Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2 Δείκτης μαλακών εναποθέσεων των Greene & Vermillion
0 = δεν υπάρχουν οργανικές εναποθέσεις 1 = οργανικές εναποθέσεις που καλύπτουν μέχρι το 1/3 της επιφανείας 2 = οργανικές εναποθέσεις που καλύπτουν το 1/3 – 2/3 της επιφανείας 3 = οργανικές εναποθέσεις που καλύπτουν περισσότερο από τα 2/3 της επιφανείας

3 Διαφάνεια 1. Μαλακές εναποθέσεις
Σχηματική παράσταση των διαβαθμίσεων του δείκτη μαλακών εναποθέσεων των Greene & Vermillion και κριτήρια αξιολόγησής του. Σημείωση: Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ο απλοποιημένος δείκτης μαλακών εναποθέσεων (DI-s), στον οποίο εξετάζεται η έκταση των οργανικών εναποθέσεων στις παρειακές επιφάνειες των άνω πρώτων γομφίων, στις χειλικές επιφάνειες του δεξιού άνω και αριστερού κάτω κεντρικού τομέα και στις γλωσσικές επιφάνειες των πρώτων κάτω γομφίων.

4

5 Διαφάνεια 2. Μαλακές εναποθέσεις
Κωδικός 2 = μαλακές εναποθέσεις που καλύπτουν 1/3–2/3 της επιφάνειας Κωδικός 3 = μαλακές εναποθέσεις που καλύπτουν περισσότερο από τα /3 της επιφάνειας Δόντι 51 – Στη χειλική επιφάνεια του άνω δεξιού κεντρικού τομέα παρατηρούνται οργανικές εναποθέσεις που καλύπτουν περισσότερο από το 1/3 και λιγότερο από τα 2/3 της επιφάνειας, οι οποίες καταγράφονται με τον κωδικό 2. Δόντι 71 – Οι οργανικές εναποθέσεις στον κάτω αριστερό κεντρικό τομέα καλύπτουν περισσότερο από τα 2/3 της χειλικής του επιφάνειας και επομένως καταγράφονται με τον κωδικό 3. Σημείωση: Για την ανίχνευση της έκτασης των μαλακών εναποθέσεων τοποθετείται η περιοδοντική μήλη στο κοπτικό ή μασητικό τριτημόριο της οδοντικής επιφάνειας και προωθείται προς το ουλικό.

6 Δείκτης τρυγίας των Greene & Vermillion
0 = απουσία τρυγίας 1 = υπερουλική τρυγία που καλύπτει μέχρι το 1/3 της επιφανείας 2 = υπερουλική τρυγία που καλύπτει το 1/3 – 2/3 της επιφανείας ή υποουλική τρυγία ή και τα δύο 3 = υπερουλική τρυγία που καλύπτει περισσότερο από τα 2/3 της επιφανείας ή παχιά συνεχής ζώνη υποουλικής τρυγίας ή και τα δύο

7 Διαφάνεια 3. Τρυγία Σχηματική παράσταση των διαβαθμίσεων του δείκτη τρυγίας των Greene & Vermillion και κριτήρια αξιολόγησής του. Σημείωση: Στην παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ο απλοποιημένος δείκτης τρυγίας (CI-s), στον οποίο εξετάζεται η έκταση των τρυγιακών εναποθέσεων στις παρειακές επιφάνειες των άνω πρώτων γομφίων, στις χειλικές επιφάνειες του δεξιού άνω και αριστερού κάτω κεντρικού τομέα και στις γλωσσικές επιφάνειες των πρώτων κάτω γομφίων.

8

9 Διαφάνεια 4. Τρυγία Υπερουλική τρυγία (κωδικός 1, 2 ή 3;)
Υπερουλική τρυγία (κωδικός 1, 2 ή 3;) Δόντια 11 και 31 - Στις χειλικές επιφάνειες του άνω δεξιού και κάτω αριστερού κεντρικού τομέα παρατηρείται υπερουλική τρυγία που καλύπτει λιγότερο από το 1/3 των συγκεκριμένων επιφανειών. Επομένως η τρυγία και στις δύο αυτές περιοχές θα καταγραφεί με τον κωδικό 1. Εάν όμως από την ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής με την περιοδοντική μήλη διαπιστωθεί η ταυτόχρονη παρουσία υποουλικής τρυγίας, τότε ανάλογα με την ποσότητα και τη μορφή της υποουλικής τρυγίας θα καταγραφεί με τους κωδικούς 2 ή 3.

10

11 Διαφάνεια 5. Τρυγία Υποουλική τρυγία (κωδικός 2 ή 3;)
Υποουλική τρυγία (κωδικός 2 ή 3;) Δόντι 31 - Στη χειλική επιφάνεια του κάτω αριστερού τομέα παρατηρείται υποουλική τρυγία, η παρουσία της οποίας καταγράφεται με τον κωδικό 2. Εάν όμως από την ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής με τη μήλη του Π.Ο.Υ. διαπιστωθεί ότι η υποουλική τρυγία στη συγκεκριμένη επιφάνεια έχει τη μορφή παχιάς συνεχούς ζώνης τότε θα πρέπει να κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 3.

12

13 Διαφάνεια 6. Ουλίτιδα Κωδικός 1 = παρούσα
Κωδικός 1 = παρούσα Έντονη ουλίτιδα που χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα και εξοίδηση των ούλων σε πολλές περιοχές του στόματος, καθώς και από υπερτροφία των ούλων στα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου. Στα παιδιά ηλικίας 5 ετών η παρουσία ουλίτιδας καταγράφεται με τον κωδικό 1. Σημείωση: Θεωρούμε ότι ένα παιδί παρουσιάζει ουλίτιδα όταν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε μεταβολή από το φυσιολογικό χρώμα και υφή των ούλων, έστω και σε ένα σημείο του στόματος. Εξαιρούνται περιοχές με ουλίτιδα λόγω ανατολής μονίμων δοντιών.

14 Κωδικοποίηση του δείκτη περιοδοντικών αναγκών της κοινότητας (CPITN)
0 = υγιές (απουσία ενδείξεων της νόσου) 1 = αιμορραγία κατά την ανίχνευση 2 = παρουσία τρυγίας που διαπιστώνεται κατά την ανίχνευση, αλλά εφόσον όλο το μαύρο τμήμα της μήλης παραμένει ορατό 3 = θύλακος mm (μέρος του μαύρου τμήματος της μήλης εξέχει πάνω από τις παρυφές των ούλων 4 = θύλακος  6 mm (το μαύρο τμήμα της περιοδοντικής μήλης βρίσκεται μέσα στο θύλακο και δεν είναι ορατό x = εκτημόριο που αποκλείεται από την καταγραφή

15 Διαφάνεια 7. Νόσοι του περιοδοντίου
Σχηματική παράσταση των διαβαθμίσεων του δείκτη περιοδοντικών αναγκών της κοινότητας (CPITN) και κριτήρια αξιολόγησής του. Σημείωση: Στην περίπτωση που στο ίδιο δόντι συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες από τις ενδείξεις του δείκτη καταγράφεται η βαρύτερη. Παρατήρηση: Στα παιδιά ηλικίας 12 ετών δεν καταγράφονται οι θύλακοι, αλλά μόνο η αιμορραγία και η τρυγία.

16

17 Διαφάνεια 8. Νόσοι του περιοδοντίου
Κωδικός εκτημορίου 0 = υγιές Δόντι 11 - Η ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής του δεξιού άνω κεντρικού τομέα με την μήλη του Π.Ο.Υ., έδειξε απουσία ενδείξεων περιοδοντικής νόσου. Επομένως το άνω κεντρικό εκτημόριο θεωρείται υγιές και καταγράφεται με τον κωδικό 0.

18

19 Διαφάνεια 9. Νόσοι του περιοδοντίου
Κωδικός εκτημορίου 1 = αιμορραγία Δόντι 11 - Η ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής του δεξιού άνω κεντρικού τομέα με την περιοδοντική μήλη, είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση αιμορραγίας. Εφόσον δεν ανιχνεύτηκε τρυγία και όλο το μαύρο τμήμα της μήλης είναι ορατό, η περιοδοντική κατάσταση του εκτημορίου καταγράφεται με τον κωδικό 1.

