Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

WTE Εισαγωγικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "WTE Εισαγωγικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 WTE Εισαγωγικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές
Το TIP (εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαιδευτών), αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους καθηγητές και τους εκπαιδευτές , στην παράδοση των μαθημάτων του προγράμματος WTE, που στοχεύει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.. 1 Παιδαγωγική Στρατηγική 2 Εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαιδευτών 3 Πόροι εκπαιδευτών και Forum

2 Αποτελέσματα του Εισαγωγικού προγράμματος των καθηγητών
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, ως παιδαγωγός και / ή ως εκπαιδευτής, θα είστε σε θέση να: Κατανοήσετε την ιδέα και του στόχους του προγράμματος WTE. Προσδιορίσετε τα βασικά στοιχεία του WTE και να εξηγήσετε τα μαθησιακά αποτελέσματα . Κατανοήσετε πώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να δομηθεί και να παρουσιαστεί Εκτιμήσετε τις δεξιότητες που απαιτείται να έχουν οι εκπαιδευτές του προγράμματος. Κατανοήσετε τους στόχους που μπορούν να επιτύχουν οι συμμετέχουσες Αξιολογήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WTE. Το WTE εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μικτή προσέγγιση εκμάθησης συνδυάζοντας τόσο δια ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως συνεδρίες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η μαθησιακή προσβασιμότητα και ευελιξία

3 Οι άνθρωποι που είναι πίσω από το σχέδιο
Παρουσίαση WTE Το WTE είναι ένα νέο καινοτόμο προγράμματα σπουδών εστιασμένο στις ανάγκες των Γυναικών που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες ώστε να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Το WTE προγράμματα σπουδών συγχωνεύει δύο τύπους επιχειρηματικότητας, που ιστορικά έχει φανεί ότι έχουν χαμηλή παρουσία γυναικών: την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Η σειρά μαθημάτων προβλέπει στενότερους δεσμούς με το εργασιακό περιβάλλον, με παράλληλη αντιμετώπιση των ιστορικών εκπαιδευτικών ελλείψεων στην κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από το σχέδιο Η Διοίκηση του έργου είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του WTE στο οποίο συμμετέχουν 8 οργανισμοί από 8 Ευρωπαϊκές χώρες – εταίρους: Ιρλανδία, Μάλτα, Αυστρία, Φινλανδία, Ισπανία, Λιθουανία, Λετονία και Ελλάδα, οι οποίες από κοινού ανέπτυξαν το πρόγραμμα κατάρτισης. Το WTE έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης Leonardo da Vinci Measure της ΕΕ ( )

4 Στόχοι του προγράμματος WTE Γιατί; Για να επιτευχθούν τα παρακάτω:
Προώθηση των επιχειρηματικών αξιών, απάντηση σε ερωτήματα / απορίες, άνοιγμα σε συνεχή μάθηση, πρόβλεψη των εξελίξεων, αυτοδυναμία και δημιουργικότητα μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες Παροχή δυνατοτήτων αυτοαπασχόλησης μεταξύ των νέων γυναικών της ομάδας-στόχου και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών Συνεισφορά για την ένταξη της επιχειρηματικότητας ως μάθημα στο εκπαιδευτικό σύστημα .

5 Μέθοδος διδασκαλίας Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μέθοδοι διδασκαλίας με τα αντίστοιχα αποτελέσματα: Διαλέξεις: Γρήγορη ροή πληροφοριών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προσοχή Παρατήρηση: Ασκήσεις επανεξέτασης και εργασίες, από τις εκπαιδευόμενες. Θα επιτραπεί η εποικοδομητική κριτική για τους διδασκόμενους μέσω , ώστε να υπάρχει περισσότερη ευελιξία, χωρίς περιορισμούς. Ερωτήσεις & απαντήσεις: Οι εκπαιδευόμενες μαθαίνουν μέσω ερωτήσεων / απαντήσεων που απευθύνονται δικτυακά ή δια ζώσης. Βήμα προς βήμα: Οι καταρτιζόμενες θα διατρέχουν τα κεφάλαια και θα υπάρχουν αναθεωρήσεις πριν προχωρήσουν. Σε όλη την διάρκεια της κατάρτισης θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων. Πρακτική: Αναφορές και επιδείξεις όπου χρειάζεται. Δίνονται πρακτικά παραδείγματα για την επιχειρηματική ανάπτυξη

