Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PROJECT SCREENING AND SELECTION – ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ Περπινιάς Νικόλαος Α. Μ.: 2008117 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διατμηματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PROJECT SCREENING AND SELECTION – ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ Περπινιάς Νικόλαος Α. Μ.: 2008117 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διατμηματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PROJECT SCREENING AND SELECTION – ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ Περπινιάς Νικόλαος Α. Μ.: 2008117 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010 1

2 Περιεχόμενα Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » 2 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

3 Ιδέες Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » 3 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

4 Διαλογή Έργου (1/2) Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » ΕΕύκολη και γρήγορη διαδικασία ΜΜικρό Κόστος ΔΔυναμική Διαδικασία ΥΥποκειμενική Αξιολόγηση 4 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

5 Διαλογή Έργου (2/2) ΣΣυμβατότητα με τους στόχους και τους πόρους της οργάνωσης. ΜΜικρή ποσότητα πληροφοριών ΑΑσύμμετρες κλίμακες 5 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

6 Κατάλογοι Ελέγχου  Επιλογή κριτηρίων  Κλίμακα βαθμολόγησης 6 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

7 Ποια μετα π τυχιακά μ π ορώ να κάνω ; Παράδειγμα ( κατάλογοι ελέγχου ) ΕΕπιλογή Μεταπτυχιακού … 7 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Ποια είναι τα κριτήρια ; Βαθμολογία Εξαιρετικός 5 Αθήνα Πολύ Μεγάλο 4 Πάτρα Μέτριος 3 Θεσσαλονίκη Καλός 2 Κρήτη Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ενδιαφέρον Τομέα Επαγγελματική Αποκατάσταση Τόπος Διεξαγωγής Βαθμολογία Η/ΑΗ/Α 2259 425 452 1. Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού ( Η / Α ) ( ΕΚΠΑ ) 2. Ραδιοηλετκρολογίας & Ηλεκτρονικής ( Ρ / Η ) ( ΕΚΠΑ ) 3. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υ π ολογιστών ( ΗΜΜΥ ) ( Πολυτεχνείο Κρήτης ) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ενδιαφέρον Τομέα Επαγγελματική Αποκατάσταση Τόπος Διεξαγωγής Η/ΑΗ/ΑΚαλόΚαλήΑθήνα Ρ/ΗΡ/ΗΠολύ ΜεγάλοΚαλήΑθήνα ΗΜΜΥΠολύ ΜεγάλοΕξαιρετικήΚρήτη 1. Ενδιαφέρον Τομέα 2. Ε π αγγελματική Α π οκατάσταση 3. Τό π ος Διεξαγωγής Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

8 Μοντέλα Βαθμολόγησης ΚΚατάλογοι Ελέγχου ΑΑπόδοση Βαρύτητας σε κάθε κριτήριο ΑΑνταλλαγές μεταξύ κριτηρίων ΑΑυθαίρετη κλίμακα βαθμολόγησης 8 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

9 Κριτήρια ( Σημαντικό -> Ασήμαντο ) Ομοιόμορφες ή ίσες βαρύτητες Συνολικές Βαρύτητες Αντίστροφες Βαρύτητες Ενδιαφέρον Τομέα 1/31/26/11 Επαγγελματική Αποκατάσταση 1/3 3/11 Τόπος Διεξαγωγής 1/31/62/11 Τύπος Παράδειγμα ( Μοντέλα Βαθμολόγησης ) ΑΑπό το προηγούμενο παράδειγμα έχουμε : 9 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ενδιαφέρον Τομέα Επαγγελματική Αποκατάσταση Τόπος Διεξαγωγής Βαθμολογία Η/ΑΗ/Α 2259 425 452 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ενδιαφέρον Τομέα Βάρος : 1/3 Επαγγελματική Αποκατάσταση Βάρος : 1/3 Τόπος Διεξαγωγής Βάρος : 1/3 Βαθμολογία Η/ΑΗ/Α 225(9/3)=3 425 452 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ενδιαφέρον Τομέα Βάρος : 1/2 Επαγγελματική Αποκατάσταση Βάρος : 1/3 Τόπος Διεξαγωγής Βάρος : 1/6 Βαθμολογία Η/ΑΗ/Α 225(15/6)=5/2=2,5 425 452 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

10 Επιλογή 10  Ανάλυση Οφέλους - Κόστους  Ανάλυση Κόστους - Αποτελεσματικότητας  Πραγματικές Προαιρέσεις Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