20

21 Διαφάνεια 10. Νόσοι του περιοδοντίου
Κωδικός εκτημορίου 2 = τρυγία Δόντι 11 - Η ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής του κεντρικού τομέα με την μήλη του Π.Ο.Υ. αποκάλυψε την παρουσία τρυγίας. Εφόσον όλο το μαύρο τμήμα της περιοδοντικής μήλης είναι ορατό, η κατάσταση του περιοδοντίου του συγκεκριμένου εκτημορίου καταγράφεται με τον κωδικό 2.

22

23 Διαφάνεια 11. Νόσοι του περιοδοντίου
Κωδικός εκτημορίου 3 = θύλακος 4-5 mm Δόντι 11 - Κατά την ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής του κεντρικού τομέα με την περιοδοντική μήλη εντοπίστηκε η παρουσία θυλάκου. Επειδή μέρος του μαύρου τμήματος της μήλης παραμένει ορατό, ο θύλακος έχει βάθος 4-5 mm και επομένως η περιοδοντική κατάσταση του συγκεκριμένου εκτημορίου καταγράφεται με τον κωδικό 3.

24

25 Διαφάνεια 12. Νόσοι του περιοδοντίου
Κωδικός εκτημορίου 4 = θύλακος  6 mm Δόντι 11 - Κατά την ανίχνευση της ουλοδοντικής σχισμής του κεντρικού τομέα με την περιοδοντική μήλη εντοπίστηκε η παρουσία θυλάκου. Επειδή το μαύρο τμήμα της μήλης βρίσκεται μέσα στον θύλακο και δεν είναι ορατό, ο θύλακος έχει βάθος  6 mm και επομένως η κατάσταση του περιοδοντίου του συγκεκριμένου εκτημορίου καταγράφεται με τον κωδικό 4.

26

27 Διαφάνεια 13. Μέσο διατήρησης χώρου
Κωδικός 1 = χρειάζεται Ο πρώτος αριστερός και ο δεύτερος δεξιός κάτω νεογιλός γομφίος έχουν απολεσθεί πρόωρα. Για να διατηρηθεί ο χώρος που απαιτείται για την ανατολή των διαδόχων μονίμων, θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσο για την διατήρηση των χώρων αυτών. Η συγκεκριμένη οδοντιατρική ανάγκη καταγράφεται με τον κωδικό 1.

28

29 Διαφάνεια 14. Μέσο διατήρησης χώρου
Κωδικός 2 = υπάρχει Μέσο που έχει τοποθετηθεί για τη διατήρηση του χώρου που καταλάμβανε ο πρώτος κάτω δεξιός νεογιλός γομφίος. Εάν κατά την εξέταση διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός τέτοιου μέσου, καταγράφεται με τον κωδικό 2.

30 Εκτίμηση της τάξης κατά Angle σύμφωνα με τη σχέση γομφίων και κυνοδόντων
Τάξη IΙ κατά Angle Τάξη IIΙ κατά Angle

31 Διαφάνεια 15. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Σχηματική παράσταση των τάξεων κατά Angle, ανάλογα με τη σχέση γομφίων και κυνοδόντων. Η παρουσία σκελετικής ή/και οδοντικής τάξης II και ΙΙΙ κατά Angle αποτελεί ένδειξη για ορθοδοντική θεραπεία και επομένως οι περιπτώσεις αυτές καταγράφονται με τον κωδικό 1. Η τάξη Ι κατά Angle υπάγεται στις περιπτώσεις που χρειάζονται θεραπεία (κωδικός 1) μόνο όταν συνοδεύεται από έντονο συνωστισμό των άνω ή/και κάτω δοντιών.

32

33 Διαφάνεια 16. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 1 = παρούσα Τάξη Ι κατά Angle με έντονο συνωστισμό των δοντιών της άνω γνάθου, ο οποίος γίνεται εμφανής στην επόμενη διαφάνεια. Η ορθοδοντική αυτή ανωμαλία έχει ανάγκη θεραπείας και επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 1.

34

35 Διαφάνεια 17. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Διαφάνεια 17. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας Κωδικός 1=παρούσα Η περίπτωση της προηγούμενης διαφάνειας (τάξη Ι κατά Angle), στην οποία γίνεται εμφανής ο έντονος συνωστισμός των δοντιών της άνω γνάθου.

36

37 Διαφάνεια 18. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 1 = παρούσα Τάξη ΙΙ κατά Angle με αυξημένη πρόταξη των προσθίων άνω δοντιών κατά το οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο. Η ορθοδοντική αυτή ανωμαλία έχει ανάγκη θεραπείας και επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 1.

38

39 Διαφάνεια 19. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 1 = παρούσα Τάξη ΙΙΙ κατά Angle με πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση. Η παρουσία της ορθοδοντικής αυτής ανωμαλίας αποτελεί ένδειξη για θεραπεία και επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 1.

40

41 Διαφάνεια 20. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 1 = παρούσα Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση και πρόσθια ανοιγμένη δήξη. Οι ορθοδοντικές αυτές ανωμαλίες έχουν ανάγκη θεραπείας και επομένως θα πρέπει να καταγραφούν με τον κωδικό 1.

42

43 Διαφάνεια 21. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 1 = παρούσα Οπίσθια ανοιγμένη δήξη. Η περίπτωση αυτή χρειάζεται ορθοδοντική θεραπεία και καταγράφεται με τον κωδικό 1.

44

45 Διαφάνεια 22. Ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας
Κωδικός 2 = παρούσα υπό θεραπεία Ορθοδοντική ανωμαλία, όπως αυτή που φαίνεται στη διαφάνεια, η οποία κατά τον χρόνο της εξέτασης διαπιστώνεται ότι ήδη αντιμετωπίζεται θεραπευτικά, καταγράφεται ως παρούσα υπό θεραπεία με τον κωδικό 2.

46 Όρια οδοντικών επιφανειών όπως φαίνονται από τη μασητική
Όρια οδοντικών επιφανειών όπως φαίνονται από τη μασητική Π ένωση παρειακής και ομόρων επιφανειών Ε Α Γ

47 Διαφάνεια 23. Τερηδόνα Γενικά διαγνωστικά κριτήρια
Γενικά διαγνωστικά κριτήρια Σχηματική παράσταση των ορίων των οδοντικών επιφανειών όπως φαίνονται από τη μασητική επιφάνεια. Παρατηρείται ότι: Ως όριο μεταξύ της μασητικής και των άλλων επιφανειών λαμβάνεται η νοητή γραμμή που διέρχεται από τις κορυφές των φυμάτων των οπισθίων δοντιών. Ως όριο μεταξύ των εγγύς, παρειακών, γλωσσικών και άπω επιφανειών λαμβάνεται η νοητή δίεδρος γωνία που σχηματίζουν ανά δύο μεταξύ τους.

48 Έμφραξη μιας επιφάνειας (απεικόνιση της έμφραξης σύμφωνα με τα όρια των οδοντικών επιφανειών)
Π ένωση παρειακής και ομόρων επιφανειών Ε Α Γ

49 Διαφάνεια 24. Τερηδόνα Γενικά διαγνωστικά κριτήρια
Γενικά διαγνωστικά κριτήρια Σχηματική παράσταση έμφραξης μιας επιφάνειας (μασητικής), σύμφωνα με τα νοητά όρια των οδοντικών επιφανειών.

50 Έμφραξη δύο επιφανειών (απεικόνιση της έμφραξης σύμφωνα με τα όρια των οδοντικών επιφανειών)
Π ένωση παρειακής και ομόρων επιφανειών Ε Α Γ

51 Διαφάνεια 25. Τερηδόνα Γενικά διαγνωστικά κριτήρια
Σχηματική παράσταση έμφραξης δύο επιφανειών (άπω - μασητικής), σύμφωνα με τα νοητά όρια των οδοντικών επιφανειών.

52 Έμφραξη τριών επιφανειών (απεικόνιση της έμφραξης σύμφωνα με τα όρια των οδοντικών επιφανειών)
Π ένωση παρειακής και ομόρων επιφανειών Ε Α Γ

53 Διαφάνεια 26. Τερηδόνα Γενικά διαγνωστικά κριτήρια
Σχηματική παράσταση έμφραξης τριών επιφανειών (παρειακής - άπω - μασητικής), σύμφωνα με τα νοητά όρια των οδοντικών επιφανειών.

