Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
Οι πιεστικοί καυστήρες αερίου σχεδιαστικά έχουν σημαντικές ομοιότητες με τους πιεστικούς καυστήρες diesel, αλλά και ουσιαστικές διαφορές. Οι οποίες διαφορές ευρίσκονται στο τρόπο παροχής του καυσίμου αερίου και στους τρόπους ελέγχου της φλόγας. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Τα κοινά εξαρτήματα που διακρίνουμε είναι:
Ο κορμός. Ο κινητήρας. Η φτερωτή ή ανεμιστήρας. Ο μετασχηματιστής. Τα ηλεκτρόδια έναυσης του καυσίμου. Ο αυτόματος καύσης ΄’η ηλεκτρονικό. Η μπούκα. Η φλογοκεφαλή. Το τάμπερ του αέρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 Σύστημα παροχής καυσίμου. Σύστημα παροχής αέρα. Σύστημα έναυσης.
Οι μεγάλες διαφορές στους πιεστικούς καυστήρες αερίων καυσίμων, είναι στο σύστημα παροχής καυσίμου και στο σύστημα ελέγχου της καύσης. Έτσι στους καυστήρες αυτούς δε θα συναντήσουμε, αντλία καυσίμου, φωτοκύταρο, και μπέκ. Τα κύρια συστήματα. Σύστημα παροχής καυσίμου. Σύστημα παροχής αέρα. Σύστημα έναυσης. Σύστημα ελέγχου της καύσης και αυτοματισμού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Το αέριο προσέρχεται για καύση ωθούμενο από τη πίεση που επικρατεί στο δίκτυο διανομής ή στη δεξαμενή καυσίμου και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη αντλίας. Στο σύστημα παροχής καυσίμου περιλαμβάνονται: Φίλτρο αερίου. Ρυθμιστής πίεσης. Πρεσοστάτης. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 ΣΥΡΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1. Διακόπτης αερίου. 2. Φίλτρο γραμμής αερίου
ΣΥΡΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1.Διακόπτης αερίου Φίλτρο γραμμής αερίου Ρυθμιστής πίεσης Πρεσοστάτης χαμηλής πίεσης Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης. 6.Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Ηλεκτρονικό καυστήρα Καυστήρας αερίου. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ Τοποθετείται αμέσως μετά το διακόπτη παροχής αερίου. 1
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ Τοποθετείται αμέσως μετά το διακόπτη παροχής αερίου. 1. Φίλτρο Κέλυφος Κάλυμμα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα είναι: Συνθετικός κετσές. Τον συναντάμε σε φίλτρα για μικρές παροχές αερίου. Σήτα από χαλκό. Σήτα από αλουμίνιο. . ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 Ρυθμιστή πίεσης θα συναντήσουμε:
O ρυθμιστής πίεσης. Ρυθμιστή πίεσης θα συναντήσουμε: Πριν τους μετρητές παροχής αερίου. Αυτοί ανήκουν στην αρμοδιότητα της εταιρίας διανομής αερίου. Ενδεχομένως στη κεντρική γραμμή παροχής του κτιρίου, αμέσως μετά το διακόπτη που ακολουθεί το μετρητή του αερίου. Στις τοπικές συσκευές, για την τελική ρύθμιση της πίεσης παροχής του καυστήρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8 Ρυθμιστής πίεσης καυστήρα.
