Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπέρτιτλος………… ……………………… Ονομα. | ιδιότητα……… Αθήνα, Ημ/νια Aθήνα, 03/10/2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπέρτιτλος………… ……………………… Ονομα. | ιδιότητα……… Αθήνα, Ημ/νια Aθήνα, 03/10/2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπέρτιτλος………… ……………………… Ονομα. | ιδιότητα……… Αθήνα, Ημ/νια Aθήνα, 03/10/2011

2 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) • Αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής ερευνητικής υποδομής (research e-infrastructure) που αναπτύσσει το ΕΚΤ, βάσει του θεσμικού του ρόλου • Στόχος: Δημιουργία διαλειτουργικής εθνικής υποδομής οργάνωσης, διάθεσης και διατήρησης επιστημονικού περιεχομένου η οποία ενσωματώνει τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και εντάσσεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές (European research e-infrastructures)

3 Αναπτυξιακές κατευθύνσεις των ερευνητικών e-υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο Βασικά σημεία πολιτικής : • Διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των πολιτών σε έγκριτο ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου για την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών διαφόρων τύπων χρηστών (έρευνα, εκπαίδευση, πολιτισμός, ) • Υιοθέτηση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας • Συσσώρευση μεταδεδομένων περιεχομένου σε μοναδικές υποδομές • Αντιμετώπιση θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή όπως διαχείριση και διάθεση πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, αξιόπιστη καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας και μέτρηση δεικτών, μακροχρόνια διατήρηση δεδομένων, «εικονικό περιβάλλον» για ερευνητικές συνεργασίες Βασικά σημεία τεχνολογικού περιβάλλοντος • Τεχνολογίες web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες • Νέα μοντέλα (διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών) για την ανάπτυξη των συστημάτων που διαχειρίζονται πληροφορίες και ψηφιακά αρχεία • Ευρυζωνικότητα, πολυκαναλική διάθεση υπηρεσιών, νέες συσκευές ανάγνωσης • Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης - open source, open standards • Green IT

4 Υποδομές περιεχομένου του ΕΚΤ και διαλειτουργικότητα με διεθνή συστήματα

5 Ηλεκτρονικές Υποδομές ΕΚΤ • Ηλεκτρονικά αποθετήρια  Περισσότερα από: 70.000 τεκμηριωμένα ψηφιακά αντικείμενα, 3.200.000 σελίδες περιεχομένου, συστήματα παρουσίασης/αναζήτησης • Ηλεκτρονικά περιοδικά  5 επιστημονικές εκδόσεις • Συλλογικός κατάλογος περιοδικών / σύστημα διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ  Εξυπηρετεί πάνω από 250 βιβλιοθήκες • ΑΒΕΚΤ – σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών  2.200 εγκαταστάσεις σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό • Υπολογιστικό Κέντρο ΕΚΤ, (ΕΚΤ,GRID,GRIX/GEANT)  Ανοικτό Λογισμικό  Virtualised υποδομές συστημάτων  Εξειδίκευση σε διάθεση/οργάνωση μεγάλου όγκου μεταδεδομένων/περιεχομένου

6 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

7 www.openaccess.gr Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για την ανοικτή πρόσβαση  Νέα  Εκδηλώσεις  Πολιτικές  Σύνδεσμοι  Blog Επισκεψιμότητα (ανά μήνα): 1.500 μοναδικοί χρήστες, 2.500 επισκέψεις

8 Περιλαμβάνει το επιστημονικό υλικό του ΕΙΕ (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, αρχεία ήχου και εικόνας, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές εκθέσεις, κ.ά.). Περισσότερα από: 4.300 δημοσιεύματα/εγγραφές 1.200 πλήρη κείμενα. Επισκεψιμότητα (ανά μήνα): 10.000 μοναδικοί χρήστες 12.700 επισκέψεις Η Υποδομή του ΕΚΤ σήμερα: ιδρυματικό αποθετήριο ΗΛΙΟΣ

9 Θεματικό Αποθετήριο ανθρωπιστικών επιστημών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ Περιλαμβάνει επιστημονικό και ερευνητικό υλικό στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Μέχρι σήμερα, διατίθενται στο Διαδίκτυο 40.000 εγγραφές και 23.000 τεκμήρια που προέρχονται από συλλογές των Ινστιτούτων Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του ΕΙΕ. Επισκεψιμότητα (ανά μήνα): 12.800 μοναδικοί χρήστες 15.400 επισκέψεις

