Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr.PD. Τι είναι τα warrants?  Τα warrants είναι securities που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει μετοχές της υποκείμενης εταιρείας σε συγκεκριμένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr.PD. Τι είναι τα warrants?  Τα warrants είναι securities που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει μετοχές της υποκείμενης εταιρείας σε συγκεκριμένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr.PD

2 Τι είναι τα warrants?  Τα warrants είναι securities που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει μετοχές της υποκείμενης εταιρείας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον σε συγκεκριμένη τιμή.  Δηλαδή;; Τα warrants είναι call options!  Μπορεί να είναι European: άρα μπορεί ο κάτοχος να αγοράσει τις μετοχές μόνο στη λήξη του warrant  Μπορεί να είναι American: άρα μπορεί ο κάτοχος να αγοράσει τις μετοχές μέχρι τη λήξη του warrant  Μπορεί να είναι Bermudan: άρα μπορεί ο κάτοχος να αγοράσει τις μετοχές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέχρι τη λήξη του warrant 2

3 Παράδειγμα  European:Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή στο 1 ευρώ στις 10 Ιουνίου 2016.  American:Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή στο 1 ευρώ μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016.  Bermudan:Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή στο 1 ευρώ στις 10 Ιουνίου του 2014 ή στις 10 Ιουνίου 2015 ή στις 10 Ιουνίου 2016. 3

4 Πότε χρησιμοποιούνται;  Συνήθως οι εταιρείες εκδίδουν warrants μαζί με ένα ομόλογο σαν ένα έξτρα θέλγητρο για τους επενδυτές να πάρουν το ομόλογο. Πχ. Η ALPHA εκδίδει 5ετές ομόλογο με κουπόνι 5% συν ένα 1 warrant ανά ομόλογο με το δικαίωμα να αγοράσει ο κάτοχος του ομολόγου 1000 μετοχές στη λήξη προς 1 ευρώ τη μία.  Κάποιες φορές οι εταιρείες μαζί με τις προνομιούχες μετοχές εκδίδουν warrants ή ως μέρος private equity εταιρικών πράξεων.  Τα warrants αυτά συνήθως είναι ξεχωρίσιμα από τα ομόλογα ή τις μετοχές με τα οποία συνδέονται και διαπραγματεύονται ξεχωριστά  Σε ορισμένα χρηματιστήρια υπάρχει ενεργή διαπραγμάτευση warrants, πχ στη Γερμανία ή στο Hong Kong, αλλά συνήθως διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά (Over The Counter – OTC). 4

5 Επίδραση στην Κεφαλαιακή Βάση  Σύνηθης πρακτική: ο Εκδότης ενός warrant είναι η ίδια εταιρεία της οποίας είναι και η υποκείμενη μετοχή  Όταν εκδοθεί ένα ομόλογο με attached warrants τότε αν οι κάτοχοί τους αποφασίσουν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους νέες μετοχές εκδίδονται επεκτείνοντας την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας  Ελληνική περίπτωση: Εκδότης είναι το ΤΧΣ και η επέκταση της κεφαλαιακής βάσης έχει ήδη λάβει μέρος όταν οι νέες μετοχές εκδόθηκαν. Τα warrants στη δικιά μας περίπτωση εκδίδονται από έναν μέτοχο προς τους υπόλοιπους ώστε να τους μεταφέρει τις μετοχές του. 5

6 Warrants vs Options WarrantsOptions ΕκδότηςΙδιωτικός Φορέας / Εταιρεία Χρηματιστήριο Επίδραση στην Κεφαλαιακή Βάση Αν ο εκδότης είναι η εταιρεία ΝΑΙ ΟΧΙ ΔιαπραγμάτευσηΕξωχρηματιστηριακάΕνδοχρηματιστηριακά ΔιάρκειαΧρόνιαΜήνες ΤυποποίησηΟΧΙΝΑΙ 6

7 Αποτίμηση Warrants  Χαρακτηριστικά Στοιχεία ενός Warrant 1. Υποκείμενη Μετοχή – Underlying Stock, S Σε ποια μετοχή αφορά το warrant? 2. Τιμή Εξάσκησης- Strike Price, X Σε ποια τιμή μπορούμε να αγοράσουμε τη μετοχή; 3. Ημερομηνία λήξης- Expiration, T Πότε μπορούμε να εξασκήσουμε το δικαίωμά μας; 4. Πολλαπλασιαστής- Multiplier, M Πόσες μετοχές ανά warrant?  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T).  Δεν φτάνουν μόνο αυτά όμως για να υπολογίσουμε την τιμή...! 7

