Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 1949. Duffy: 43 ασθενείς, επιτυχής τοποθέτηση σε μηριαία και έξω σφαγίτιδα  1952. Authaniac: χρήση υποκλειδίου φλέβας για εισαγωγή ΚΦΚ  1960. Scribner:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " 1949. Duffy: 43 ασθενείς, επιτυχής τοποθέτηση σε μηριαία και έξω σφαγίτιδα  1952. Authaniac: χρήση υποκλειδίου φλέβας για εισαγωγή ΚΦΚ  1960. Scribner:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  1949. Duffy: 43 ασθενείς, επιτυχής τοποθέτηση σε μηριαία και έξω σφαγίτιδα  1952. Authaniac: χρήση υποκλειδίου φλέβας για εισαγωγή ΚΦΚ  1960. Scribner: μακράς διαρκείας φλεβική προσπέλαση για χρόνια αιμοκάθαρση  1966. Brecsia : ΚΦΚ αιμοκάθαρσης.  1968. Dudrick & Scribner: χρήση ΚΦΚ για ΟΠΔ

3  Συσκευή φλεβικής αγγειακής προσπέλασης που καταλήγει κοντά ή εγγύς στην καρδιά ή σε μεγάλη φλέβα

4  Άνω κοίλη φλέβα  Κάτω κοίλη φλέβα  Μεσοβασιλική Φλέβα  Έσω σφαγίτιδα φλέβα  Υποκλείδιος φλέβα  Έξω λαγόνια φλέβα  Μηριαία φλέβα

5  Περιορισμένη Φλεβική Προσπέλαση  Χορήγηση Υψηλής Ωσμωτικότητας ή Καυστικών Διαλυμάτων ή Φαρμάκων  Συχνές Αιμοληψίες  Μέτρηση Κεντρικής φλεβικής Πίεσης (CVP)  Συχνή χορήγηση Παραγώγων Αίματος ή μεγάλου όγκου υγρών

6  Δυσκολία αναγνώρισης οδηγών σημείων  Εγκαυμα ή λοίμωξη στην περιοχή εισόδου  Διεγερτικός, μη συνεργάσιμος ασθενής  Θρόμβωση της φλέβας  Διατιτραίνον κοιλιακό τραύμα  Τραύμα θώρακος με ή χωρίς εμφανή αιμοθώρακα ή πνευμονοθώρακα  Παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών

7  Μη εμφυτεύσιμοι (Nontunneled) κεντρικοί καθετήρες  Εμφυτεύσιμοι (tunneled) κεντρικοί καθετήρες  Περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί καθετήρες (PICC)  Εμφυτευμένοι καθετήρες

8  Χρησιμοποιούνται για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διάρκεια θεραπείας (>10 ημέρες)  Μπορεί να αποτελούνται από ένα ή δύο αυλούς  Τοποθετούνται διαδερμικά:  Βασιλική φλέβα  Κεφαλική φλέβα  Καταλήγουν στην άνω κοίλη φλέβα  Μπορεί να τοποθετούνται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές

9  Διαδερμικός τύπος περιφερικού καθετήρα με δύο αυλούς, με διαφανές καλύπτρα και ετικέτα που φέρει την ημερομηνία καθετηριασμός της φλέβας.

10  Χρησιμοποιούνται για μικρής διάρκειας θεραπεία  Τοποθετούνται διαδερμικά Υποκλείδιος φλέβα Έσω σφαγίτιδα φλέβα Μηριαία φλέβα  Αποτελούνται από 1 έως 4 αυλούς ή σημεία εισόδου  Συνήθως είναι 6-8 inches σε μήκος  Μπορεί να τοποθετηθούν πολύ γρήγορα  Εκτοπίζονται εύκολα  Εμφανίζουν υψηλή συχνότητα λοιμώξεων  Η αλλαγή επιθεμάτων απαιτεί άσηπτη τεχνική  Οι μη χρησιμοποιούμενοι αυλοί πρέπει να εκπλύονται με ηπαρινούχο διάλυμα και να κλαμπάρονται

