Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καραδήμου Φωτεινή Α.Ε.Μ.:30745 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.:30513

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καραδήμου Φωτεινή Α.Ε.Μ.:30745 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.:30513"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ 1η “Ιατρική Εκπαίδευση : παρελθόν, παρόν, μέλλον: ανάλυση άρθρων από τη βιβλιογραφία”
Καραδήμου Φωτεινή Α.Ε.Μ.:30745 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.:30513 Μυλωνάς Κωνσταντίνος Α.Ε.Μ.:30485 Παπαδοπούλου Μαρία Α.Ε.Μ.:30539 Τσικόπουλος Αλέξανδρος Α.Ε.Μ.:30753

2 Θέμα του άρθρου Οι εξελίξεις στην ιατρική εκπαίδευση Τίτλος του άρθρου: Ηλεκτρονική μάθηση στην ιατρική εκπαίδευση, Μέρος πρώτο: μάθηση, διδασκαλία και αξιολογηση

3 Το σκεπτικό του άρθρου Το άρθρο αναφέρεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση,e-learning, δηλαδή στην χρήση της τεχνολογίας του υπολογιστή και του διαδικτύου στην ιατρική εκπαίδευση, παρουσιάζοντας τα νέα δεδομένα και τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση της.

4 Σκοπός Σκοπός του συντάκτη στο παρόν άρθρο είναι να ορίσει το e-learning στο πλαίσιο της σύγχρονης ιατρικής εκπαίδευσης, καταθέτοντας παράλληλα προβληματισμούς και αξιολογώντας τη χρησιμότητα νέων πρακτικών εφαρμογών που προκύπτουν

5 Στόχος του άρθρου Ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την υπάρχουσα πραγματικότητα στην ιατρική εκπαίδευση, νέες προοπτικές και τις καινοτομίες που προκύπτουν από την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Δημιουργία προβληματισμού στον αναγνώστη σχετικά με τον νέο προσανατολισμό της ιατρικής εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων δικτύωσης και επικοινωνία που επέφερε η επανάσταση web 2.0 (facebook, blogging, wikipedia)

6 Τα κύρια ερωτήματα του άρθρου
Τι είναι το e-learning στην ιατρική εκπαίδευση και τι περιλαμβάνει Η χρήση της τεχνολογίας διευκολύνει την πραγματοποίηση ήδη υπαρχουσών δραστηριοτήτων ή δημιουργεί νέες μεθόδους και τεχνικές Ποιοι οι πιθανοί συνδυασμοί πομπού-δέκτη στο e-learning (f2f επικοινωνία ή εξατομικευμένη παροχή εκπαιδευτικού υλικού) Πώς διαγράφεται ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο διδάσκοντας στην ηλεκτρονική ιατρική εκπαίδευση Ποιοι ειδικότεροι τομείς της ηλεκτρονικής ιατρικής εκπαίδευσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ποιες είναι οι καινοτομίες που σχετίζονται με αυτούς

7 Η μεθοδολογία του συντάκτη
Συνειδητοποίηση και περιγραφή της σύγχρονης πραγματικότητας Σύγκριση του παλαιότερου και του νέου ρόλου που διαδραματίζει ο φοιτητής και ο διδάσκων (e-learner, e-teacher) Παρουσίαση των καινοτομιών στους τομείς e-Logistics and e-Administration, e-Assessment, e-Community support καθώς και νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων

8 Αποτελέσματα του άρθρου
Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα του διαδικτύου στην εκπαίδευση ορίζεται ως e-learning. Ο όρος δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαδικασία μεταφοράς εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικά, αλλά αποτελεί νέα παιδαγωγική προσέγγιση που ευνοεί την αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία (και ασύγχρονη) μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου. Η επικοινωνία των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να είναι αυτόματη, εξατομικευμένη, πραγματική face to face ή συνδυασμός επικοινωνιακών πλαισίων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η απόσταση παύει να αποτελεί εμπόδιο.