54

55 Διαφάνεια 27. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντι 13 - Ο άνω δεξιός κυνόδοντας έχει μερικώς ανατείλει. Το δόντι αυτό θεωρείται ότι είναι παρόν στη στοματική κοιλότητα και όλες του οι επιφάνειες καταγράφονται ως υγιείς με τον κωδικό 0.

56

57 Διαφάνεια 28. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Οι παρειακές επιφάνειες όλων των δοντιών της άνω γνάθου καλύπτονται από άγκιστρα και σύνθετη ρητίνη, που εμποδίζουν τον εξεταστή να κρίνει την κατάσταση τους. Οι επιφάνειες αυτές θεωρούνται υγιείς και επομένως καταγράφονται με τον κωδικό 0.

58

59 Διαφάνεια 29. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντια 36 και 46 – Γύρω από τους πρώτους μόνιμους γομφίους υπάρχουν ορθοδοντικοί δακτύλιοι, οι οποίοι καλύπτουν την εγγύς, άπω, γλωσσική και παρειακή επιφάνειά τους και εμποδίζουν τον εξεταστή να δει αν οι συγκεκριμένες επιφάνειες είναι τερηδονισμένες ή εμφραγμένες. Στην περίπτωση αυτή οι επιφάνειες θεωρούνται ότι είναι υγιείς και καταγράφονται με τον κωδικό 0. Δόντια 84, 85, 74 – Οι δεξιοί νεογιλοί γομφίοι και ο αριστερός πρώτος νεογιλός γομφίος φέρουν ομορομασητικές εμφράξεις χωρίς ίχνη τερηδόνας ή απώλειας εμφρακτικού υλικού. Επομένως οι εμφραγμένες επιφάνειές τους καταγράφονται ως εμφράξεις χωρίς τερηδόνα με τον κωδικό αριθμό 4.

60

61 Διαφάνεια 30. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 46 – Ο πρώτος μόνιμος γομφίος περιβάλλεται από ορθοδοντικό δακτύλιο, αλλά επιπλέον έχει μασητική έμφραξη με ενδείξεις επέκτασής της στην εγγύς και παρειακή επιφάνεια. Επομένως και οι τρεις αυτές επιφάνειες θα πρέπει να καταγραφούν με τον κωδικό 4. Σημείωση: Γενικά, εάν υπάρχει ορθοδοντικός δακτύλιος γύρω από το δόντι, αλλά και ενδείξεις για επέκταση τερηδόνας ή έμφραξης από τη μασητική επιφάνεια σε άλλες επιφάνειες, τότε οι επιφάνειες αυτές καταγράφονται ως τερηδονισμένες ή εμφραγμένες με τον ανάλογο κωδικό.

62

63 Διαφάνεια 31. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντια 15 και 16 - Οι παρειακές επιφάνειες του δευτέρου προγομφίου και πρώτου γομφίου παρουσιάζουν βλάβες σε μορφή λευκών κηλίδων που σχηματίζουν λωρίδα γύρω από το αυχενικό τριτημόριο των δοντιών. Οι βλάβες αυτές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα από τα πρώιμα στάδια της τερηδόνας, δεν πληρούν το διαγνωστικό κριτήριο της επέκτασης της τερηδόνας στην οδοντίνη και καταγράφονται ως υγιείς με τον κωδικό 0.

64

65 Διαφάνεια 32. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντι Στην γλωσσική πλευρά της μασητικής επιφάνειας του πρώτου κάτω γομφίου υπάρχει μια δυσχρωμική αύλακα. Δυσχρωμικές αύλακες και βοθρία στην αδαμαντίνη που δεν σχετίζονται με τερηδονική βλάβη στην οδοντίνη θεωρούνται υγιή και καταγράφονται με τον κωδικό 0. Στο ίδιο δόντι υπάρχει επίσης ένα δυσχρωμικό βοθρίο προς την εγγύς πλευρά της μασητικής επιφάνειας. Γύρω από το βοθρίο αυτό παρατηρείται μια ελαφρώς σκούρα περιοχή, η οποία θα πρέπει να καθαριστεί με γάζα ή μπαμπάκι και να εξετασθεί προσεκτικά.

66

67 Διαφάνεια 33. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντι 22 - Η γλωσσική επιφάνεια του αριστερού άνω πλάγιου τομέα παρουσιάζει δυσχρωμικό βοθρίο. Επειδή όμως δεν υπάρχει ορατή ένδειξη τερηδόνας που να επεκτείνεται στην οδοντίνη, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να καταγραφεί ως υγιής με κωδικό 0.

68

69 Διαφάνεια 34. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντια 11, 12, 13, 14 - Οι παρειακές και εγγύς επιφάνειες των τομέων, του κυνόδοντα και του πρώτου προγομφίου, καθώς και η άπω επιφάνεια του κεντρικού τομέα παρουσιάζουν δυσχρωμικές περιοχές. Δεν υπάρχει όμως ένδειξη τερηδόνας της οδοντίνης και επομένως οι επιφάνειες θεωρούνται υγιείς και καταγράφονται με τον κωδικό 0. Δόντι 13 - Η χειλική επιφάνεια του κυνόδοντα φέρει έμφραξη, η οποία προς την εγγύς πλευρά παρουσιάζει δυσχρωμία. Επειδή όμως δεν υπάρχει ένδειξη δευτερογενούς τερηδόνας που να επεκτείνεται στην οδοντίνη, η επιφάνεια θα θεωρηθεί ότι έχει έμφραξη χωρίς τερηδόνα και θα καταγραφεί με τον κωδικό 4.

70

71 Διαφάνεια 35. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντια 11 και 21 – Η χειλική επιφάνεια του άνω δεξιού κεντρικού τομέα παρουσιάζει βλάβη λευκωπού χρώματος και κατά τόπους κίτρινου, που διαχωρίζεται ευκρινώς από την αδαμαντίνη που την περιβάλλει. Η βλάβη αυτή είναι ανωμαλία της αδαμαντίνης που δημιουργήθηκε κατά το στάδιο διάπλασης του δοντιού και επειδή δεν σχετίζεται με την τερηδόνα καταγράφεται με τον κωδικό 0. Παρόμοια βλάβη παρατηρείται και στο κοπτικό τριτημόριο της χειλικής επιφάνειας του αριστερού άνω κεντρικού τομέα. Δόντια 12 και 22 – Οι χειλικές επιφάνειες των πλαγίων τομέων παρουσιάζουν λευκές διάχυτες κηλίδες, οι οποίες επίσης οφείλονται σε ανωμαλίες κατά την περίοδο διάπλασης των δοντιών. Επομένως, και οι επιφάνειες αυτές, καταγράφονται με κωδικό 0.

72

73 Διαφάνεια 36. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντι 24 – Η γλωσσική επιφάνεια του πρώτου προγομφίου παρουσιάζει απώλεια της αδαμαντίνης και βλάβη χρώματος καφεκίτρινου. Η συγκεκριμένη βλάβη είναι υποπλασία της αδαμαντίνης και επομένως η επιφάνεια θεωρείται υγιής όσον αφορά την τερηδόνα και καταγράφεται με τον κωδικό 0.

74

75 Διαφάνεια 37. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής Δόντια 12, 11, 21, 22 – Οι παρειακές επιφάνειες των άνω τομέων παρουσιάζουν υποπλαστικά βοθρία που οφείλονται σε φθορίαση των δοντιών. Επειδή οι βλάβες αυτές δεν σχετίζονται με την τερηδόνα, οι επιφάνειες καταγράφονται ως υγιείς με τον κωδικό 0.

76

77 Διαφάνεια 38. Τερηδόνα Αδυναμία διάγνωσης - Αφαίρεση οδοντικής πλάκας
Αδυναμία διάγνωσης - Αφαίρεση οδοντικής πλάκας Δόντια 33 και 34 - Οι παρειακές επιφάνειες του κυνόδοντα και του πρώτου προγομφίου καλύπτονται από οδοντική πλάκα, η οποία παρεμποδίζει την ορατότητα. Για να διαγνωστεί η κατάσταση των επιφανειών αυτών, θα πρέπει να αφαιρεθεί η πλάκα με την σφαιρική άκρη της περιοδοντικής μήλης.