11 Ανάλυση Οφέλους - Κόστους 11 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων »  Ο λόγος Ο / Κ (B/C) χρησιμοποιείται για την κατάταξη ανταγωνιστικών έργων.  Όμως τι πάει στον αριθμητή και τι στον παρονομαστή ; Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

12 Παράδειγμα ( Ανάλυση Οφέλους - Κόστους ) 12 ΈΈστω ότι έχουμε : ΑΑρχικό Κόστος : 100€ ΠΠαρούσα Αξία Συντήρησης : 40€ ΠΠαρούσα Αξία οφέλους : 300€ ΚΚόστος Χρήσης δημοσίων χρηστών : 60€ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » ΆΆρα έχουμε : ΚΚόστος ΑΑρχικό Κόστος : 100€ ΠΠαρούσα Αξία Συντήρησης : 40€ ΚΚόστος Χρήσης δημοσίων χρηστών : 60€ Άρα : Ή Μήπως : ΟΟφέλη : ΠΠαρούσα Αξία οφέλους : 300€ Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

13 Ανάλυση Κόστους - Αποτελεσματικότητας ( Κ / Α – C/E) 13 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

14 ΧαρακτηριστικόΣύστημα 1 Σύστημα 2 Σύστημα 3 Σύστημα 4 Αποτελεσματικότητα 85807560 Ταχύτητα 85608095 Φιλικότητα προς τον χρήστη 85507090 Αξιοπιστία 5080 99 Επεκτασιμότητα 85907050 Συνολική αποτελεσματικότητα 80,868,875,279,5 Κόστος 450 Κ €250 Κ €300 Κ €350 Κ € Παράδειγμα ( Ανάλυση Κόστους - Αποτελεσματικότητας ) 14 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

15 Πραγματικές Προαιρέσεις 15 ΔΔικαίωμα ΤΤιμή Άσκησης ΔΔιάρκεια Επιλογής ΟΟ κίνδυνος, όπως και στα χρηματοοικονομικά, μπορεί να : ΑΑντισταθμιστεί ΜΜεταβιβαστεί Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

16 Κίνδυνος 16  Ο συνδυασμός της πιθανότητας επέλευσης ενός ανεπιθύμητου συμβάντος. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

17 Μη πιθανοκρατικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Αβεβαιότητας 17 • Μεταβάλουμε τους συντελεστές και βλέ π ουμε τον αντίκτυ π ο στο α π οτέλεσμα. Ανάλυση Ευαισθησίας • Κάνουμε εκτίμηση σεναρίων. Ανάλυση σεναρίων • Υψηλότερα Προεξοφλητικά ε π ιτόκια Προσαρμοσμένο στον κίνδυνο ελάχιστο α π οδεκτό π οσοστό α π όδοσης • Περικο π ή της διάρκειας ζωής του έργου Αντιστάθμιση αβεβαιότητας με π ερικο π ή της διάρκειας ζωής Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

18 Ανάλυση Κινδύνων - Οφέλους 18 1. Προσδιορισμός στόχων, σκοπών εναλλακτικών επιλογών 2. Καθορισμός περιορισμών 3. Καθορισμός αντικειμένου - ορίων μελέτης 4. Ανάπτυξη δεικτών αποτελεσματικότητας 5. Αναφορά – Συνολική εκτίμηση Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

19 Δένδρα Αποφάσεων 19 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Κόμβος απόφασης Προσδοκώμενη Χρηματική Αξία S i, P i Ανταπόδοση S i, P i Κόμβος Τύχης S i, κατάσταση φύσης i P i, πιθανότητα επέλευσης S i Κόμβος Τύχης Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

20 Ασκήσεις – Ερωτήσεις 20 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

21 Άσκηση 1 (1/2) 21  Σκεφθείτε μια σημαντική απόφαση την οποία θα πρέπει να λάβετε στο εγγύς μέλλον. Κατασκευάστε ένα μοντέλο βαθμολόγησης αναφέροντας τα σημαντικότερα κριτήριά σας και αποδώστε βαρύτητα σε κάθε ένα από αυτά. Αναφέρετε ποια δεδομένα είναι βέβαια και ποια αβέβαια. Τι μπορεί να γίνει προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

22 Άσκηση 1 (2/2) 22 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » ΚριτήριοΒαρύτητα Ενδιαφέρον αντικειμένου35 Προοπτικές εξέλιξης30 Μισθός20 Κοινωνική Καταξίωση10 Τόπος διαβίωσης5 Σύνολο100 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

23 Άσκηση 2 (1/2) 23  Ποιοι παράγοντες σε μια οργάνωση νομίζετε ότι θα επηρέαζαν την απόφαση υλοποίησης ενός έργου, όπως η αυτοματοποίηση μιας γραμμής παραγωγής, εκτός από το λόγο Οφέλους - Κόστους (B/C); Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

