Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας

2 Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ  Ευθύνη του παραγωγού  Εγγύτητα και Αυτάρκεια  Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (P-3R-L)

3 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002) Αρθρο 7: “… σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία …” •Μέχρι % προς ταφή το 75% της ποσότητας του 1995 •Μέχρι % προς ταφή το 50% της ποσότητας του 1995 •Μέχρι προς ταφή το 35% της ποσότητας του 1995

4 ΚΕΔΚΕ, ΙΤΑ-2007

5 Μονάδες τελικής διάθεσης στην Ε.Ε. Μονάδεςεκ.τον/ετος Τοννοι/μον.,έτος ΘΕΡΜ. ΕΠΕΞ , ΛΙΠΑΣΜΑΤ Βιοαποδ. 11 Πράσινα 7 ΜΒΕ Λειτουργούν 808, Υπό κατασκ

6 Αττική-Χαρακτηριστικά ταφής •Tο σύνολο των ΑΣΑ στη Δ.Αττική •Ρύπανση υπεδάφους στο μισό Θριάσιο Πεδίο ( στρ.) •Αυταναφλέξεις και εκπομπή επικίνδυνων ουσιών •Ανεπάρκεια χώρων στην Αττική •Υψηλό κόστος τελικής διάθεσης (αντισταθμιστικά) •Ελευσίνα- 2008= €(52 €/t), αν και το κόστος του ΧΥΤΑ είναι €/t

7 Νομός Αττικής ΧΥΤΑ

8 Οικονομική Αξιολόγηση Σεναρίων για την Αττική ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ, 2008

9 •Πληθυσμός (απογρ =25.863) •Εκταση20 τ.χλμ –1/3 κατοικία –1/3 βιομηχανία-βιοτεχνία- χονδρεμόριο –1/3 στρατιωτικές εγκαταστάσεις •Οικογένειες •Καταστήματα 800 •Συνεργεία 200 (αυτοκίνητα, ξυλουργεία) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ •Κάδοι βιοαποδ. 550 (450 κατοικία +100 βιομ.) •Κάδοι οικιακ. λιπασματ.450 •Κάδοι ανακύκ.συσκευασ. 350 •Κάδοι ογκωδών (7 m3)100 •Οχήματα συλλογής ΑΣΑ –3 για κατοικία –1 για βιομηχανία –1 press-container –1 για ανακύκ.συσκευασιών –1 για Skippers (7 m3) –1 για Ογκώδη(Hook-Lift) –1 για μπάζα Συνεργεία, κινητός ΣΜΑ Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης ΚΔΑΥ συσκευασιών ΕΛΕΥΣΙΝΑ

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Μέχρι 2004 ΣΤΟΧΟΣ

11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

12 Ελευσίνα: βήμα-βήμα  Σύγχρονος κανονισμός καθαριότητας  Σύγχρονος εξοπλισμός (κόστος συλλογής: από 80 σε 50 €/t)  Συμβάσεις με όλα τα συστήματα ανακύκλωσης  Ενημέρωση του κοινού (5 φυλλάδια σε 3 χρόνια)  Αδεια διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά)  EΠΟ για ΣΜΑ (κινητός), για δημοτικό ΚΔΑΥ (ογκώδη οικιακά), για το διαδημοτικό ΚΔΑΥ των συσκευασιών  Ενταξη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό: ΣΜΑ, ΚΔΑΥ ογκωδών, ΚΔΑΥ συσκευασιών  Προώθηση της οικιακής λιπασματοποίησης  Πιλοτικές εφαρμογές: λιπασματοποίησης στο πράσινο και στα ζυμώσιμα, καθώς και στα επικίνδυνα οικιακά  Ενημέρωση στα σχολεία (συνεργασία με ΜΚΟ)  Ενημέρωση πόρτα-πόρτα (συνεργασία με ΜΚΟ)  Απόφαση για δημιουργία λιπασματοποίησης