10

11 Ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά Επισκεψιμότητα (ανά μήνα): Βυζαντινά Σύμμεικτα 3.200 μοναδικοί χρήστες 4.800 επισκέψεις Τεκμήρια 1.300 μοναδικοί χρήστες 2.000 επισκέψεις The Historical Review/La Revue Historique 940 μοναδικοί χρήστες 1.400 επισκέψεις Τετράδια Εργασίας ΙΝΕ/ΕΙΕ 800 μοναδικοί χρήστες 900 επισκέψεις Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ 1.000 μοναδικοί χρήστες 1.200 επισκέψεις

12 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών http://www.didaktorika.gr 25.000 διατριβές, 3.300.000 σελίδες, 25.000 επισκέψεις το μήνα

13 Υποδομή ΕΚΤ: Συνεχής Πορεία Ανάπτυξης 1996-2000 Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ Α’ φάση (B’ KΠΣ) 2001-2009 Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ B’ φάση (Γ’ ΚΠΣ) 2010-2014 ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ΕΣΠΑ)

14 http://repository.edulll.gr 1.000 τεκμήρια, 15.000 επισκέψεις το μήνα

15 http://ebooks.serrelib.gr, http://ebooks.liblivadia.gr 600 βιβλία, 150.000 σελίδες

16 ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Από το περιεχόμενο στους χρήστες • Η προσέγγιση που υιοθετεί η πράξη στοχεύει στη δυναμική διάθεση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου και την περαιτέρω χρήση και συνεργατική ανάπτυξή του από τους χρήστες –user generated content- με την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων -social networks- και τη χρήση των υποδομών ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΤ που υπάρχουν αλλά και θα διευρυνθούν περαιτέρω

17 Citation Index Αποθετήρια Ηλεκ. Εκδόσεις CRIS Aggregator Web 2.0 εκπαίδευση / πολιτισμός / e-science Βιβλιογραφικοί κατάλογοι Web 2.0 middleware Legacy συστήματα Δράσεις ψηφιοποίησης Συστήματα τρίτων Βιβλιοθηκονόμοι Ειδικοί τεκμηρίωσης Ερευνητές Φοιτητές Επιστήμονες Εκπαιδευτικοί Μαθητές Ευρύ κοινό Ερευνητές Φοιτητές Επιστήμονες Εκπαιδευτικοί Μαθητές Ευρύ κοινό Υποέργο 1 Υποέργο 6 Υποέργο 3 Υποέργο 2 Υποέργο 4 Υποέργο 5 Υποέργο 7 Υποέργο 8

18 Κύριοι άξονες δράσεων • δημιουργία εργαλείων web 2.0 που θα πλαισιώνουν την υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ και θα επιτρέπουν την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων (social networks) και τη δυναμική συνεργατική ανάπτυξη και οργάνωση περιεχομένου (user generated content) από τους χρήστες. • διεύρυνση της υποδομής ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ προκειμένου να καλυφθεί η έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και πρακτικών συνεδρίων (e-proceedings) και αύξηση του αριθμού των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται ηλεκτρονικά. • διεύρυνση των υποδομών αποθετηρίων και των δυνατοτήτων συγκέντρωσης του επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου στις υποδομές του ΕΚΤ μέσω ψηφιοποίησης, αυτοαρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης καθώς και μέσω διαδικασιών συσσώρευσης. • ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμας CRIS (Current Research Information Systems) με σκοπό τη διάθεσή της στους ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. • οριζόντια ενσωμάτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανισμών και λειτουργιών εξατομίκευσης. • επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις υποδομές, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο.

