Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Γεν. Γραμμ. ΥΥΚΑ για τις Προμήθειες ΕΣΥ 2010 (ΙΣΤΑΜΕ, 2/11/2010) Με τη βοήθεια της ΕΠΥ (ιστογράμματα προμηθειών)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Γεν. Γραμμ. ΥΥΚΑ για τις Προμήθειες ΕΣΥ 2010 (ΙΣΤΑΜΕ, 2/11/2010) Με τη βοήθεια της ΕΠΥ (ιστογράμματα προμηθειών)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Γεν. Γραμμ. ΥΥΚΑ για τις Προμήθειες ΕΣΥ 2010 (ΙΣΤΑΜΕ, 2/11/2010) Με τη βοήθεια της ΕΠΥ (ιστογράμματα προμηθειών)

2 Νομικό πλαίσιο παρελθόντος – Νόμος 2286/1995: «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ορίζεται ότι οι κάθε είδους προμήθειες ειδών που ενεργούνται από το Δημόσιο … υπόκεινται σε έγκριση και ένταξη στο ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.). – Νόμος 3580/2007: « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». • Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Στα 41 άρθρα του περιγράφεται η διαδικασία από την προκήρυξη του Διαγωνισμού μέχρι την κατακύρωση, τον έλεγχο και την παραλαβή. •Κατ` εξαίρεση δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ.118/07, ο ι εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συμπληρωματικά μόνο με τις διατάξεις του Π.Δ.118/07.

3 Από την έλλειψη προγράμματος και διαγωνισμών (2007-9) στο (Ενιαίο) Πρόγραμμα Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2010 [υπ’ αριθ. 1/1-02-2010 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης] με εγκύκλιο Υπουργού για έναρξη 1/6/10

4

5 Νομοθετικές αλλαγές – Νόμος 3846/2010 αρθ 24: «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 66/Α/11.5.2010, που εισήγαγε το παρατηρητήριο τιμών, τους κεντρικούς και περιφερειακούς διαγωνισμούς, τη νοσοκομειακή συσκευασία και επανακαθόρισε το ρόλο της ΕΠΥ. – Νόμος 3867/2010 αρθ 27: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 128Α 03.08.2010, που ρύθμισε τα χρέη έως 2009, τις προμήθειες έως τη κατάθεσή του (τέλος Ιουνίου), αλλά και έως το τέλος του 2010 (διαγωνισμοί+παρατηρητήριο). – Νόμος 3868/2010: «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», που ρύθμισε και θέματα του Ν. 2955 (τέλος των υπουργικών αποφάσεων των διατιμήσεων, leasing, κ.λπ.). –Αναμένεται η παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομίας (Γ. Γ. Εμπορίου για την ενιαία ή εθνική αρχή σχεδιασμού προμηθειών & τις μακροχρόνιες συμφωνίες πλαίσιο) σε συμφωνία με τη τρόικα και άλλα Υπουργεία.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΠΥΥ 2010 Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Π/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΝΤ ΩΝ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ Π/Υ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Π/Υ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘ ΕΝΤΩΝ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ Π/Υ ΔΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓ ΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Π/Υ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕ ΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΣΟ Π/Υ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ ΣΑ 1 1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2.879 559.308.982,71 €135947,20% 274.572.830,80 €49,09%1046 239.491.732,74 €42,82%2027,02%0,72% 2.277.371,69 € 4.028.387,81 € -43,47% 2 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2.155 319.149.639,25 €46821,72% 150.053.452,01 €47,02%465 150.134.452,01 €47,04%502,32%0,93% 2.461.990,80 € 2.957.639,00 € -16,76% 3 3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.496 154.488.271,53 €76951,40% 135.294.682,00 €87,58%351 43.115.102,00 €27,91%1006,68%9,73% 7.820.992,78 € 15.037.076,00 € -47,99% 4 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.716 262.224.378,56 €61335,72% 96.675.287,64 €36,87%337 25.066.956,50 €9,56%1357,87%2,20% 3.990.681,02 € 5.777.228,00 € -30,92% 5 5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.228 179.428.293,34 €40933,31% 62.884.798,00 €35,05%249 46.895.516,00 €26,14%231,87%0,83% 483.858,70 € 1.481.441,00 € -67,34% 6 6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.483 456.660.084,80 €111431,98% 128.855.741,87 €28,22%951 101.153.769,87 €22,15%2507,18%5,70% 5.518.207,29 € 26.023.467,66 € -78,80% 7 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.232 158.984.485,92 €47338,39% 108.162.101,75 €68,03%330 42.475.218,95 €26,72%957,71%3,10% 3.130.443,56 € 4.931.014,25 € -36,52% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕ14.965 2.130.088.155,61 €520534,78% 956.498.894,07 €44,90%2683 648.332.748,07 €30,44%8555,71%2,83% 25.683.545,84 € 60.236.253,72 € -57,36% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων" 1 42.164.400,00 €1100,00% 42.164.400,00 €100,00%1 42.164.400,00 €100,00% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Βηματοδότες - Απινιδωτές" 1 50.437.857,00 €1100,00% 50.437.857,00 €100,00%1 50.437.857,00 €100,00% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού" 1 48.525.262,00 €1100,00% 48.525.262,00 €100,00%1 48.525.262,00 €100,00% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Ενδοφακοί" 1 30.851.065,00 €1100,00% 30.851.065,00 €100,00%1 30.851.065,00 €100,00% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Συστήματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης" 1 32.624.380,00 €1100,00% 32.624.380,00 €100,00%1 32.624.380,00 €100,00% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Βελόνες Τεχνητού Νεφρού" 1 2.166.133,00 €1100,00% 2.166.133,00 €100,00%1 2.166.133,00 €100,00%114,29%0,53% 532.224,00 € 2.166.133,00 € -75,43% Επιτροπή Προμηθειών Υγείας - Ενιαίος Διαγωνισμός "Υλικά Οστεοσύνθεσης" 1 198.407.317,00 € ΣΥΝΟΛΟ7 405.176.414,00 €685,71% 206.769.097,00 €51,03%6 206.769.097,00 €51,03%1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΠΥΥ 2010 14.972 2.535.264.569,61 € 1.163.267.991,07 €45,88% 855.101.845,07 €33,73%

