Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης Δανεισμός εργαζομένου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης Δανεισμός εργαζομένου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης Δανεισμός εργαζομένου
Κρίση και εργαλεία προσαρμογής της εργασίας στις ανάγκες της επιχείρησης. Εισαγωγή Διαθεσιμότητα Εκ περιτροπής εργασία Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης Δανεισμός εργαζομένου Διευθέτηση χρόνου εργασίας Τουτζιαράκης Γιάννης (Ph.D)

2 Εισαγωγή Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται με συμβάσεις εργασίας ότι θα απασχολούν κάποιο αριθμό εργαζομένων για συγκεκριμένο αριθμό ωρών. Τι συμβαίνει όμως όταν η προσφερόμενη εργασία, αυτή για την οποία υπάρχει νομική δέσμευση, ξεπερνά ορισμένες χρονικές περιόδους της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του έτους κλπ, τον αριθμό ωρών που πράγματι μπορεί να απασχολήσει η επιχείρηση, όταν το προσωπικό υποαπασχολείται; Η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού αναζητεί εργαλεία με τα οποία μπορεί να προσαρμόσει- εντός των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος, της εργατικής νομοθεσίας και της καλής πίστης- την κατανομή της προσφερόμενης εργασίας κατά χρονική μονάδα ώστε να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις ανάγκες. Να ελαχιστοποιείται δηλαδή ο νεκρός χρόνος και η υποαπασχόληση. back

3 Εισαγωγή Πέρα από τις οδυνηρές αλλά και αναπόφευκτες συχνά απολύσεις, προσφέρονται και άλλα εργαλεία που συχνά μπορούν να αποτρέψουν απολύσεις και να διατηρήσουν εργασιακές σχέσεις ώσπου να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ αναγκαίας και προσφερόμενης εργασίας. Συμβάλλουν ώστε να μην απολεσθούν πολύτιμοι συνεργάτες και να μη τραυματισθεί το εργασιακό κλίμα στην επιχείρηση. Μερικά από τα εργαλεία αυτά τα οποία γνωρίζουν ιδιαίτερη δημοσιότητα λόγω της συγκυρίας είναι: η διαθεσιμότητα, η εκ περιτροπής εργασία, η προσωρινή μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ο δανεισμός εργαζομένων, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. back

4 1. Διαθεσιμότητα Τι είναι: Μονομερώς επιβάλλεται στο σύνολο ή σε μέρος των εργαζομένων να μην εργασθεί για κάποια χρονική περίοδο, έως τρείς μήνες. Το χρονικό διάστημα πρέπει να είναι συνεχές (δε μπορεί να επιβληθεί διαθεσιμότητα μόνο για 3 από τις 8 ώρες, ή ορισμένες μόνο μέρες της εβδομάδας ή του μήνα). ( άρθρο 10 Ν.3198/1955). back

5 1. Διαθεσιμότητα Προϋποθέσεις: 1.Περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας. 2.Καταβολή του 50% των τακτικών αποδοχών 3.Εγγραφος τύπος 4.Υποχρέωση ενημέρωσης του συμβουλίου των εργαζομένων του Ν.1767/1988, άρθρο13&1δ. (Τέτοια συμβούλια δεν υφίστανται στην πράξη) 5. Υποχρέωση διαβούλευσης άρθρο ΠΔ240/2006,Οδηγία 2002/14/ΕΚ back

6 1. Διαθεσιμότητα Κίνδυνος: Σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (δύσκολη η διαπίστωση της) μπορεί να υποχρεωθεί ο εργοδότης δικαστικά να καταβάλλει πλήρεις αποδοχές για το διάστημα της διαθεσιμότητας. back

7 2. Εκ περιτροπής εργασία Τι είναι: ένα συγκεκριμένο σύστημα μερικής απασχόλησης των εργαζόμενων με εναλλαγή τους που επιβάλλεται και μονομερώς. (άρθρο 2 Ν.2639/1998). Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 8 ώρες ή λιγότερες (όχι διακεκομμένες), κάποιες μέρες την εβδομάδα, ή το μήνα. Αμείβονται μόνο για το χρόνο εργασίας back

8 2. Εκ περιτροπής εργασία Προϋποθέσεις.
1: Περιορισμός της δραστηριότητας της επιχείρησης όχι των εσόδων 2: Διαβούλευση με το επιχειρησιακό σωματείο 3: Γνωστοποίηση της απόφασης ή τυχόν συμφωνίας σε 8 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας back