78

79 Διαφάνεια 39. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 46 – Στην παρειακή επιφάνεια του πρώτου κάτω γομφίου υπάρχει ορατή τερηδονική βλάβη στη σχισμή της αδαμαντίνης, η οποία έχει δημιουργήσει κοιλότητα στην οδοντίνη. Προς την εγγύς πλευρά της κοιλότητας παρατηρείται λευκωπή απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη, ενώ προς την άπω πλευρά γκριζωπή απόχρωση. Οι δύο αυτές περιοχές υποδεικνύουν ότι η τερηδονική βλάβη έχει υποσκάψει την αδαμαντίνη και επεκτείνεται στην οδοντίνη. Επομένως η επιφάνεια καταγράφεται με τον κωδικό 1.

80

81 Διαφάνεια 40. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 47 – Η παρειακή επιφάνεια του δευτέρου κάτω γομφίου παρουσιάζει ωοειδή τερηδονική βλάβη στη βάση της αύλακας, η οποία επεκτείνεται στην οδοντίνη και καταγράφεται με τον κωδικό 1. Δόντι 46 – Η παρειακή επιφάνεια του πρώτου γομφίου έχει έμφραξη χωρίς ίχνη τερηδόνας ή απώλειας εμφρακτικού υλικού. Επομένως, η επιφάνεια αυτή καταγράφεται ως έμφραξη χωρίς τερηδόνα με τον κωδικό αριθμό 4.

82

83 Διαφάνεια 41. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 16 – Η μασητική επιφάνεια του γομφίου παρουσιάζει τερηδονική βλάβη στη βάση της αύλακας, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κοιλότητας που περιβάλλεται από περιοχή γκρίζου χρώματος. Η βλάβη αυτή, ενδεικτική της επέκτασης της τερηδόνας στην οδοντίνη, καταγράφεται με τον κωδικό 1.

84

85 Διαφάνεια 42. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 36 – Στη μασητική επιφάνεια αυτού του γομφίου δεν υπάρχει κοιλότητα, αλλά διακρίνεται καθαρά η γκρίζα απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη, ενδεικτική της επέκτασης της τερηδονικής βλάβης στην οδοντίνη. Επομένως η επιφάνεια καταγράφεται με τον κωδικό 1.

86

87 Διαφάνεια 43. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη Δόντι 55 – Η μασητική και άπω επιφάνεια του άνω νεογιλού γομφίου παρουσιάζουν περιγεγραμμένη βλάβη με γκρίζα απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη, ενδεικτική της ύπαρξης τερηδόνας με επέκταση στην οδοντίνη. Η βλάβη αυτή καταγράφεται τόσο στη μασητική όσο και στην άπω επιφάνεια με τον κωδικό 1. Δόντι 16 – Η μασητική επιφάνεια του πρώτου μόνιμου γομφίου φέρει προληπτική κάλυψη, η οποία κωδικοποιείται με τον αριθμό 6.

88

89 Διαφάνεια 44. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 36 – Στη γλωσσική πλευρά της μασητικής επιφάνειας του πρώτου γομφίου παρατηρείται σκουρόχρωμη σχισμή και γκρίζα απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη με επέκταση στη γλωσσική επιφάνεια. Στην εγγύς και άπω επιφάνεια της μασητικής υπάρχουν τερηδονικές βλάβες με λευκωπή και γκρίζα απόχρωση. Η παρειακή πλευρά της μασητικής επιφάνειας παρουσιάζει επίσης μια μικρότερη βλάβη με επέκταση στην οδοντίνη. Επομένως, η μασητική και γλωσσική επιφάνεια του δοντιού, θα καταγραφούν με τον κωδικό 1. Σημείωση: Όπως φαίνεται στη διαφάνεια, η μασητική επιφάνεια του γομφίου καλύπτεται με σάλιο, γεγονός που πολλές φορές δυσχεραίνει την διάγνωση. Στην περίπτωση που το σάλιο εμποδίζει την ορατότητα, οι εξεταστές θα πρέπει να στεγνώνουν τις οδοντικές επιφάνειες με γάζα ή τολύπια από μπαμπάκι.

90

91 Διαφάνεια 45. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 36 – Κοιτάξτε κατ’ αρχήν την γλωσσική επιφάνεια του πρώτου γομφίου που φαίνεται στο κάτοπτρο. Όπως βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη τερηδονική βλάβη που καταλαμβάνει το αυχενικό τριτημόριο της επιφάνειας και εκτείνεται σε όλο το μήκος της. Εμφανίζεται σαν βλάβη σκούρου χρώματος που έχει δημιουργήσει κοιλότητα μέσα στην οδοντίνη, με μια μεγάλη όμορη περιοχή γκρίζου χρώματος κάτω από την αδαμαντίνη. Η γκρίζα αυτή περιοχή επεκτείνεται και περιλαμβάνει και τη μασητική επιφάνεια. Στην μασητική επιφάνεια παρατηρούνται υπολείμματα προληπτικής κάλυψης. Επειδή η τερηδόνα υπερισχύει της προληπτικής κάλυψης, τόσο η μασητική όσο και η γλωσσική επιφάνεια θα πρέπει να καταγραφούν με τον κωδικό 1 (τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη).

92

93 Διαφάνεια 46. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη Δόντι 75 – Ο δεύτερος νεογιλός γομφίος της κάτω γνάθου παρουσιάζει στη μασητική επιφάνεια μια τερηδονική βλάβη. Η βλάβη έχει τη μορφή μικρής κοιλότητας που περιβάλλεται από λευκωπή και γκρίζα περιοχή και καταγράφεται με τον κωδικό 1. Η φθορά που παρουσιάζεται στην κορυφή του φύματος θεωρείται φυσιολογική. Δόντι 36 – Η μασητική επιφάνεια του πρώτου μόνιμου γομφίου φέρει προληπτική κάλυψη. Η προληπτική κάλυψη είναι ατελής εφόσον δεν καλύπτει την άπω πλευρά της μασητικής αύλακας. Παρά το γεγονός όμως αυτό και επειδή δεν συνυπάρχει τερηδόνα ή μόνιμη έμφραξη στην επιφάνεια, θα καταγραφεί η προληπτική κάλυψη με τον κωδικό 6.

94

95 Διαφάνεια 47. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντια 84 και 85 – Στην μασητική επιφάνεια του δεύτερου νεογιλού γομφίου, υπάρχει μια τερηδονική βλάβη, η οποία επεκτείνεται και καταλαμβάνει και την παρειακή επιφάνεια. Η βλάβη εμφανίζεται με τη μορφή σκούρας περιοχής κάτω από την αδαμαντίνη, που περιβάλει δυσχρωμική σχισμή, στην οποία είναι πιθανό να έχει δημιουργηθεί κοιλότητα. Τερηδονικές βλάβες γκρίζου χρώματος παρατηρούνται επίσης στην εγγύς επιφάνεια του δεύτερου νεογιλού και στην άπω επιφάνεια του πρώτου νεογιλού γομφίου, στην βάση της οποίας έχει δημιουργηθεί και κοιλότητα. Όλες οι επιφάνειες που έχουν προσβληθεί από τερηδόνα κωδικοποιούνται με τον αριθμό 1.

96

97 Διαφάνεια 48. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 22 – Η εγγύς επιφάνεια του πλάγιου τομέα εμφανίζει σκούρα απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη, ενδεικτική της ύπαρξης τερηδόνας με επέκταση στην οδοντίνη. Επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 1.

98

99 Διαφάνεια 49. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 2 = τερηδόνα που έχει καταστρέψει την επιφάνεια Δόντι 36 – Η εγγύς επιφάνεια του πρώτου γομφίου παρουσιάζει μια μεγάλη τερηδονική βλάβη, η οποία έχει δημιουργήσει κοιλότητα βαθιά στην οδοντίνη που θα έχει σαν συνέπεια την εμπλοκή του πολφού. Η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να καταγραφεί με τον κωδικό 2. Η άπω πλευρά της μασητικής αύλακας έχει μια τερηδονική βλάβη που εκτείνεται στην οδοντίνη. Η βλάβη αυτή έχει τη μορφή δυσχρωμικής σχισμής στην οποία έχει δημιουργηθεί κοιλότητα που περιβάλλεται από λευκωπή περιοχή και θα έπρεπε να καταγραφεί με τον κωδικό 1. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, η εγγύς βλάβη, που επεκτείνεται στη μασητική είναι τόσο μεγάλη, ώστε θα πρέπει να δοθεί ο κωδικός 2 και στη μασητική επιφάνεια του δοντιού. Σημείωση: Ο κωδικός 2 θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι εξεταστές πιστεύουν ότι η βλάβη είναι μεγάλη και επομένως χρειάζεται εκτεταμένη αποκατάσταση και ενδεχομένως ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή.