6 Προσαρμόζοντας το πρόγραμμα.
Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των γυναικών, τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες τους κατά τον προγραμματισμό, την παράδοση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του WTE. Παρά τις σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά στον ρόλο της γυναίκας έξω από το σπίτι, και την ανοδική τάση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν ενεργά και πρακτικά στην αγορά εργασίας, οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι κύριες δραστηριότητες της γυναίκας εξακολουθούν να παραμένουν τα οικιακά και η μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια καριέρα. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων του WTE πρέπει να είναι ευέλικτη, έτσι ώστε να ταιριάζει τόσο στις γυναίκες που μένουν σπίτι, αλλά και σ’ αυτές που εργάζονται. Η διδακτέα ύλη αναπτύχθηκε αναρτήθηκε στο site για να στηρίξει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από μια ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Η διδακτέα ύλη θα είναι διαθέσιμη σε ποικιλία μορφών, ώστε να διασφαλίζει πρόσβαση σε διαφορετικά στυλ μάθησης.

7 Δημιουργία τάξης Προσωπική μάθηση εξ αποστάσεως: Το WTE είναι διαθέσιμο on-line μέσω μιας διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας για το γυναικείο επιχειρηματικό δυναμικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία. Οι συμμετέχουσες μπορούν να έχουν τη δική τους πορεία ανεξάρτητα από τις άλλες και να δουλεύουν με το δικό τους ρυθμό αφού εγγραφούν. Υποστήριξη Online μάθησης: Οι καταρτιζόμενες μπορούν να προχωρήσουν μέσα στις ενότητες με δικό τους ρυθμό, αλλά με τις δικές σας ενέργειες ως υποστήριξη της μάθησης και της επίβλεψής τους. Ένα γενικό φόρουμ συζήτησης θα επιτρέψει, επίσης, την εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος. Θα παρέχετε επί πλέον απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη μέσω και Skype. Group: Το WTE μπορεί να διευκολύνει την παράδοση μαθημάτων με μικρές ομάδες. Αυτό διευκολύνει την δικτύωση με άλλες που έχουν τους ίδιους σκοπούς. Αυξάνεται έτσι το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια ομάδα και είναι αποδεκτές από αυτήν. Ενδέχεται κάποιες από αυτές να μην έχουν αισθανθεί στο παρελθόν έτσι, σε ότι αφορά τον τεχνολογικό και επιχειρηματικό τομέα. Οι τρόποι παράδοσης και αξιολόγησης μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Περιβάλλον της τάξης: Τα μαθήματα του WTE μπορούν να παραδίδονται σε μια τάξη χρησιμοποιώντας απευθείας πόρους μέσω σύνδεσης μέσα από την ιστοσελίδα. Το σχέδιο μαθημάτων μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ωφελουμένων. Οι τρόποι παράδοσης και αξιολόγησης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες.

8 Απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών
Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων Γνώση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Χρήση των καταλληλότερων υλικών και τρόπων για την παράδοση των μαθημάτων Διευκόλυνση ων τρόπων μάθησης VARK, όπου είναι δυνατόν Ικανότητα να ενθαρρύνει και να παρακινεί τις ενήλικες καταρτιζόμενες. Προθυμία για συνεργασία μέσω συνεχούς επαφής με Συμβολή στην ανάπτυξη της ομάδας των καθηγητών με κατάλληλες πρόσθετες πληροφορίες (links, upload) που μπορούν να εξεταστούν από τους χρήστες. Ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες του φύλου. Η ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες του φύλου, είναι στην πράξη το να είσαι ευαίσθητος στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για το φύλο, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν οι παλιές και ξεπερασμένες απόψεις σχετικά με τον διαφορετικό ρόλο μεταξύ γυναίκας και άνδρα. Αυτή η στάση πρέπει να είναι εμφανής σε όλη την διάρκεια του έργου και των μαθημάτων.