9 Αποτελέσματα του άρθρου (2)
Έχει επέλθει επανάσταση στο ρόλο του διδάσκοντα, ανατροπή του παραδοσιακού του προφίλ. Τα σύγχρονα απαιτούμενα διδακτικά προσόντα ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες Τομείς της ιατρικής εκπαίδευσης που παρουσιάζουν καινοτομίες: Λογιστική και διαχείριση: Προϋπόθεση είναι ο κατάλληλος προγραμματισμός. Συχνά η διαχείριση των ιατρικών σχολών εναποτίθεται σε ανεξάρτητες υπηρεσίες διαχείρισης και πιστοποιημένους φορείς E-assessment: Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των φοιτητών έχει αντικαταστήσει παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης Η επανάσταση του web 2.0 (facebook, blogging, Wikipedia) συμβάλλει στη δικτύωση της επιστημονικής κοινότητας και αποσκοπεί στην εξάλειψη του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στο φοιτητή η δυνατότητα αφομοίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης μέσα από διαδικασίες κοινωνικής δικτύωσης Η εισαγωγή των media στην ακαδημαϊκή πράξη καθιστά αναγκαίους το ρόλο του εκπαιδευτικού τεχνολόγου (αξιοποίηση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη) καθώς και του βιβλιοθηκονόμου e-librarian (έλεγχος πρόσβασης των χρηστών σε βάσεις δεδομένων, διαχείριση ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων)

10 E-portfolios (ηλεκτρονικός προσωπικός φάκελος)
Ατομο-κεντρικό φάκελο δεδομένων αναφορικά με την εκπαίδευσή του Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτυακού περιβάλλοντος Πρόσβαση σε βαθμολογίες, πρόγραμμα σπουδών, αναλύσεις και εργασίες, βραβεία και υποτροφίες Ολιστική και συγκεντρωτική οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

11 Η αναμενόμενη μελλοντική χρήση των e-portfolios στο σύστημα υγείας διαφέρει από τα υπόλοιπα στα εξής σημεία: Ιδρυματοκεντρικό και όχι ατομοκεντρικό (δηλαδή περιστρέφεται γύρω από το ίδρυμα: νοσοκομείο, κλινική, πανεπιστήμιο) Βαθμιδωτή πρόσβαση ανάλογα με το χρήστη (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, μέλος ΔΕΠ) Περισσότερη υπευθυνότητα (στα στοιχεία που αναφέρει κάθε φορά, δηλαδή: ακρίβεια σε φαρμακευτικές αγωγές, εξιτήριο για νοσοκομεία κ.τ.λ.)

12 Mobile learning (m-learning)
Πλεονεκτήματα Χαμηλό κόστος, μικρό μέγεθος και φορητό, εύκολη και έγκαιρη ενημέρωση για ανακοινώσεις της σχολής (όσον αφορά το κινητό) Δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, ημερολόγια, πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους (όσον αφορά τα PDA, τους προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς) Μειονεκτήματα Δυσκολία στη μελέτη γραφημάτων (λόγω μικρής οθόνης) Αυξημένος κίνδυνος κλοπής Ζητήματα διακίνησης δεδομένων (π.χ. πτωματικών εικόνων) Οι συνήθεις εφαρμογές απαιτούν σε μεγάλο βαθμό κλινικό γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο έχουν μόνο οι ιατροί και όχι τόσο οι προκλινικοί Αρκτικόλεξα και συντμήσεις οδηγούν σε παρανοήσεις Συμπερασματικά: Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών εφαρμογών στην ιατρική εκπαίδευση εξελίσσεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, αλλά ακόμα η άμεση εκπαιδευτική και κλινική χρήση τους είναι περιορισμένη

13 Ηλεκτρονική μάθηση και μάθηση εξ αποστάσεως
…………..Δεν πρόκειται για ένα νέο επίτευγμα, καθώς εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες!!!!