100

101 Διαφάνεια 50. Τερηδόνα Κωδικοί επιφανειών: 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη, 2 = τερηδόνα που έχει καταστρέψει την επιφάνεια, 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα και 8 = έχει εξαχθεί λόγω τερηδόνας Δόντια 11, 21, 22 – Και οι τρεις τομείς έχουν εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες με εμπλοκή του πολφού. Επομένως, όλες οι τερηδονισμένες επιφάνειές τους καταγράφονται με κωδικό 2. Δόντι 12 - Στην εγγύς επιφάνεια του δεξιού πλάγιου τομέα υπάρχει μια προσωρινή έμφραξη. Η τερηδόνα είναι τόσο εκτεταμένη σ’ αυτή την επιφάνεια που θα πρέπει να καταγραφεί με τον κωδικό 2. Εάν όμως, υπήρχε η προσωρινή έμφραξη χωρίς την τερηδόνα, τότε θα καταγραφόταν με τον κωδικό 1. Η άπω επιφάνεια του ίδιου δοντιού (12) έχει μια μεγάλη τερηδονική βλάβη λευκωπού χρώματος στην οδοντίνη που δεν έχει προκαλέσει καταστροφή του επιφανειακού τοιχώματος της αδαμαντίνης (κωδικός 1). Δόντια 23 και 24 - Παρόμοιες βλάβες (κωδικός 1) παρατηρούνται και στην εγγύς και άπω επιφάνεια του πρώτου αριστερού προγομφίου (24), καθώς και στην άπω επιφάνεια του αριστερού κυνόδοντα (23). Ο αριστερός κυνόδοντας εμφανίζει επιπλέον μια εκτεταμένη βλάβη στην εγγύς επιφάνεια με επέκταση στη γλωσσική. Επομένως, και οι δύο αυτές επιφάνειες θα καταγραφούν με τον κωδικό 2. Δόντι 26 - Ο πρώτος αριστερός γομφίος εμφανίζει τερηδόνα που έχει καταστρέψει όλες του τις επιφάνειες και επομένως θα πρέπει να καταγραφεί σε όλες τις επιφάνειες με τον κωδικό 2. Δόντια 14 και 15 - Οι ομορομασητικές επιφάνειες των δύο δεξιών προγομφίων φέρουν ανέπαφες εμφράξεις χωρίς τερηδόνα και καταγράφονται με κωδικό 4. Δόντι 16 - Ο πρώτος δεξιός γομφίος έχει εξαχθεί λόγω τερηδόνας και θα πρέπει να καταγραφεί σε όλες του τις επιφάνειες με τον κωδικό 8.

102

103 Διαφάνεια 51. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 3 = τερηδόνα και έμφραξη
Κωδικός επιφάνειας 3 = τερηδόνα και έμφραξη Δόντι 36 – Η μασητική επιφάνεια του πρώτου κάτω γομφίου έχει αποκατασταθεί με αμάλγαμα, το οποίο έχει σπάσει σε ορισμένα σημεία, ενώ υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές περιοχές με δευτερογενή τερηδόνα, δηλαδή τερηδόνα που σχετίζεται με την έμφραξη. Δύο από τις τερηδονισμένες αυτές περιοχές βρίσκονται στο άπω και άπω-παρειακό τμήμα της αύλακας και χαρακτηρίζονται από τη δημιουργία κοιλότητας. Η δευτερογενής τερηδόνα στη γλωσσική πλευρά της μασητικής επιφάνειας έχει τη μορφή δυσχρωμικής σχισμής που περιβάλλεται από βλάβη λευκωπού χρώματος. Η παρειακή πλευρά της μασητικής έμφραξης εμφανίζει δευτερογενή τερηδόνα σε μορφή κοιλότητας. Η μασητική επιφάνεια αυτού του δοντιού που παρουσιάζει τερηδόνα και έμφραξη καταγράφεται με τον κωδικό 3. Σημείωση: Εάν η συγκεκριμένη επιφάνεια δεν είχε τερηδόνα, τότε θα έπρεπε να καταγραφεί ως επιφάνεια με έμφραξη που χρειάζεται αντικατάσταση με τον κωδικό 5.

104

105 Διαφάνεια 52. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 3 = τερηδόνα και έμφραξη
Κωδικός επιφάνειας 3 = τερηδόνα και έμφραξη Δόντι 36 – Η μασητική επιφάνεια του γομφίου έχει μια έμφραξη αμαλγάματος. Η έμφραξη είναι ανέπαφη, αλλά υπάρχει μια δεύτερη ξεχωριστή τερηδονισμένη περιοχή στην ίδια επιφάνεια. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από λευκωπή απόχρωση κάτω από την αδαμαντίνη, ενδεικτική της επέκτασης της βλάβης στην οδοντίνη, στο κέντρο της οποίας έχει δημιουργηθεί κοιλότητα. Επομένως η επιφάνεια έχει τερηδόνα και έμφραξη και καταγράφεται με τον κωδικό 3.

106

107 Διαφάνεια 53. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 36 – Στη άπω και μασητική επιφάνεια του πρώτου γομφίου υπάρχει έμφραξη αμαλγάματος. Η έμφραξη είναι ανέπαφη και δεν υπάρχουν ενδείξεις δευτερογενούς τερηδόνας. Στις αύλακες της μασητικής επιφάνειας παρατηρούνται κάποιες δυσχρωμικές περιοχές, που δεν σχετίζονται όμως με τερηδόνα. Επομένως και στις δύο επιφάνειες υπάρχει έμφραξη χωρίς τερηδόνα που θα πρέπει να κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 4.

108

109 Διαφάνεια 54. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 46 – Στη μασητική επιφάνεια του γομφίου υπάρχει έμφραξη στο χρώμα του δοντιού. Δεν υπάρχουν ενδείξεις τερηδόνας και η έμφραξη είναι ανέπαφη. Επομένως η μασητική επιφάνεια θα καταγραφεί με τον κωδικό 4. Η έμφραξη επεκτείνεται και στην παρειακή επιφάνεια, η οποία από αυτή τη θέση δεν είναι ορατή και επομένως δεν μπορούμε να κρίνουμε την κατάστασή της. Η παρειακή επιφάνεια θα πρέπει να εξετασθεί και να κωδικοποιηθεί χωριστά.

110

111 Διαφάνεια 55. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντια 32, 31, 41 – Σε τρεις από τους τομείς της κάτω γνάθου παρατηρούνται ανέπαφες εμφράξεις στο χρώμα του δοντιού και συγκεκριμένα στην εγγύς και γλωσσική επιφάνεια του 32 και στις άπω και γλωσσικές επιφάνειες των 31 και 41, οι οποίες κωδικοποιούνται με τον αριθμό 4. Σημείωση: Η διαφάνεια αυτή σκοπό έχει να τονίσει την ανάγκη για προσεκτική και συστηματική εξέταση των δοντιών, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο μη εντοπισμός εμφράξεων στο χρώμα του δοντιού και να αποτρέψει το είδος της εξέτασης «από κυνόδοντα σε κυνόδοντα όλα υγιή».

112

113 Διαφάνεια 56. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 0 = υγιής
Κωδικός επιφάνειας 5 = έμφραξη που χρειάζεται αντικατάσταση Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 13 – Όλες οι επιφάνειες του κυνόδοντα που δεν έχει πλήρως ανατείλει θεωρούνται υγιείς και καταγράφονται με τον κωδικό 0. Δόντι 12 – Η εγγύς και γλωσσική επιφάνεια του πλάγιου τομέα είχαν έμφραξη, η οποία έχει φύγει τελείως. Αυτή είναι η πιο ακραία μορφή της «ελαττωματικής» έμφραξης και κωδικοποιείται με τον αριθμό 5. Δόντια 11 και 21 – Στις εγγύς και γλωσσικές επιφάνειες των κεντρικών τομέων υπάρχουν εμφράξεις στο χρώμα του δοντιού που καταγράφονται με τον κωδικό 4. Για να εντοπισθούν αυτές οι εμφράξεις χρειάζεται προσεκτική εξέταση των δοντιών.