8 Παράμετροι αποτίμησης  Ορισμός: Ένα warrant είναι το δικαίωμα να αγοράσουμε Μ αριθμό μετοχών S τη χρονική στιγμή Τ στο μέλλον σε συγκεκριμένη τιμή Χ.  Εκτός από τις παραμέτρους αυτές χρειαζόμαστε άλλες τρεις ώστε να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε ένα warrant  Τη μερισματική απόδοση της μετοχής D  Τη διακύμανση της μετοχής V  Το επιτόκιο χωρίς ρίσκο (καταθέσεων) μέχρι το χρόνο εξασκησης R 8

9 Λογική αποτίμησης  Ερώτηση: Πότε θα ήθελα να αγοράσω ένα warrant;;  Απάντηση: Όταν η πιθανότητα να είναι στην ημερομηνία λήξης του προϊόντος η τιμή της μετοχής πάνω από την τιμή εξάσκησης είναι μεγάλη.  Όσο μεγαλύτερη η πιθανότητα, τόσο περισσότερο θα πλήρωνα γι αυτό, άρα τόσο μεγαλύτερη η τιμή του warrant 9

10 Παράμετροι Αποτίμησης 1: Τιμή Μετοχής (S) Απάντηση 2 10

11 Παράμετροι Αποτίμησης 2: Τιμή εξάσκησης (Χ)  Ποιο απο τα παρακάτω warrants θα είναι πιο ακριβό (δηλαδή για ποιο είναι η πιθανότητα μεγαλύτερη να έιναι η τιμή της ALPHA στη λήξη πάνω από την τιμή εξάσκησης); 1. Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). 2. Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1.2 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). Απάντηση 1 11

12 Παράμετροι Αποτίμησης 3: Ημερομηνία Λήξης (Τ)  Ποιο απο τα παρακάτω warrants θα είναι πιο ακριβό (δηλαδή για ποιο είναι η πιθανότητα μεγαλύτερη να είναι η τιμή της ALPHA στη λήξη πάνω από την τιμή εξάσκησης); 1. Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). 2. Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1.2 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2015 (T). Απάντηση 1 12

13 Παράμετροι Αποτίμησης 4: Μερισματική Απόδοση (D)  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T).  Πότε το warrant θα είναι πιο ακριβό (δηλαδή πότε είναι η πιθανότητα μεγαλύτερη να έιναι η τιμή της ALPHA στη λήξη πάνω από την τιμή εξάσκησης); 1. Όταν η μερισματική απόδοση της ALPHA είναι 0% 2. Όταν η μερισματική απόδοση της ALPHA είναι 4% Απάντηση 1 13

14 Παράμετροι Αποτίμησης 5: Διακύμανση Μετοχής (V)  Ερώτηση: Τι είναι η διακύμανση (volatility) μιας μετοχής;  Απάντηση: Είναι το στατιστικό μέγεθος που αποδίδει σε ετησιοποιημένη βάση το εύρος των ημερησίων κινήσεων της μετοχής  Δηλαδή: το στατιστικό μέγεθος που μετράει πόσο πάνω και κάτω πάει η μετοχή από μέρα σε μέρα εκφρασμένο σε βάση ενός έτους  Παράδειγμα, διακύμανση 16% σημαίνει ότι η μετοχή κινείται κατά μέσο όρο 1% την ημέρα 14

15 Παράμετροι Αποτίμησης 5: Διακύμανση Μετοχής (V)  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T).  Πότε το warrant θα είναι πιο ακριβό (δηλαδή πότε είναι η πιθανότητα μεγαλύτερη να έιναι η τιμή της ALPHA στη λήξη πάνω από την τιμή εξάσκησης); 1. Όταν η διακύμανση της ALPHA είναι V=50% 2. Όταν η διακύμανση της ALPHA είναι V= 70% Απάντηση 2 15

16 Παράμετροι Αποτίμησης 6: Επιτόκιο χωρίς ρίσκο (καταθέσεων) (R)  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T).  Πότε το warrant θα είναι πιο ακριβό (δηλαδή πότε είναι η πιθανότητα μεγαλύτερη να έιναι η τιμή της ALPHA στη λήξη πάνω από την τιμή εξάσκησης); 1. Όταν το καταθετικό επιτόκιο είναι R=1% 2. Όταν το καταθετικό επιτόκιο είναι R=3% Απάντηση 2 16

