Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας

2 Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ  Ευθύνη του παραγωγού  Εγγύτητα και Αυτάρκεια  Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (P-3R-L)

3 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002) Αρθρο 7: “… σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία …” •Μέχρι 16.7.2010 75% προς ταφή το 75% της ποσότητας του 1995 •Μέχρι 16.7.2013 50% προς ταφή το 50% της ποσότητας του 1995 •Μέχρι 16.7.2020 προς ταφή το 35% της ποσότητας του 1995

4 ΚΕΔΚΕ, ΙΤΑ-2007

5 Μονάδες τελικής διάθεσης στην Ε.Ε. Μονάδεςεκ.τον/ετος Τοννοι/μον.,έτος ΘΕΡΜ. ΕΠΕΞ. 40947,7116.626 ΛΙΠΑΣΜΑΤ 1.8001810.000 Βιοαποδ. 11 Πράσινα 7 ΜΒΕ Λειτουργούν 808,5106.250 Υπό κατασκ 4313302.326

6 Αττική-Χαρακτηριστικά ταφής •Tο σύνολο των ΑΣΑ στη Δ.Αττική •Ρύπανση υπεδάφους στο μισό Θριάσιο Πεδίο (50.000 στρ.) •Αυταναφλέξεις και εκπομπή επικίνδυνων ουσιών •Ανεπάρκεια χώρων στην Αττική •Υψηλό κόστος τελικής διάθεσης (αντισταθμιστικά) •Ελευσίνα- 2008=712.000 €(52 €/t), αν και το κόστος του ΧΥΤΑ είναι 5- 10 €/t

7 Νομός Αττικής ΧΥΤΑ

8 Οικονομική Αξιολόγηση Σεναρίων για την Αττική ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ, 2008

9 •Πληθυσμός30.000 (απογρ. 2001 =25.863) •Εκταση20 τ.χλμ –1/3 κατοικία –1/3 βιομηχανία-βιοτεχνία- χονδρεμόριο –1/3 στρατιωτικές εγκαταστάσεις •Οικογένειες 10.000 •Καταστήματα 800 •Συνεργεία 200 (αυτοκίνητα, ξυλουργεία) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ •Κάδοι βιοαποδ. 550 (450 κατοικία +100 βιομ.) •Κάδοι οικιακ. λιπασματ.450 •Κάδοι ανακύκ.συσκευασ. 350 •Κάδοι ογκωδών (7 m3)100 •Οχήματα συλλογής ΑΣΑ –3 για κατοικία –1 για βιομηχανία –1 press-container –1 για ανακύκ.συσκευασιών –1 για Skippers (7 m3) –1 για Ογκώδη(Hook-Lift) –1 για μπάζα Συνεργεία, κινητός ΣΜΑ Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης ΚΔΑΥ συσκευασιών ΕΛΕΥΣΙΝΑ

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Μέχρι 2004 ΣΤΟΧΟΣ

11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

12 Ελευσίνα: βήμα-βήμα  Σύγχρονος κανονισμός καθαριότητας  Σύγχρονος εξοπλισμός (κόστος συλλογής: από 80 σε 50 €/t)  Συμβάσεις με όλα τα συστήματα ανακύκλωσης  Ενημέρωση του κοινού (5 φυλλάδια σε 3 χρόνια)  Αδεια διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά)  EΠΟ για ΣΜΑ (κινητός), για δημοτικό ΚΔΑΥ (ογκώδη οικιακά), για το διαδημοτικό ΚΔΑΥ των συσκευασιών  Ενταξη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό: ΣΜΑ, ΚΔΑΥ ογκωδών, ΚΔΑΥ συσκευασιών  Προώθηση της οικιακής λιπασματοποίησης  Πιλοτικές εφαρμογές: λιπασματοποίησης στο πράσινο και στα ζυμώσιμα, καθώς και στα επικίνδυνα οικιακά  Ενημέρωση στα σχολεία (συνεργασία με ΜΚΟ)  Ενημέρωση πόρτα-πόρτα (συνεργασία με ΜΚΟ)  Απόφαση για δημιουργία λιπασματοποίησης