114

115 Διαφάνεια 57. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 5 = έμφραξη που χρειάζεται αντικατάσταση Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 25 – Η εγγύς-μασητική έμφραξη αμαλγάματος του δευτέρου προγομφίου χρειάζεται αντικατάσταση. Στην εγγύς επιφάνεια υπάρχει απώλεια υλικού που οδηγεί σε ανεπαρκές σημείο επαφής με τον πρώτο προγόμφιο, ενώ στη μασητική επιφάνεια περιεμφρακτικός χώρος που επιτρέπει την διείσδυση. Επομένως και οι δύο επιφάνειες θα πρέπει να καταγραφούν με τον κωδικό 5. Δόντι 24 – Η άπω μασητική έμφραξη αμαλγάματος του πρώτου προγομφίου είναι ανώμαλη αλλά δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική ατέλεια που να δικαιολογεί την αντικατάστασή της. Γι’ αυτό καταγράφεται ως έμφραξη χωρίς τερηδόνα (κωδικός 4).

116

117 Διαφάνεια 58. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 5 = έμφραξη που χρειάζεται αντικατάσταση Δόντι 36 – Η μασητική επιφάνεια του πρώτου γομφίου έχει εμφραχθεί με αμάλγαμα. Το αμάλγαμα έχει σπάσει και αποκολληθεί με αποτέλεσμα να εκτίθεται η υποκείμενη οδοντίνη. Επομένως, η επιφάνεια θα πρέπει να κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 5. Η γλωσσική πλευρά της μασητικής επιφάνειας εμφανίζει λευκωπό χρώμα δίπλα στο σημείο απώλειας του αμαλγάματος. Η εικόνα όμως δεν επιτρέπει σίγουρη διάγνωση. Πάντως, εάν υπήρχε δευτερογενής τερηδόνα, η επιφάνεια θα καταγραφόταν με τον κωδικό 3.

118

119 Διαφάνεια 59. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη
Δόντι 16 – Το πρόσθιο τμήμα της μασητικής αύλακας του πρώτου γομφίου έχει καλυφθεί με αποφρακτικό υλικό, το οποίο φαίνεται ότι έχει αποκολληθεί από το οπίσθιο τμήμα της αύλακας. Η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να καταγραφεί με τον κωδικό 6. Σημείωση: Επειδή ορισμένα αποφρακτικά υλικά είναι δύσκολο να διαχωριστούν από την αδαμαντίνη, το στέγνωμα της επιφάνειας με γάζα ή τολύπιο βάμβακος καθώς και η χρήση της περιοδοντικής μήλης μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση.

120

121 Διαφάνεια 60. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη
Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη Δόντια 24 και 25 – Οι μασητικές επιφάνειες των δύο προγομφίων έχουν καλυφθεί με αποφρακτικό υλικό. Είναι αδύνατο από την οπτική εξέταση να διαγνώσει κανείς εάν αφαιρέθηκε τερηδονισμένη ουσία πριν από την κάλυψη. Το γεγονός όμως, ότι δεν διακρίνονται σαφή όρια παρασκευής κοιλότητας, συνηγορεί υπέρ της προληπτικής κάλυψης και όχι της έμφραξης και επομένως καταγράφονται με τον κωδικό 6.

122

123 Διαφάνεια 61. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη
Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη Δόντι 26 – Η μασητική επιφάνεια του γομφίου φέρει προληπτική κάλυψη στο πρόσθιο τμήμα της μασητικής αύλακας. Στην άπω επιφάνεια της αύλακας παρατηρείται δυσχρωμία, χωρίς όμως ενδείξεις τερηδόνας με επέκταση στην οδοντίνη. Επομένως, η μασητική επιφάνεια καταγράφεται με τον κωδικό 6.

124

125 Διαφάνεια 62. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη
Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη Οι μασητικές επιφάνειες όλων των προγομφίων και γομφίων φέρουν προληπτικές καλύψεις και καταγράφονται με τον κωδικό 6. Σημείωση: Οι διάχυτες λευκωπές περιοχές στα δόντια σχετίζονται με την επίδραση υψηλών δόσεων φθορίου κατά την διάπλαση των δοντιών.

126

127 Διαφάνεια 63. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός επιφάνειας 1 = τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη Δόντι 36 – Στη μασητική επιφάνεια του γομφίου υπάρχει μια προληπτική κάλυψη. Στο πρόσθιο τμήμα της μασητικής αύλακας έχει τοποθετηθεί εμφρακτικό υλικό στο χρώμα του δοντιού με σαφή όρια παρασκευής κοιλότητας. Επομένως, στην ίδια επιφάνεια, υπάρχει μόνιμη έμφραξη που υπερτερεί της προληπτικής κάλυψης και καταγράφεται ως έμφραξη χωρίς τερηδόνα με τον κωδικό 4. Στην εγγύς επιφάνεια του ίδιου δοντιού υπάρχει τερηδονική βλάβη, η οποία στο επάνω τμήμα της έχει λευκωπό χρώμα, ενώ στη βάση της έχει δημιουργήσει κοιλότητα. Η επιφάνεια αυτή έχει τερηδόνα με επέκταση στην οδοντίνη και καταγράφεται με τον κωδικό 1.

128

129 Διαφάνεια 64. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 6 = προληπτική κάλυψη
Δόντι 36 – Η μασητική επιφάνεια του πρώτου κάτω γομφίου φέρει δύο εμφρακτικά υλικά στο χρώμα του δοντιού. Το υλικό που βρίσκεται στην εγγύς πλευρά της μασητικής αύλακας είναι αποφρακτικό, ενώ εκείνο που βρίσκεται προς τα άπω σύνθετη ρητίνη. Επειδή όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ορίων παρασκευής κοιλότητας, η επιφάνεια θεωρείται ότι φέρει προληπτική κάλυψη και καταγράφεται με τον κωδικό 6. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες μεταξύ μόνιμης έμφραξης (κωδικός 4) και προληπτικής κάλυψης (κωδικός 6), καταγράφεται η πιο ήπια κατάσταση, δηλαδή η προληπτική κάλυψη. Σημείωση: Όταν έχει χρησιμοποιηθεί διαφανές αποφρακτικό υλικό μπορούμε να δούμε τις δυσχρωμικές αύλακες και τις μικρές τερηδονικές βλάβες που βρίσκονται κάτω από αυτό. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε την έκταση της τερηδονικής βλάβης την αγνοούμε και καταγράφουμε την προληπτική κάλυψη (κωδικός 6).

130

131 Διαφάνεια 65. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 9 = λείπει για οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός της τερηδόνας Δόντι 12 - Ο δεξιός πλάγιος τομέας λείπει συγγενώς και καταγράφεται σε όλες τις επιφάνειες με τον κωδικό 9. Το κενό διάστημα έχει καλυφθεί με τεχνητό δόντι που αποτελεί μέρος γέφυρας.

132

133 Διαφάνεια 66. Τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 7 = στεφάνη / προσθετική εργασία Δόντι 13 – Η γλωσσική επιφάνεια του κυνόδοντα έχει χρησιμοποιηθεί για την στήριξη του τεχνητού πλαγίου τομέα που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη διαφάνεια. Επομένως η επιφάνεια αυτή καταγράφεται με τον κωδικό 7, ενώ οι άλλες επιφάνειες θα πρέπει να καταγραφούν χωριστά, ανάλογα με την κατάστασή τους σε ότι αφορά την τερηδόνα.

134

135 Διαφάνεια 67. Τερηδόνα Κωδικός δοντιού 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα
Κωδικός δοντιού 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Δόντι 84 – Ο δεξιός πρώτος νεογιλός γομφίος καλύπτεται από ανοξείδωτη στεφάνη. Επειδή η τοποθέτηση στεφανών σε νεογιλά δόντια σχετίζεται κατά κανόνα με εκτεταμένη τερηδόνα και τα παιδιά δεν μπορούν να δώσουν έγκυρες πληροφορίες για το ιστορικό της κατάστασης του δοντιού, όλες οι επιφάνειες των νεογιλών δοντιών που φέρουν στεφάνη θεωρούνται εμφραγμένες και καταγράφονται με τον κωδικό 4. Δόντια 74, 75, 85 – Στις μασητικές επιφάνειες των άλλων γομφίων υπάρχουν ανέπαφες εμφράξεις αμαλγάματος, χωρίς ενδείξεις τερηδόνας. Επομένως καταγράφονται με τον κωδικό 4.