9 3.Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης
Μετά από πρόταση του εργοδότη συνάπτεται με αριθμό εργαζομένων σύμβαση μερικής απασχόλησης (από πλήρης που ήταν πριν) με αντίστοιχα μειωμένη αμοιβή. Μπορεί ταυτόχρονα να συμφωνηθεί ότι μετά από ορισμένο χρόνο π.χ. 6 μήνες η σύμβαση θα μετατραπεί ξανά σε πλήρους απασχόλησης. Μπορεί μάλιστα να συμφωνηθεί ότι ο εργαζόμενος θα εργάζεται ορισμένες ημέρες με μειωμένο ωράριο και ορισμένες μέρες με πλήρες ωράριο. Μπορεί ακόμα να εργάζεται ορισμένες συγκεκριμένες και μη συνεχείς ημέρες το μήνα (διαλείπουσα εργασία). back

10 3.Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης
Προϋποθέσεις : Γραπτή σύμβαση και συναίνεση του εργαζόμενου Υποβολή της γραπτής σύμβασης στην επιθεώρηση εργασίας Κίνδυνοι :Αν δεν τηρηθεί ο γραπτός τύπος και δεν υποβληθεί εντός 15 ημερών στην επιθεώρηση τεκμαίρεται ότι υφίσταται σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης (άρθρο 2 Ν.2639/1998) back

11 4.Δανεισμός εργαζομένου.
Όταν μια εταιρεία διαθέτει στελέχη που υποαπασχολεί ή δε μπορεί να τα απασχολήσει αλλά επιθυμεί να τα κρατήσει για τις καλύτερες μέρες μπορεί να τα δανείσει προσωρινά είτε σε εταιρείες συγγενείς, π.χ. εντός ομίλου, είτε σε άλλες εταιρείες που μπορούν να τους αξιοποιήσουν την περίοδο αυτή. back

12 4.Δανεισμός εργαζομένου.
α)Γνήσιος δανεισμός. Ο εργοδότης παραχωρεί κάποιους εργαζόμενους του για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλους εργοδότες (συνήθως σε συνδεδεμένους, δηλαδή θυγατρικές, μητρικές, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία). Προϋπόθεση: συναίνεση του μισθωτού (ρητή ή σιωπηρή) .Συνήθως συνάπτεται τριμερής σύμβαση που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τριών πλευρών ( αρχικός εργοδότης, εργαζόμενος, δανειζόμενος εργοδότης , κατά τη διάρκεια του δανεισμού). back

13 4.Δανεισμός εργαζομένου.
β)Κατ’ επάγγελμα δανεισμός ή προσωρινή απασχόληση. Όταν είναι γνωστό ότι οι ανάγκες της επιχείρησης για κάποιο είδος εργασίας είναι ορισμένης διάρκειας, μπορεί η εταιρία - εκτός από τη πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου- να προσφύγει σε δανεισμό εργαζομένων από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/2001 με γραπτή σύμβαση παραχωρούν εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτές για διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει τους μήνες (άρθρο 22 του Ν. 2956/2001). back

14 4.Δανεισμός εργαζομένου.
Κίνδυνοι: Αν δεν τηρηθούν οι προβλέψεις του νόμου υπάρχει κίνδυνος και στις δύο περιπτώσεις δανεισμού ,να θεωρηθεί ότι και ο δανειζόμενος εργοδότης δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας με τον δανειζόμενο εργαζόμενο και έχει επομένως όλες τις υποχρεώσεις του κανονικού εργοδότη και αντίστοιχα ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα του κανονικού εργαζόμενου στο δανειζόμενο εργοδότη. back

15 5.Διευθέτηση χρόνου εργασίας
Θεωρητικά προβλέπεται η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας ώστε να αντιστοιχεί η προσφερόμενη εργασία στις κυμαινόμενες ανάγκες της επιχείρησης. Αυτή η δυνατότητα θα έλυνε προβλήματα σε επιχειρήσεις με εποχιακό χαρακτήρα. Εν τούτοις δεν έχει στην πράξη γίνει χρήση διότι προϋποθέτει συμφωνία της πλέον αντιπροσωπευτικής οργάνωσης με τον εργοδότη (άρθρο 2 του Ν.3385/2005) που ποτέ δεν επιτυγχάνεται. back


Κατέβασμα ppt "Ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης Δανεισμός εργαζομένου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google