Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2010

2 Κατευθυντήριοι Άξονες Δράσης για το 2010
Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος. Ολοκλήρωση της απορρόφησης των Εντασσομένων Ταμείων Αύξηση Εσόδων με την μείωση της Εισφοροδιαφυγής. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των δαπανών. Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βελτίωση κτιριακών υποδομών. Βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ. Στελέχωση του Ιδρύματος, αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού.

3 1. Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (1/2)
1. Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (1/2) ΟΠΣ - ΙΚΑ Ολοκληρώθηκε η εξάπλωση του λογισμικού Α’ Φάσης (Μητρώο – Ασφαλιστικές Εισφορές – Παροχές και Γενική Λογιστική). Επίσης ολοκληρώθηκε και η εξάπλωση του λογισμικού Β1 Φάσης της Επιχειρησιακής Περιοχής των Ασφαλιστικών Εισφορών σε όλα τα Υποκ/τα, τα Ταμεία Είσπραξης Εισφορών και προγραμματίζεται η εξάπλωσή του στα μεγάλα Παρ/τα μέσα στο έτος 2010. Έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον Παραγωγικής Λειτουργίας το λογισμικό της Επιχειρησιακής Περιοχής «Βοηθητική Λογιστική – Διαχείριση Αποθεμάτων» σε (117) Μονάδες και προβλέπεται η πλήρης εξάπλωσή του σε όλες τις Μονάδες μέσα στο έτος 2010. Έχει εγκατασταθεί σε περιβάλλον Παραγωγικής Λειτουργίας το λογισμικό Απονομής Σύνταξης στα (35) Υποκ/τα Απονομής, καθώς και το λογισμικό «Παρακολούθησης της πορείας της αίτησης Απονομής – Πρωτόκολλο (Workflow)».

4 1. Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (2/2)
1. Επιτάχυνση Μεταρρυθμίσεων και Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (2/2) ΟΠΣ - ΙΚΑ Μέσα στο έτος 2010 προβλέπεται να τεθεί σε Παραγωγική Λειτουργία και το λογισμικό Πληρωμών Συντάξεων και Μισθοδοσίας. Λογισμικό Δαπανών Υγείας: Το λογισμικό Προμηθευτών – Συμβάσεων – Υπηρεσιών Υγείας έχει εγκατασταθεί στη Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών στην ΝΜΥ Αθηνών και Πειραιά. Το λογισμικό Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών Υγείας έχει εγκατασταθεί σε (71) Υποκ/τα και μέσα στο έτος 2010 προβλέπεται η εγκατάστασή του σε όλες τις Μονάδες. Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ζ.Υ.Υ – 184). Λειτουργεί Παραγωγικά σε (101) Μονάδες Υγείας και σε (64) Διαγνωστικά Κέντρα. Προγραμματίζονται ημερησίως ραντεβού.

5 Θεσμικά - Λειτουργικά Έχει υποβληθεί Σχέδιο Νόμου που αντιμετωπίζει Οργανωτικά, Λειτουργικά, Ασφαλιστικά και Οικονομικά θέματα του Ιδρύματος. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης ο νέος οργανισμός και θα ακολουθήσει η θεσμοθέτησή του. Ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, ο Κανονισμός Ασφάλισης και η κωδικοποίηση του κανονισμού Παροχών Ασθενείας. Συστάθηκαν και λειτουργούν νέες Μονάδες (Σταυρούπολης και Πετρούπολης) και μέσα στο έτος 2010 προβλέπεται να λειτουργήσουν νέες (Κηφισίας, Άνω Λιοσίων και Μαραθώνα). Προβλέπεται η σύσταση νέων Μονάδων (Άνω Αχαρνών, Άνω Λιοσίων-Καματερού). Προγραμματίζεται: Η Ίδρυση του Ειδικού Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος Ο Ανακαθορισμός της Ασφαλιστικής Περιοχής των Μονάδων Ασφάλισης.