11 Τύπος Κεντρικού Φλεβικού καθετήρα με τρείς αυλούς, (τρικάναλος ) Τύπος Κεντρικού Φλεβικού καθετήρα με τρείς αυλούς, (τρικάναλος )

12  Είναι ατραυματική.  Μετά την παρακέντηση της φλέβας με λεπτή βελόνη προωθείται στον αυλό της ατραυματικό υδρόφιλο σύρμα και με οδηγό το τελευταίο γίνεται τοποθέτηση τελικώς του καθετήρα

13  Μάσκα  Κάλυμμα κεφαλής  Αποστειρωμένη ποδιά  Αποστειρωμένο πεδίο  Αντισηψία χεριών  Αποστειρωμένα γάντια  Αντισηψία δέρματος  Άσηπτη τεχνική

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Έσω σφαγίτιδα

25 ΘέσηπλεονεκτήματαΜειονεκτήματα Έσω σφαγίτιδα φλέβα  Μεγάλο αγγείο  Εύκολη εντόπιση  Εύκολη προσπέλαση  Σύντομη ευθεία πρόσβαση στην άνω κοίλη φλέβα  χαμηλός Κίνδυνος πνευμοθώρακα  Βέλτιστη επιλογή σε διαταραχές πήξης  Τρώση καρωτίδας  Αποφυγή σε παχυσαρκία με όχι σαφή ανατομικά όρια  Δυσανεξία για τον ασθενή  Δύσκολη η επικάλυψη  Εύκολη η λοίμωξη  Δυσκολία επί τραχειοτομής ή τραύματος στο λαιμό

26 Υποκλείδιος φλέβα

27 Θέση ΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα Υποκλείδιος φλέβα  Μεγάλο αγγείο  Υψηλές ροές υγρών  Χαμηλή συχνότητα επιπλοκών  Διατήρηση επικάλυψης  Λιγότερο περιοριστική για τον ασθενή  Μειωμένη συχν. Λοίμωξης  Βέλτιστη επιλογή σε υπογκαιμική καταπληξία  Γειτνίαση με κορυφή πνεύμονα – πνευμοθώρακας  Τρώση υποκλείδιας αρτηρίας  Δύσκολος ο έλεγχος αιμορραγίας  Αποφυγή σε υποξαιμία

28 ΘέσηΠλεονεκτήματαΜειονεκτήματα Μηριαία φλέβα  Βέλτιστη επιλογή σε υπογκαιμική καταπληξία  Εύκολη πρόσβαση  Μεγάλο αγγείο  Καλή επιλογή σε ανάνηψη  Ελαττωμένη Κινητικότητα  Αυξημένες πιθανότητες Θρόμβωσης  Αύξηση πιθανότητας Λοίμωξη  Εύκολη μόλυνση  Γειτνίαση με μηριαία αρτηρία  Δύσκολη η επικάλυψη

29 Υποκλείδιος φλέβαΜηριαία φλέβαΈσω σφαγίτιδα φλέβα Επιτυχία90-95% 90-99% Παρακέντηση αρτηρίας 0.5-1%5-10%10% Πνευμοθώρακ ας 1-5%00-0.2% Λοίμωξη - επίπτωση ΕλάχιστηΥψηλήΜέση Επιτυχία σε ΚΑΡΠΑ 2η2η 1η1η 3η3η Επιλογής θέσης Δ.καμίααποφυγή θωρακικού πόρου Διαταραχή πήξης 3η3η1η1η 2η2η Υπογκαιμία1 η : βατή φλέβα2η2η 3 η: σύμπτωση φλέβας Βηματοδότης2η2η 3η3η 1η1η Irwin & Rippe’s intensive care medicine 6 th edition