14 Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εξ απόστασης μαθήσεως βασίστηκε στα εξής στάδια :
1ο στάδιο : ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων επικοινωνιας 2ο στάδιο : εμφάνιση νέων τεχνολογικών μέσων όπως ράδιο και τηλεόραση 3ο στάδιο :Ιντερνέτ

15 Η ανάπτυξη της e-μάθησης δεν αποτέλεσε τυχαίο γεγονός!
Οι φοιτητές ιατρικής μαθαίνουν εξ αποστάσεως καθώς μελετούν στο σπίτι, σε ταξίδια και παρακολουθούν μαθήματα εκτός της πανεπιστημιούπολης Ευκολία εκμάθησης των μεταπτυχιακών αλλά και των εκπαιδευόμενων μέσω CME προγραμμάτων.

16 Μέχρι πρόσφατα : η η-μάθηση ταυτιζόταν με τη δυνατότητα μάθησης και μετάδοσης πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό. Σήμερα! : αυτό που δίνει σπουδαιότητα και δύναμη στο e-learning είναι ότι ενδυναμώνει την αλληλεπίδραση, καθώς δίνει πρωταγωνιστικό ρολό στο μαθητή, αλλά και καθιστά το δάσκαλο οδηγό διπλά του….

17 DME & E-LEARNING!!! Με τον όρο DME ορίζουμε ουσιαστικά την κατανεμημένη σε ευρύτερο πεδίο γνώση. Αν και «παραδοσιακά» η ιατρική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ιατρικά κέντρα και νοσοκομειακά διδασκαλία και πανεπιστήμια, σήμερα τα περισσότερα προγράμματα του κατανεμημένου αυτού μοντέλου αναπτύσσονται ραγδαία και το e-learning λειτουργεί καταλυτικά στο συντονισμό αυτής της προσέγγισης…

18 CME/CPD & E-LEARNING Αναγκαία προγράμματα για τη διατήρηση των κεκτημένων δυνατοτήτων σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κα διαφοροποιούμενο περιβάλλον. Τα προγράμματα συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης ( CME) και επαγγελματικής ανάπτυξης ( CPD) αποτελούν το Α και το Ω στην εκπαίδευση των γιατρών κατόπιν της ολοκλήρωσης της τυπικής εκπαίδευσης τους

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : ανάπτυξη πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, εφαρμογή νέων τακτικών, ευκολία στην αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών, κατανόηση κλινικών αποτελεσμάτων. μέσω συνεδρίων και σεμιναρίων CMEs : έμμεσα, μέσω εφημερίδων και ιατρικών κείμενων

20 Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς γιατρούς να παραμένουν πλήρως καταρτισμένοι με τις τρέχουσες ιατρικές εξελίξεις, ξεπερνώντας εμπόδια όπως οι οικογενειακές υποχρεώσεις, έλλειψη χρόνου, διάθεσης, ένδεια εξοπλισμού, δυσκολία στις μετακινήσεις. Η συμβολή του διαδικτύου είναι ζωτικής σημασίας!!!!

21 Συμπερασματικά : Η εξ αποστάσεως μάθηση δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως ένα μέσο διάδοσης της γνώσης σε ένα ευρύτερο κοινό. Εφόσον γίνει κατανοητός ο λόγος ύπαρξης της online εκπαίδευσης, καθώς και αποσαφηνιστούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων, η εφαρμογή θα καταστήσει τη μαθησιακή εμπειρία πλούσια όσο και την πανεπιστημιακή.

22 E-assessment! Ή αλλιώς….. Η-αξιολόγηση!
Περικλείει την αξιολόγηση σε επίπεδο γνωστικό, εκτελεστικό, πρακτικό ή συμπεριφοράς… Ο σχεδιασμός της η-αξιολόγησης προαπαιτεί την προσεκτική εξέταση των προαπαιτούμενων μορφών αξιολόγησης, καθώς και τη συνεχή επανεξέταση των κανόνων εφαρμογής της, λόγω παραδοσιακης προσεγγισης.

