Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σελίδα: 1 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στρατηγική του ΙΚΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γιάννης Κωνσταντίνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σελίδα: 1 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στρατηγική του ΙΚΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γιάννης Κωνσταντίνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σελίδα: 1 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στρατηγική του ΙΚΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γιάννης Κωνσταντίνου Σαριβουγιούκας Υποδιοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2 Σελίδα: 2 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ — Οι συστάσεις: ποιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ — Πληροφοριακές Υποδομές & Συστήματα — Έργα, Δράσεις και συνέχεια… — Στρατηγική — Προσέγγιση της Στρατηγικής — Νέα έργα — Προοπτικές

3 Σελίδα: 3 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οι συστάσεις: ποιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4 Σελίδα: 4 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πληροφοριακές Υποδομές (1/3) Εξοπλισμός — Κεντρική υπολογιστική υποδομή: 7 Εξυπηρετητές (5 κεντρικά και 2 περιφερειακά) και 1 Αποθηκευτική μονάδα — Διαδίκτυο: 13 Εξυπηρετητές — Περιφερειακός Εξοπλισμός: 780 (390*2) Εξυπηρετητές, 9,232 + 510 τερματικοί Η/Υ, 6,551 Εκτυπωτές ακίδας, 2,622 + 510 Εκτυπωτές τεχνολογίας laser — Απολήξεις δικτύου ευρείας περιοχής: 393 (ΙΚΑΝΕΤ), 102 (ΣΖΥΥ) καλύπτοντας ολόκληρη την επικράτεια και σύνδεση με ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τον ΑΜΚΑ —Πιστοποιημένοι χρήστες: 7,800 —Συναλλαγές: 70,000/ ημέρα —Εξυπηρέτηση: 100,000 / ημέρα

5 Σελίδα: 5 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μηχανογραφικά Κέντρα: 6 —Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) με υποσυστήματα:  Ασφαλιστικών Εισφορών – 93% των εργοδοτών (σε σύνολο 435,000) είναι ήδη εγγεγραμμένοι για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) – 8 εκατ ΑΠΔ έχουν ήδη αποσταλεί και εκκαθαριστεί – Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου στους Πιστοποιημένους και με τηλεομοιοτυπία στους υπόλοιπους (αυτοματοποίηση)  Παροχών Υγείας  Συντάξεων  Μητρώου  Οικονομικής Διαχείρισης  Δαπανών Υγείας (σε εξέλιξη)  Έκδοση – Συντάξεων (δεν αξιοποιείται, εξυπηρέτηση από το ΚΗΥΚΥ) – Μισθοδοσίας Προσωπικού ΙΚΑ (δεν αξιοποιείται, εξυπηρέτηση από το ΚΗΥΚΥ) —Παλαιών εφαρμογών (διάτρηση) για:  Χειρόγραφες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)  Εσόδων Ασφάλισης —Σύστημα Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΖΥΥ) για:  Προγραμματισμό των επισκέψεων των ασφαλισμένων σε ιατρούς ΙΚΑ (είτε τηλεφωνικά – call center - ή με φυσική παρουσία, ~ 90 χιλ ραντεβού/ημέρα) —Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ)  Ψηφιοποίηση χειρόγραφων συνταγών (~ 2.3 εκατ συνταγές/μήνα) —Διαχείριση Προσωπικού  Παρακολούθηση της υπηρεσιακής εξέλιξης χωρίς να υπάρχει διασύνδεση με —Κέντρο Ανακεφαλαίωσης  Συγκέντρωση των Ημερών Ασφάλισης και την Ανακεφαλαίωση των Ημερών Εργασίας Ασφάλισης (> 30,000 αιτήσεις) Πληροφοριακές Υποδομές (2/3)

6 Σελίδα: 6 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ — Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες —Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής»  Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου (διαθέσιμο από Απρ 2010, δεν αξιοποιείται η υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους παρά σε ποσοστό 5%)  Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Εργοδότη (δεν είναι διαθέσιμο ακόμα)  Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (διαθέσιμο από Ιαν 2010, δεν αξιοποιείται η υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους παρά σε ποσοστό 5%) Πληροφοριακές Υποδομές (3/3)

