά.) και παράγουν έρευνα.

4 Προπτυχιακές σπουδές Πρόσβαση/Εισαγωγή
Πανελλήνιες εξετάσεις (από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) Κατατακτήριες εξετάσεις (από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) Δομή Σπουδών/Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης Σπουδές 8 εξάμηνα (7 σπουδών + 1 ΠΑ, ΠΕ) Πρόγραμμα σπουδών βάση φόρτου εργασίας & πιστωτικών μονάδων ECTS Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, διαμόρφωση ατομικού προγράμματος Ανώτατη διάρκεια σπουδών ν + 2 έτη = 6 έτη (Ν. 4009/2011) Διάρκεια Εξαμήνων/Εξεταστικές Περίοδοι Ακαδημαϊκό Έτος (1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου) Διδακτικό έτος (1η Σεπτεμβρίου - 5η Ιουλίου) 2 εξάμηνα 13 εβδομάδων ΧΕ+ΕΕ (μονή εισαγωγή σπουδαστών) 3 εξεταστικές περίοδοι/έτος (Ιανουάριο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο) Αξιολόγηση/Επιτυχής Παρακολούθηση Μαθημάτων Επιτυχής παρακολούθηση = επιδόσεις 5-10 Λήψη Πτυχίου Επιτυχής ολοκλήρωση φοιτητικών υποχρεώσεων (μαθήματα+ΠΑ+ΠΕ=240 ECTS) Παράρτημα Πτυχίου (ακαδημαϊκή & επαγγελματική αναγνώριση τίτλου σπουδών, πληροφορίες για ΠΑ, ΠΕ και κινητικότητα πτυχιούχου/Erasmus)

5 ΤΕΙ Θεσσαλίας: Σχολές & Τμήματα

6 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: Καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου (σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδίαση και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών διατάξεων και διατάξεων αυτοματισμού). Εκτός από τα αμιγώς ηλεκτρολογικά αντικείμενα παρέχονται και γνώσεις που αφορούν στη διοίκηση τεχνικών έργων, τη διασφάλιση ποιότητας, την σχετική νομοθεσία κ.ά. Απασχόληση: με τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σύγχρονη τεχνολογία. Ένας σημαντικός τομέας απασχόλησης είναι η σχεδίαση, κατασκευή και εποπτεία του ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να οργανώνει και να εγκαθιστά δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών διατάξεων, δίκτυα υπολογιστών, καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Για τη δραστηριοποίηση ως Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγων.

7 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: 467 Βάση 2013: 8.891 Αντικείμενο σπουδών: μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης υλικών και ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Απασχόληση: σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών / έρευνα / εκπαίδευση εκπόνηση μηχανολογικών μελετών (π.χ. θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ηχοπροστασία, καυσίμων αερίων, ανελκυστήρων κ.λ.π.), που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια και επιβλέπει την εφαρμογή τους λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής κανόνες ασφάλειας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις διοίκηση επιχειρήσεων ή οργανισμών παραγωγή, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας μηχανών και συσκευών επιλαμβάνεται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων παραγωγικών, κατασκευαστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (με τη βοήθεια Η/Υ, συστημάτων CAD / CAM / CIM κ.λ.π.) αναπτύσσει και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων (π.χ. CNC , FMS και Ρομπότ)

8 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισα)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. Μηχανογραφικό Κωδικός: 451 Βάση 2013: 8.648 Αντικείμενο σπουδών: τα Έργα Υποδομής και ειδικότερα τα Συγκοινωνιακά και Υδραυλικά Έργα. Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος εντάσσονται στους Τομείς: Α-Μηχανικής των Κατασκευών, Β-Συγκοινωνιακών Έργων και Γ-Υδραυλικών Έργων. Απασχόληση: είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητας του Μηχανικού Έργων Υποδομής επίβλεψη και κατασκευή συγκοινωνιακών, υδραυλικών, γεωτεχνικών και άλλων τεχνικών έργων και κατασκευών σχεδιασμό και μελέτη ή επίβλεψη µελέτης έργων, ως µέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα ή µελετητικών γραφείων εκπόνηση ή επίβλεψη µελετών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων υποδοµής της ειδικότητάς τους, ως µεµονωµένοι τεχνικοί εκτέλεση ή συµµετοχή σε εργασίες πραγµατογνωµοσύνης, αξιολόγησης προσφοράς αγοράς, ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών κάλυψη θέσεων υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους. οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων. οργάνωση και διαχείριση εργαστηρίων και ικανότητα συλλογής και ανάλυσης εργαστηριακών αποτελεσµάτων σε εργαστήρια αντοχής υλικών, υδραυλικών έργων, προστασίας περιβάλλοντος, επεξεργασίας υγρών και στερών αποβλήτων κλπ. συντήρηση έργων υποδομής (δρόμων, κτιριακών κατασκευών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α.). εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους παραπάνω τοµείς.

