Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου
Γιώργος Αμπατζόγλου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Δήμαρχος Ελευσίνας

2 Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ
Ευθύνη του παραγωγού Εγγύτητα και Αυτάρκεια Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (P-3R-L) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων της επαναχρησιμοποίησης της αξιοποίησης (ανάκτηση υλικών και ενέργειας) « ο ρυπαίνων πληρώνει » της ευθύνης της δημοσιότητας της μη-διάκρισης των υλικών

3 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002)
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002) Αρθρο 7: “… σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία …” Μέχρι προς ταφή το 75% της ποσότητας του 1995 Μέχρι προς ταφή το 50% της ποσότητας του 1995 Μέχρι προς ταφή το 35% της ποσότητας του 1995

4 ΚΕΔΚΕ, ΙΤΑ-2007

5 Μονάδες τελικής διάθεσης στην Ε.Ε.
εκ.τον/ετος Τοννοι/μον.,έτος ΘΕΡΜ. ΕΠΕΞ. 409 47,7 ΛΙΠΑΣΜΑΤ 1.800 18 10.000 Βιοαποδ. 11 Πράσινα 7 ΜΒΕ Λειτουργούν 80 8,5 Υπό κατασκ 43 13

6 Αττική-Χαρακτηριστικά ταφής
Tο σύνολο των ΑΣΑ στη Δ.Αττική Ρύπανση υπεδάφους στο μισό Θριάσιο Πεδίο ( στρ.) Αυταναφλέξεις και εκπομπή επικίνδυνων ουσιών Ανεπάρκεια χώρων στην Αττική Υψηλό κόστος τελικής διάθεσης (αντισταθμιστικά) Ελευσίνα- 2008= €(52 €/t), αν και το κόστος του ΧΥΤΑ είναι 5-10 €/t

7 Νομός Αττικής ΧΥΤΑ

8 Οικονομική Αξιολόγηση Σεναρίων για την Αττική
ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ, 2008

9 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληθυσμός 30.000 (απογρ. 2001 =25.863) Εκταση 20 τ.χλμ
Πληθυσμός (απογρ =25.863) Εκταση 20 τ.χλμ 1/3 κατοικία 1/3 βιομηχανία-βιοτεχνία-χονδρεμόριο 1/3 στρατιωτικές εγκαταστάσεις Οικογένειες Καταστήματα Συνεργεία (αυτοκίνητα, ξυλουργεία) ΕΛΕΥΣΙΝΑ Συνεργεία, κινητός ΣΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ Κάδοι βιοαποδ (450 κατοικία +100 βιομ.) Κάδοι οικιακ. λιπασματ. 450 Κάδοι ανακύκ.συσκευασ. 350 Κάδοι ογκωδών (7 m3) 100 Οχήματα συλλογής ΑΣΑ 3 για κατοικία 1 για βιομηχανία 1 press-container 1 για ανακύκ.συσκευασιών 1 για Skippers (7 m3) 1 για Ογκώδη(Hook-Lift) 1 για μπάζα ΚΔΑΥ συσκευασιών Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΧΟΣ Μέχρι 2004

11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

12 Ελευσίνα: βήμα-βήμα Σύγχρονος κανονισμός καθαριότητας
Σύγχρονος εξοπλισμός (κόστος συλλογής: από 80 σε 50 €/t) Συμβάσεις με όλα τα συστήματα ανακύκλωσης Ενημέρωση του κοινού (5 φυλλάδια σε 3 χρόνια) Αδεια διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά) EΠΟ για ΣΜΑ (κινητός), για δημοτικό ΚΔΑΥ (ογκώδη οικιακά), για το διαδημοτικό ΚΔΑΥ των συσκευασιών Ενταξη στον Περιφερειακό Σχεδιασμό: ΣΜΑ, ΚΔΑΥ ογκωδών, ΚΔΑΥ συσκευασιών Προώθηση της οικιακής λιπασματοποίησης Πιλοτικές εφαρμογές: λιπασματοποίησης στο πράσινο και στα ζυμώσιμα, καθώς και στα επικίνδυνα οικιακά Ενημέρωση στα σχολεία (συνεργασία με ΜΚΟ) Ενημέρωση πόρτα-πόρτα (συνεργασία με ΜΚΟ) Απόφαση για δημιουργία λιπασματοποίησης