9 Ευαισθητοποίηση απέναντι στα δύο φύλα
Η έννοια αυτής της ευαισθητοποίησης, έχει αναπτυχθεί ως ένας τρόπος για να μειωθούν τα εμπόδια στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη που δημιουργείται από το σεξισμό. Η ευαισθησία των φύλων βοηθά να παραχθεί σεβασμός σε κάθε άτομο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως φύλου. Καθ 'όλη τη διάρκεια του WTE η προσοχή και η συζήτηση θα πρέπει να διευκολύνονται με τους παρακάτω τρόπους: 1) Να δίνεται η ευκαιρία στις συμμετέχουσες να γνωριστούν μεταξύ τους και να ξεπεράσουν τα αρχικά διαπροσωπικά εμπόδια στην επικοινωνίας τους 2) Να ενθαρρύνονται οι συμμετέχουσες για να εξετάσουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις σχετικά με τον καταμερισμό εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ισότητα στην πρόσβασης στην εργασία. 3) Να βοηθηθούν οι συμμετέχουσες, να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις, σχετικά με τους ρόλους γυναικών και ανδρών. Source: UNESCO (2004) Gender Sensitivity- a training manual

10 (συνέχεια) 4) Παροχή παραδειγμάτων (πχ μέσω video), σχετικά με τη σημερινή επικρατούσα κατάσταση στην κοινωνία, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. 5) Ανάλυση του υλικού ανάγνωσης με τη χρήση γνώσης και κατανόηση των θεμάτων των δύο φύλων 6) Παροχή βοήθειας ώστε να αποκτήσουν οι συμμετέχουσες, μεγαλύτερη επίγνωση των υφιστάμενων στερεοτύπων και να βοηθηθούν στην ανάλυση των στερεοτύπων αυτών. 7) Να αποκτήσουν οι συμμετέχουσες μεγαλύτερη επίγνωση των μεταβαλλόμενων ρόλων των γυναικών σε συνάρτηση με άλλες αλλαγές στον κόσμο Οι παραπάνω μέθοδοι θα οδηγήσουν στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις εκπαιδευτικές ανάγκες των γυναικών. Ένα εγχειρίδιο κατάρτισης για τους εκπαιδευτές σχετικά με την ολοκληρωμένη ευαισθητοποίηση για θέματα φύλου είναι διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση από την UNESCO στο Source: UNESCO (2004) Gender Sensitivity- a training manual

11 Visual (V) Auditory (A) Read (R) Kinesthetic (K) Learning Styles
Πως μαθαίνουμε Visual (V) Auditory (A) Read (R) Kinesthetic (K) Learning Styles Η συνεργασία σας με τους συμμετέχοντες θα πρέπει πάντα να αναφορά το μοντέλο μάθησης VARK για παράδειγμα, όταν είναι δυνατόν, να απεικονίζει το περιεχόμενο για τους καταρτιζόμενους οπτικά κλπ.