17 Συνοψίζοντας...  Όσο μεγαλύτερη η τιμή της μετοχής (S) τόσο πιο ακριβό το warrant  Όσο μεγαλύτερη η τιμή εξάσκησης του warrant (X) τόσο πιο φθηνό το warrant  Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια ζωής του warrant (T) τόσο πιο ακριβό το warrant  Όσο μεγαλύτερη η μερισματική απόδοση της μετοχής (D) τόσο πιο φθηνό το warrant  Όσο μεγαλύτερη η διακύμανση της τιμής της μετοχής (V) τόσο πιο ακριβό το warrant  Όσο μεγαλύτερο το επιτόκιο καταθέσεων τόσο πιο ακριβό το warrant 17

18 Πηγές Δεδομένων 1  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T).  Για τις παρακάτω παραμέτρους η πηγή είναι ευκόλως εννοούμενη  Τιμή Μετοχή  Ημερομηνία Λήξης  Τιμή Εξάσκησης  Το Επιτόκιο Καταθέσεων θα πρέπει να είναι το επιτόκιο σε ευρώ που ισχύει μέχρι τη λήξη του warrant. Όχι εύκολα διαθέσιμο αν δεν έχουμε πρόσβαση σε παρόχους δεδομένων (πχ, BBG)  Μερισματική απόδοση: Οι εταιρείες ανακοινώνουν τα μερίσματα τους μόνο για την επόμενη χρονιά οπότε πρέπει να κάνουμε αυθαίρετη υπόθεση για την απόδοση αυτή μέχρι τη λήξη του warrant  Τι γίνεται με τη διακύμανση όμως; 18

19 Πηγές Δεδομένων 2  Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υπολογίσουμε τη διακύμανση μιας μετοχής  Χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα για χρονοσειρές μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για την κατανομή των αποδόσεων και να υπολογίσουμε από εκεί την διακύμανση για τη διάρκεια ζωής του warrant  Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και δεδομένα από άλλα διαθέσιμα options κάνοντας κάποιες υποθέσεις. Είναι το γνωστό (?) implied volatility. 19

20 Διάγραμμα  Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη συμπεριφορά της τιμής ενός warrant στη λήξη του  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). 20

21 Warrants και μετοχές  Παράδειγμα αποτίμησης. Έστω Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). Έστω ότι σήμερα η μετοχή της ALPHA είναι στα 0,8 ευρώ. Πόσο θα κοστίζει το warrant αυτό σήμερα;  Για τον υπολογισμό της τιμής πρέπει να έχουμε τις παραμέτρους R,D,V πέρα από αυτές που ήδη ξέρουμε από τα χαρακτηριστικά του warrant. Υποθέτοντας ότι R=0.75%, D=0%, V=60% η τιμή που προκύπτει για το warrant είναι 0,28 (το οποίο μεταφράζεται επίσης σε 35% της τιμής της μετοχής)  Η τιμή υπολογίζεται μέσω ενός μοντέλου που λέγεται Black & Scholes  Πως κινείται η τιμή του warrant όμως όταν κινείται η τιμή της ALPHA; Η απάντηση δίνεται από το δέλτα(!) του warrant. To δέλτα ενός warrant είναι το ποσοστό ευαισθησίας της τιμής του warrant στην τιμή του spot. Δηλαδή πόσο αλλάζει η τιμή του warrant αν πχ αλλάξει για 10 cents η τιμή της ALPHA;  Το δέλτα στην περίπτωση αυτή είναι 65% 21

22 Delta των warrants και time value  Όσο ανεβαίνει η μετοχή τόσο ανεβαίνει η τιμή του warrant και αντίστοιχα στην πτώση  Το πόσο θα ανέβει/πέσει η τιμή του warrant με την τιμή της μετοχής καθορίζεται από το delta.  Στην ουσία το delta είναι η πιθανότητα να πληρώσει το warrant  Όσο μεγαλύτερη η τιμή της μετοχής τόσο πιο μεγάλη είναι η ευθυγράμμιση της κίνησης της μετοχής και του warrant (αφού τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πληρώσει, άρα τόσο πιο πολύ το warrant προσομοιάζει τη μετοχή) 22

