Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ http://www.lsg.ucy.ac.cy

2 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ακαδημαϊκό Προσωπικό Ζ. Ζαχαρία Κ. Π. Κωνσταντίνου Κ. Κορφιάτης Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες Ε. Κύζα Λ. Λουκά Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Γ. Κάρουλλας Α. Μέττας Δ. Χατζηχαμπή Υποψήφιοι Διδάκτορες Ε. Κυριαζή Ν. Παπαδούρης Μ. Παπαευριπίδου Χρ. Νικολάου Ν. Καλυφόμματου Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δ. Δημητρίου Α. Ευαγόρου Λ. Λουκά Γ. Μιχαήλ Μ. Μιχαήλ Δ. Παπαδημητρίου Εκπαιδευτικοί Ε. Κυριακίδου-Δανού Π. Κυριαζή-Κεφάλα Κ. Παναγίδης Κ. Κωνσταντινίδη Κ. Κακουλλή Μ. Χατζηαγαπίου Μ. Χατζημάρκου Ε. Χριστοφόρου Χ. Νικολάου Διεθνείς Συνεργασίες Lillian McDermott Richard Gott John Thompson University of Washington University of Durham University of Maine Vic Lally Rosanne Fortner Donn Ritchie University of Sheffield Ohio State University San Diego State University http://www.lsg.ucy.ac.cy

3 3 Διατύπωση ενιαίων μαθησιακών επιδιώξεων Επιστημολογική ανάλυση των μαθησιακών επιδιώξεων Επιλογή στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης Επιλογή εργαλείων και ανάλυση των δυνατοτήτων τους Έρευνα για τις δυσκολίες και αρχικές ιδέες των μαθητών Σχεδιασμός ακολουθιών διδακτικών δραστηριοτήτων Αξιολόγηση σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης (Έρευνα) Ερευνητική πορεία ανάπτυξης διδακτικού υλικού

4 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

5 5 Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος «Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης στο δημοτικό σχολείο» ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου

6 6 ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος «Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης στο δημοτικό σχολείο»

7 7 ΗμερομηνίαΔημοτικό Σχολείο 6/4/2000Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 15/3/2001Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 1/12/2001Δασούπολης, Λευκωσίας 8/12/2001Αγίου Δομετίου, Λευκωσίας 13/3/2002Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 30/11/2002Δασούπολης, Λευκωσίας 7/12/2002Αγλαντζιάς, Λευκωσίας 12/2/2003Β’ Λιοπετρίου, Αμμοχώστου 5/4/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 15/11/2003Μακεδονίτισσας Β’, Λευκωσίας 4/3/2004Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 21/4/2004Χρυσελεούσας, Λευκωσίας 17/3/2005Β’ Αυγόρου, Αμμοχώστου 9/4/2005Έγκωμης Α’, Λευκωσίας 21/4/2005Α’ Σωτήρας, Αμμοχώστου Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγράμματος «Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης στο δημοτικό σχολείο»

8 8 Contact: lpg@ucy.ac.cy on-line: http://lsg.ucy.ac.cy/others/sciencefairhttp://lsg.ucy.ac.cy/others/sciencefair ►Κωνσταντίνου, Π. Κ. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2004). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλίο Δασκάλου. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. ►Κωνσταντίνου, Π. Κ., Παπαευριπίδου, Μ. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2005). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλίο Μαθητή. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. ►Κωνσταντίνου, Π. Κ., Κυριαζή, Ε. & Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2005). Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης. Βιβλιάριο Διερευνήσεων. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο

9 9 Tο Πανηγύρι της Επιστήμης

10 10 Tο Πανηγύρι της Επιστήμης

11 11 Tο Πανηγύρι της Επιστήμης

12 12 Δεξιότητες Διερεύνησης  Αναγνώριση Μεταβλητών  Διατύπωση Διερευνήσιμου Ερωτήματος  Σχεδιασμός Πειράματος/ Έλεγχος Μεταβλητών  Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ατελειών  Κατασκευή γραφικής παράστασης  Ερμηνεία δεδομένων από:  Πίνακα (απόδοση αιτιακών σχέσεων)  Γραφική παράσταση  Δύο πηγές

13 13

14 14 Παράδειγμα διερεύνησης: (ενότητα: Διαλύματα, Ε’ Δημοτικού)  Διερευνήσιμο Ερώτημα: Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει το χρόνο διάλυσης μιας ουσίας σ’ αυτό;  Αναγνώριση Μεταβλητών:  Ανεξάρτητη (παράγοντας που αλλάζω): θερμοκρασία νερού  Ελεγχόμενες (σταθεροί παράγοντες): διαλυόμενη ουσία, ποσότητα ουσίας, ποσότητα νερού, τρόπος που αναδεύω κτλ  Εξαρτημένη (παράγοντας που μετρώ): χρόνος διάλυσης  Σχεδιασμός Πειράματος: Παίρνω 2 όμοια δοχεία με νερό ίδιας ποσότητας. Στο δοχείο Α βάζω ζεστό νερό και στο δοχείο Β βάζω παγωμένο. Προσθέτω ίσες ποσότητες ζάχαρης σε κάθε δοχείο και αναδεύω με τον ίδιο τρόπο (δεξιόστροφα/αριστερόστροφα). Μετρώ το χρόνο που χρειάζεται για να διαλυθεί πλήρως η ζάχαρη.

15 15 o Κατασκευή πίνακα μετρήσεων / γραφικής παράστασης o Ερμηνεία πίνακα/ γραφικής παράστασης o Εξαγωγή συμπερασμάτων

16 16 Δεξιότητες Διερεύνησης  Αναγνώριση Μεταβλητών  Διατύπωση Διερευνήσιμου Ερωτήματος  Ο παράγοντας Α επηρεάζει τον παράγοντα Β;  Σχεδιασμός Πειράματος/ Έλεγχος Μεταβλητών  Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ατελειών  Κατασκευή γραφικής παράστασης  Ερμηνεία δεδομένων από:  Πίνακα (απόδοση αιτιακών σχέσεων)  Γραφική παράσταση  Δύο πηγές


Κατέβασμα ppt "1 Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Διερεύνησης στο Δημοτικό Σχολείο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google