24 Άσκηση 2 (2/2) 24  η αποτελεσματικότητα  ο διαθέσιμος προϋπολογισμός  η αντίδραση της αγοράς σε αυτή την αλλαγή  η αρχική επένδυση  η εναλλακτική χρήση των πόρων Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

25 Άσκηση 3 (1/2) 25  Γιατί το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ υπήρξε ο κυριότερος υπέρμαχος της ανάλυσης C- Ε ;  Εξηγείστε τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας « μειωμένες αποδόσεις » και  αναφέρετε με ποιον τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση απόκτησης ενός στρατιωτικού συστήματος σε σύγκριση με ένα σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

26 Άσκηση 3 (2/2) 26  Περιοριστικός παράγοντας : ο προϋπολογισμός  Η αποτελεσματικότερη χρήση των χρημάτων  Βέλτιστη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

27 Άσκηση 4 (1/6) 27  Η Zigtronics Corp. ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό μιας νέας μονάδας γραφικής απεικόνισης για συστήματα υπολογιστών και είναι έτοιμη να αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να παράγει ένα από τα βασικά εξαρτήματα η ίδια ή να αναθέσει την παραγωγή του σε άλλη τοπική εταιρεία. Η σκοπιμότητα κάθε δράσης εξαρτάται από την αντίδραση της αγοράς στο νέο προϊόν. Εάν η ζήτηση είναι υψηλή, αξίζει να πραγματοποιηθεί η επιπλέον επένδυση για τις ειδικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την παραγωγή του εξαρτήματος εντός της εταιρείας. Εάν η ζήτηση είναι χαμηλή, είναι προτιμότερο να ανατεθεί η παραγωγή του σε τρίτο. Ο αναλυτής που ανέλαβε να εξετάσει το πρόβλημα παρουσίασε τις ακόλουθες πληροφορίες για το κόστος και εκτιμήσεις πιθανοτήτων για τη μελλοντική ζήτηση κατά την επόμενη 5 ετία. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

28 28 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » Μελλοντική Ζήτηση ΔράσηΧαμηλήΜέσηΥψηλή Ίδια παραγωγή $140Κ$120Κ$90Κ Ανάθεση$100Κ$110Κ$160Κ Πιθανότητα0,10,60,3 Άσκηση 4 (2/6) Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

29 29 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » i. Κατασκευάστε ένα δένδρο απόφασης που να περιγράφει τη δομή του προβλήματος. ii. Επιλέξτε την καλύτερη δράση βάσει των αρχικών εκτιμήσεων πιθανοτήτων για τη μελλοντική ζήτηση. iii. Προσδιορίστε το αναμενόμενο κόστος κάτω από συνθήκες τέλειες πληροφόρησης ( δηλαδή γνωρίζοντας επακριβώς τη μελλοντική ζήτηση ). Άσκηση 4 (3/6) Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

30 Άσκηση 4 (4/6) 30 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » 1 1α 1β Χαμηλή Ζήτηση (0,1) $140Κ Μέση Ζήτηση (0,6) $120Κ Υψηλή Ζήτηση (0,3) $90Κ Χαμηλή Ζήτηση (0,1) $100Κ Μέση Ζήτηση (0,6) $110Κ Υψηλή Ζήτηση (0,3) $160Κ Ίδια Παραγωγή Ανάθεση Παραγωγής Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

31 Άσκηση 4 (5/6) 31 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » ΔράσηΠιθανό κόστοςΕπιλογή Ίδια παραγωγή 0,1*$140Κ+0,6*$120Κ+0, 3*$90Κ = $113K Ίδια παραγωγή Ανάθεση 0,1*$100Κ+0,6*$110Κ+0, 3*$160Κ= $124K Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

32 Άσκηση 4 (6/6) 32 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » ΔράσηΚόστοςΕπιλογή Χαμηλή Ζήτηση Ίδια παραγωγή$140Κ Ανάθεση $100Κ Μέση Ζήτηση Ίδια παραγωγή$120Κ Ανάθεση $110Κ Υψηλή Ζήτηση Ίδια παραγωγή$90Κ Ίδια παραγωγή Ανάθεση$160Κ Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!! Ερωτήσεις Παρακαλώ! Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα « Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » 33 Παρασκευή 23 Απριλίου 2010


Κατέβασμα ppt "PROJECT SCREENING AND SELECTION – ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ Περπινιάς Νικόλαος Α. Μ.: 2008117 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διατμηματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google