13 Ρεύματα ΑΣΑ στην Ελευσίνα 1.Βιοαποδομήσιμα Πράσινοι κάδοι  οικιακή λιπασματοποίηση 2.Συσκευασίες Μπλέ κάδοι •Χαρτί •Χαρτόνι •Πλαστικά •Μέταλλα •Γυαλί •Έντυπο υλικό 3.Ογκώδη οικιακά Κάδοι των 7 κ.μ. (Skippers) •Έπιπλα •Πράσινο-κλαδιά •Αδρανή-μπάζα 4.Λοιπά ανακυκλώσιμα Τοπικά σημεία συλλογής εντός της πόλης Συγκέντρωση στο Κέντρο Ανακύκλωσης Παράδοση στα συστήματα για ανακύκλωση •ΑΛΕ- χρησιμ. ορυκτέλαια μόνο των δημοτικών οχημάτων •ΑΗΗΕ- ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές •Αλκαλικές μπαταρίες •Μπαταρίες και συσσωρευτές μόνο των δημοτικών οχημάτων •Ελαστικά οχημάτων •ΟΤΚΖ- εγκατ. Οχήματα •Επικίνδυνα οικιακά •Μελάνια εκτυπωτών

14 Βιοαποδομήσιμα+Συσκευασίες – mt/month

15 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – mt/month

16 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ - mt/month

17 Ογκώδη οικιακά-Μηνιαία διακίνηση

18 Σύνολο αποβλήτων σε kg/cap, day

19 Τεμαχισμός κλαδιών και λιπασματοποίηση ECOPOD: βιοαποδομήσιμα+κουτσουλιές+πράσινο

20 ΟΓΚΩΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

21 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΣΑ σε tpy ΧΥΤΑΑΝΑΚΧΥΤΑΑΝΑΚΧΥΤΑΑΝΑΚ Βιοαποδομήσιμα Οικιακή Λιπασ Συσκευασίες Εντυπο Υλικό3043 Κλαδιά Ογκώδη Μπάζα-ΑΕΚΚ Ειδικά ΑΣΑ* ΣΥΝΟΛΟ Ανακύκ. % 19%33%33%35% *ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΛΕ, ελαστικά οχημάτων, ΟΤΚΖ, κλπ προς ανακύκλωση

22 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 •Πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα (Door-to-Door) Ολοκλήρωση το προγράμματος ενημέρωσης του κοινού •Πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία •Πρόγραμμα του ΕΟΧ (EL 0065) Μετατροπή τόνων/έτος ογκωδών σε εναλλακτικό στερεό καύσιμο (βιομάζα, ΑΠΕ) για να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα (δημόσια κτίρια, βιομηχανία) •LIFE07 ENV/GR/000271(HEC-PAYT) Πιλοτική εφαρμογή σε 1500 οικογένειες του συστήματος PAYT •ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ Εφαρμογή μεθόδου λιπασματοποίησης.

23 Ελευσίνα-μονάδα λιπασματοποίησης Αερόβια κλειστή λιπασματοποίηση •Επένδυση 3,5 εκατ. Ευρώ •Κόστος λειτουργίας 20 €/t •Δεν υπάρχουν οσμές στο εξωτερικό περιβάλλον •Υπάρχουν οσμές στον εργασιακό χώρο Ξηρή αναερόβια λιπασματοποίηση •Επένδυση 5,5-6,0 εκατ. Ευρώ •Παραγωγή και πώληση ηλ. ρεύματος από βιομάζα(ΑΠΕ) •Δεν υπάρχουν οσμές στον εξωτερικό χώρο •Ελάχιστες οσμές στον εργασιακό χώρο •Κερδοφόρος λειτουργία

24 GWh/y CO2-t/y ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Ανακύκλωση των ΑΣΑ Μείωση κυκλοφορίας -30%9.308 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤAN.ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1, Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι-25% 1,00 Δημόσια κτίρια-30% 0,56 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 36, Ογκώδη οικιακά 31,4 Βιοαποδομήσιμα 5,3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2-t/y ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η πράσινη ενέργεια των 36,7 GWh/y είναι ισοδύναμη προς -το 75% της κατανάλωσης για τον φωτισμό των Κ.Χ., και -3 εκατ. Λίτρων Diesel, τα οποία αρκούν για θέρμανση οικιών

25 ΜΕΙΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ κατά τον/έτος ισοδυνάμου CO2

26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣCO2 – τόνοι/έτος ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΤΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΑΛΥΨ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ # ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΠΕ–ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) # ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠΕ–ΒΕA ΧΥΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ>


Κατέβασμα ppt "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google