23 Delta των warrants και time value  Παράδειγμα. Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T). Με την ALPHA στα 0.8 ευρώ και υποθέτοντας ότι R=0.75%, D=0%, V=60%, το delta είναι 65% και η τιμή του warrant 0.28.  Άρα ALPHA 0.8  0.85 σημαίνει warrant 0,28  0,3125  Αν η ALPHA ήταν στο 1.35 τότε delta θα ήταν 80%, η τιμή του warrant θα ήταν 0,69  Άρα ALPHA 1.35  1.40 σημαίνει warrant 0,69  0,73  Αν η ALPHA ήταν στο 0.3 τότε delta θα ήταν 30%, η τιμή του warrant θα ήταν 0,04  Άρα ALPHA 0.3  0.35 σημαίνει warrant 0,04  0,045  Time Value είναι η αξία του warrant επειδή υπάρχει ακόμα χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη 23

24 Warrants και επενδυτ ές  Η τιμή ενός warrant μπορεί να αλλάξει σημαντικά χωρίς να μεταικινηθεί η τιμή της υποκείμενης μετοχής. Πως;;; Αν αλλάξει η τιμή της διακύμανσης!  Το μέγεθος που μετράει την ευαισθησία της τιμής της μετοχής προς τη διακύμανση λέγεται Vega. Το Vega μετράει το πόσο αλλάζει η τιμή του warrant για αλλαγή 1% στην τιμή της διακύμανσης.  Παράδειγμα: Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T), όταν η ALPHA είναι στα 0.8 ευρώ, και όταν η διακύμανση είναι στο 60% έχει Vega 1 cent. Δηλαδή αν αλλάξει η τιμή της διακύμανσης από το 60% στο 61% η τιμή του warrant θα αλλάξει κατά 1 cent από 0.28 στα 0.29.  Καθώς η τιμή της διακύμανσης είναι αβέβαιη για το χρονικό διάστημα ώς τη λήξη αυτό σημαίνει ότι το bid/offer ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο.  Το Vega ενός warrant είναι μεγαλύτερο όταν η τιμή της μετοχής είναι κοντά στην τιμή εξάσκησης. Όταν η τιμή είτε ανέβει πολύ είτε πέσει πολύ το Vega μειώνεται.  Το Vega είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής του warrant. 24

25 Παραδείγματα τιμών  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T), όταν η ALPHA είναι στα 0.8 ευρώ  Όλες οι τιμές είναι αποδεκτές καθώς υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το ποια θα είναι η μέση διακύμανση τα υπόλοιπα 3 χρόνια. 25 Bid VolBidOfferOffer Vol 45%0,200,3675% 50%0,230,3370% 55%0,260,3165%

26 Μόχλευση μέσω warrants  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T), όταν η ALPHA είναι στα 0.8 ευρώ  Το delta του warrant είναι 65% και η τιμή του είναι 28 cents. Αλλαγή στην τιμή της ALPHA κατά 5 cents συνεπάγεται αλλαγή στην τιμή του warrant κατά 3.25 cents.  Υποκείμενη αλλαγή: 5cents  6.25%  Aλλαγή warrant: 3.25cents  17.85%  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T), όταν η ALPHA είναι στα 0.6 ευρώ  Το delta του warrant είναι 54% και η τιμή του είναι 17 cents. Αλλαγή στην τιμή της ALPHA κατά 5 cents συνεπάγεται αλλαγή στην τιμή του warrant κατά 2.5 cents  Υποκείμενη αλλαγή: 5cents  8.33%  Aλλαγή warrant: 2.5cents  14.75% 26

27 Το κεφάλαιο κινδυνεύει;  Η τιμή ενός warrant μπορεί να γίνει μηδέν!!  Το warrant αντιπροσωπεύει την πιθανότητα να είναι η τιμή της υποκείμενης μετοχής μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης. Αυτή η πιθανότητα μπορεί να γίνει και μηδέν...  Παρέδειγμα: Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) σε τρεις μήνες, όταν η ALPHA είναι στα 0.2 ευρώ  Η πιθανότητα (μαθηματικώς) να πενταπλασσιαστεί η μετοχή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι μηδέν. (Υποθέτουμε λογικές τιμές διακύμανσης)  Μεγάλη πτώση στη μετοχή μπορεί να μηδενίσει την τιμή του warrant 27