12 Πως Μαθαίνουμε (Οπτικά)
Οπτικός Τρόπος : Αυτός ο τρόπος μάθησης είναι βασισμένος στις ανάγκες των καταρτιζόμενων να απεικονίζουν την πληροφορία, η οποία τους παρουσιάζεται. Την διατηρούν τόσο οπτικά όσο και λεκτικά. Οι διδάσκοντες του WTE θα πρέπει να διευκολύνουν σε αυτόν τον τρόπο μάθησης παρουσιάζοντας οπτικό υλικό (όπως χάρτες, ιστογράμματα, γραφήματα, διαγράμματα, διαγράμματα ροής, σχέδια)

13 Πως Μαθαίνουμε (Ηχητικά)
Ακουστικός/Λεκτικός τρόπος μάθησης: Αυτός ο τρόπος μάθησης είναι βασισμένος στην ανάγκη των καταρτιζόμενων να ακούνε τους διδάσκοντες και στην προφορική επικοινωνία. Οι καταρτιζόμενοι αφομοιώνουν πληροφορίες όταν αυτές παρουσιάζονται σε προφορική μορφή. Οι διδάσκοντες του WTE θα πρέπει να διευκολύνουν τις καταρτιζόμενες, μέσω online οπτικής επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενημερωμένων ηχητικών/οπτικών εγγραφών από τους διδάσκοντες και σε online συνεδριάσεις των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων, εφόσον είναι απαραίτητο

14 Πως μαθαίνουμε (Διαβάζοντας)
Τρόπος μάθησης μέσω ανάγνωσης: Αυτός ο τρόπος μάθησης βασίζεται στην ανάγκη του μαθητή να διαβάζει και να γράφει τις πληροφορίες που διδάσκονται. Τέτοιοι μαθητές θυμούνται καλύτερα τις πληροφορίες όταν διαβάζουν κείμενα, εγχειρίδια, καταλόγους, έγγραφα PowerPoint, κλπ. Το WTE διευκολύνει αυτό το είδος της μάθησης, παρέχοντας όλο το υλικό σε μορφή προς εκτύπωση που μπορεί επίσης να κατέβει από τους συμμετέχοντες και ως PDF.

15 Πως μαθαίνουμε (Κιναισθητικά)
Κιναισθητικός (Αφής) Τρόπος Μάθησης: Αυτό ο τρόπος μάθησης είναι βασισμένος στις ανάγκες των καταρτιζόμενων να πραγματοποιούν σωματική δραστηριότητα, αντί να ακούνε μια διάλεξη ή να παρακολουθούν μια επίδειξη. Τέτοιοι καταρτιζόμενοι διατηρούν καλύτερα τις πληροφορίες όταν χειρίζονται υλικά στην διαδικασία της μάθησης ή όταν λαμβάνουν μέρος δυναμικά σε ομάδες Οι WTE διαδικτυακά συμμετέχουσες μπορούν πρακτικά να συμμετέχουν στη μάθησή με τη λήψη/εκτύπωση υλικού και με τη χρήση των πληροφοριών στον υπολογιστή τους μέσω της χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων.

16 Τα στοιχεία των μαθημάτων
Ομάδα στόχος Οι γυναίκες στις αγροτικές κοινότητες, όπου οι δεξιότητες που απαιτούνται για την παραδοσιακή απασχόληση έχουν ξεπεραστεί, και όπου οι πιθανότητες διαδικτυακής εργασίας δίνουν δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών. Τα στοιχεία των μαθημάτων Δημιουργικότητα και Παραγωγή Ιδεών Λογισμικό για να κάνετε τι δική σας επιχείρηση Επικοινωνίες Αποτελεσματική Επιχειρησιακή Δικτύωση Υπάλληλοι και Εξυπηρέτηση Πελατών Πρακτικές Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαδικτυακές Επιχειρήσεις Web Αδειοδότηση Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Κουλτούρα και περισσότερες διαδικτυακές πηγές και πληροφορίες