9 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Μηχανικών Η/Υ, β) Μηχανικών Λογισμικού και γ) Μηχανικών Δικτύων. Μηχανογραφικό Κωδικός: 723 Βάση 2013: 9.150 Αντικείμενο σπουδών: Επιστήμη των Υπολογιστών, Τεχνολογίες Λογισμικού των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, Τεχνολογίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων, Τεχνολογίες Υλικού των Υπολογιστών, Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Απασχόληση: ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πολυμέσων, με τη διαχείριση δηλαδή πληροφοριών εικόνας, ήχου, βίντεο την αμφίδρομη επικοινωνία πολυμέσων τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά, καθώς και την μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων που προκύπτουν μέσα από τα υπάρχοντα δίκτυα. Τομέας Πολυμέσων ως αναλυτές και σχεδιαστές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων ως τεχνολόγοι μηχανικοί στην τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία σε θέματα που καλύπτουν τη μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων μέσω ηλεκτρικών ή οπτικών καναλιών Τομέας Τηλεπικοινωνιών ανάλυση των μηχανογραφικών αναγκών μιας επιχείρησης ανάπτυξη αξιόπιστου λογισμικού εγκατάσταση λογισμικού σε υπολογιστικά συστήματα συντήρηση λογισμικού. εκπόνηση των προδιαγραφών μικρών και μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων και την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων εφαρμογή τεχνικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και του κόστους της ανάπτυξης λογισμικού. σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων για ειδικές εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμού και ελέγχου, καθώς και εξειδικευμένου υλικού για υπολογιστικά συστήματα. συντήρηση του υλικού των υπολογιστικών συστημάτων Τομέας Λογισμικού

10 Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: Τεχνολογία ξύλου, Τεχνολογία παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, Σχεδιασμός επίπλου Απασχόληση: Οι πτυχιούχοι απασχολούνται ως Σχεδιαστές και Τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούνται είτε απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου. σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων παράγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπόν ξύλινων κατασκευών) αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο έλεγχο τήρησης τεχνικών προδιαγραφών και εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας, και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής εργασίας απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης

11 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ, β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: Σχεδιασμός και υπολογισμός του φέροντος οργανισμού, κτιρίων κατοικιών ή ειδικών κτιρίων και άλλων τεχνικών έργων, Αντισεισμικός σχεδιασμός και προστασία, Παθολογία κατασκευών και αποκατάσταση ζημιών από σεισμό. Απασχόληση: δραστηριοποιούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων τεχνικών ειδικοτήτων, ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα με την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς έργων και εργασιών του γνωστικού αντικειμένου. εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονική σύνθεση, φέροντα οργανισμό, εγκαταστάσεις) δημόσιων και ιδιωτικών έργων της ειδικότητάς τους. κατασκευή ή επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. οργάνωση τεχνικών έργων της ειδικότητάς τους. οργάνωση και διαχείριση εργοταξιακών χώρων όπου κατασκευάζονται κτιριακά έργα. ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην κατασκευή κτιριακών έργων. ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μέσω ερευνητικής μεθοδολογίας, στην σύνθεση και χρήση νέων οικοδομικών υλικών και στην βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών υπαρχόντων υλικών. ανάπτυξη ικανότητας εκτιμήσεων, ελέγχου και αξιολογήσεως μελετών οικοδομικών έργων. ανάπτυξη ικανότητας ελέγχου ποιότητας και τηρήσεως προδιαγραφών στα οικοδομικά υλικά, μέσω συλλογής και αναλύσεως εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε εργαστήρια αντοχής υλικών, τεχνολογίας οικοδομικών υλικών, οπλισμένου σκυροδέματος, οικοδομικής κ.ά. σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. εκτέλεση εργασιών πραγματογνωμοσύνης. εκτέλεση εργασιών αξιολόγησης προσφορών αγοράς. εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας με Η/Υ στους παραπάνω τομείς α

