Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών λογισμικών Δέγγλερη Σοφία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών λογισμικών Δέγγλερη Σοφία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών λογισμικών Δέγγλερη Σοφία

2 Περιεχόμενα  Αρχή της Γειτνίασης  Αρχή της Τροπικότητας  Αρχή του Πλεονασμού  Αρχή της Συνεκτικότητας  Αρχή της Προσωποποίησης

3 Αρχή της Γειτνίασης (1/5)  Μικρή απόσταση μεταξύ λέξεων και εικόνων  Οι λέξεις δίπλα ή μέσα στις εικόνες (όχι κάτω)  Επαφή με λέξεις και εικόνες  Δεν υπάρχει δυνατότητα αποτύπωσης όλων στη μνήμη ακριβώς όπως λαμβάνονται  Προσπάθεια δημιουργίας συνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ τους (συσχετισμός)

4 Αρχή της Γειτνίασης (2/5)  Όταν οι λέξεις και οι εικόνες έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους  ως προς την έκταση της οθόνης  ως προς το χρόνο  Καταβολή μεγάλου μέρους των γνωστικών ικανοτήτων για σύνδεση  Προκαλείται μια γνωστική διεργασία “extraneous processing” (εξωγενής διεργασία)  Απέχει από τον εκπαιδευτικό σκοπό

5 Αρχή της Γειτνίασης (3/5)  Όταν οι λέξεις και οι εικόνες έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους  ως προς την έκταση της οθόνης  ως προς το χρόνο  Προκαλείται split attention (διάσπαση προσοχής)  Ανάγκη χρήσης της περιορισμένης δυνατότητας επεξεργασίας  Συντονισμός πολλαπλών πηγών πληροφοριών

6 Αρχή της Γειτνίασης (4/5)  Εξωγενής διεργασία – Διάσπαση προσοχής  Απώλεια πολύτιμης γνωστικής επεξεργασίας η οποία διοχετεύεται στην προσπάθεια του εκπαιδευόμενου να συσχετίσει λέξεις και εικόνες  Προκαλείται γνωστική υπερφόρτωση  Ο μαθητής έχει στη διάθεσή του λιγότερη ικανότητα για να την αφιερώσει στις διαδικασίες της νοητικής οργάνωσης και ενσωμάτωσης του υλικού

7 Αρχή της Γειτνίασης (5/5)  Τήρηση της αρχής της Γειτνίασης  Σωστή ενσωμάτωση λέξεων και εικόνων  Μπορούν έυκολα να συγκρατηθούν από τη μνήμη επεξεργασίας  Ο εκπαιδευόμενος δεν υποχρεώνεται να την υπερφορτώσει προσπαθώντας να συσχετίσει εικόνες και λέξεις  Μπορεί ευκολότερα  να οργανώσει τις πληροφορίες που δέχεται  να τις ενσωματώσει με την ήδη υπάρχουσα γνώση του στη μακροχρόνια μνήμη.

8 Περιεχόμενα  Αρχή της Γειτνίασης  Αρχή της Τροπικότητας  Αρχή του Πλεονασμού  Αρχή της Συνεκτικότητας  Αρχή της Προσωποποίησης

9 Αρχή της Τροπικότητας (1/10)  Γραφικό με αφήγηση  Στην ταυτόχρονη παρουσίαση γραφικού και λέξεων  Όταν το γραφικό είναι σύνθετο και συντελεί στην επεξήγηση  Οι λέξεις θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή αφήγησης και όχι ως γραπτό κείμενο  Ακουστική τροπικότητα: ο μαθητής εστιάζει περισσότερο στο οπτικό ερέθισμα που παρέχεται από το γραφικό  Ταυτόχρονα ακούει την επεξήγησή του μέσω της αφήγησης

10 Αρχή της Τροπικότητας (2/10)  Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα  Εξήγηση με βάση το γνωστικό μοντέλο  Επεξεργασία των ερεθισμάτων μέσω του οπτικού και ακουστικού του καναλιού  Συνεργάζονται και δουλεύουν ταυτόχρονα  Ταυτόχρονη επεξεργασία γραφικού - γραπού κειμένου  Υπερφόρτωση οπτικού καναλιού