7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΕΚ ΓΙΑ 1343 ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΦΕΚ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΠΙ % 1343 680.727,67 €969.542,00 €-288.814,33 € -29,79% ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΌ ΦΕΚΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΦΕΚΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΩΝ Φίλτρα τεχνητού Νεφρού-25,15%391.280,00 €1.710,00 €-430,00 € ΣΥΝΟΛΑ-25,15%391.280,00 €1.710,00 €-430,00 €

9

10

11 ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

12 ΥΛΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

13 Υπηρεσίες Καθαριότητας

14 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN ΟΜΑΔΑ GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240105_1311_1291112911Βηματοδότης, 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726247262Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726347263Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, δικοιλιακός24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726547265 Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, διπλοεστιακός (διπλής κοιλότητας), με προσαρμοζόμενη συχνότητα 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726447264 Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, διπλοεστιακός (δύο κοιλοτήτων), λειτουργίας κατ' επίκληση 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726747267 Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, μονοεστιακός (μίας κοιλότητας), με προσαρμοζόμενη συχνότητα 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240105_1311_4726647266 Βηματοδότης, εμφυτεύσιμος, μονοεστιακός (μίας κοιλότητας), σταθερής συχνότητας, λειτουργίας κατ' επίκληση 24.01.05 αγορές επιστημονικών προσθετικών οργάνων και υλικών 1311ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΓΛ-ΔΛ-GMDN (από 1/11/10 έως 1/1/11) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

15 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑATCΔΡΑΣΤΙΚΕΣTIMH ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240110_1312_9050001_0 1905000101 3,4- DIAMINOPYRIDINE/ DURBIN PLC-GB 20MG/TAB BTX100 3,4- DIAMINOPYRID IN024.01.10 ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240110_1312_9087301_0 1908730101 5-FU MEDAC 500MG/10ML BTX1VIALX10ML FLUOROURACI L2,1524.01.10 ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240110_1312_2409002_0 1240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII0,5224.01.10 ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240110_1312_2316801_0 1231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)C05CA53 HESPERIDIN,DI OSMIN3,4124.01.10 ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 240110_1312_2229502_0 2222950202 ABELCET 100MG/20ML VIAL BTx10 VIALS x 20 MLJ02AA01 AMPHOTERICI N B904,1624.01.10 ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤA ΓΛ-ΔΛ- ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ΕΟΦ) από 1/11/10 έως 1/1/11

16 •Έως 30-9-2010 καταγράφεται μία μείωση των συνολικών δαπανών της τάξης του 5% σε σχέση με τη χρήση 2009 (που εκτιμάται μεγαλύτερη αν αφαιρεθούν γενικές δαπάνες εκτός ρύθμισης του 2009 που πέρασαν στο 2010). •Ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό, έως 31-12-2010, να φτάσει το 10%, μ.ό. για όλες τις δαπάνες που αφορούν το 2010. Εξέλιξη Δαπανών

17 •Καταγράφεται μείωση της τάξης του 19% στις δαπάνες ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων (υγειον.-ορθοπ.-εργαστ. υ λικών ) και φαρμάκων των Νοσοκομείων σε σχέση με τη χρήση 2009 (τελικός στόχος -20% και πλέον). •Έμφαση να μειωθούν τα υπόλοιπα (outsoursing, λειτουργικά, κλ.π.). Εξέλιξη Δαπανών

18 Αριθμός Νοσηλευθέντων στο ΕΣΥ •Παρατηρείται σημαντική αύξηση, της τάξης του 18%, στον αριθμό των εσωτερικών ασθενών του ΕΣΥ (μικρή είναι η μείωση των χειρουργείων στο 3%). 18

19 Κόστος ανά Ασθενή •Το ποσοστό αυτό της μείωσης (20%), αντανακλά στην αύξηση των ασθενών & στη μείωση του κόστους. 19

20 2010 & 2011-2 •2010: ολοκλήρωση των μηνιαίων καταγραφών, συνέχιση των στόχων των διοικήσεων (πρόσφατα με «μνημόνιο συνεργασίας»), αλλά και των ανωτέρω (ΠΠΥΥ 2010), με στόχο τη γενική μείωση δαπανών σε σχέση με το 2009 προς το 10 % (-20% στο υγειον.-ορθοπ.-εργαστ. υλικό και τα φάρμακα), •2011: παρακολούθηση προϋπολογισμού με νέο MIS- BI, μηχανογραφημένο διπλογραφικό και ΠΠΥΥ 2011 (υλικά, φάρμακα & υπηρεσίες κάτω από 2,5 δισ. Ευρώ), με προδιαγραφές, κωδικοποιήσεις και τιμές, αλλά και κατάταξη ποιος κάνει τι (κέντρο, περιφέρεια, νοσοκο- μείο), με βάση (νέα) ΚΥΑ (Ιαν. 2011), •2011-12: νέο σύστημα ………………………………………


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Γεν. Γραμμ. ΥΥΚΑ για τις Προμήθειες ΕΣΥ 2010 (ΙΣΤΑΜΕ, 2/11/2010) Με τη βοήθεια της ΕΠΥ (ιστογράμματα προμηθειών)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google