12 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ, β) Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: Τεχνολογία των αναστηλώσεων και τεχνικών αποκατάστασης συντήρησης, στερέωσης και επισκευών, Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων και συνόλων, Μορφολογική ένταξη νέων κτιρίων σε ιστορικό και παραδοσιακό περιβάλλον. Απασχόληση: ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες τεχνικών ειδικοτήτων, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και χημικούς μηχανικούς, αρχαιολόγους και συντηρητές έργων τέχνης, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε ειδικούς τομείς έργων και εργασιών στο αντικείμενο της συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων. επίβλεψη και κατασκευή εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων και συνόλων, σύγχρονων και ιστορικών. μελέτη ή επίβλεψη μελέτης έργων, ως μέλη οργανωμένων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα ή μελετητικών γραφείων. εκπόνηση ή επίβλεψη μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων της ειδικότητάς τους ως μεμονωμένοι τεχνικοί. αποτυπώσεις και τεκμηριώσεις κτιρίων και μνημείων, με τη χρήση παραδοσιακών ή νέων τεχνικών μεθόδων. εκτέλεση ή συμμετοχή εργασιών πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγησης προσφορών αγοράς. κάλυψη θέσεων υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη λειτουργία επιχειρήσεων και υπηρεσιών της ειδικότητάς τους. οργάνωση τεχνικών έργων της ειδικότητάς τους. συλλογή και ανάλυση εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε εργαστήρια αντοχής υλικών, τεχνολογίας υλικών, οικοδομικής, κ.ά. εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους παραπάνω τομείς. ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης και αποκατάστασης των δομικών υλικών κτιρίων, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων επιστημονικών κλάδων. β

13 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας β) Διοίκηση Επιχειρήσεων με επιμέρους κατευθύνσεις: βα) Διοίκηση Επιχειρήσεων, ββ) Μάρκετινγκ και βγ) Διοίκηση & Διαχείριση Έργων Μηχανογραφικό α) Κωδικός: 591 Βάση 2013: 7.668 β) Κωδικός: 609 Βάση 2013: 9.478 Αντικείμενο σπουδών: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινοι Πόροι, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Μάρκετινγκ-Έρευνα αγορά, Διαχείριση Έργων, Πληροφορική για Επιχειρήσεις, Ποσοτικές μέθοδοι Απασχόληση: ως στελέχη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης / ως μέλη ερευνητικών ομάδων / δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού α Αντικείμενο σπουδών: Εσωτερική λειτουργία, Οργάνωση και Διοίκηση τουριστικών, ξενοδοχειακών, επισιτιστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων Απασχόληση: στη διοίκηση και διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα / στην εκπαίδευση / στην έρευνα β

14 Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: 565 Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και άλλων πεδίων όπως των ποσοτικών, διοικητικών, πληροφοριακών συστημάτων καθώς και νομικών. Απασχόληση: στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία όλων των κατηγοριών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης Συντάσσει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων Καταρτίζει προϋπολογισμούς και απολογισμούς και αναλύει τα αποτελέσματα με βάση τις αποκλίσεις Εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους κοστολόγησης Χειρίζεται και εφαρμόζει τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές συμβουλές Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων Προβαίνει σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων Παρέχει συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες Κατανοεί παρακολουθεί και γνωρίζει τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες

15 Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: 625 Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: απόκτηση σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων και διαγνωστικών μεθόδων. Αιματολογικός τομέας (εκμάθηση τρόπου λήψης και εξέτασης του αίματος), Μικροβιολογικός τομέας (εκτός από τα μικρόβια εξετάζει ιούς και παράσιτα που προσβάλουν τον ανθρώπινο οργανισμό καθώς και το διαχωρισμό και την ανίχνευσή τους με σύγχρονες τεχνικές), Ιστοπαθολογία (εκπαίδευση στις τεχνικές που απαιτούνται για την εργαστηριακή επεξεργασία ιστολογικών και κυτταρολογικών υλικών, ώστε να καταστεί δυνατή η μικροσκοπική μελέτη αυτών), μαθήματα Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας (βιοχημικοί έλεγχοι των βιολογικών υγρών του ανθρώπου). Απασχόληση: σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας, σε διαγνωστικά εργαστήρια (δημόσια και ιδιωτικά) διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων όπως π.χ. μικροβιολογικά-βιοπαθολογικά-κυτταρολογικά-παθολογοανατομικά καθώς και σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα. Όσοι διαθέτουν πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μπορούν να διοριστούν στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ως καθηγητές. Ακόμη μπορούν να γίνουν ικανά στελέχη στις διάφορες φαρμακοβιομηχανίες και φαρμακευτικές εταιρίες.

16 Τμήμα Νοσηλευτικής Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο σπουδών: καλύπτει το αντικείμενο της Νοσηλευτικής (τις βιολογικές, ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες ενός ανθρώπου που χρειάζεται φροντίδα, την αυτόνομη και συνεργατική φροντίδα ατόμων όλων των ηλικιών). Περιλαμβάνει την θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή εφαρμογή της κλινικής νοσηλευτικής καθώς επίσης και την κλινική άσκηση των φοιτητών σε υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Εκπαιδεύει πολυδύναμους νοσηλευτές γενικής φροντίδας που συμβάλουν στην προαγωγή της διατήρησης της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στη θεραπεία της ασθένειας και στην αποκατάσταση της υγείας. Απασχόληση: ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων ή ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων. Νοσηλευτικές πράξεις Παροχή ολοκληρωμένη εξατομικευμένη φροντίδα σε κλινήρεις αρρώστους Λήψη νοσηλευτικών μέτρων & επίβλεψη ανάπαυσης/ύπνου Λήψη μέτρων πρόληψης/φροντίδας επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση Κάλυψη αδυναμιών αυτοφροντίδας Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους Πληροφόρηση αρρώστου/οικείων για λειτουργία νοσοκομείου/νομοθεσία/εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή Πράξεις σε απουσία γιατρού (Εφαρμογή πρώτων βοηθειών) Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού (Μετρήσεις, Χορήγηση φαρμάκων/οξυγόνου)

17 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Φυτικής Παραγωγής β) Ζωικής Παραγωγής γ) Αγροτικής Οικονομίας δ) Μηχανικής Βιοσυστημάτων Μηχανογραφικό Κωδικός: 761 Βάση 2013: 8.851 Αντικείμενο Σπουδών: οι φοιτητές διδάσκονται για τα φυτά, τα ζώα και τα μηχανήματα με τα οποία γίνεται η καλλιέργεια τους, ενώ τα προϊόντα τους καταναλώνονται κατευθείαν, ή γίνονται ζωοτροφή. παραγωγή φυτών (σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, φρουτολαχανικά, λουλούδια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά κ.ά.) που καλλιεργείται υπαίθρια ή με κάλυψη (Θερμοκήπια κ.ά.) μελέτη της εκτροφής διαφόρων ειδών ζώων (βοοειδή, βουβάλια, αιγοπρόβατα, πτηνά, χοίροι, κουνέλια, μέλισσες, σαλιγκαριών κ.ά.), με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αυγών, μελιού, μεταξιού μαθαίνει τι είδους μηχανισμοί και μηχανήματα υπάρχουν που υποστηρίζουν τα φυτά και τα ζώα και πως με κατάλληλες κατασκευές μπορεί να αυξηθεί η απόδοσή τους α β δ