11 Αρχή της Τροπικότητας (3/10)  Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα  Εξήγηση με βάση το γνωστικό μοντέλο  Ενώ τα μάτια διαβάζουν το κείμενο δεν μπορούν να προσέξουν το γραφικό ειδικά όταν λέξεις και γραφικό παρουσιάζονται ταυτόχρονα και πολύ γρήγορα  Ο μαθητής δυσκολεύεται να συσχετίσει το γραφικό με το γραπτό κείμενο κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προς την κατανόηση του υλικού  Μειώνονται τα αποτελέσματα της μάθησης

12 Αρχή της Τροπικότητας (4/10)  Βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα  Εξήγηση με βάση το γνωστικό μοντέλο  Αντίθετα όταν οι λέξεις παρουσιάζονται σε μορφή αφήγησης η πληροφορία διαμοιράζεται μεταξύ οπτικού και ακουστικού καναλιού και έτσι μειώνεται τυχόν γνωστικός φόρτος

13 Αρχή της Τροπικότητας (5/10)  Δεν εφαρμόζεται όταν  Η δημιουργία του ήχου περιλαμβάνει απαιτήσεις σε τεχνικό υλικό που δεν μπορούν να εξασφαλιστούν σε ένα περιβάλλον μάθησης (π.χ. κάρτες ήχου, ακουστικά, κ.ά.)  Η χρήση ήχου μπορεί να αυξήσει το κόστος  Το κείμενο παρουσιάζεται χωρίς συνοδευτικές εικόνες ή άλλα οπτικά ερεθίσματα

14 Αρχή της Τροπικότητας (6/10)  Δεν εφαρμόζεται όταν  Οι λέξεις πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες στην οθόνη του χρήστη για να ενισχύουν τη μνήμη του  Χρήσιμες λέξεις κλειδιά που αντιπροσωπεύουν σημαντικά βήματα μιας διαδικασίας  Οδηγίες για μια πρακτική άσκηση  Η φυσική γλώσσα των μαθητών δεν είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία  Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τον εκπαιδευτικό υλικό

15 Αρχή της Τροπικότητας (7/10)  Τρόποι ελάττωσης αρνητικών επιδράσεων όταν δεν εφαρμόζεται  Συνοδευτικό κείμενο: δίπλα ή μέσα στην εικόνα και όχι από κάτω προκειμένου να ικανοποιείται η βασική αρχή της γειτνίασης  Αποφυγή σύνθετων γραφικών  Λακωνικό και περιεκτικό  Σχετικά λιτή εμφάνιση χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις (π.χ. έντονοι χρωματισμοί)

16 Αρχή της Τροπικότητας (8/10)  Τρόποι ελάττωσης αρνητικών επιδράσεων όταν δεν εφαρμόζεται  Η δυνατότητα διαδραστικότητας  Ο παράγοντας χρόνος (όσον αφορά την εξέλιξη της παρουσίασης) να είναι διαχειρίσιμος από τον χρήστη και να του δίνεται η δυνατότητα να σταματάει την παρουσίαση για να εστιάζει σε σημεία που επιθυμεί για όσο εκείνος κρίνει απαραίτητο

17 Αρχή της Τροπικότητας (9/10)  Τρόποι ελάττωσης αρνητικών επιδράσεων όταν δεν εφαρμόζεται  Η δυνατότητα διαδραστικότητας  Η πλοήγηση βοηθάει το μαθητή να μετακινείται μπρος - πίσω στην παρουσίαση άρα μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενα στάδια  Η δυνατότητες zoom in – out για μεγέθυνση των αντικειμένων που ενδιαφέρουν το χρήστη

18 Αρχή της Τροπικότητας (10/10)  Τρόποι ελάττωσης αρνητικών επιδράσεων όταν δεν εφαρμόζεται  Η δυνατότητα διαδραστικότητας  Η πρόβλεψη είναι μία διαδικασία κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να προβλέπει αλλά και να τροφοδοτείται τελικά με τις σωστές απαντήσεις προκειμένου να υιοθετεί ή να απορρίπτει την αρχική του υπόθεση. Συνεπώς, ο μαθητής διατηρεί έναν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης.