23 Πέρα από τη φόρμα αξιολόγησης, επιβάλλεται η σωστή επιλογή εργαλείων και συστήματος εκτέλεσης.
Παράγοντες επιλογής εργαλείων : Κόστος Χρησιμότητα Διαθεσιμότητα Διαλειτουργικότητα

24 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Η-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άμεση σήμανση και ανατροφοδότηση Μεγάλη παρακολούθηση Δημιουργία εύρους ερωτήσεων Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων Ώθηση για πρόοδο ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Η-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πλαισίωση των πρακτικών δυσκολιών στη διεξαγωγή αξιολόγησης Μορφοποίηση περιορισμών στα πλαίσια των διαθέσιμων ερωτηματικών τύπων Κίνδυνοι τεχνικών βλαβών Ανάγκη παροχής τεχνικού εξοπλισμού Ανάγκη για επιτήρηση της ταυτότητας του υποψήφιου και διασφάλισης του

25 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Η-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (formative e-assessment)
Δημοφιλής στους μαθητές χάρη στην ευέλικτη χρήση του, καθώς μπορούν να αξιολογήσουν τη γνώση τους. Ενδεικτική για εύρος μαθημάτων με μικρή επιρροή Επιτρέπει τη διαλεύκανση παρερμηνειών προτού οι εκπαιδευόμενοι βρεθούν στις τελικές εξετάσεις.

26 Αθροιστική η-αξιολόγηση (summative e-assessment)
Η εφαρμογή αυτή έρχεται να φέρει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς περικλείει εύρος μεθόδων, συστημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση!!!

27 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πρώτη επανάσταση έρχεται στο κομμάτι της υλικοτεχνικής υποστήριξης. Ακολουθεί η ζωτικής σημασίας διατήρηση της ασφάλειας και της ταυτότητας, ενώ, παράλληλα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές εκτελούν τη διαδικασία..

28 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επιβεβαίωση για επαρκή ύπαρξη επιτηρητών που θα επιβλέπουν την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και θα επιτηρούν τις συμπεριφορές τους, καθώς και θα επιβάλλουν κανόνες και επιπλήξεις. Αποκατάσταση των οποιοδήποτε βλαβών, δεδομένου της υψηλής συμμετοχής στο πρόγραμμα.

29 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πλέον ο ρόλος των εκπαιδευόμενων γίνεται πιο άμεσος, πιο ενεργός και πιο ουσιαστικός, καθώς αποκτούν αρμοδιότητα πάνω στο αντικείμενο. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξιολόγηση διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της πολυπλοκότητας και της υποκειμενικότητας της εργασίας. Η συγκέντρωση πληροφοριών, δεδομένων και αποτελεσμάτων κρίνεται επιβεβλημένη στις περιπτώσεις αυτές. Για το λόγο αυτό, δημιουργούνται κεντρικές βάσεις δεδομένων και όχι μεμονωμένα φύλλα. Οι βάσεις αυτές λειτουργούν ως βοηθητικές «τράπεζες» πληροφοριών που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επιτυχία στη διαδικασία κατόπιν, βεβαίως, της διασφάλισης της ποιότητας τους.

30 ΔΙΑΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η η-αξιολόγηση επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και ανταλλαγή των αντικειμένων και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ένα ευρύ πλήθος αξιολογικών αναλύσεων. Τράπεζες θεμάτων : Οι τράπεζες θεμάτων είναι ειδικά ειδή ευρετηρίων που επιτρέπουν τη συγκέντρωση κατάλληλων για την εφαρμογή της αξιολόγησης ερωτήσεων, αναφερόμενων σε κάθε αντικείμενο και σχετικών με τα επιβαλλόμενα κριτήρια.