6 Απογραφή Ασφαλισμένων – Απόδοση ΑΜΚΑ
Έχουν αποδοθεί και έχει ενημερωθεί το αρχείο ασφαλισμένων με περίπου ΑΜΚΑ ( ασφαλισμένων και συντ/χων) και συνεχίζεται η προσπάθεια για τη χορήγηση σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

7 2. Ολοκλήρωση της Απορρόφησης Εντασσομένων Ταμείων
2. Ολοκλήρωση της Απορρόφησης Εντασσομένων Ταμείων Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απορρόφησης των Ταμείων θα συνεχισθεί η προσπάθεια για την Έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για τη ρύθμιση των περιουσιακών στοιχείων των Ταμείων και τη ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων. Προγραμματίζεται η ένταξη των Ταμείων στο ΟΠΣ-ΙΚΑ, πληρωμή των συντάξεων μέσω Ο.Π.Σ, καθώς και η εγκατάσταση του λογισμικού (Workflow).

8 3. Αύξηση των Εσόδων με τη μείωση της Εισφοροδιαφυγής (1/2)
3. Αύξηση των Εσόδων με τη μείωση της Εισφοροδιαφυγής (1/2) Ολοκληρώθηκε το Λογισμικό και τίθεται σε Παραγωγική Λειτουργία για τον on line έλεγχο της Παραλαβής των Α.Π.Δ. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις αποκατάστασης των συσσωρευθέντων λαθών των Α.Π.Δ. Γίνεται συστηματική καταγραφή της πορείας των Εσόδων μέσω της Παρακολούθησης της Καταβολής τρεχουσών Εισφορών. Εκδόθηκαν οδηγίες για την καθημερινή απασχόληση των υπαλλήλων εσόδων για τη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων. Άρχισε η διαδικασία για τη δημιουργία περιβάλλοντος Διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του ΙΚΑ, του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμ/τεία Πληρ/κών Συστημάτων) και του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ), με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών.

9 Αύξηση των Εσόδων με τη μείωση της Εισφοροδιαφυγής (2/2)
Αύξηση των Εσόδων με τη μείωση της Εισφοροδιαφυγής (2/2) Λειτούργησε η ΕΥΠΕΑ Θεσσαλίας και Ηπείρου και προγραμματίζεται η λειτουργία νέων Μονάδων (Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου). Γίνεται συνεργασία του Ελεγκτικών Οργάνων της ΕΥΠΕΑ με τις αντίστοιχες του ΣΕΠΕ. Προγραμματίζεται η ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης ελέγχων για εντοπισμό Εισφοροδιαφυγής – Στόχευσης Ελέγχων – Παρακολούθησης Επικινδυνότητας οφειλετών. Στόχος του Έργου είναι η βελτίωση της στόχευσης των επιτοπίων ελέγχων. Θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία ανάλυσης επικινδυνότητας (Risk analysis), βασισμένη σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (Profil) των Εργοδοτών. Κύρια χαρακτηριστικά του Έργου είναι: - Δημιουργία profil Εργοδοτών - Κανόνες Επικινδυνότητας - Μοριοδότηση Κανόνων

10 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (1/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (1/7) Φαρμακευτική δαπάνη – Δαπάνες Υγείας - Εργαστήρια Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές διαρθρωτικές μεταβολές που επηρεάζουν παγκοσμίως όπως: Μεγάλες και συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ίασης. Αύξηση των δαπανών υγείας και της φαρμακευτικής δαπάνης υλοποιούνται εκτός των άλλων τα Έργα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Πιλοτική λειτουργία από 1/3/2010 στον Νομό Φθιώτιδας και Λάρισας. Πανελλαδική λειτουργία από 1/5/2010.

11 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (2/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (2/7) Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να έχει τα παρακάτω αναμενόμενα οφέλη για το ΙΚΑ και τους ασφαλισμένους: Τη μείωση των λαθών και αύξηση της γκάμας των διενεργούμενων ελέγχων μέσω μιας πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Τον έλεγχο και περιορισμό της υπέρμετρης και ανεξέλεγκτης κατανάλωσης υπηρεσιών φαρμάκων. Τη διεκδίκηση της προβλεπόμενης επιστροφής (Rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Την παροχή διοικητικής πληροφόρησης στα αρμόδια στελέχη του ΙΚΑ μέσα από την πληρέστερη παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών. Το χαμηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση με τη διαδικασία χειρόγραφης εισαγωγής δεδομένων.