18 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Απασχόληση: ασχολούνται στην εκπαίδευση και γεωργική κατάρτιση, μπορούν να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους. Αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς και ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν: στη Φυτική Παραγωγή ασχολούνται με τομείς της Γεωπονικής επιστήμης και της φυτικής παραγωγής (φυτική καλλιέργεια, διακίνηση, εμπορία, συντήρηση, τυποποίηση, διαχείριση γεωργικών προϊόντων, προστασία της φυτικής παραγωγής, σποροπαραγωγή, φυτώρια). Έχουν δικαίωμα απασχόλησης (στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούμενοι) σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής και την αξιοποίησή της. Μπορούν να έχουν κατάστημα πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και Λιπασμάτων και να συντάσσουν Αγροτικές Μελέτες και Σχέδια Βελτίωσης, στη Ζωική Παραγωγή μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου και να εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές μεθόδους καθώς και διοικητικές πρακτικές, στην παραγωγή ζώων, στην επεξεργασία και στη μεταποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας αυτών. Οι απόφοιτοι στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα (εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, κτηνοτροφικές και φαρμακευτικές εταιρίες κ.λπ.), στη Μηχανική Βιοσυστημάτων μπορούν να απασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωργικής Μηχανολογίας και Εγγείων Βελτιώσεων και της διαδικασίας της εφαρμογής αυτών πάνω στη Γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για εργασίες Υδραυλικών και Μηχανολογικών Έργων και εντελώς πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι μπορούν να ασχοληθούν ως Επιθεωρητές Ψεκαστικών Μηχανημάτων (Υ.Α , αρθρ.8). α β δ

19 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: 739 Βάση 2013: 9.500 Αντικείμενο Σπουδών: καλύπτει τα αντικείμενα της χημικής σύστασης των τροφίμων, της φυσικής, βιολογικής και βιοχημικής δράσης τους, της θρεπτικής αξίας των συστατικών τους, των αλληλεπιδράσεων των συστατικών τους καθώς και με τα υλικά συσκευασίας, της βελτίωσης και διασφάλισης ποιότητας των σταδίων παραγωγής, της επεξεργασίας, της τυποποίησης, της ανάλυσης με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους, της βιοτεχνολογίας, της μικροβιολογίας τροφίμων, της τοξικολογίας τροφίμων και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα (γάλα & γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας & προϊόντα κρέατος, σιτηρά & αρτοσκευάσματα, λίπη & έλαια, οίνος, φρούτα & λαχανικά, κ.α.) Απασχόληση: ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων. Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών. Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.

20 Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Χωρίς επιμέρους κατεύθυνση Μηχανογραφικό Κωδικός: Βάση 2013: Αντικείμενο Σπουδών: Απασχόληση:

21 Παροχές στους φοιτητές
Εκπαιδευτικό Υλικό Δωρεάν παροχή βιβλίων και διδακτικών σημειώσεων. Φοιτητική Εστία Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Στέγαση στη Φοιτητική Εστία σε φοιτητές χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος. Διαθέτει 8 κτίρια με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια (συνολικής χωρητικότητας 602 κλινών) στη Λάρισα και 2 κτίρια (με 100 κλίνες) στην Καρδίτσα. Συμπεριλαμβάνονται και κλίνες για ΑΜΕΑ. Διαθέτει επίσης κυλικείο, δυο αίθουσες με τηλεόραση, αίθουσα για επιτραπέζια παιχνίδια, πλυντήριο ρούχων κλπ. Φοιτητικό Εστιατόριο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Δωρεάν σίτιση με 3 πλήρη γεύματα στο Φοιτητικό Εστιατόριο, σε φοιτητές χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος (κάρτα σίτισης), και σίτιση με χαμηλό κόστος στους υπόλοιπους φοιτητές. Υγειονομική Περίθαλψη Παρέχεται υγειονομική περίθαλψη και φοιτητικό βιβλιάριο υγείας στους φοιτητές που δεν έχουν άλλου είδους δημόσια ασφαλιστική κάλυψη. Περιλαμβάνει πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