31 ……SOS…… Ένα αξιολογικό τεστ είναι χρήσιμο, εφόσον υπάρχει μια φόρμα σχετική μεταξύ των συστημάτων…… Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αξιολόγηση, αν δεν ελεγχθεί σωστά το αντικείμενο, ποιο μοντέλο αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ποια εργαλεία και ποια κριτήρια…. Δημοφιλέστερο τεστ αποτελεί το IMS question e-assessment test!

32 ΠΗΓΕΣ Η-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Adobe’s flash Authorwave Προγράμματα σχετικά με τη
Director δημιουργία αξιoλογητικών φύλλων και quizzes! Εξελιγμένα μοντέλα αξιολόγησης μπορούν να καλυφτούν από νεώτερα, πιο εμπλουτισμένα προγράμματα όπως τα Triads ή Responds…

33 PBL(Problem-based learning)
Η ‘Problem –based’ μάθηση, η οποία αποτελείται από την ‘blended’,όπως και από την ‘online-μάθηση’ και είναι επικρατούσα στην ιατρική εκπαίδευση , επικεντρώνεται στους μαθητές οι οποίοι δουλεύοντας σε ομάδες, καλούνται να διερευνήσουν , όπως και να επιλύσουν ένα πρόβλημα.

34 Παρά το γεγονός ότι μια υπόθεση μπορεί να είναι ‘paper-based’ το διαδικτυακό περιβάλλον αποδεικνύεται χρήσιμο στην διαπροσωπική (‘face-to face’) ‘problem-based’ μάθηση ,καθώς περιλαμβάνει βοηθητικό υλικό. Ωστόσο η διαχείρισή του αποτελεί πρόκληση , καθώς υπάρχει για παράδειγμα, το ενδεχόμενο υποκλοπής πληροφοριών .Για αυτόν τον λόγο , η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν ιδιωτικό πίνακα του οποίου τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

35 Σχετικα με την e-problem-based μάθηση….
Η ‘e-problem-based μάθηση’ περιλαμβάνει την ‘problem-based μάθηση σε ένα καθαρά διαδικτυακό περιβάλλον , με ελάχιστη ή και καθόλου πρόσωπο με πρόσωπο επαφή μεταξύ των μαθητών και του προσωπικού. Η επικοινωνία μεταξύ των τελευταίων επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου. Επίσης οι μαθητές μπορεί να εργαστούν αυτόνομα αλληλεπιδρώντας με τον υπολογιστή τους , ο οποίος τους παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση , με βάση την πρόοδό τους.

36 Τα δημιουργήματα για την ιατρική e-learning μάθηση πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις λεπτομέρειες του πραγματικού κόσμου και να παρέχουν μαθησιακές ευκαιρίες. Οι εικονικοί ασθενείς για παράδειγμα( που παίρνουν πολλές μορφές και μπορούν ακόμα και να δημιουργηθούν από τους μαθητές)είναι βασικό υπόδειγμα της ‘game-informed’ μάθησης. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν τα στοιχεία , να υποβάλλουν τις κατάλληλες κλινικές αποφάσεις κλπ.

37 Όλες οι μορφές ομαδικής εργασίας απαιτούν κανόνες συμμετοχής
Όλες οι μορφές ομαδικής εργασίας απαιτούν κανόνες συμμετοχής. Αν το πρόγραμμα είναι ένα μείγμα online kαι ‘face-to-face’ μάθησης τότε αυτοί οι κανόνες, εφαρμόζονται και στο online περιβάλλον καθώς αυτό αποτελεί μια επέκταση του περιβάλλοντος πρόσωπο με πρόσωπο(‘face-tο-face’). Αν το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά σε απευθείας σύνδεση (‘online’) τότε είναι επιτακτικό το να συμφωνηθούν οι κανόνες εκ των προτέρων.

38 Μερικά σύγχρονα σχέδια δραστηριότητας περιλαμβάνουν τυπικές ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα chat room , ερωτήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα , από τον καθηγητή προς τους μαθητές προς συζήτηση , ερωτήματα σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο του μαθήματος κλπ.