19 Περιεχόμενα  Αρχή της Γειτνίασης  Αρχή της Τροπικότητας  Αρχή του Πλεονασμού  Αρχή της Συνεκτικότητας  Αρχή της Προσωποποίησης

20 Αρχή του Πλεονασμού (1/4)  Επεξήγηση γραφικών μόνο κείμενο ή αφήγηση  Όχι και τα δύο μαζί

21 Αρχή του Πλεονασμού (2/4)  Όταν τα γραφικά περιέχουν περιορισμένη πληροφορία στην οθόνη, όταν οι λέξεις της αφήγησης είναι τεχνικοί όροι ή όταν το ακροατήριο αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες  Εξετάζεται η περίπτωση χρήσης γραπτού κειμένου

22 Αρχή του Πλεονασμού (3/4)  Χρησιμοποιούμε γραπτό κείμενο στην οθόνη χωρίς αφήγηση  Για να παρουσιάσουμε πληροφορίες που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου όπως π.χ. κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση μιας πρακτικής άσκησης

23 Αρχή του Πλεονασμού (4/4)  Όταν το προφορικό κείμενο παρουσιάζεται μόνο του χωρίς γραφικά  Μπορούμε να υποβοηθήσουμε τον εκπαιδευόμενο τροφοδοτώντας τον ταυτόχρονα με γραπτό κείμενο

24 Περιεχόμενα  Αρχή της Γειτνίασης  Αρχή της Τροπικότητας  Αρχή του Πλεονασμού  Αρχή της Συνεκτικότητας  Αρχή της Προσωποποίησης

25 Αρχή της Συνεκτικότητας (1/10)  Η προσθήκη «ενδιαφέροντος» υλικού μπορεί να βλάψει τη μάθηση

26 Αρχή της Συνεκτικότητας (2/10)  Αποφυγή εξωγενών ήχων  Ήχοι περιβάλλοντος  Μουσική υπόκρουση  Η χωρητικότητα της μνήμης επεξεργασίας είναι πολύ περιορισμένη  Η μουσική υπόκρουση μπορεί να υπερφορτώσει και να διασπάσει το γνωστικό σύστημα  Όταν οι μαθητές δίνουν προσοχή στους ήχους και τη μουσική είναι λιγότερο ικανοί να δώσουν προσοχή στην αφήγηση  Π.χ. περιγραφή βημάτων

27 Αρχή της Συνεκτικότητας (3/10)

28 Αρχή της Συνεκτικότητας (4/10)  Αποφυγή εξωγενών γραφικών και εικόνων  Η προσθήκη μη σχετικών εικόνων μπορεί να εμποδίσει τη διεργασία κατασκευής νοημάτων  Περιορισμένη γνωστική ικανότητα για την επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας

29 Αρχή της συνεκτικότητας (5/10)  Επιπτώσεις  Απόσπαση προσοχής (distraction)  Η περιορισμένη προσοχή του μαθητή οδηγείται σε άσχετα αντικείμενα και όχι προς το σχετικό υλικό που είναι και το επιθυμητό  Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η ποιότητα της λειτουργίας της επιλογής (selecting)

30 Αρχή της συνεκτικότητας (6/10)  Επιπτώσεις  Αποδιοργάνωση (disruption)  Αποτρέπει το μαθητή από τη δημιουργία κατάλληλων συνδέσμων μεταξύ των τμημάτων του σχετικού υλικού, αφού τα τμήματα του άσχετου υλικού παρουσιάζονται μπροστά του και είναι δύσκολο να αγνοηθούν.  Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται η ποιότητα των λειτουργιών οργάνωσης (organizing) και ενοποίησης (integrating)

31 Αρχή της συνεκτικότητας (7/10)  Επιπτώσεις  Παραπλάνηση (seduction)  Ενεργοποιοιούνται ακατάλληλα τμήματα της προηγούμενης γνώσης με σκοπό να οργανωθεί η πληροφορία που μεταφέρουν και έτσι η λειτουργία ενοποίησης (integrating) υποφέρει