22 Παροχές στους φοιτητές
Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) Παρέχεται μειωμένο εισιτήριο σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, μετά από ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Η Ταυτότητα αυτή έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 1.000€ Χορηγείται κάθε έτος σε γονείς φοιτητών που δε διαμένουν στις φοιτητικές εστίες για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών φοίτησης. Υποτροφίες Σπουδών ΙΚΥ διάκριση κατά την εισαγωγή ή/και για την επίδοση στις σπουδές Ανταποδοτική απασχόληση στο ΤΕΙ παροχή εργασίας στο Τμήμα φοίτησης (μερική απασχόληση έως 40 ώρες/μήνα) Δήμος Καρδίτσας & Ίδρυμα Αλεξόπουλου για προπτυχιακές σπουδές στην Καρδίτσα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κλασικές Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ηλεκτρονική γραμματεία

23 Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εδρεύει στη Λάρισα, με δύο παραρτήματα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, τα οποία διοικητικά υπάγονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο. Η συλλογή της περιλαμβάνει υλικό (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά, πληροφοριακό υλικό) που καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των χρηστών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Χρήστες της Βιβλιοθήκης, που φτάνουν τους και ολοένα αυξάνονται, είναι: οι φοιτητές του Ιδρύματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις), οι επισκέπτες φοιτητές των προγραμμάτων Erasmus, το ΕΠ, ΔΠ και ΕΤΠ του Ιδρύματος, καθώς και οι πολίτες της Θεσσαλίας. 23

24 Κινητικότητα φοιτητών στο εξωτερικό (Erasmus)
Το ΤΕΙ υλοποιεί το πρόγραμμα LLP/ERASMUS-Κινητικότητα το οποίο, στα πλαίσια ευρωπαϊκών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους, να παρακολουθήσουν μέρος των σπουδών τους - από 3 έως 12 μήνες – σε Τριτοβάθμιο Ίδρυμα εταίρο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση - από 3 έως 6 μήνες- σε επιχείρηση ή οργανισμό σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η κινητικότητα των φοιτητών μέσω του LLP/ERASMUS αναγνωρίζεται με την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς & Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ECTS). 24

25 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Συντονίζει και υποστηρίζει τις δράσεις και τις ενέργειες των επιμέρους Δομών Απασχόλησης: Γραφείο Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, με κύριο στόχο τη ομαλότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Έχει αναπτύξει το ενημερωτικό portal και το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008). Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σχεδιασμού καριέρας Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεύρεσης εργασίας Παροχή πληροφόρησης Υποστήριξη αποφοίτων για είσοδο στην αγορά εργασίας - προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων σε επιχειρήσεις Επιδοτεί τις πρακτικές ασκήσεις των τελειόφοιτων φοιτητών των τμημάτων μαθήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας εικονικές επιχειρήσεις μελέτες περίπτωσης Mentoring Σεμινάρια επισκέψεις σε επιχειρήσεις

26 Φυσική Αγωγή / Πολιτιστικά / Ψυχαγωγικά
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής έχει την εποπτεία για τις αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα εκγύμνασης για φοιτητές και προσωπικό. Οι αθλητικές υποδομές του ΤΕΙ περιλαμβάνουν τον Πολυχώρο Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Κλειστό Γυμναστήριο (Σάλα), Υπαίθρια Γήπεδα Σύλλογος Πολιτιστικών Ομάδων ΤΕΙ Θεσσαλίας Αποτελείται και διαχειρίζεται αποκλειστικά από τους φοιτητές. Τα μέλη του συμμετέχουν στις πολιτιστικές ομάδες που δημιουργούνται κάθε φορά (μουσική, φωτογραφική, θεατρική, κινηματογραφική, χορευτική, χειροτεχνίας και ζωγραφικής κ.α.)

27 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων (Master in Project and Programme Management) Μάστερ στην «Ψυχική Υγεία» Μάστερ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Συνεργασία Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης «Ψυχική Υγεία – Ειδική Αγωγή «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης: (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

28 Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Θεσσαλίας Γραφείο Λάρισας ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιφερειακή Τρικάλων Κτίριο Επιτροπής Ερευνών Λάρισα Τηλ , Fax: Γραφείο Καρδίτσας ΤΕΙ Θεσσαλίας Τέρμα Μαυρομιχάλη Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ Καρδίτσα Τηλ Fax: ΤΕΙ Θεσσαλίας Τηλ. Κέντρο: Fax:


Κατέβασμα ppt "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google