39 Καινούργιες εναλλακτικές πολυμέσων αυξάνονται συνεχώς σε διασημότητα και χρησιμότητα. Κάποια από αυτά τα συστήματα , όπως το ‘Skype’ επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν απευθείας σύνδεση με τους καθηγητές τους μέσω ηχητικής διάσκεψης.(‘Αudio conferencing’ ) Η τηλεδιάσκεψη (‘Video conferencing’) χρησιμοποιείται από απομακρυσμένες ομάδες ατόμων που πρέπει να συνεργαστούν. Το ‘webconferencing’ χρησιμοποιείται για να ‘’συνδέσει’’ 2 η περισσότερους χρήστες που δουλεύουν ο καθένας από τον δικό του υπολογιστή , σε αντίθεση με την τηλεδιάσκεψη που ‘’ απαιτεί αίθουσα με πάγιο εξοπλισμό.

40 E-Learning: περιεχόμενο και διαδικασία
Σημαντικότερη είναι η διαδικασία που μεσολαβεί για την εύρεσή τους; η απλή έκθεση ψηφιακών πληροφοριών ή

41 E-Learning: περιεχόμενο και διαδικασία
Ανάλογα με το σκοπό του εκάστοτε προγράμματος δίνεται έμφαση: Στην πρόσβαση σε πληροφορίες (upload/download, δημιουργία κειμένων, προσωπική επεξεργασία) Στη συμμετοχή σε δραστηριότητες (προγραμματισμός, συζήτηση και εντοπισμός)

42 E-Learning: περιεχόμενο και διαδικασία
Παρόλο που στα οπτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (VLE) χρησιμοποιούνται και οι δύο προσεγγίσεις, αυτές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη φιλοσοφία των εκάστοτε εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

43 E-Learning: περιεχόμενο και διαδικασία
Στην πραγματικότητα τα περισσότερα VLE αποτελούν ένα συγκερασμό και των δύο νοοτροπιών. Οι προσανατολισμοί τους καθορίζονται από τις προσδοκίες και τους στόχους που θέτονται από τα Ιδρύματα, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τις δραστηριότητες και τα τεχνολογικά μέσα που θα εφαρμοσθούν

44 Το περιεχόμενο του e-learning
υλικό διδασκαλίας παραπομπές (links) υλικό για πρακτική άσκηση (οδηγοί, έρευνες και αποτελέσματά τους)

45 1. Περιεχόμενο μαθημάτων/διαλέξεων
Χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της δομής του διδαχθέντος μαθήματος και για συνεχή πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες (διαφάνειες μαθημάτων, οδηγοί μελέτης) e-learning

46 2. Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (e-library)
Περιεχόμενο 2. Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (e-library) Παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφία, καθώς και πoρίσματα ερευνών e-learning 3. Εμπορικά προγράμματα e-learning (π.χ. A.D.AM., pharmacalogy) Πρόσβαση αποκλειστικά με συνδρομή. Τα πιο διαδεδομένα προγράμματα. Χρειάζεται αποσαφήνιση το δικαίωμα επέμβασης/χρήσης του περιεχομένου τους από τους χρήστες.

47 4. Το διαδίκτυο ως μεγάλο περιβάλλον e-learning
Περιεχόμενο 4. Το διαδίκτυο ως μεγάλο περιβάλλον e-learning Απαιτείται προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα καθώς και στο επίπεδο των διαθέσιμων πληροφοριών. Αξιοσημείωτη ανάπτυξη των wikis. e-learning Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο ψηφιακό περιβάλλον του e-learning είναι διαιρεμένες σε κομμάτια, καθένα από τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ένα θέμα