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των καυστήρων αερίου είναι: Για φυσικό αέριο 20 –25 mbar. Για υγραέριο 30 –35 mbar. Προκειμένου να αγοράσουμε ένα ρυθμιστή πίεσης θα πρέπει να γνωρίζουμε: Τη πίεση εισόδου του αερίου ή καλύτερα την αναμενόμενη μέγιστη και ελάχιστη πίεση εισόδου του αερίου. Τη πίεση του αερίου που θέλουμε να έχουμε στην έξοδο του ρυθμιστή. Τη παροχή του αερίου σε m3/h που θέλουμε να περάσει από το ρυθμιστή. Προτείνεται να επιλέγεται ρυθμιστής, για παροχή μεγαλύτερη κατά 30% από την επιθυμητή, για να μην έχουμε αύξηση της πίεσης κατά το κλείσιμο της ηλεκτρομαγνητικής βάνας αερίου. Το είδος του αερίου που θα χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο, ( φυσικό αέριο, υγραέριο ή κάποιο άλλο ). ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9 1. Βίδα ρύθμισης. 2. Ελατήριο. 3. Οπή αναπνοής. 4
1. Βίδα ρύθμισης Ελατήριο Οπή αναπνοής Χώρος ατμοσφαιρικής πίεσης Διάφραγμα. 6. Είσοδος αερίου Έξοδος αερίου. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10 Ο πρεσοστάτης. Η πίεση του αερίου προς το καυστήρα δε πρέπει να πέσει κάτω από μια ελάχιστη τιμή, γιατί υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της φλόγας προς τη συσκευή και πρόκλησης βλάβης. Ο πρεσοστάτης επιτηρεί την πίεση του αερίου που πάει στο καυστήρα. Είναι δε ηλεκτρικά συνδεδεμένος με την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου, μέσω του ηλεκτρονικού καύσης. Αν η πίεση του αερίου πέσει κάτω από μια ελάχιστη τιμή, μία ηλεκτρική επαφή ανοίγει και το ηλεκτρικό ρεύμα προς την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου διακόπτεται και η βαλβίδα κλείνει. Έτσι η παροχή αερίου προς τον καυστήρα διακόπτεται και ο καυστήρας σταματά. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11 1. Ηλεκτρικές επαφές. 2. Ελατήριο επαναφοράς. 3. Οπή αναπνοής. 4
1.Ηλεκτρικές επαφές. 2.Ελατήριο επαναφοράς Οπή αναπνοής μεμβράνη. 5.Στόμιο μανομέτρου. 6. Είσοδος αερίου Έξοδος αερίου. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. H ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου, τοποθετείται ακριβώς πριν το καυστήρα. Η αποστολή της είναι: Να διακόπτει την παροχή του αερίου όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο. Να ρυθμίζουμε, από μια βίδα ελέγχου που έχει, τη ποσότητα του αερίου που θα πάει στο καυστήρα. Κατά το ξεκίνημα του καυστήρα, να δίνουμε μειωμένη παροχή αερίου, που ανέρχεται στο 10 – 40 % της ονομαστικής, για να έχουμε ομαλή έναυση. Η φάση αυτή της λειτουργίας ονομάζεται 1ο στάδιο. Να αυξάνει προοδευτικά την ποσότητα του αερίου από το πρώτο στάδιο, μέχρι την ονομαστική παροχή ( 2ο στάδιο ) όπου θα έχουμε κανονική λειτουργία με πλήρες φορτίο. Το πλήρες φορτίο το καθορίζουμε εμείς από ρυθμιστικό κοχλία που φέρει η βαλβίδα. Αυτό το προοδευτικό άνοιγμα της παροχής του αερίου συντελεί στην εκκίνηση χωρίς θορύβους και προβλήματα, που στους πιεστικούς λέβητες είναι ιδιαίτερα έντονα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΥ 1. Ρυθμιστής αρχικού φορτίου ( 1ο στάδιο ). 2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΕΡΙΟΥ 1. Ρυθμιστής αρχικού φορτίου ( 1ο στάδιο ) Ρυθμιστής ονομαστικού φορτίου ( 2ο στάδιο ) Πηνίο Ηλεκτρική σύνδεση. 5. Φίλτρο Διάφραγμα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14 Λειτουργία ανοίγματος βαλβίδων αερίου.
Ενός σταδίου με γρήγορο άνοιγμα. Ενός σταδίου με προοδευτικό άνοιγμα Δύο σταδίων με προοδευτικό άνοιγμα.. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15 MULTI BLOCK Τα τελευταία χρόνια τα εξαρτήματα που αποτελούν το σύστημα παροχής αερίου κατασκευάζονται σαν ενιαία κατασκευή, που ονομάζεται multi block. Έτσι απλοποιείται και μειώνεται σημαντικά η εργασία τοποθέτησης του καυστήρα αερίου. Ρύθμιση 2ου σταδίου. Ρύθμιση 1ου σταδίου. Ρυθμιστής πίεσης. Σύνδεση με ηλεκτρονικό. Πρεσοστάτης αερίου. Σύνδεση μανομέτρου ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ Κέλυφος. Φτερωτή. Τάμπερ Μπούκα. Εισαγωγή αέρα.
Παροχή αερίου ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17 Σωλήνας ανάμειξης ( μπούκα ).