136

137 Διαφάνεια 68. Τερηδόνα ρίζας
Κωδικός επιφάνειεας 0 = υγιής Κωδικός επιφάνειας 8 = μη αποκαλυμμένη επιφάνεια ρίζας Δόντια 12, 22, 31, 41, 42, 43, 44 – Οι χειλικές και όμορες επιφάνειες της ρίζας των 31, 41, 42, οι χειλικές επιφάνειες της ρίζας των 43 και 44, καθώς και οι εγγύς επιφάνειες της ρίζας των 12 και 22 είναι αποκαλυμμένες λόγω υφίζησης των ούλων. Οι επιφάνειες όμως αυτές δεν εμφανίζουν τερηδόνα ή έμφραξη και επομένως θεωρούνται υγιείς και καταγράφονται με τον κωδικό 0. Όσες από τις επιφάνειες των ριζών αυτών των δοντιών, καθώς και των υπολοίπων δοντιών που βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα, δεν έχουν υποστεί αποκάλυψη, θα πρέπει να καταγραφούν με τον κωδικό 8.

138

139 Διαφάνεια 69. Τερηδόνα ρίζας
Κωδικός επιφάνειεας 1 = τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 4 = έμφραξη χωρίς τερηδόνα Κωδικός επιφάνειας 3 = τερηδόνα και έμφραξη (;) Δόντια 32, 33, 42, 43 – Οι χειλικές επιφάνειες των αποκαλυμμένων ριζών των κάτω πλαγίων τομέων και κυνοδόντων παρουσιάζουν τερηδονικές βλάβες, οι οποίες κωδικοποιούνται με τον αριθμό 1. Δόντι 41 – Η χειλική επιφάνεια της ρίζας του δεξιού κάτω κεντρικού τομέα φέρει ανέπαφη έμφραξη χωρίς τερηδόνα και καταγράφεται με τον κωδικό 4. Δόντι 31 – Η χειλική επιφάνεια της ρίζας του αριστερού κάτω κεντρικού τομέα είναι εμφραγμένη. Παρατηρείται όμως και μια δυσχρωμική περιοχή κάτω από την έμφραξη που θα μπορούσε να ήταν τερηδόνα. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να καθαριστεί με την περιοδοντική μήλη και αν διαπιστωθεί ότι είναι πράγματι τερηδόνα, η επιφάνεια θα κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 3 (τερηδόνα και έμφραξη). Αν όχι θα κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 4 (έμφραξη χωρίς τερηδόνα).

140

141 Διαφάνεια 70. Οδοντικό τραύμα
Κωδικός δοντιού 1 = έχει ανάγκη θεραπείας Δόντι 11 - Κάταγμα μέρους της εγγύς και παρειακής επιφάνειας του κεντρικού τομέα. Επειδή το κάταγμα περιλαμβάνει και την οδοντίνη καταγράφεται με τον κωδικό 1. Σημείωση: Αν το κάταγμα δεν επεκτεινόταν στην οδοντίνη θα καταγραφόταν με τον κωδικό 0. Επίσης, αν οι τραυματισμένες αυτές επιφάνειες ήταν επιπλέον τερηδονισμένες ή εμφραγμένες, θα κωδικοποιούνταν και ως έμφραξη ή τερηδόνα με τους ανάλογους κωδικούς.

142

143 Διαφάνεια 71. Οδοντικό τραύμα
Κωδικός 2 = έχει αποκατασταθεί Δόντι 21 - O άνω αριστερός κεντρικός τομέας έχει υποστεί κάταγμα στην άπω και τη παρειακή του επιφάνεια, το οποίο έχει αποκατασταθεί με σύνθετη ρητίνη και επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 2.

144

145 Διαφάνεια 72. Οδοντικό τραύμα
(νεογιλή οδοντοφυΐα) Κωδικός 1 = υπάρχει Δόντια 51, 61 – Ο δεξιός άνω κεντρικός τομέας έχει υποστεί ενσφήνωση και δυσχρωμία, ενώ ο αριστερός άνω κεντρικός τομέας αποφλοίωση της αδαμαντίνης. Και οι δύο αυτές τραυματικές βλάβες κωδικοποιούνται με τον αριθμό 1. Παρατήρηση: Η παρουσία τραυματικών βλαβών στη νεογιλή οδοντοφυΐα, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή δεν έχουν αποκατασταθεί, καταγράφεται με τον κωδικό αριθμό 1.

146

147 Διαφάνεια 73. Συρίγγιο – Απόστημα
Κωδικός δοντιού 1 = υπάρχει Δόντι 21 – Η ύπαρξη αποστήματος, όπως αυτό που παρατηρείται στη φατνιακή ακρολοφία των ούλων του δεξιού κεντρικού τομέα, καταγράφεται στην ανάλογη στήλη με τον κωδικό 1. Σημείωση: Η παρουσία αποστήματος θα πρέπει επίσης να καταγραφεί με τον κωδικό 1 στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης και συγκεκριμένα στον χώρο στον οποίο σημειώνονται οι καταστάσεις που προκαλούν πόνο ή φλεγμονή.

148

149 Διαφάνεια 74. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Η παρουσία κακοήθους όγκου (καρκίνου του στόματος), όπως αυτός που παρατηρείται στο κάτω χείλος του ασθενούς, καταγράφεται με τον κωδικό 1 στο τετραγωνίδιο στο οποίο σημειώνονται οι νόσοι του βλεννογόνου. Η εντόπισή του (κάτω χείλος) σημειώνεται ολογράφως στον ανάλογο προς τον σκοπό αυτό χώρο. Σημείωση: Η παρουσία καρκίνου του στόματος θα πρέπει επίσης να καταγραφεί με τον κωδικό 1 στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης και συγκεκριμένα στον χώρο στον οποίο σημειώνονται οι καταστάσεις που απειλούν την ζωή του ατόμου.

150

151 Διαφάνεια 75. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Η παρουσία λευκοπλακίας στη στοματική κοιλότητα, όπως αυτή που φαίνεται στη διαφάνεια, καταγράφεται στις νόσους του βλεννογόνου με τον κωδικό 1. Η εντόπισή της (έδαφος του στόματος και γλώσσα) σημειώνεται ολογράφως στον ειδικό προς τον σκοπό αυτό χώρο. Σημείωση: Επειδή η λευκοπλακία είναι πιθανό να εμφανίσει κακοήθη εξαλλαγή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως προκαρκινική βλάβη και να καταγραφεί επιπλέον στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης με τον κωδικό 1 και συγκεκριμένα στον χώρο στον οποίο σημειώνονται οι καταστάσεις που απειλούν την ζωή του ατόμου.

152

153 Διαφάνεια 76. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Ομαλός λειχήνας στον παρειακό βλεννογόνο, η παρουσία του οποίου καταγράφεται με τον κωδικό 1. Υπενθυμίζεται ότι η εντόπισή του (παρειακός βλεννογόνος) θα πρέπει να καταγραφεί ολογράφως στον ειδικό χώρο. Σημείωση: Επειδή ο ομαλός λειχήνας είναι πιθανό να εμφανίσει κακοήθη εξαλλαγή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως προκαρκινική βλάβη και να καταγραφεί επιπλέον στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης με τον κωδικό 1 και συγκεκριμένα στον χώρο στον οποίο σημειώνονται οι καταστάσεις που απειλούν την ζωή του ατόμου.

154

155 Διαφάνεια 77. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Επιχείλιος έρπητας η παρουσία του οποίου καταγράφεται με τον κωδικό 1. Η εντόπισή του (κάτω χείλος) θα πρέπει να γραφεί ολογράφως. Σημείωση: Οι περισσότερες μορφές του έρπητα είναι γνωστές στον οδοντίατρο και επομένως εύκολο να διαγνωστούν. Υπάρχουν όμως νοσήματα, που προκαλούν βλάβες στον βλεννογόνο του στόματος, τα οποία δεν μπορούν να διαγνωστούν με βεβαιότητα από την κλινική μόνο εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές ο εξεταστής θα πρέπει να καταγράψει την παρουσία της βλάβης με τον κωδικό 1 και στην συνέχεια να προσδιορίσει τη μορφή και την εντόπισή της ολογράφως.