17 1. Δημιουργικότητα, Δημιουργία Ιδεών και Καινοτομιών
Στόχος Στο τέλος αυτής της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργικότητα και την παραγωγική διαδικασία ιδεών. Περιεχόμενα Εισαγωγή στην Δημιουργικότητα και την Καινοτομία Από τις ιδέες στις επιχειρήσεις Βασικά στοιχεία της δημιουργικότητας και των καινοτομιών Τεχνικές δημιουργίας ιδεών Εμπόδια στην δημιουργικότητα Αξιολόγηση στην ενότητα 1 Τελικές σημειώσεις Λεξικό Αποτελέσματα καταρτιζόμενων Οι καταρτιζόμενες θα είναι σε θέση να αναλάβουν ασκήσεις δημιουργίας ιδεών και να αναγνωρίσουν βασικά στοιχεία δημιουργικότητας και καινοτομίας. Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακές / ομαδικές συζητήσεις. Όλα τα περιεχόμενα σε αρχεία PDF εκτιπώσιμα. Αξιολόγηση Μία εργασία αξιολόγησης μέσω και λήψη to resource section. Διάρκεια Ενότητας 12 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 2ωρών διαδικτυακών διαλέξεων και ανεξάρτητη μελέτη βασισμένη στην ανάγνωση και 10 ώρες πρακτικής και εργασιών.

18 2. Επικοινωνίες Σκοπός Περιεχόμενα Αποτελέσματα Καταρτιζόμενων Method
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα αντιλαμβάνονται τη σημασία της επικοινωνίας και παρουσίασης στις επαγγελματικές υποθέσεις. Περιεχόμενα Εισαγωγή Στοιχεία Επικοινωνίας Τα 7 C’sτης επικοινωνίας Συμβουλές για να είσαι ένας καλός ομιλητής Η δραστική τεχνική ακρόασης Επικοινωνία χωρίς λέξεις Στοιχεία ενός καλού ομιλητή 10 Χρυσοί κανόνες στην παράδοση Πώς γίνονται οι PowerPoint παρουσιάσεις; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το PowerPoint Χειρισμός νεύρων Εργαλεία επικοινωνίας Ασκήσεις Λεξιλόγιο Αποτελέσματα Καταρτιζόμενων Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να δομήσουν μια παρουσίαση και να κάνουν παράδοση με επαγγελματικό τρόπο γνωρίζοντας τους τρόπους επικοινωνίας. Method Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές συζητήσεις Όλα τα περιεχόμενα σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα Αξιολόγηση Μία εργασία αξιολόγησης μέσω και φόρτωση στον τομέα πηγών Διάρκεια Ενότητας: 10ώρες .

19 3. Η αποτελεσματική δικτύωση των επιχειρήσεων
Σκοπός Επικοινωνία και δικτύωση είναι τα κύρια κλειδιά για κάθε επαγγελματική επιτυχία. Οι καταρτιζόμενες θα μάθουν ότι εκτός από τους υπάρχοντες πελάτες που έχουν άποψη για την επιχείρηση τους, δεν θα μπορούν να πουλήσουν σε κανέναν άλλον εάν δεν υπάρχει η πληροφόρηση για την επιχείρησή τους. Περιεχόμενα Η δικτύωση σε τοπικό επίπεδο/εθνικό/Ευρωπαϊκό Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων (άσκηση) Εργαλεία επαγγελματικής δικτύωσης PowerPoint και επωνυμία Επαγγελματικές κατευθύνσεις (άσκηση) Κοινωνικό δίκτυο μέσω ιστοσελίδων Δικτύωση πέρα από όρια (άσκηση) Παρακολούθηση Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Αποτελέσματα Καταρτιζόμενων Στο τέλος της ενότητας οι καταρτιζόμενες θα αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της δικτύωσης και το πόσο σημαντικό είναι για την επιτυχία στην επιχείρηση τους. Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές συζητήσεις Όλα τα περιεχόμενα σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα Αξιολόγηση Διαδικτυακά παιχνίδια & κουίζ, παιχνίδια ρόλων και συμμετοχή σε συζητήσεις. Διάρκεια ενότητας 6-8ώρες διαδικτυακής μάθησης, 0,5 ώρες αυτό-αξιολόγησης Διάρκεια ενότητας 10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 5 ωρών διαδικτυακών δραστηριοτήτων και 5 ωρών προσωπικών διαδραστικών συνεδριάσεων.