Στο σωλήνα αυτό καταλήγει ο αέρας μετά τη φτερωτή. Στο τέλος του σωλήνα υπάρχει το ακροφύσιο παροχής αερίου και ο διασκορπιστήρας. Και στο σωλήνα αυτό αναμειγνύεται το αέριο με τον αέρα για να αποτελέσουν καύσιμο μίγμα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ. Η έναυση στους πιεστικούς καυστήρες αερίου δεν διαφέρει από αυτή των πιεστικών καυστήρων πετρελαίου. Δηλαδή, γίνεται με ηλεκτρικό τόξο, το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια τροφοδοτούνται, μέσω καλωδίων, με υψηλή τάση, από ένα μετασχηματιστή 220V – 5000V. Ο μετασχηματιστής ελέγχεται από το ηλεκτρονικό του καυστήρα. Η διαφορά με τους καυστήρες πετρελαίου έγκειται στο ότι ο σπινθηρισμός δεν ξεκινά μαζί με τον προαερισμό, αλλά λαμβάνει χώρα στο τέλος του. Αυτό γίνεται γιατί η φάση του προαερισμού στους καυστήρες αερίου, έχει μεγάλη διάρκεια και δεν υπάρχει λόγος ο σπινθήρας να διαρκεί τόσο. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19 Το σύστημα αυτό ελέγχει:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Το σύστημα αυτό ελέγχει: Την ύπαρξη αέρα καύσης. Την ύπαρξη φλόγας. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ Ο έλεγχος του αέρα γίνεται από ένα πρεσοστάτη αέρα, ο οποίος ενεργοποιείται από την υποπίεση ή υπερπίεση που δημιουργεί ο ανεμιστήρας κατά τη λειτουργία του. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ελεγχθεί η λειτουργία του ανεμιστήρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20 1. Έλεγχος της πίεσης στη κατάθλιψη του ανεμιστήρα.
1. Έλεγχος της πίεσης στη κατάθλιψη του ανεμιστήρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21 2. Έλεγχος της υποπίεσης στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα.
2. Έλεγχος της υποπίεσης στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

22 3. Έλεγχος της διαφοράς πίεσης κατάθλιψης – αναρρόφησης.
3. Έλεγχος της διαφοράς πίεσης κατάθλιψης – αναρρόφησης. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

23 ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΑΕΡΑ
Πρεσοστάτης αέρα. Σημείο ελέγχου της πίεσης αναρρόφησης. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΑΣ Όπως και στους καυστήρες πετρελαίου, έτσι και στους καυστήρες αερίου, υπάρχει ανάγκη ελέγχου της καύσης. Επειδή όμως το αέριο κατά την καύση του δε παράγει λαμπρή (φωτεινή) φλόγα δεν είναι δυνατό ο έλεγχος αυτός να γίνει με φωτοκύτταρο. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι: 1. Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο « Ατμοσφαιρικοί καυστήρες αερίου», κατά τη καύση παράγεται υπεριώδης –UV–, ακτινοβολία. Μια δίοδος ανιχνεύει την υπεριώδη ακτινοβολία της καύσης και ενημερώνει το ηλεκτρονικό του καυστήρα ότι όλα βαίνουν καλώς. Αν σταματήσει η εκπομπή της UV ακτινοβολίας το ηλεκτρονικό μπλοκάρει το καυστήρα. Ο έλεγχος της καύσης με UV λυχνία εφαρμόζεται κυρίως σε καυστήρες δύο καυσίμων – πετρελαίου, αερίου -. Το μειονέκτημα των λυχνιών UV είναι ότι έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής. 2. Ηλεκτρόδιο ιονισμού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25 Ηλεκτρόδιο ιονισμού. Το σύστημα ιονισμού, βασίζεται στο φαινόμενο της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ ενός ηλεκτροδίου και της γείωσης, με τη παρεμβολή φλόγας. Ένα ηλεκτρόδιο μπαίνει μέσα στη φλόγα και λόγω του ιονισμού που προκαλείται από τη καύση, διαρρέετε από ρεύμα. Το ρεύμα αυτό οδηγείται με καλώδιο, στο ηλεκτρονικό ενημερώνοντας το για την ύπαρξη φλόγας. Αν η φλόγα διακοπεί το ρεύμα μηδενίζεται, ο καυστήρας μπλοκάρει και θα πρέπει να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί του ηλεκτρονικού για να επανεκκινήσει, εκτελώντας από την αρχή το πρόγραμμα προαερισμού. Υπό κανονικές συνθήκες καύσης, το ρεύμα ιονισμού είναι της τάξεως των 15 – 20 μΑ και μπορεί να ελεγχθεί με αμπερόμετρο. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

26 1. Ηλεκτρονικό καύσης. 2. Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 3. Πορσελάνη ηλεκτροδίου. 4. Βαλβίδα αερίου.
ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27 1. Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 2. Ηλεκτρόδιο έναυσης.