12 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (3/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (3/7) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (L.I.S)» Στόχος του Έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων. Το σύστημα θα συμβάλει: Στην υποστήριξη των θεσμικών, οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων. Στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Στην αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Στη μηχανογραφική υποστήριξη διαδικασιών που αφορούν τις προμήθειες υλικών.

13 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (4/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (4/7) Το σύστημα θα συμβάλει: Στη δυνατότητα διαμόρφωσης συστήματος συνολικής παρακολούθησης απόδοσης της λειτουργίας και συμπεριφοράς των εργαστηρίων. Στην ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους. Στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αυτών. Το Έργο θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην ΝΜΥ Πειραιά από 1/6/2010.

14 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (5/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (5/7) Προγραμματίζονται: Η Ηλεκτρονική Υποβολή ΔΑΠΥ (Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας), Ανοικτής Περίθαλψης και Ηλεκτρονική Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Εκκαθάρισης στον Διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ. Οφέλη Υλοποίησης: Τα αναλυτικά στοιχεία της σύμβασης των προμηθευτών θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στους προμηθευτές υγείας ανοικτής περίθαλψης που θα είναι χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ. Διασφάλιση ορθότητας των υποβαλλόμενων ΔΑΠΥ. Κατά την υποβολή των ΔΑΠΥ μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι που αφορούν στη δομή και στο περιεχόμενο του υποβαλλόμενου αρχείου με αναφορά στα στοιχεία σύμβασης που θα τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο. Μείωση χρόνου συναλλαγής στις υπηρεσίες του ΙΚΑ για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών με τους προμηθευτές υγείας ανοικτής περίθαλψης.

15 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (6/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (6/7) Οφέλη Υλοποίησης: Διασφάλιση υψηλού βαθμού ασφάλειας στη διακίνηση ηλεκτρονικής πληροφορίας. Ηλεκτρονική ενημέρωση (μέσω διαδικτύου και SMS) των προμηθευτών υγείας ανοικτής περίθαλψης για το αποτέλεσμα εκκαθάρισης των ηλεκτρονικών υποβολών. Αναβάθμιση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με το ΙΚΑ μέσω του Έμφαση στην παρακολούθηση δαπανών υγείας για τις υπηρεσίες ανοικτής περίθαλψης που παρέχονται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. 15 15

16 4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (7/7)
4. Συστηματικός Έλεγχος και Εξορθολογισμός των Δαπανών (7/7) Προγραμματίζονται: Η βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου χορήγησης παροχών σε ασφαλισμένους. Η υλοποίηση του Έργου στοχεύει στην επεξεργασία των συνολικών συναλλαγών που καταγράφονται στις βάσεις δεδομένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Παροχές, Μητρώο, Εισφορές, Συντάξεις, Ραντεβού 184, Εκκαθάριση Δαπανών Υγείας) και αφορά κάθε ασφαλισμένο και την εφαρμογή μοντέλου επικινδυνότητας με στόχο την τροφοδότηση του Υποκ/τος με την κατάλληλη πληροφορία ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι. Νέα Βιβλιάρια Υγείας και Συνταγολόγια: Μέσα στο έτος 2010 θα διανεμηθούν τα νέου τύπου Βιβλιάρια Υγείας και τα νέα συνταγολόγια σε όλους τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Η πλήρης μηχανοργάνωση των Κεντρικών Φαρμακείων του ΙΚΑ. 16 16

17 5. Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βελτίωση κτιριακών υποδομών (1/3)
Κ τ ί ρ ι α : Η προσπάθεια της Διοίκησης για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών Ασφάλισης και Υγείας σε ιδιόκτητα κτίρια συνεχίζεται. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου της ΝΜΥ Μυτιλήνης, ΙΚΑ Χερσονήσου και Αιγίου. Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή των κτιρίων Αγριάς Βόλου (ανακαίνιση), του κτιρίου Βραδυνής (ανακαίνιση) και Αγ. Ιωάννου Ρέντη.