7 Σελίδα: 7 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Έργα, Δράσεις και συνέχεια… — Έργα σε εξέλιξη —Μηχανογράφηση Εργαστηρίων (1.9 Μ ευρώ) —Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (0.435 Μ ευρώ) - αναμονή —Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (3.6 Μ ευρώ) - αναμονή — Δράσεις —Μετάπτωση πληρωμών συντάξεων από την ΗΔΙΚΑ στο ΙΚΑ —Μετάπτωση μισθοδοσίας προσωπικού από την ΗΔΙΚΑ στο ΙΚΑ —Ενεργοποίηση λογισμικού οικονομικής διαχείρισης στην Υγεία (εκκαθάριση λογαριασμών προμηθευτών) Ανοικτής Περίθαλψης, Κλειστής Περίθαλψης, Αναπηρίας και Διαχείριση Αποθεμάτων (υγειονομικών υλικών και φαρμάκων υπηρεσιών του ΙΚΑ) — Συνέχεια —Διαχείριση και Συντήρηση ΟΠΣ —Ολοκλήρωση ΟΠΣ —Αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής —Μείωση των δαπανών —Αύξηση της ποιότητας που παρέχεται στους συναλλασσόμενους —Διαχείριση των Κοινοτικών Εντύπων

8 Σελίδα: 8 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στρατηγική —Παραλληλισμός  Στρατηγική για την Πληροφορική (ΙCΤ) με την Στρατηγική για τους Επιχειρησιακούς στόχους του ΙΚΑ (business) —Σύμπτωση και ταύτιση  Στρατηγικών για την επίτευξη σκοπών του ΙΚΑ Επιχειρησιακά —Εισφοροδιαφυγή —Μείωση Δαπανών —Εξυπηρέτηση Συναλλασσόμενων Πληροφορική —Πύκνωση δικτύου σημείων διάθεσης υπηρεσιών —Αύξηση του βαθμού ολοκλήρωσης Πληροφορίας —Βιώσιμη Διακυβέρνηση

9 Σελίδα: 9 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προσέγγιση της Στρατηγικής IT Business Πληροφοριακές Υποδομές Επιχειρησιακές Απαιτήσεις με καθορισμό έργων Διαφορά στο Επίπεδο Τεχνολογίας (Τρέχον & Μελλοντικό) Κόστος και Βιωσιμότητα Σχεδίου Διαχείριση και Διακυβέρνηση ΠόροιΌραμα Εισφοροδιαφυγή ΟΠΣBI και Νέα ΈργαΕξάπλωση ΟΠΣΠοιότητα (μέτρηση, αντικειμενικοί & μετρήσιμοι παράμετροι) ΔιαδικασίεςΕΣΠΑΑντικειμεν ικοί στόχοι Μείωση Δαπανών (Λειτουργία Υπηρεσιών ΙΚΑ, Παροχές και Υγεία) ΟΠΣMIS και Νέα ΈργαΔιαχείριση της Αλλαγής Ποιότητα (μέτρηση, αντικειμενικοί & μετρήσιμοι παράμετροι) Εσωτερική Αναδιάταξη Υπηρεσιών ΕΣΠΑΣυνεχής Παρακολο ύθηση Εξυπηρέτηση Συναλλασσόμενων ΟΠΣ και Νέα ΈργαΕισαγωγή τεχνολογίας, Νέων Έργων & οργανωτική διαμόρφωση Διαχείριση της Αλλαγής Ποιότητα (μέτρηση, αντικειμενικοί & μετρήσιμοι παράμετροι) ΕΣΠΑΑντικειμεν ικοί στόχοι & Συνεχής Παρακολο ύθηση

10 Σελίδα: 10 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νέα Έργα — Επεκτάσεις ΟΠΣ —Σύστημα Στόχευσης Ελέγχων —Σύστημα Συγκεντρωτικών Περιοδικών Δελτίων — ΕΣΠΑ —Ψηφιακή Σύγκλιση – αποκλειστικά e-Υπηρεσίες - Διοικητική Μεταρρύθμιση – e- υποδομές και μελέτες  Αριθμός προτεινόμενων έργων: 28  Προϋπολογισμός: 213 εκατ ευρώ

11 Σελίδα: 11 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Προοπτικές — Επέκταση υπηρεσιών του ΟΠΣ — Σύμπραξη και κοινή λειτουργία με —Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία  Τυποποίηση  Κοινές υποδομές και Υπηρεσίες —Οργανισμούς —Υπουργεία  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης — Υλοποίηση της Στρατηγικής —Μέσα  Επίκεντρο : ανθρώπινος παράγοντας  Νέο Οργανωτικό Σχήμα  Μεταφορά Τεχνογνωσίας  Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ —Διάχυση αποτελεσμάτων  Εκπαίδευση και Κατάρτιση  Πυρήνες χρηστών (Core users)  Εσωτερικοί Εκπαιδευτές (Train trainers)

12 Σελίδα: 12 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Κατέβασμα ppt "Σελίδα: 1 Ημερομηνία: 5/10/2010 Στρατηγική Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Στρατηγική του ΙΚΑ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γιάννης Κωνσταντίνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google