30  Μηχανικές  Πνευμοθώρακας  Αιμοθώρακας  Αρτηριακή παρακέντηση  Αιμάτωμα  Διάτρηση φλέβας &εξαγγείωση ουσιών  Ανεπάρκεια τριγλώχινας  Αρρυθμία  Κακή ανατομική θέση  Θραύση ΚΦΚ  Καρδιακός επιπωματισμός  Λοίμωξη  Θρόμβωση-εμβολή

31  Συσχετιζόμενη με ΚΦΚ θρόμβωση μηριαία/ υποκλείδιο φλέβα σε 21.5 / 1.9 % ασθενών (P<0.001). JAMA 2001;286:700-707  Η υποκλείδιος φλέβα έχει το μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης θρόμβωσης Σφαγίτιδα/υποκλείδιος φλέβα: 4/1  Παθογένεια: Στοιβάδα ίνωσης γύρω από τον ΚΦΚ (πλειονότητα των ΚΦΚ) Τοιχωματικός θρόμβος φλέβας (10-30% των ΚΦΚ) Αποφρακτικός θρόμβος (1-10%)

32  1-7 ημέρες μετά τον καθετηριασμό Δύσπνοια & νέα πλευριτική συλλογή  Αίτια: Δύσκαμπτος ΚΦΚ Κορυφή στο φλεβικό τοίχωμα Μη παράλληλη ενδοαυλική πορεία Ανατομική πλευρά καθετηριασμού  Αρ. έσω σφαγίτιδα  Αρ. έξω σφαγίτιδα Υπεροσμωτικά διαλύματα

33 Λοίμωξη από κεντρικό καθετήρα είναι η βακτηριαιμία ή μυκητιαιμία πού οφείλεται αποκλειστικά στον καθετήρα. Η παρουσία κλινικών ευρημάτων σήψης δεν είναι απαραίτητη.  Τοπικές (σηπτική θρομβοφλεβίτιδα),  Συστηματικές (ενδοκαρδίτιδα,σηψαιμία,βακτηριαιμία)  Αιματογενής (λοίμωξη που σχετίζεται με την έγχυση υγρών)

34  Μηριαία > Έσω Σφαγίτιδα. > Υποκλείδιος Υποκλείδιος/μηριαία (1.2 vs. 4.5 λοιμώξεις/1000 καθετήρες-ημέρες P=0.07) JAMA 2001;286:700-707  Τριπλός αυλός > μονήρης αυλός  Ευρύς > στενός ΚΦΚ  Συνδετικά:  Αριθμός  Απολύμανση προ και μετά λήψη αίματος  Ο ΚΦΚ παραμένει για όσο είναι αναγκαίος  Ο Swan-Ganz & introducer αφαιρούνται μετά 96-120 ώρες  Η αλλαγή ρουτίνας χωρίς κλινική ένδειξη δεν ελαττώνει τις λοιμώξεις από ΚΦΚ  Η αλλαγή με σύρμα πρέπει να γίνεται με ειδική διαδικασία

35 Εξωαυλική 60% : -λοίμωξη δέρματος -χέρια -επιμολυνση αντισηπτικό Ενδοαυλική 20%: -επιμολυνση πώματος -χέρια -επιμολ. ορών

36  Περιφερικοί καθετήρες: 145 εκατ σε ΗΠΑ / έτος  Κεντρικοί καθετήρες: 5 εκατ σε ΗΠΑ / έτος  Επίπτωση Μικροβιαιμίας: 3-5% σχετ. με κεντρικούς καθετήρες (CRBSI), 0,5% σχετ. με περιφερικούς καθετήρες στις ΗΠΑ  Μικροβιαιμία από ενδαγγειακούς καθετήρες: αύξηση θνητότητας κατά 10-20%  Αύξηση μέσης διάρκειας παραμονής Μ.Ο.: 7 ημέρες  Αυξηση φόρτου εργασίας & κόστους Klevens R. et al.“Estimated Healthcare Associated Infections & Deaths in US Hospitals”, Public Health Reports, March-April 2007, Vol 122