1. Ηλεκτρόδιο ιονισμού Ηλεκτρόδιο έναυσης. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ
Κατά την αρχική εκκίνηση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη παρακάτω διαδικασία: Να κάνουμε έλεγχο στεγανότητας όλων των συνδέσεων. Να ρυθμίσουμε το αρχικό φορτίο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στο 50 % του τελικού φορτίου. Να εξαερώσουμε τις σωλήνες για να φύγει όλος ο ατμοσφαιρικός αέρας. Η εξαέρωση γίνεται από το πιο κοντινό σημείο προς το καυστήρα. Να ρυθμίσουμε την πίεση λειτουργίας ανάλογα με το φορτίο που θέλουμε. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει στο ρυθμιστή πίεσης. Ρυθμίζουμε το πρεσοστάτη αερίου, προσωρινά αρκετά πιο κάτω από τη πίεση λειτουργίας. Ανάβουμε το καυστήρα. Αποφεύγουμε να στεκόμαστε μπροστά στη πόρτα του λέβητα κατά την εκκίνηση του καυστήρα. Από τη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ρυθμίζουμε την παροχή αερίου. Τη παροχή αερίου τη βρίσκουμε πολλαπλασιάζοντας επί 4 τη παροχή αερίου που κατέγραψε ο μετρητής αερίου σε 15 λεπτά. Κάνοντας μερικά ξεκινήματα ρυθμίζουμε τη παροχή του αρχικού φορτίου, ώστε να ξεκινά ο καυστήρας ομαλά. Μετρώντας με τα κατάλληλα όργανα, ρυθμίζουμε το τάμπερ του αέρα ώστε η περιεκτικότητα του CO2 στα καυσαέρια να είναι 9 – 10 % για το φυσικό αέριο. Η οποιαδήποτε ρύθμιση στο τάμπερ του αέρα γίνεται με το καυστήρα εκτός λειτουργίας. Για την αποφυγή έλλειψης αέρα μετράμε τη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα, CO. Κατόπιν ανεβάζουμε το πρεσοστάτη του αέρα μέχρι να δικόψει τη λειτουργία του καυστήρα και μετά τη κατεβάζουμε κατά 2-3 στροφές. Τέλος ρυθμίζουμε και το πρεσοστάτη του αερίου. Αυτό επιτυγχάνεται στραγγαλίζοντας το γενικό διακόπτη ώστε η πίεση να πέσει στο 50 % της πίεσης λειτουργίας. Μετά ανεβάζουμε τη πίεση στο πρεσοστάτη μέχρι να διακοπεί η λειτουργία του καυστήρα και κατόπιν ρυθμίζουμε τη πίεση του πρεσοστάτη 2-3 mbar χαμηλότερα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29 ΠΙΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
Παροχή αερίου. Πρεσοστάτης αερίου. Σημεία μέτρησης πίεσης αερίου. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου. Ρυθμίσεις βαλβίδας αερίου. Πρεσοστάτης αέρα. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δεν πρέπει να μας ξενίζει ο μεγάλος χρόνος προαερισμού των καυστήρων αερίου. Αυτό είναι απαραίτητο για να μη δημιουργηθεί εκρηκτικό μίγμα CO – αέρα. Κατά την αγορά ενός καυστήρα αερίου πρέπει να διευκρινίζεται αν θα δουλέψει με φυσικό αέριο ή υγραέριο, γιατί αλλάζει το ακροφύσιο αερίου. Όταν γίνεται αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου, με καυστήρα αερίου, θα πρέπει να επιλέγεται καυστήρας με μερική προανάμιξη αέρα – αερίου, ώστε η καύση να γίνεται με λαμπερή φλόγα, για να μην έχουμε μείωση του βαθμού απόδοσης, με την αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι λέβητες πετρελαίου είναι σχεδιασμένοι να παραλαμβάνουν το 70 %, περίπου της θερμότητας, με ακτινοβολία στο θάλαμο καύσης και το υπόλοιπο 30 %, στα τούμπα. Η μπλε φλόγα της καύσης του αερίου δεν ακτινοβολεί με αποτέλεσμα να μην έχουμε σημαντική απορρόφηση θερμότητας στο θάλαμο καύσης και γι αυτό το λόγο πολύ θερμά καυσαέρια. Μια καλή λύση του προβλήματος είναι η τοποθέτηση ενός ξηρού θαλάμου καύσης, που θα πυρακτώνεται και θα ακτινοβολεί θερμότητα προς τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης. Η αντίθλιψη του λέβητα επηρεάζει τη παροχή του αερίου και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη για να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις. Η κατάθλιψη του καυστήρα θα πρέπει να υπερκαλύπτει ( κατά 20 % ) την αντίθλιψη του λέβητα. Ο σπινθηρισμός στους καυστήρες αερίου δεν ξεκινά μαζί με το κινητήρα, αλλά στο τέλος της διαδικασίας του προαερισμού. ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google