13 Ρεύματα ΑΣΑ στην Ελευσίνα
Βιοαποδομήσιμα Πράσινοι κάδοι οικιακή λιπασματοποίηση Συσκευασίες Μπλέ κάδοι Χαρτί Χαρτόνι Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Έντυπο υλικό Ογκώδη οικιακά Κάδοι των 7 κ.μ. (Skippers) Έπιπλα Πράσινο-κλαδιά Αδρανή-μπάζα Λοιπά ανακυκλώσιμα Τοπικά σημεία συλλογής εντός της πόλης Συγκέντρωση στο Κέντρο Ανακύκλωσης Παράδοση στα συστήματα για ανακύκλωση ΑΛΕ- χρησιμ. ορυκτέλαια μόνο των δημοτικών οχημάτων ΑΗΗΕ- ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές Αλκαλικές μπαταρίες Μπαταρίες και συσσωρευτές μόνο των δημοτικών οχημάτων Ελαστικά οχημάτων ΟΤΚΖ- εγκατ. Οχήματα Επικίνδυνα οικιακά Μελάνια εκτυπωτών

14 Βιοαποδομήσιμα+Συσκευασίες – mt/month

15 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – mt/month

16 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ - mt/month

17 Ογκώδη οικιακά-Μηνιαία διακίνηση

18 Σύνολο αποβλήτων σε kg/cap, day

19 Τεμαχισμός κλαδιών και λιπασματοποίηση
ECOPOD: βιοαποδομήσιμα+κουτσουλιές+πράσινο

20 ΟΓΚΩΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

21 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΑΣΑ σε tpy 2006 2007 2008 ΧΥΤΑ ΑΝΑΚ Βιοαποδομήσιμα 11.614 11.341 11.869 Οικιακή Λιπασ. 200 250 Συσκευασίες 638 1.600 2252 Εντυπο Υλικό 30 43 Κλαδιά 150 Ογκώδη 5.000 4.170 3.632 Μπάζα-ΑΕΚΚ 3.000 5.740 5.717 Ειδικά ΑΣΑ* 50 ΣΥΝΟΛΟ 16.614 3.838 15.511 7.770 15.501 8.512 Ανακύκ. % 19% 33% 35% *ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΛΕ, ελαστικά οχημάτων, ΟΤΚΖ, κλπ προς ανακύκλωση

22 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009 Πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα (Door-to-Door)
Ολοκλήρωση το προγράμματος ενημέρωσης του κοινού Πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία Πρόγραμμα του ΕΟΧ (EL 0065) Μετατροπή τόνων/έτος ογκωδών σε εναλλακτικό στερεό καύσιμο (βιομάζα, ΑΠΕ) για να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα (δημόσια κτίρια, βιομηχανία) LIFE07 ENV/GR/000271(HEC-PAYT) Πιλοτική εφαρμογή σε 1500 οικογένειες του συστήματος PAYT ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ Εφαρμογή μεθόδου λιπασματοποίησης.

23 Ελευσίνα-μονάδα λιπασματοποίησης
Αερόβια κλειστή λιπασματοποίηση Επένδυση 3,5 εκατ. Ευρώ Κόστος λειτουργίας 20 €/t Δεν υπάρχουν οσμές στο εξωτερικό περιβάλλον Υπάρχουν οσμές στον εργασιακό χώρο Ξηρή αναερόβια λιπασματοποίηση Επένδυση 5,5-6,0 εκατ. Ευρώ Παραγωγή και πώληση ηλ. ρεύματος από βιομάζα(ΑΠΕ) Δεν υπάρχουν οσμές στον εξωτερικό χώρο Ελάχιστες οσμές στον εργασιακό χώρο Κερδοφόρος λειτουργία

24 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
GWh/y CO2-t/y ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Ανακύκλωση των ΑΣΑ 28.380 Μείωση κυκλοφορίας -30% 9.308 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤAN.ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,56 2.238 Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι-25% 1,00 Δημόσια κτίρια-30% 0,56 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 36,7 15.277 Ογκώδη οικιακά 31,4 Βιοαποδομήσιμα 5,3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2-t/y 55.203 Η πράσινη ενέργεια των 36,7 GWh/y είναι ισοδύναμη προς -το 75% της κατανάλωσης για τον φωτισμό των Κ.Χ., και -3 εκατ. Λίτρων Diesel, τα οποία αρκούν για θέρμανση οικιών

25 ΜΕΙΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ κατά 55.000 τον/έτος ισοδυνάμου CO2

26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ CO2 – τόνοι/έτος ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 51.734
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 51.734 ΤΙΤΑΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΑΛΥΨ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ # ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΠΕ–ΒΕΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) # ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠΕ–ΒΕA ΧΥΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ >


Κατέβασμα ppt "Ελευσίνα: η επίτευξη του στόχου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google