32 Αρχή της συνεκτικότητας (8/10)

33 Αρχή της συνεκτικότητας (9/10)  Αποφυγή εξωγενών λέξεων  Επιπλέον λέξεις για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον  Επιπλέον λέξεις για να διευρύνουν τις λέξεις κλειδιά  Επιπλέον λέξεις για προσθήκη τεχνικών λεπτομερειών που σχετίζονται με τις λέξεις κλειδιά

34 Αρχή της συνεκτικότητας (10/10)

35 Περιεχόμενα  Αρχή της Γειτνίασης  Αρχή της Τροπικότητας  Αρχή του Πλεονασμού  Αρχή της Συνεκτικότητας  Αρχή της Προσωποποίησης

36 Αρχή της Προσωποποίησης (1/8)  Χρησιμοποιείται στυλ διαλόγου  Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερο να κατανοήσουν το υλικό όταν θεωρούν ότι συζητούν με έναν συνεργάτη παρά όταν λαμβάνουν απλά πληροφορίες (Beck, McKeown, Sandora, Kucan, & Worthy, 1996)

37 Αρχή της Προσωποποίησης (2/8)

38 Αρχή της Προσωποποίησης (3/8)  Παιδαγωγικοί πράκτορες (Pedagogical agents)  «Καλοί» παιδαγωγικοί πράκτορες  Η ανθρώπινη μορφή δεν είναι απαραίτητο στοιχείο  Οι μαθητές ανταπεξέρχονται το ίδιο ικανοποιητικά και σε οθόνες με πράκτορες τύπου κινουμένων σχεδίων  Οι μαθητές μαθαίνουν το ίδιο καλά είτε η μορφή του πράκτορα φαίνεται στην οθόνη είτε όχι, υπό την προϋπόθεση όμως να ακούν τη φωνή του

39 Αρχή της Προσωποποίησης (4/8)  Οι οδηγίες του πράκτορα να δίνονται με αφήγηση παρά με γραπτό κείμενο στην οθόνη  Η προφορά του πρέπει να είναι ανθρώπινη και όχι προσομοιωμένη φωνή μηχανής  Αρχή της φωνής (voice principle) οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα από την πρώτη

40 Αρχή της Πρωσοποποίησης (5/8)  Ύφος  Οι μαθητές δεν επηρεάζονται μόνο από τις υποδείξεις του πράκτορα αλλά και από τον τρόπο που αυτός τις εκφράζει  Διαλογικό (conversational) και όχι τυπικό και επίσημο (formal) στυλ  Αίσθημα του διαλόγου μεταξύ του μαθήματος και του εκπαιδευόμενου και στη συνέχεια να ενεργοποίηση της κοινωνικής αντίδρασης του μαθητή

41 Αρχή της Προσωποποίησης (6/8)  Ύφος  Φιλικό  Όχι ξύλινη γλώσσα και απρόσωπες εκφράσεις (παθητική φωνή)  Δεύτερο πρόσωπο ενεργητικής φωνής  Σχόλια για να εξηγεί στο μαθητή ποια είναι η δουλειά του σε σχέση με το θέμα που παρουσιάζεται

42 Αρχή της Προσωποποίησης (7/8)  Ύφος  Χρήση ευγενικών λέξεων  Αρχή της ευγένειας (politeness theory): ένας εναλλακτικός τρόπος βοήθειας που προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μια σχετική ελευθερία κινήσεων και του επιτρέπει να συνεργαστεί με τον πράκτορα  Eυαισθησία των ανθρώπων απέναντι στον ευγενικό τόνο των δηλώσεων με feedback περιεχόμενο

43 Αρχή της Προσωποποίησης (8/8) Γειά σου! Είμαι ο κύριος Coulomb και μαζί θα μάθουμε να λύνουμε ασκήσεις με ηλεκτρικά φορτία.


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών λογισμικών Δέγγλερη Σοφία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google