18 5. Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βελτίωση κτιριακών υποδομών (2/3)
Παρακολούθηση διαθεσίμων και αύξησης της απόδοσης Εφαρμόζεται πλήρως η Β/7/26028/4468/ Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους κανόνες διασποράς των επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνων και επενδυτικής δεοντολογίας ως προς την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας. Προγραμματίζεται η σύνταξη και η εφαρμογή του Κανονισμού Επενδύσεων με τον οποίο καθορίζονται διαδικασίες και κανόνες ώστε η λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων να βασίζεται σε τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη εισήγηση πιστοποιημένων διαχειριστών.

19 5. Αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βελτίωση κτιριακών υποδομών (3/3)
Αξιοποίηση περιουσίας Διασφάλιση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης (ήδη έχει αναρτηθεί στο site του ΙΚΑ, η κινητή περιουσία). Μετά από τροποποιήσεις του οργανισμού, ενίσχυση των ελέγχων της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα.

20 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (1/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (1/8) Ποιότητα Υπηρεσιών – Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών παρέχονται οι υπηρεσίες: Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Υποβολή ερωτήσεων με

21 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (2/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (2/8) Μέσω του site παρέχονται υπηρεσίες: Για εργοδότες, υποχρεώσεις κ.λπ Για Ασφαλισμένους, δικαιώματα κ.λπ Έντυπα και δυνατότητες άντλησής τους Εγκύκλιοι και Γενικά Έγγραφα της Διοίκησης Πληροφοριακό υλικό για την Υγεία Προκηρύξεις διαγωνισμών Διαδικτυακή Πύλη (Εθνική Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ) Το ΙΚΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με Ομάδα Εργασίας. Έχουν υλοποιηθεί οι συναλλαγές: Ασφαλιστική Ενημερότητα Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Λ.Λ.Α) Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμες μέσω της Πύλης οι υπηρεσίες: Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφάλισης για το ΑΣΕΠ Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφάλισης για τον ΟΕΚ Μεταβολή μεταβλητών στοιχείων Μητρώου Ασφαλισμένων (π.χ αλλαγή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού).

22 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (3/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (3/8) Εκδίδονται έντυπα πληροφόρησης: Οδηγός Εργοδότη Οδηγός Ασφαλισμένου Παρέχεται Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Εργοδοτών μέσω Κ.Επ. Η Πληρωμή του δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού

23 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (4/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (4/8) Προγραμματίζονται: Η Βελτίωση και ο Εμπλουτισμός των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας (on line) από οποιοδήποτε Υποκ/μα με παράλληλη κατάργηση των Υπηρεσιακών Σημειωμάτων. Η πληρωμή των παροχών με πίστωση λογαριασμού. Η δημιουργία Συστήματος Πληροφόρησης συναλλασσόμενων με το Ίδρυμα.

24 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (5/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (5/8) Επιτάχυνση Απονομής Συντάξεων Ολοκληρώθηκε η εξάπλωση του λογισμικού Απονομής Συντάξεων και Work flow «Διαχείριση Πρωτοκόλλου και Παρακολούθηση φακέλου Συνταξιοδότησης σε όλα τα Υποκ/τα Απονομής Συντάξεων». Βελτιώθηκε το Λογισμικό Απονομής Συντάξεων με την προσθήκη επιπλέον διατάξεων. Χορηγήθηκε Προσωρινή Σύνταξη με την οποία επιτυγχάνεται η πληρωμή χρημάτων σύντομα. Λειτούργησε Οργανωτικό Σχήμα Επιτάχυνσης Απονομής Συντάξεων (κλιμάκια). Λειτουργεί το Κ.ΑΝ Αθηνών.

25 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (6/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (6/8) Προγραμματίζεται: Η εγκατάσταση του Λογισμικού Work flow στη Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, στην Υποδ/νση Υγειονομικής Υπηρεσίας του Περ/κού Υποκ/τος Απονομής Συντάξεων. Η ενσωμάτωση στο λογισμικό Απονομής Συντάξεων του ΟΠΣ των διατάξεων του Ν.3233/2009. Η πληρωμή συντάξεων μέσω ΟΠΣ-ΙΚΑ. Η σύσταση μιας Κεντρικής Αυτόνομής Μονάδας για τη χορήγηση αποκλειστικά Συντάξεων Ε.Ε. Συγκέντρωση του Κέντρου Απονομής Συντάξεων Τοπικών Υποκ/των Αττικής με μία ή περισσότερες Κεντρικές Υπηρεσίες.