20 4. Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Κουλτούρα
Σκοπός Παρέχονται συμβουλές για την αποφυγή πολιτισμικών παρεξηγήσεως και για τη διατήρηση μιας επαγγελματικής εικόνας. Περιεχόμενα Σχεδιασμός επιχειρηματικών συναντήσεων. Επαγγελματική κάρτα. Επαγγελματικά δώρα. Ανταπόκριση στους Επαγγελματικούς Συνεργάτες. Εθιμοτυπικά Εθιμοτυπικά τηλέφωνα. Επαγγελματική ενδυμασία Αντιμετώπιση άλλων. Διαπραγμάτευση Επαγγελματικά δείπνα Αποτελέσματα Κατανόηση του ρόλου των διαφόρων διαπολιτισμικών πτυχών στις επιχειρήσεις και ευαισθητοποίηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Σωστή χρήση των στοιχείων της επιχειρηματικής εθιμοτυπίας και αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας στην επαγγελματική σχέση. Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές συζητήσεις. Όλα τα περιεχόμενα σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα. Αξιολόγηση Μία άσκηση αξιολόγησης μέσω και ενημέρωση του δικτυακού τόπου. Διάρκεια Ενότητας 6-8 ώρες διαδικτυακής μάθησης, 0,5 ώρα αυτοαξιολόγησης

21 5. Λογισμικά εργαλεία για τη λειτουργία της επιχείρησης σας
5. Λογισμικά εργαλεία για τη λειτουργία της επιχείρησης σας Στόχος Παρέχονται στις εκπαιδευόμενες παραδείγματα εργαλείων που θα τους βοηθήσουν σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης τους μέσω διαφορετικών λύσεων λογισμικού Περιεχόμενα Εισαγωγή Office suites /παραγωγικότητα Google Apps για επιχειρήσεις Voice over Internet Protocol (VoIP ) (πχ χρήση skype) Λογιστικό λογισμικό Λειτουργικό σύστημα Διαχείριση έργου Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) Γλωσσάρι Αποτελέσματα Οι καταρτιζόμενες θα γνωρίσουν την βοήθεια που μπορεί να τους δώσει ένα επαγγελματικό λογισμικό. Επί πλέον: τι μπορούν να κάνουν από μόνες τους και τι μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο. Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ ομαδικές συζητήσεις Όλα τα περιεχόμενα σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα Αξιολόγηση Μία άσκηση αξιολόγησης μέσω και ενημέρωση του ιστοτόπου. Διάρκεια ενότητας 12 ώρες, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών διαλέξεων και αυτοαξιολόγησης.

22 6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Σκοπός
Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξασφαλίσει στις καταρτιζόμενες πληροφορίες σχετικές με την διαδικτυακή αγορά και πώληση. Περιεχόμενο Ιστορικό Αγορά και πώληση στο διαδίκτυο Η πώληση μέσω διαδικτυακής αγοράς και δημοπρασιών Πώς να επιλέξετε τη διαδικτυακή θέση σας στην αγορά (παράδειγμα e-Bay) On line πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας σας Αναθεώρηση Στοιχεία διαδικτυακής έρευνας Δείγμα (Άσκηση) Αποτελέσματα Οι συμμετέχουσες αναλύουν τις απόψεις τους (προσωπικές προτιμήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν) και θα διαπιστώσουν αν είναι έτοιμες για το ηλεκτρονικό εμπόριο Μέθοδος Προσωπικές συζήτηση ή διαδικτυακά ραντεβού / ομαδική συζήτηση Όλο το περιεχόμενο μορφή PDF εκτυπώσιμη Αξιολόγηση Μια άσκηση αξιολόγησης μέσω και ενημέρωση του ιστοτόπου. Διάρκεια Ενότητας 3φορές x 2 ώρες μάθησης στο σπίτι (συνδεδεμένοι και αποσυνδεδεμένοι), 6-10 ώρες για έρευνα στο διαδίκτυο και 3φορές x 2 ώρες για συζητήσεις.

