Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Αθήνα, Οκτώβριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Αθήνα, Οκτώβριος 2012

2 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ)  Αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής ερευνητικής υποδομής (research e-infrastructure) που αναπτύσσει το ΕΚΤ, για να υποστηρίξει το θεσμικό του ρόλο  Περιλαμβάνει εργαλεία και υπηρεσίες περιεχομένου και κοινωνικών δικτύων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και εξασφαλίζουν την ανοικτή διακίνηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αλλά και την πρόσβαση σε περιεχόμενο γνώσης που συγκεντρώνεται σε ψηφιακές υποδομές  Στόχος: Η δημιουργία διαλειτουργικής εθνικής υποδομής για την οργάνωση, διάθεση και διατήρησης του ελληνικού επιστημονικού, τεχνολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου και δεδομένων, που ενσωματώνει τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις, εντάσσεται στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές (European research e-infrastructures) και παρέχει υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό χρηστών εντός και εκτός Ελλάδας

3 Αναπτυξιακές κατευθύνσεις των ερευνητικών e-υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο Βασικά σημεία πολιτικής:  Διασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των πολιτών σε έγκριτο ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου για την εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών διαφόρων τύπων χρηστών (έρευνα, εκπαίδευση, πολιτισμός)  Υιοθέτηση πολιτικής ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας υπέρ της κοινωνίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας  Συσσώρευση μεταδεδομένων περιεχομένου σε μοναδικές υποδομές  Αντιμετώπιση θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή, όπως διαχείριση και διάθεση πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων, αξιόπιστη καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας και μέτρηση δεικτών, μακροχρόνια διατήρηση δεδομένων, «εικονικό περιβάλλον» για ερευνητικές συνεργασίες Βασικά σημεία τεχνολογικού περιβάλλοντος  Τεχνολογίες web 2.0, κοινωνικά δίκτυα, περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες  Νέα μοντέλα (διαμοιραζόμενες υπηρεσίες, αγορά διαδικτυακών υπηρεσιών) για την ανάπτυξη των συστημάτων που διαχειρίζονται πληροφορίες και ψηφιακά αρχεία  Ευρυζωνικότητα, πολυκαναλική διάθεση υπηρεσιών, κινητές συσκευές ανάγνωσης  Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης – open source, open standards  Visualization, Cloud Computing, Green IT  Πρότυπα και διαλειτουργικότητα Αναπτυξιακές κατευθύνσεις

4 & διαλειτουργικότητα με διεθνή συστήματα Υποδομές περιεχομένου του ΕΚΤ & διαλειτουργικότητα με διεθνή συστήματα

5 Συνεχής Πορεία Ανάπτυξης Υποδομή ΕΚΤ: Συνεχής Πορεία Ανάπτυξης Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ Α’ φάση (B’ KΠΣ) Ανάπτυξη ΕΠΣΕΤ B’ φάση (Γ’ ΚΠΣ) ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ΕΣΠΑ) Κοινωνικά Δίκτυα & Δείκτες Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Αποθετήρια & Περιοδικά Στρατηγικές Συνεργασίες και Υπηρεσίες Περιεχομένου Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακό Περιεχόμενο Επιστήμης & Τεχνολογίας Πρότυπες Τεχνολογικές Υποδομές Ανθρώπινο Δυναμικό, Τεχνογνωσία και Εμπειρία

6 ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Από το περιεχόμενο στους χρήστες  Η προσέγγιση που υιοθετεί η πράξη στοχεύει στη δυναμική διάθεση του επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου και την περαιτέρω χρήση και συνεργατική ανάπτυξή του από τους χρήστες -user generated content- με την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων –Social Networks- και τη χρήση των υποδομών ανοικτής πρόσβασης του ΕΚΤ, που διευρύνονται ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής και νέα επιχειρησιακά μοντέλα ΕΠΣΕΤ / Κοινωνικά Δίκτυα

7 Υπηρεσίες και χρήστες της Πράξης

8 Υποδομές  Αποθετήρια (ΗΛΙΟΣ, ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ, Διδακτορικές Διατριβές, Μονή Πάτμου, Εκπαιδευτικά Ακρόπολης, CLAROS)  Ηλεκτρονικές εκδόσεις (περιοδικά, βιβλία, συνέδρια)  15 περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων  ΑΒΕΚΤ – σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών  εγκαταστάσεις σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό  Συστήματα CRIS (Διαχείριση πληροφορίας σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα)  Σύστημα διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ/Συλλογικός κατάλογος περιοδικών  Εξυπηρετεί 230 βιβλιοθήκες  Υπολογιστικό Κέντρο ΕΚΤ (ΕΚΤ,GRID,GRIX/GEANT)  Ανοικτό Λογισμικό  Virtualized υποδομές συστημάτων  Εξειδίκευση σε διάθεση/οργάνωση μεγάλου όγκου μεταδεδομένων/ περιεχομένου

9 Περιλαμβάνει το επιστημονικό υλικό του ΕΙΕ (άρθρα, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, αρχεία ήχου και εικόνας, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές εκθέσεις, κ.ά.) εγγραφές αρχεία πλήρους κειμένου 530 αρχεία βίντεο Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012: επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Πηγή: Google analytics Ιδρυματικό Αποθετήριο ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ

10 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Αποθετήριο για τη συλλογή διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, και διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ διατριβές με πλήρη κείμενα Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012: επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Πηγή: Google analytics didaktorika.gr

11 Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ Περιλαμβάνει επιστημονικό και ερευνητικό υλικό στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Μέχρι σήμερα, διατίθενται στο Διαδίκτυο εγγραφές τεκμήρια με πλήρες περιεχόμενο που προέρχονται από συλλογές των Ινστιτούτων Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του ΕΙΕ. Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012: επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Πηγή: Google analytics Θεματικό Αποθετήριο Ανθρωπιστικών Επιστημών

12

13 Πολύτιμο περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, σε μια ενιαία πλατφόρμα. Η βιβλιοθήκη συγκεντρώνει υλικό και μελέτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ( ) Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012: επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Πηγή: Google analytics Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

14 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: Λειβαδιάς & Σερρών βιβλία, σελίδες

15 Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά Βυζαντινά Σύμμεικτα επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Τεκμήρια επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες The Historic Review επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Τετράδια Εργασίας επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Ενημερωτικό Δελτίο 893 επισκέψεις 768 μοναδικοί επισκέπτες Ερανιστής* επισκέψεις 938 μοναδικοί επισκέπτες Μνήμων* επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Μακεδονικά* επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Δελτίον ΧΑΕ* επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Historein** επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012 Πηγή: Google analytics *Στατιστικά από 2 Φεβρουαρίου, 2012 **Αφορά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου-31 Οκτωβρίου, 2012

16 Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για την ανοικτή πρόσβαση  Νέα  Εκδηλώσεις  Πολιτικές  Σύνδεσμοι  Blog Επισκεψιμότητα 1 ο εξάμηνο 2012: επισκέψεις μοναδικοί επισκέπτες Πηγή: Google analytics openaccess

17 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Υποδομής

18 Κύριοι άξονες δράσεων  Δημιουργία εργαλείων web 2.0 που θα πλαισιώνουν την υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ και θα επιτρέπουν την ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων (social networks) και τη δυναμική συνεργατική ανάπτυξη και οργάνωση περιεχομένου (user generated content) από τους χρήστες.  Διεύρυνση της υποδομής ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ προκειμένου να καλυφθεί η έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) και πρακτικών συνεδρίων (e-proceedings) και αύξηση του αριθμού των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται ηλεκτρονικά.  Δείκτες ΕΤΑΚ και Βιβλιομετρικοί Δείκτες για τη μέτρηση της ερευνητικής και επιστημονικής δραστηριότητας της χώρας και την εξασφάλιση «τεκμηριωμένης πολιτικής» (evidence based policy)  Διεύρυνση των υποδομών αποθετηρίων και των δυνατοτήτων συγκέντρωσης του επιστημονικού και πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου στις υποδομές του ΕΚΤ μέσω ψηφιοποίησης, αυτοαρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης καθώς και μέσω διαδικασιών συσσώρευσης.  Ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμας CRIS (Current Research Information Systems) με σκοπό τη διάθεσή της στους ελληνικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.  Οριζόντια ενσωμάτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανισμών και λειτουργιών εξατομίκευσης.  Επίτευξη υψηλού βαθμού ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις υποδομές, στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο.

19 Προσφερόμενες Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης  Κοινωνικής δικτύωσης και περιεχομένου  Ανάπτυξης ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας  Θεματικών αποθετηρίων  Ηλεκτρονικών εκδόσεων  Υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και της ερευνητικής δραστηριότητας  Οριζόντιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (helpdesk, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού)

20 Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα  Άμεση διαθεσιμότητα περιεχομένου και εργαλείων που αυξάνουν την ποιότητα της έρευνας  Υποστήριξη συνεργατικής ερευνητικής δραστηριότητας Εκπαιδευτική κοινότητα  Πρόσβαση για επαναχρησιμοποίηση με τη χρήση εργαλείων, σε ποιοτικό, έγκριτο περιεχόμενο που εμπλουτίζει το διδακτικό υλικό Χρηματοδότες και Policy Makers  Υποστήριξη αποφάσεων που βασίζονται σε στοιχεία (metrics για την ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονικές δημοσιεύσεις..)  Αποφυγή της επανάληψης  Βελτίωση της απόδοσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία  Πρόσβαση σε διαθέσιμη πληροφορία και υπηρεσίες για R & D  Αυξάνει τις ευκαιρίες για κινητικότητα και μεταφορά γνώσης  Διαμορφώνει ισχυρή βάση για οικονομική ανάπτυξη Εκδότες Επιστημονικών Περιοδικών (Ακαδημαϊκοί, επιστημονικά Σωματεία)  Δυνατότητα μετατροπής έντυπων περιοδικών σε ηλεκτρονική έκδοση  Διεύρυνση του αριθμού των αναγνωστών και των συγγραφέων  Διεθνοποίηση επιστημονικής παραγωγής Ωφελούμενες Ομάδες Χρηστών & Οφέλη Ενδεικτικά: Ωφελούμενες Ομάδες Χρηστών & Οφέλη


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοινωνικά Δίκτυα-Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Αθήνα, Οκτώβριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google