26 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (7/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (7/8) Προγραμματίζεται: Η ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο των ποσών Συντάξεων των ενταχθέντων ταμείων και η μετάπτωση πληρωμής των συντάξεων μέσω Ο.Π.Σ Η εξάπλωση του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης (Κ.ΑΝ) στη Θεσ/νίκη και στη συνέχεια σε άλλα αστικά κέντρα. Η επέκταση της αρμοδιότητας του Κ.ΑΝ Αθήνας για όσους ασφαλισμένους πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της διαδοχής ασφάλισης.

27 6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (8/8)
6. Ποιότητα Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων (8/8) Διεύρυνση Παροχών Γίνεται η χορήγηση Οπτικών Ειδών από τα καταστήματα Οπτικών Ειδών χωρίς την καταβολή χρημάτων. Υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού για χαμηλοσυνταξιούχους και προγραμματίζεται το Πρόγραμμα του έτους 2010 για Εφαρμόζεται Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής Ενηλίκων Περιοχή Αθηνών: Τ.Μ.Υ. Καλλιθέας, Τ.Μ.Υ. Περιστερίου, 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Περιοχή Πειραιά: Τ.Μ.Υ. Αγ.Σοφίας, Τ.Μ.Υ. Δραπετσώνας Περιοχή Θεσ/νίκης: Τ.Μ.Υ. Τούμπας, Τ.Μ.Υ. 25ης Μαρτίου Περιοχή Πατρών: Ν.Μ.Υ. Πατρών Προγραμματίζεται η λειτουργία νέων ιατρείων Προληπτικής Ιατρικής. 27 27

28 7. Στελέχωση Ιδρύματος – Αναβάθμιση Δυναμικού (1/2)
7. Στελέχωση Ιδρύματος – Αναβάθμιση Δυναμικού (1/2) Προσπάθεια της Διοίκησης είναι η πλήρης στελέχωση του Ιδρύματος με το απαραίτητο προσωπικό και βέβαια η επιμόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ήδη υπάρχοντος. Διαχείριση Προσωπικού: Βελτιώθηκαν τα μηχανογραφικά συστήματα Διοικητικού και Υγειονομικού Προσωπικού. Παρακολουθούνται οι μεταβολές του Διοικητικού Προσωπικού και μέσω συστήματος «προφίλ Υποκ/των» κατά κατηγορία προσωπικού και κατά τμήμα. Στελέχωση Προσωπικού Ασφάλισης: Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 13 υπαλλήλων ΤΕ και αναμένεται η έκδοση οριστικών αποφάσεων πρόσληψης 847 υπαλλήλων (191 ΠΕ και 656 ΔΕ). Ζητήθηκε από το Υπουργείο η έγκριση για πρόσληψη 753 υπαλλήλων. Υλοποιούνται αποφάσεις των Δήμων για τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και η μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

29 7. Στελέχωση Ιδρύματος – Αναβάθμιση Δυναμικού (2/2)
7. Στελέχωση Ιδρύματος – Αναβάθμιση Δυναμικού (2/2) Στελέχωση Υγειονομικού Προσωπικού: Εντός του έτους, αναμένεται η πλήρωση των κενών θέσεων μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων. Λοιπές Δράσεις αναβάθμισης ανθρωπίνου δυναμικού: Εκδόθηκαν και εκδίδονται διάφορα έντυπα – βοηθήματα Ολοκληρώθηκαν οι κωδικοποιήσεις νομοθεσίας Βελτιώθηκε το site του ΙΚΑ και προσφέρει υπηρεσίες και στο προσωπικό Πραγματοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης σε διάφορα θέματα. Με συνεργασία με το ΙΝΕΠ πραγματοποιήθηκαν προγράμματα και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται για όλο το έτος 2010.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google