23 7. Web Authoring (λειτουργίες Web)
Σκοπός Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παρέχει στις καταρτιζόμενες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για το τι πρέπει να εξεταστεί κατά τον σχεδιασμό ενός βασικού διαδικτυακού προϊόντος / υπηρεσίας δηλαδή μιας ιστοσελίδας. Ύλη Βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό ιστοσελίδων Προσδιορισμός κοινού στόχου Διαδικτυακή δομή Χρώματα και στυλ Κωδικοποίηση και τη δημιουργία μιας τοποθεσίας Βασικά HTML Πηγαίνοντας online Λεξικό όρων Αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν το είδος της ιστοσελίδας που είναι κατάλληλο για το προϊόν τους/την υπηρεσία τους και να αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιοποίησης των κατάλληλων χρωμάτων και εικόνων στην ιστοσελίδα τους Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές συζητήσεις Όλη η ύλη σε αρχεία PDF εκτιπώσιμα Αξιολόγηση Μια άσκηση για να αναπτύξουν μια δοκιμαστική ιστοσελίδα με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών Διάρκεια ενότητας 2 ώρες διαδικτυακής μάθησης και από 6 έως 10 ώρες για ασκήσεις και ολοκλήρωση του έργου

24 8. Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Σκοπός Υπάρχει ευρεία ποικιλία εργαλείων διαδικτυακού μάρκετινγκ και δυνατοτήτων για το δυναμικό της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας Περιεχόμενο Η αποστολή του μάρκετινγκ και οι χρονικές δεσμεύσεις Η εταιρική ιστοσελίδα και η προσβασιμότητα Διαδικτυακές διαφημίσεις Μάρκετινγκ μέσω Χρήση κοινωνικών μέσων για διαδικτυακό μάρκετινγκ (YouTube, Mailchimp, Twitter/ Monitter, Face book, LinkedIn, Google Apps for Business) Άσκηση Αποτελέσματα Καταρτιζόμενων Οι καταρτιζόμενες θα πρέπει να γνωρίζουν το φάσμα των διαδικτυακών εργαλείων μάρκετινγκ που υπάρχουν διαθέσιμα και πώς θα ανακαλύψουν τις εφαρμογές τους στα προϊόν τους / στις διαδικτυακές υπηρεσία Μέθοδος Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές συζητήσεις Όλη η ύλη σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα Αποτίμηση Μια άσκηση αξιολόγησης μέσω .

25 9. Πρακτική Επιχειρηματική διαχείριση
Σκοπός Εισαγωγή στην θεωρία και πρακτική της διοίκησης επιχειρήσεων με προσωπική και οικονομική διοίκηση Περιεχόμενα Εισαγωγή στη βασική οικονομική διοίκηση Εισαγωγή στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό Χρηματοδότηση στην επιχείρηση σας Οικονομική έκθεση Λογαριασμοί Κέρδος και ζημιά Αποτελέσματα καταρτιζόμενων Φύλλα ισορροπίας Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο της Χρηματοδότηση από τράπεζες πρακτικής επιχειρησιακής διοίκησης που οδηγεί σε μια Προβολή ταμειακών ροών επιχειρηματική επιτυχία Εισαγωγή στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Καθορισμός αρμοδιοτήτων και κατάρτιση ενός συστήματος διαβάθμισης Μέθοδος Ανάπτυξη εργασίας και προσωπικών προδιαγραφών Προσωπικές συζητήσεις ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδικές Καθορισμός συνθηκών εργασίας συζητήσεις Ανακοίνωση για θέση εργασίας Όλη η ύλη σε αρχεία PDF εκτυπώσιμα Διαφήμιση της πρόθεσης πρόσληψης Επιλογή σύντομης λίστας/ Πάνελ συνέντευξης Αξιολόγηση Μικρές λίστες υποψηφίων Άσκηση αξιολόγησης μέσω .Περιορίζοντας τη λίστα Καλώντας υποψήφιους Διάρκεια ενότητας Δήλωση υποψηφίων εκτός λίστας Η ενότητα απαιτεί 2ώρες διαδικτυακής μάθησης και 6-10 Προετοιμασία της συνέντευξης μελέτης/ άσκησης για τη διευκόλυνση της επιτυχούς Συμβουλές για τη συνέντεξη ολοκλήρωσης της ενότητας Οριστικοποίησης της στρατηγικής