19 Υπηρεσίες που θα προσφερθούν • Ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης • Κοινωνικής δικτύωσης και περιεχομένου • Ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας • Θεματικών αποθετηρίων • Ηλεκτρονικών εκδόσεων • Υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας • Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (helpdesk, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού)

20 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης • Ενιαίο περιβάλλον διάθεσης υπηρεσιών προληπτικής επιστημονικής πληροφόρησης με αξιοποίηση του περιεχομένου που διαχειρίζεται και φιλοξενεί το ΕΚΤ σε διάφορα συστήματα επιστημονικού περιεχομένου. • Νέο περιβάλλον λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου του Εθνικού Δικτύου Ερευνητικών και Τεχνολογικών (ΕΔΕΤΒ) με επέκταση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών διαδανεισμού • Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελίας επιστημονικού περιεχομένου

21 Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης και Περιεχομένου • Οριζόντια υποδομή λογισμικού middleware / εφαρμογών για λειτουργίες web 2.0 και κοινωνικής δικτύωσης με μηχανισμούς διαλειτουργικότητας με συστήματα αποθετηρίων, ηλεκτρονικών εκδόσεων και συστήματα CRIS καθώς και με web 2.0 πλατφόρμες του Διαδικτύου. • Πλατφόρμα λογισμικού και εργαλεία για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αξιοποίηση περιεχομένου που προέρχεται από υπάρχουσες πηγές (ψηφιακά αποθετήρια) ή παράγεται από τους χρήστες, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ψηφιακές υποδομές που παρέχονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. • Μηχανισμοί και εργαλεία για τη διαμόρφωση του περιεχομένου αποθετηρίων και άλλων πηγών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

22 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εργαλείων Έρευνας • Εργαλεία διαχείρισης προσωπικών ή και ομαδικών συλλογών επιστημονικού περιεχομένου και δημιουργίας εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων με βάση το μοντέλο του web 2.0.  διαχείριση προσωπικών ή και ομαδικών συλλογών με βάση λειτουργίες επισημείωσης, αξιολόγησης και διαμοιρασμού  διαχείριση της βιβλιογραφικής πληροφορίας σε δομημένη μορφή  διαμόρφωση προσωπικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών σε επίπεδο ατόμων και ομάδων  συνεργασία επιστημόνων στο πλαίσιο εικονικών ερευνητικών κοινοτήτων • Μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με συστήματα ψηφιακού περιεχομένου, όπως αποθετήρια και CRIS.

23 Υπηρεσίες Θεματικών Αποθετηρίων (επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου) • Μηχανισμοί προστιθέμενης αξίας για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών:  μηχανισμοί για την πλήρως ηλεκτρονική κατάθεση διδακτορικών διατριβών από διδάκτορες και γραμματείες και την εγγραφή στο Μητρώο Διδακτόρων (διασύνδεση με υποδομές single sign-on για πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι στο υποβαλλόμενο ψηφιακό υλικό, ηλεκτρονική συμπλήρωση απογραφικού δελτίου)  μηχανισμοί διαλειτουργικότητας του ΕΑΔΔ με ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με κατάλληλους μετασχηματισμούς δεδομένων ανά αποθετήριο. • μηχανισμοί αυτοματοποιημένης εισροής περιεχομένου (μεταδεδομένων και ψηφιακού υλικού) από εξωτερικά συστήματα με κατάλληλη προσαρμογή και επέκταση των ροών εργασίας διαχείρισης του Αρχείου.

24 Υπηρεσίες Θεματικών Αποθετηρίων (επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου) • Εργαλεία προστιθέμενης αξίας σε ψηφιακά αποθετήρια:  προληπτική, προσωποποιημένη υπηρεσία αυτό-αρχειοθέτησης επιστημονικών δημοσιεύσεων.  διαχείριση πληροφορίας σχετικής με πνευματικά δικαιώματα σε ψηφιακά αποθετήρια  αυτοματοποιημένη παραγωγή διοικητικών εγγράφων και αναφορών σε επίπεδο ιδρύματος, ινσιτοπυτου, ερευνητικής ομάδας και ερευνητή  αυτοματοποιημένη παραγωγή βιβλιομετρικών αναφορών ανά ίδρυμα, ινστιτούτο, εργαστήριο και ερευνητή • Συσσωρευτής περιεχομένου ψηφιακών αποθετηρίων με χρήση διεθνώς καθιερωμένων προτύπων και πρωτοκόλλων • Ψηφιακό αποθετήριο με ενσωματωμένες υπηρεσίες αυτοαρχειοθέτησης της επιστημονικής παραγωγής, ανοικτής σε χρήση για όλους τους Έλληνες Ερευνητές και Επιστήμονες