28 Πληροφορίες στην τιμή ενός warrant  Στην τιμή ενός warrant μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες για τη διακύμανση της μετοχής.  Δηλαδή για το τι πιστεύει η αγορά ότι θα είναι η διακύμανση της κατά μέσο όρο μέχρι τη λήξη του warrant.  Αν γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους ενός warrant τότε η μόνη παράμετρος για την οποία υπάρχει αβεβαιότητα είναι η διακύμανση αφού είναι θεωρητικά η μόνη μη-παρατηρήσιμη παράμετρος  Warrant με υποκείμενη μετοχή την μετοχή της ALPHA (S), δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία (M) μετοχή στο 1 ευρώ (X) στις 10 Ιουνίου 2016 (T), όταν η ALPHA είναι στα 0.8 ευρώ, έχει τιμή 23cents  Ποια θα είναι η διακύμανση που υπονοεί η τιμή αυτή; (implied volatility)  Δοκιμάζοντας διάφορες τιμές στη διακύμανση βρίσκουμε την τιμή 50% 28

29 Warrants και arbitrage  Γίνεται να κινείται η τιμή του warrant ασύμβατα ή ανεξάρτητα από την τιμή της μετοχής;  Σε ποιο σημείο οι δυνάμεις της αγοράς θα επέμβουν να εξισορροπήσουν τυχόν ανωμαλίες;  Τα warrants βασίζονται στην πιθανότητα να είναι η μετοχή πάνω από την τιμή εξάσκησης στη λήξη.  Υπάρχουν όρια όμως μέσα στα οποία η τιμή οφείλει να κινείται.  Η τιμή του warrant πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη της διαφοράς της τιμής της μετοχής και της τιμής εξάσκησης  W > S-X(όταν η μετοχή είναι μεγαλύτερη από την τιμή εξάσκησης)  Δηλαδή, αν η τιμή εξάσκησης είναι 1 ευρώ και η ALPHA είναι στα 1.2 ευρώ το warrant πρέπει να κοστίζει τουλάχιστον 20cents.  Γιατί;; Τι θα γινόταν αν η τιμή του ήταν χαμηλότερη;; Arbitrage Strategy ΣήμεραCash Flow Στη λήξη αν S < X Στη λήξη αν S > X Αγοράζουμε το warrant - W Τιμή warrant0S-X Πουλάμε τη μετοχή+ S Αγοράζουμε τη μετοχή - S Καταθέτουμε ποσό ίσο με την τιμή εξάσκησης - X Παίρνουμε τα χρήματά μας πίσω από την κατάθεση + X Συνολικά έσοδα -W + S - X > 0 X - S > 0 S - X + X - S= 0 29

30 Warrants και arbitrage (παράδειγμα)  Έστω warrant στην ALPHA με τιμή εξάσκησης 1 ευρώ και με τη μετοχή στα 1,2 ευρώ. Το warrant είναι ήδη in the money. Ποια πρέπει να είναι τουλάχιστον η τιμή του;  Τι θα συμβεί αν η τιμή του είναι στα 0.18 ευρώ; Πως μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή την ανωμαλία της αγοράς;  Πότε μπορεί να υπάρξει αδυναμία να κάνουμε το arbitrage?? 30 Arbitrage Strategy Σήμερα Cash Flow Στη λήξη αν Alpha < 1, πχ, ALPHA=0.8 Στη λήξη αν Alpha > 1, πχ, Alpha=1.3 Αγοράζουμε το warrant - 0,18 Τιμή warrant01.3-1=0.3 Πουλάμε τη μετοχή+ 1,2 Αγοράζουμε τη μετοχή - 0.8- 1.3 Καταθέτουμε ποσό ίσο με την τιμή εξάσκησης -1 Παίρνουμε τα χρήματά μας πίσω από την κατάθεση + 1 Συνολικά έσοδα -0,18 + 1,2 - 1 =0,02 1 – 0.8 = 0.2 0.3 + 1 – 1.3= 0

31 Τα warrants προηγούνται ή έπονται της spot αγοράς;  Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από το που υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα  Ρευστότητα σημαίνει ενεργοποίηση περισσοτέρων επενδυτών, άρα περισσότερη πληροφορία  Δεν είναι θέμα προϊόντος αλλά ενεργών επενδυτών  Το ίδιο ισχύει και στην υφιστάμενη αγορά παραγώγων, όπου όταν υπάρχει αγοραστής (ή πωλητής) στην αγορά αυτή τότε η spot ακολουθεί, ενώ αν δεν υπάρχει ενεργός επενδυτής, τότε η αγορά παραγώγων κινείται μέσα στα πλαίσια του non-arbitrage σε σχέση με την αγορά μετοχών 31

32 THE END 32


Κατέβασμα ppt "Dr.PD. Τι είναι τα warrants?  Τα warrants είναι securities που δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει μετοχές της υποκείμενης εταιρείας σε συγκεκριμένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google