26 10. Εξυπηρέτηση Πελατών και Εργαζομένων
Στόχος Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κάνει το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας να συνειδητοποιήσει / αναγνωρίσει / εκτιμήσει την ανάγκη του επαγγελματισμού στην εξυπηρέτηση πελατών Περιεχόμενο Εργασιακό Περιβάλλον Κίνητρα Αυξάνοντας τα κίνητρα Επίδραση της εταιρικής κουλτούρας (άσκηση) Διαχείριση των πολιτισμικών αλλαγών (case study - περιπτωσιολογική μελέτη) Επιβράβευση του προσωπικού Αμοιβή και επιδόσεις Διατήρηση του προσωπικού Άσκηση Αποτελέσματα των καταρτιζόμενων Οι καταρτιζόμενες θα έχουν πρακτικές γνώσεις για τη σημασία της εργασίας τους και την εξυπηρέτηση των πελατών σε ζητήματα όπως την απόδοση του μάρκετινγκ, την αφοσίωση των πελατών, τις στρατηγικές και τη διαχείριση δύσκολων πελατών Μέθοδος Προσωπικές συζήτηση ή διαδικτυακά ραντεβού/ομαδική συζήτηση Όλο το περιεχόμενο σε εκτυπώσιμη μορφή PDF Αξιολόγηση Αξιολόγηση μέσω και ενημέρωση του ιστοτόπου. Διάρκεια ενότητας 10 ώρες συμπεριλαμβανομένων 4 ωρών online, συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια και κουίζ.

27 Παράδοση των ενοτήτων (modules)
Online Online κλικ στην ενότητα Εκτύπωση οθόνης Λήψη PDFs (εκτυπώσιμα) Υποστήριξη μέσω Online φόρουμ συζητήσεων υποστήριξης( ένα φόρουμ για κάθε ενότητα) Online πιστοποιήσεις Δια ζώσης Παρουσίαση προόδου βήμα προς βήμα. Ατομικές/Ομαδικές συζητήσεις. Ερωτήσεις και απαντήσεις Παρουσιάσεις. Οπτικά μέσα και επίδειξη (διαγράμματα/ βοήθεια σε PowerPoint/διαδίκτυο/εμφάνιση παραδειγμάτων) Case study - Senario testing/Ομαδικές ασκήσεις και συμμετοχή

28 Πρόσθετοι Πόροι 1. Χάρτης Ψηφιακών Ευκαιριών 2. Οδηγός Βήμα - Βήμα σύστασης Επιχείρησης 3. Συνέντευξη σε βίντεο 4. Πόροι για Επιχειρηματικό Σχεδιασμό 5. Βιβλιοθήκες με άρθρα και στοιχεία σχετικά με τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και σε εκτυπώσιμη μορφή φιλική προς τον χρήστη.

29 Αξιολόγηση του WTE Το αντικείμενο τουWTE διακρατικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης είναι να εντοπίσει το πώς οι καταρτιζόμενες ανταποκρίθηκαν στην πορεία των μαθημάτων, τι χρήσιμο βρήκαν και τι έχει επισημανθεί για μελλοντική βελτίωση. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πρέπει να συμπληρωθεί από τις καταρτιζόμενες κατά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης. Ένα παρόμοιο ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτές που έχουν συμμετάσχει στο WTE. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη της διδακτέας ύλης και σίγουρα θα σχετίζεται με την ομάδα στόχο που είναι οι γυναίκες. Όλα τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συμπληρωθούν διαδικτυακά.


Κατέβασμα ppt "WTE Εισαγωγικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google