13 Ρεύματα ΑΣΑ στην Ελευσίνα 1.Βιοαποδομήσιμα Πράσινοι κάδοι  οικιακή λιπασματοποίηση 2.Συσκευασίες Μπλέ κάδοι •Χαρτί •Χαρτόνι •Πλαστικά •Μέταλλα •Γυαλί •Έντυπο υλικό 3.Ογκώδη οικιακά Κάδοι των 7 κ.μ. (Skippers) •Έπιπλα •Πράσινο-κλαδιά •Αδρανή-μπάζα 4.Λοιπά ανακυκλώσιμα Τοπικά σημεία συλλογής εντός της πόλης Συγκέντρωση στο Κέντρο Ανακύκλωσης Παράδοση στα συστήματα για ανακύκλωση •ΑΛΕ- χρησιμ. ορυκτέλαια μόνο των δημοτικών οχημάτων •ΑΗΗΕ- ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές •Αλκαλικές μπαταρίες •Μπαταρίες και συσσωρευτές μόνο των δημοτικών οχημάτων •Ελαστικά οχημάτων •ΟΤΚΖ- εγκατ. Οχήματα •Επικίνδυνα οικιακά •Μελάνια εκτυπωτών

14 Βιοαποδομήσιμα+Συσκευασίες – mt/month

15 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – mt/month

16 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ - mt/month

17 Ογκώδη οικιακά-Μηνιαία διακίνηση

18 Σύνολο αποβλήτων σε kg/cap, day

19 Τεμαχισμός κλαδιών και λιπασματοποίηση ECOPOD: βιοαποδομήσιμα+κουτσουλιές+πράσινο

20 ΟΓΚΩΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

21 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΣΑ σε tpy200620072008 ΧΥΤΑΑΝΑΚΧΥΤΑΑΝΑΚΧΥΤΑΑΝΑΚ Βιοαποδομήσιμα11.61411.34111.869 Οικιακή Λιπασ.200250 Συσκευασίες6381.6002252 Εντυπο Υλικό3043 Κλαδιά150 200 Ογκώδη5.0004.1703.632 Μπάζα-ΑΕΚΚ3.0005.7405.717 Ειδικά ΑΣΑ*5050505050 ΣΥΝΟΛΟ16.6143.83815.5117.77015.5018.512 Ανακύκ. % 19%33%33%35% *ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΛΕ, ελαστικά οχημάτων, ΟΤΚΖ, κλπ προς ανακύκλωση

22 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 •Πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα (Door-to-Door) Ολοκλήρωση το προγράμματος ενημέρωσης του κοινού •Πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία •Πρόγραμμα του ΕΟΧ (EL 0065) Μετατροπή 4.000 τόνων/έτος ογκωδών σε εναλλακτικό στερεό καύσιμο (βιομάζα, ΑΠΕ) για να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα (δημόσια κτίρια, βιομηχανία) •LIFE07 ENV/GR/000271(HEC-PAYT) Πιλοτική εφαρμογή σε 1500 οικογένειες του συστήματος PAYT •ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ Εφαρμογή μεθόδου λιπασματοποίησης.

23 Ελευσίνα-μονάδα λιπασματοποίησης Αερόβια κλειστή λιπασματοποίηση •Επένδυση 3,5 εκατ. Ευρώ •Κόστος λειτουργίας 20 €/t •Δεν υπάρχουν οσμές στο εξωτερικό περιβάλλον •Υπάρχουν οσμές στον εργασιακό χώρο Ξηρή αναερόβια λιπασματοποίηση •Επένδυση 5,5-6,0 εκατ. Ευρώ •Παραγωγή και πώληση ηλ. ρεύματος από βιομάζα(ΑΠΕ) •Δεν υπάρχουν οσμές στον εξωτερικό χώρο •Ελάχιστες οσμές στον εργασιακό χώρο •Κερδοφόρος λειτουργία

24 GWh/y CO2-t/y ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Ανακύκλωση των ΑΣΑ28.380 Μείωση κυκλοφορίας -30%9.308 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤAN.ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,562.238 Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι-25% 1,00 Δημόσια κτίρια-30% 0,56 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 36,715.277 Ογκώδη οικιακά 31,4 Βιοαποδομήσιμα 5,3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2-t/y 55.203 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η πράσινη ενέργεια των 36,7 GWh/y είναι ισοδύναμη προς -το 75% της κατανάλωσης για τον φωτισμό των Κ.Χ., και -3 εκατ. Λίτρων Diesel, τα οποία αρκούν για θέρμανση 2.000 οικιών

25 ΜΕΙΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ κατά 55.000 τον/έτος ισοδυνάμου CO2

26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣCO2 – τόνοι/έτος ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ51.734 ΤΙΤΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ143.362 ΧΑΛΥΨ519.552 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ156.098 # ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ1.794.000 ΕΛΠΕ–ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ)307.977 # ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ637.023 ΕΛΠΕ–ΒΕA1.579.436 ΧΥΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ>3.000.000


Κατέβασμα ppt "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google