156

157 Διαφάνεια 78. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Η παρουσία μονιλίασης στον στοματικό βλεννογόνο, όπως αυτή που φαίνεται στη διαφάνεια, καταγράφεται με τον κωδικό 1. Η εντόπισή της (παρειακός βλεννογόνος και σκληρή και μαλακή υπερώα) θα πρέπει να γραφεί ολογράφως. Σημείωση: Η παρουσία μονιλίασης του στόματος θα πρέπει επίσης να καταγραφεί με τον κωδικό 1 στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης.

158

159 Διαφάνεια 79. Νόσος του βλεννογόνου
Κωδικός 1 = παρούσα Η παρουσία οξείας ελκονεκρωτικής ουλίτιδας καταγράφεται στις νόσους του βλεννογόνου με τον κωδικό 1. Σημείωση: Η παρουσία της οξείας ελκονεκρωτικής ουλίτιδας θα πρέπει επίσης να καταγραφεί με τον κωδικό 1 στις ανάγκες άμεσης περίθαλψης και συγκεκριμένα στον χώρο στον οποίο σημειώνονται οι καταστάσεις που προκαλούν πόνο ή φλεγμονή.

160

161 Διαφάνεια 80. Προσθετική κατάσταση και προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 0 = απουσία προσθετικής αποκατάστασης Κωδικός 0 = καμία ανάγκη (προσθ. αποκατάστασης) Το άτομο αυτό δεν έχει ούτε χρειάζεται κάποια προσθετική αποκατάσταση. Επομένως τόσο η προσθετική του κατάσταση όσο και οι προσθετικές του ανάγκες θα πρέπει να κωδικοποιηθούν με τον αριθμό 0 και στις δύο γνάθους.

162

163 Διαφάνεια 81. Προσθετική κατάσταση
Κωδικός 1 = μία γέφυρα Κωδικός 2 = περισσότερες από μία γέφυρες Στην άνω γνάθο του ατόμου υπάρχει μια γέφυρα, η οποία καταγράφεται με τον κωδικό 1. Στην κάτω γνάθο υπάρχουν περισσότερες από μια γέφυρες που καταγράφονται με τον κωδικό 2.

164

165 Διαφάνεια 82. Προσθετική κατάσταση
Κωδικός 4 = γέφυρα(ες) + μερική οδοντοστοιχία Ταυτόχρονη παρουσία γέφυρας και μερικής οδοντοστοιχίας στην άνω γνάθο, η οποία καταγράφεται με τον κωδικό 4. Σημείωση: Εάν υπήρχε η μερική οδοντοστοιχία χωρίς τη γέφυρα, τότε η προσθετική κατάσταση της γνάθου θα καταγραφόταν με τον κωδικό 3.

166

167 Διαφάνεια 83. Προσθετική κατάσταση
Κωδικός 5 = ολική οδοντοστοιχία Ολική οδοντοστοιχία, η παρουσία της οποίας καταγράφεται με τον κωδικό 5. Σημείωση: Η κλινική εξέταση των ενηλίκων θα πρέπει να αρχίζει με έλεγχο της παρουσίας ή μη οδοντοστοιχιών. Στην περίπτωση που υπάρχουν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες θα πρέπει να καταγράφονται και στην συνέχεια να αφαιρούνται προκειμένου να εξεταστούν οι υπόλοιπες κλινικές παράμετροι.

168

169 Διαφάνεια 84. Προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 1 = ανάγκη πρόσθεσης για αντικατάσταση ενός δοντιού Η απώλεια του άνω αριστερού πλάγιου τομέα απαιτεί την αντικατάστασή του με προσθετική εργασία. Επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ανάγκη πρόσθεσης για αντικατάσταση ενός μόνο δοντιού, η προσθετική αυτή ανάγκη θα πρέπει να κωδικοποιηθεί στην άνω γνάθο με τον αριθμό 1.

170

171 Διαφάνεια 85. Προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 2 = ανάγκη πρόσθεσης για αντικατάσταση δύο ή περισσότερων συνεχόμενων δοντιών Όταν υπάρχει ανάγκη για τοποθέτηση προσθετικής εργασίας προς αντικατάσταση δύο ή περισσότερων συνεχόμενων δοντιών, όπως στην περίπτωση αυτή που λείπουν οι δύο δεξιοί προγόμφιοι της κάτω γνάθου, τότε οι προσθετικές ανάγκες της γνάθου θα πρέπει να κωδικοποιηθούν με τον αριθμό 2.

172

173 Διαφάνεια 86. Προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 2 = ανάγκη πρόσθεσης για αντικατάσταση δύο ή περισσότερων μη συνεχόμενων δοντιών Στην περίπτωση αυτή εκτός των μεγάλων αναγκών περίθαλψης του ατόμου όσον αφορά την τερηδόνα, υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης προσθετικής εργασίας προς αντικατάσταση τριών τουλάχιστον μη συνεχόμενων δοντιών. Επομένως, οι προσθετικές ανάγκες του ατόμου για την άνω γνάθο, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν με τον αριθμό 3.

174

175 Διαφάνεια 87. Προσθετική κατάσταση και προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 1 = παρουσία μίας γέφυρας Κωδικός 3 = ανάγκη πρόσθεσης για αντικατάσταση δύο ή περισσότερων μη συνεχόμενων δοντιών Το άτομο αυτό έχει μια γέφυρα στην κάτω γνάθο και απώλεια όλων των οπισθίων δοντιών. Η παρουσία της γέφυρας θα πρέπει να καταγραφεί στην προσθετική κατάσταση της κάτω γνάθου με τον κωδικό 1. Η απώλεια όλων των οπισθίων δοντιών απαιτεί την ανάγκη τοποθέτησης προσθετικής εργασίας προς αντικατάστασή τους. Επειδή τα δόντια που λείπουν δεν είναι συνεχόμενα, οι προσθετικές ανάγκες της κάτω γνάθου θα πρέπει να κωδικοποιηθούν με τον αριθμό 3.

176

177 Διαφάνεια 88. Προσθετικές ανάγκες
Κωδικός 4 = ανάγκη πρόσθεσης όλων των δοντιών Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ανάγκη πρόσθεσης όλων των δοντιών, η οποία καταγράφεται στις προσθετικές ανάγκες με τον κωδικό 4.

178

179 Διαφάνεια 89. Εμφυτεύματα
Κωδικός 1 = υπάρχουν Δόντι 22 - Ο αριστερός πλάγιος τομέας της άνω γνάθου έχει απολεσθεί και αντικατασταθεί με εμφύτευμα. Η ύπαρξη εμφυτεύματος προς αντικατάσταση μεμονωμένου δοντιού καταγράφεται με τον κωδικό 1 στον ανάλογο χώρο. Δίπλα θα πρέπει να σημειωθεί το αριθμητικό σύμβολο του δοντιού που αντικαταστάθηκε από το εμφύτευμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 22.

180

181 Διαφάνεια 90. Εμφυτεύματα
Κωδικός 1 = υπάρχουν Δόντι 11 - Ο άνω δεξιός κεντρικός τομέας έχει απολεσθεί και αντικατασταθεί με εμφύτευμα. Παρά το γεγονός, ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η προσθετική εργασία, το εμφύτευμα υπάρχει και επομένως καταγράφεται με τον κωδικό 1, ενώ δίπλα του σημειώνεται ο αριθμός του δοντιού που αντικατέστησε (11).

182

183 Διαφάνεια 91. Εμφυτεύματα
Κωδικός 1 = υπάρχουν Ολική οδοντοστοιχία της άνω γνάθου, η οποία στηρίζεται σε εμφυτεύματα. Η παρουσία εμφυτευμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την στήριξη ολικής οδοντοστοιχίας καταγράφεται στον ανάλογο χώρο με τον κωδικό 1. Δίπλα σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των εμφυτευμάτων, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 6. Σημείωση: Με τον ίδιο τρόπο θα καταγράφονταν τα συγκεκριμένα εμφυτεύματα, εάν βρίσκονταν στο στόμα χωρίς να έχει ακόμα τοποθετηθεί η ολική οδοντοστοιχία.

184

185 Διαφάνεια 92. Τέλος της εξέτασης
Σας παρακαλούμε να θυμάστε ότι πίσω από κάθε δόντι που εξετάζετε βρίσκεται ένα άτομο. Επομένως, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεστε μόνο για την ορθότητα της διαγνωστικής σας απόφασης αλλά και για το πώς θα ταλαιπωρήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο τον εξεταζόμενο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι παιδί ή ηλικιωμένος.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google