Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κ. Παπαχρήστος, Σχ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κ. Παπαχρήστος, Σχ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κ. Παπαχρήστος, Σχ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κ. Παπαχρήστος, Σχ. Σύμβουλος) Επαγγελματισμός Δια βίου μάθηση Διαχείριση σχέσεων & συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα Συνεργασία με τους Γονείς & τους κοινωνικούς Φορείς

2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Κλασσικός ρόλος Σύγχρονος ρόλος (Προληπτικός, διαγνωστικός, συμβουλευτικός) Σημερινό σχολείο: Ψυχολογικό Κέντρο Ο παιδαγωγός: καθοδηγητής - σύμβουλος

3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ: Γνώσεις Συναισθηματική στήριξη Επιτυχημένες ανθρώπινες σχέσεις

4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (MASLOW – ROGERS) Αποτελεσματική κοινωνική αλληλεπίδραση – κοινωνικοποίηση Αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία Απόκτηση θετικών αξιών Βελτίωση της αυτοαντίληψης & αυτοεκτίμησης μαθητών Κριτική σκέψη-ψυχική υγεία

5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Το Άτομο που παρέχει Ψυχολογική στήριξη, η οποία συμβάλλει στην Προσωπική και Κοινωνική εξέλιξη των μαθητών. (Επικοινωνιακές & Συμβουλευτικές δεξιότητες - Βιωματικές & Ενεργητικές μεθόδους μάθησης)

6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια Ψυχολογική διαδικασία Οι εκπ/κοί οφείλουν να εκπληρούν και το ρόλο του Παιδαγωγού-Ψυχολόγου (επίλυση προβλημάτων σε κοινωνικό,συναισθηματικό, προσωπικό & μαθησιακό τομέα)

7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναγκαία η Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Συμβουλευτική. Η συμβουλευτική διάσταση, η ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, η ψυχολογική ανάπτυξη της προσωπικότητας (αποδοχή, γνησιότητα, ενσυναίσθηση)

8 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ-HARDY Ο εκπ/κός Σύμβουλος & «θεραπευτής» στην παιδαγωγική συνάντηση Ο επιτυχημένος εκπ/κός δίνει έμφαση στην ανθρώπινη συνάντηση και την επικοινωνία Αναπτύσσει την κριτική αυτογνωσία & κοινωνιογνωσία (γνήσιος, ανοιχτός, ζεστός & ανθρώπινος).

9 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: Επικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Δεξιότητες Συμβουλευτική Γονέων Επαγγελματισμός Δια βίου μάθηση

10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Προσανατολισμός της Εκπ/σης(Γνώσεις, ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, ψυχική & συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: συνεχής διεύρυνση γνώσεων, συνεχής ανάπτυξη αυτογνωσίας, συνεχής βελτίωση επικοινωνιακών &συμβουλευτικών δεξιοτήτων

11 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αντιμετώπιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής ποικιλότητας των μαθητών. Οργάνωση δυναμικών μαθησιακών περιβαλλόντων και διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας. Εισαγωγή των ΤΠΕ σε μαθησιακές και σε όλες τις επαγγελματικές πρακτικές.

12 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ομαδική δουλειά με τους συναδέλφους τους και με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία των ίδιων μαθητών Ενασχόληση με το Α.Π., την οργανωτική ανάπτυξη και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

13 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συνεργασία με τους γονείς και του άλλους κοινωνικούς εταίρους Δράση που στηρίζεται σε ερευνητική ή επίλυσης προβλήματος μεθοδολογία Κατεύθυνση και προαγωγή της επαγγελματικής τους ανάπτυξης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

14 Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συμβολή στην εκπαίδευση των μαθητών για τα πολιτικά καθήκοντα και δικαιώματά τους Προαγωγή της ανάπτυξης ικανοτήτων των μαθητών για την κοινωνία της γνώσης Σύνδεση των ικανοτήτων για την ανάπτυξη νέου Α.Π. με το γνωστικό αντικείμενο Η Ευρωπαϊκότητα στην εκπαίδευση

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθέι χιλιάδες έρευνες στο διεθνή χώρο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Οι έρευνες τροφοδοτήθηκαν από τα στοιχεία των ερευνών για το αποτελεσματικό σχολείο και με τη σειρά τους τροφοδότησαν τέτοιες έρευνες.

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Σύμφωνα με έρευνες κατά τις δεκαετίες 60, 70, 80 ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά :

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Ακεραιότητα ως χαρακτήρας (ειλικρίνεια, σύνεση, κλπ) Εγκαρδιότητα και ενθουσιασμό Χιούμορ Προσαρμοστικότητα και ευελιξία Ορθή κρίση Καλή οργάνωση της σχολικής τάξης

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Γνώση του γνωστικού αντικειμένου Οργάνωση της διδασκαλίας και σαφήνεια στο λόγο Σχεδιασμός του μαθήματος Παροχή επανατροφοδότησης στους μαθητές και επιβράβευση της επιτυχίας Πηγή έμπνευσης για τους μαθητές Γνώση ατομικών αναγκών των μαθητών Δημιουργία ατμόσφαιρας εργασίας