25 Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων • Ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων το οποίο θα διαθέτει:  Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών περιοδικών  Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων  Πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών πρακτικών συνεδρίων • Λειτουργίες web 2.0 • Προηγμένες λειτουργίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικών μέσω της γραφικής διεπαφής διαχείρισης τους  online ανάγνωση ψηφιακού υλικού  διαλειτουργικότητα με αποθετήρια • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και υπολογισμός δεικτών

26 Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων • Νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις:  10 νέα ηλεκτρονικά περιοδικά  5 ηλεκτρονικά βιβλία / μονογραφίες / πρακτικά συνεδρίων • Αναβάθμιση των 5 ηλεκτρονικών περιοδικών που ήδη εκδίδονται

27 Υπηρεσία Καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας • Πλατφόρμα CRIS (Current Research Information Systems) που θα βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ και θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση στα ελληνικά ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα.

28 Publication repository Dataset Software repository Finance system Human Resources system Project Mgt system CERIF-CRIS Web pages Directory Services

29 Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες • Παροχή μηχανισμών disaster recovery για τις βασικές υπηρεσίες της πράξης • Οργάνωση και λειτουργία γραφείου helpdesk στο ΕΚΤ για την υποστήριξη των νέων υπηρεσιών • Διαμόρφωση και διαχείριση των απαραίτητων στοιχείων υποδομών εξυπηρετητών εφαρμογών για τη διάθεση των υπηρεσιών «Παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού High Definition»

30 Υπηρεσίες και χρήστες της πράξης

31 Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα • Άμεση διαθεσιμότητα περιεχομένου και εργαλείων που αυξάνουν την π οιότητα της έρευνας • Υποστήριξη συνεργατικής ερευνητικής δραστηριότητας Εκπαιδευτική κοινότητα • Πρόσβαση για επαναχρησιμοποίηση με τη χρήση εργαλείων, σε ποιοτικό, έγκριτο περιεχόμενο που εμπλουτίζει το διδακτικό υλικό Χρηματοδότες και Policy Makers • Υποστήριξη αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία (metrics για την ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές δημοσιεύσεις..) • Αποφυγή της επανάληψης • Βελτίωση της απόδοσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία • Πρόσβαση σε διαθέσιμη πληροφορία και υπηρεσίες για R & D • Αυξάνει τις ευκαιρίες για κινητικότητα και μεταφορά γνώσης • Διαμορφώνει ισχυρή βάση για οικονομική ανάπτυξη Εκδότες Επιστημονικών Περιοδικών (Ακαδημαϊκοί, επιστημονικά Σωματεία) • Δυνατότητα μετατροπής έντυπων περιοδικών σε ηλεκτρονική έκδοση • Διεύρυνση του αριθμού των αναγνωστών και των συγγραφέων • Διεθνοποίηση επιστημονικής παραγωγής Ενδεικτικά: Οφελούμενες Ομάδες Χρηστών & Οφέλη

32 Υποέργα ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤ «Τεκμηρίωση Περιεχομένου» «Ηλεκτρονικές εκδόσεις (e-journals, e- books)» «Ανάπτυξη Υποδομών & Υπηρεσιών» «Προμήθεια εξοπλισμού» «Μελέτες και δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών» «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού με χρήση social networks - user generated content» «Ψηφιακό Περιεχόμενο» «Ανάπτυξη προηγμένων λειτουργιών για τις υπηρεσίες» Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων Τεκμηριωμένο περιεχόμενο και σενάρια χρήσης του στην εκπαίδευση Υπηρεσία ηλεκτρονικής έρευνας Υπηρεσία ψηφιακής βιβλιοθήκης Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης & περιεχομένου Υπηρεσία θεματικών αποθετηρίων Υπηρεσία CRIS Περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες Τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία Εξοπλισμός Μελέτες και δράσεις χαρτογράφησης αναγκών& ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών Ψηφιοποίηση & ποιοτικός έλεγχος τεκμηρίων

33 Σχήμα Διοίκησης ΕΥΔ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΓΓΕΤ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΕΥΘ. ΗΛΕΚ. ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΥΘ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Κατέβασμα ppt "Υπέρτιτλος………… ……………………… Ονομα. | ιδιότητα……… Αθήνα, Ημ/νια Aθήνα, 03/10/2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google