48 Οι καθηγητές μπορούν να ανεβάσουν σε ιστοσελίδες ή VLE αρχεία εικόνας και ήχου . Τα αρχεία αυτά μπορούν να ανέβουν μέσω uploading και να είναι προσβάσιμα μέσω συνδέσμων(links) στους μαθητές που τα αναπαραγάγουν μέσω ποικίλων μέσων και συσκευών. Εικόνα και ήχος Το επόμενο βήμα αποτελεί η μετάδοση (streaming) απευθείας στις συσκευές των μαθητών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RSS

49 Διαδικασία e-learning
Χρησιμοποιεί ψηφιακό περιβάλλον που προσομοιάζει την ανθρώπινη δραστηριότητα(μέσω κανόνων , πρωτοκόλλων και προγραμμάτων) Κοινές δραστηριότητες είναι: οι online συνεδριάσεις τα tests και η αξιολόγηση, η πρόσβαση σε περιεχόμενο και πληροφορίες και η αξιολόγηση μαθημάτων Σημαντική προϋπόθεση στην επιτυχία αυτής της μορφής e-learning είναι η συνεχής και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

50 Χαρτογράφηση του προγράμματος σπουδών και του περιεχομένου του
Παρακολούθηση της διδαγμένης ύλης , του επιπέδου της και του τρόπου παράδοσης της

51 Συστήματα: LMS,VLE,MLE

52 Οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων αυτών είναι αμυδρές
Συστήματα: LMS,VLE,MLE To e-learning χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που αποδίδεται με τον όρο: «learning manangment system (LMS)”, “course manngment system (CMS)” ή «οπτικό παιδαγωγικό περιβάλλον (VLE)» Οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων αυτών είναι αμυδρές

53 Συστήματα: LMS,VLE,MLE Τα συστήματα αυτά είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου και των προγραμμάτων πλοήγησης Όμως Οι διάφορες πλατφόρμες του e-learning παρουσιάζουν ορισμένες ποικιλομορφίες Ορισμένα προγράμματα διατίθενται σε εμπορική βάση, άλλα είναι ελεύθερα και πολλά άλλα αναπτύσσονται αποκλειστικά για την κάλυψη τοπικών αναγκών και καταστάσεων

54 Τυπικές υπηρεσίες και λειτουργίες του VLE
Υποστηρικτικές πηγές που παρέχουν γενικές πληροφορίες Σύνδεσμοι σε σημειώσεις και παρουσιάσεις μαθημάτων Αναζήτηση βασισμένη σε λέξεις κλειδιά Πίνακες συζητήσεων (forums) που αποτελούν ευκαιρία για ασύγχρονη επικοινωνία Δωμάτια chat για συγχρονισμένη επικοινωνία Blogs Wikis Διαδικτυακές εξετάσεις και αξιολογήσεις (quiz) Στατιστικά εργαλεία

55 Η φύση των VLE συστημάτων

56 Ιδιόκτητα VLE Μειονεκτήματα: Μικρή ευελιξία Υψηλό κόστος
Πλεονεκτήματα: Ευκολία στην εγκατάσταση Γνωστές οικονομικές απαιτήσεις Χρησιμοποίηση αξιόπιστου λογισμικού, γνωστών εταιρειών Μειονεκτήματα: Μικρή ευελιξία Υψηλό κόστος Μικρό περιθώριο επέμβασης από το χρήστη

57 Δημόσια συστήματα VLE Πλεονεκτήματα: Μηδενικό κόστος
Μεγαλύτερη ευελιξία Μεγαλύτερος έλεγχος από τον χρήστη Μειονεκτήματα: Μηδαμινή τεχνική υποστήριξη και εγγυήσεις Εξάρτηση από προγραμματιστές για την ομαλή λειτουργία του συστήματος Προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος

58 Τοπικά συστήματα VLE Συνήθως δημιουργούνται στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα δημόσια συστήματα αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό.


Κατέβασμα ppt "Καραδήμου Φωτεινή Α.Ε.Μ.:30745 Κωνσταντινίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.:30513"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google