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία, ομαδοποιημένα σε 6 κατηγορίες:

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να είναι συστηματικός Είναι οργανωμένος, έχει σαφείς στόχους και είναι καλά προετοιμασμένος, Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και ενεργεί συστηματικά για την πραγμάτωση των στόχων Οργανώνει τις μαθησιακές ασχολίες για να προσφέρει μια ομαλή ροή των γεγονότων με την ελάχιστη δυνατή σύγχυση ή χάσιμο χρόνου,

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Κοινοποιεί τους στόχους, τη σειρά των εννοιών του μαθήματος, τις ευθύνες που θα αναλάβουν οι μαθητές , Παραχωρεί υπευθυνότητες σε μαθητές, γονείς και άλλους και κρατεί την ενέργεια του για πιο απαιτητικά καθήκοντα, Κρατεί τον κατάλληλο ρυθμό κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν τον απαιτούμενο χρόνο.

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να είναι φιλικός Μιλά στους μαθητές με θετικό τόνο, τους ενθαρρύνει και τους επαινεί με διάφορους τρόπους Εκφράζει προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές, Δείχνει ενδιαφέρον και ζεστασιά εντός και εκτός σχολείου με διάφορους τρόπους

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να είναι ικανός στην προφορική επικοινωνία Επικοινωνεί με σαφήνεια και ακρίβεια , ενθαρρύνει τις απαντήσεις των μαθητών και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών, Χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών για την υποβολή ερωτήσεων

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να είναι ενθουσιώδης Εκφράζει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την ύλη αλλά και άλλα θέματα/γεγονότα, Χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών για να παρουσιάσει την ύλη, Αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και την επικαιρότητα για να αντλήσει θέματα, Αντιδρά αυθόρμητα σε μη προβλέψιμα γεγονότα στην τάξη και τα αξιοποιεί για να κάνει προεκτάσεις

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να εξατομικεύει τη διδασκαλία του: Συλλέγει, οργανώνει και αναλύει διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών του, Προγραμματίζει ώστε να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, Κατευθύνει τη διδασκαλία με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, Να αντιδρά προς τους μαθητές ώστε να τους βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους.

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Να χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα : Χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, Εμπλέκει τους μαθητές τακτικά σε εμπειρίες που διεγείρουν τις αισθήσεις, όπως παιχνίδι, δραματοποίηση, project και λαμβάνει μέρος και αυτός.

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Οι D.Levine και L.Lezotte(1990) αλλά και ο J.Walberg(1991), υποστηρίζοντας τις λεγόμενες ποιοτικές προσεγγίσεις, προτείνουν ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο και βασίζεται στην παρατήρηση της διδασκαλίας. Αυτό το σύστημα προτείνει να εστιαστεί η αξιολόγηση σε πέντε βασικούς άξονες :

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Τις τεχνικές διδασκαλίας Την πορεία διδασκαλίας και τον τρόπο παρουσίασης της ύλης Την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης Το μαθησιακό περιβάλλον και το επικοινωνιακό κλίμα της τάξης Την επαγγελματική εξέλιξη και ανάληψη ευθυνών από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

29 ΤΟΜΕΑΣ Ι : Τεχνικές διδασκαλίας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ο εκπαιδευτικός προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και με επιτυχία στο μάθημα, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητες τους, επιζητώντας τη συμμετοχή τους και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία του στα επίπεδα των μαθητών.

30 ΤΟΜΕΑΣ Ι : Τεχνικές διδασκαλίας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 :Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τεχνικές για παροχή κινήτρων μάθησης, συσχετίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών και δίνοντας θετική ενίσχυση στις προσπάθειες για να μάθουν.

31 ΤΟΜΕΑΣ Ι : Τεχνικές διδασκαλίας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 :Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και ανατροφοδοτεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας , ζητώντας απαντήσεις από συγκεκριμένους μαθητές για σκοπούς αξιολόγησης, σχολιάζοντας θετικά τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας ανατροφοδότηση.

32 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Πορεία διδασκαλίας και παρουσίαση ύλης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Ο εκπαιδευτικός διδάσκει αποσκοπώντας σε γνωσιολογική, συναισθηματική και ψυχοκινητική μάθηση, συσχετίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με προηγούμενη ή μελλοντική μάθηση και παρέχοντας ευκαιρίες για εμπλουτισμό και εμβάθυνση σε έννοιες κρίσιμες του μαθήματος ή απόκτηση δεξιοτήτων.

33 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Πορεία διδασκαλίας και παρουσίαση ύλης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 :Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αποτελεσματικούς τρόπους φραστικής επικοινωνίας, εκφράζεται με σαφή γλώσσα και έχει ικανότητα στη χρήση του γραπτού λόγου.

34 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Πορεία διδασκαλίας και παρουσίαση ύλης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 : Ο εκπαιδευτικός μεγιστοποιεί το χρόνο που αφιερώνεται στη διδασκαλία, αρχίζει αμέσως το μάθημα και δε σπαταλά χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κρατώντας διαρκώς τους μαθητές σε εγρήγορση.


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κ. Παπαχρήστος, Σχ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google