37  Coagulase - negative staphylococci >50%  Staphylococcus aureus 5-20%  Enterococcus 4-6 %  Ε- coli 4-6 %  Klebsiella 3-6 %  Pseudomonas aeruginosa 3-6%  Candida 2-5 %  Enterobacter 1-4%  Acinetobacter 1-2%  Others <1-5% Clin Microbiol infect 2002; 8:265

38  Κατάσταση του ασθενούς (ανοσοκαταστολή, υποκείμενη νόσος, εγκαυματίες, καρκινοπαθείς)  Ηλικία του ασθενούς  Συνθήκες τοποθέτησης  Τύπος του καθετήρα (υλικό, μέγεθος κ.λπ.)  Αριθμός χειρισμών και απειρία του προσωπικού  Χρόνος παραμονής του καθετήρα  Κακή ασηψία κατά την τοποθέτηση ή την περιποίηση

39

40  Απαιτεί αποκλεισμό άλλης εστίας μόλυνσης  Παρουσία ενός τουλάχιστον CVC  Παρουσία φλεγμονής στo σημείο εισόδου  Η ταχεία βελτίωση με την αφαίρεση του (24 h)  Θετική καλλιέργεια δέρματος από το σημείο εισόδου  Θετική καλλιέργεια αίματος εφόσον απομονωθεί ο ίδιος μικροοργανισμός με την κ/α δέρματος  Θετική ποσοτική καλλιέργεια άκρου καθετήρα (>10 αποικίες) στην οποία απομονώνεται ο ίδιος μικροοργανισμός με την αιμοκαλλιέργεια.

41  Μη εξασφάλιση συνθηκών πλήρους ασηψίας (επείγουσα τοποθέτηση)  Γενική κατάσταση ασθενούς (εγκαύματα)  Συχνότητα λοιμώξεων από ΚΦΚ > 3.3 /1,000 καθετήρες-ημέρες  Παρουσία προθέσεων ή τεχνητών βαλβίδων  Πρόβλεψη παραμονής ΚΦΚ >5 ημερών

42  Αντισηψία των χεριών πριν την τοποθέτηση, την ψηλάφηση του σημείου εισόδου, τη φροντίδα αλλά και σε κάθε χειρισμό του CVC (πλύσιμο με αντιμικροβιακό σαπούνι και νερό ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού)

43

44  Το αντισηπτικό πρέπει να παραμένει ώσπου να στεγνώσει  Μην χρησιμοποιείτε αντιμικροβιακή αλοιφή σε σημείο εισόδου, κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής, μυκητιασική λοίμωξη  Αντισηψία του δέρματος με κατάλληλο αντισηπτικό πριν την τοποθέτηση του καθετήρα και κατά την αλλαγή του επιθέματος

45  Χρήση επιθέματος γάζας (48h) ή διαφανούς ημιδιαπερατού επιθέματος (5- 7 μέρες)  Αν ο άρρωστος, έχει έντονη εφίδρωση ή υπάρχει έκκριση υγρού - αίματος στο σημείο εισόδου: χρήση επιθέματος γάζας  Αντικατάσταση επιθέματος όταν λερωθεί, βραχεί ή δεν είναι στη θέση του  H χρήση των σπόγγων χλωρεξιδίνης στο σημείο εισόδου μειώνει τον αποικισμό του καθετήρα και αυξάνει το χρόνο παραμονής του.

46 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  Αντικατάσταση κάθε τύπου set χορήγησης, όχι συχνότερα από 96 ώρες, εκτός αν τίθεται υποψία/ διάγνωση λοίμωξης από CVC  Αντικατάσταση όλων των συσκευών iv χορήγησης αίματος -παραγώγων αμέσως μετά το τέλος της έγχυσης, και των συσκευών χορήγησης γαλακτωμάτων λίπους 24 ώρες μετά την έναρξη χορήγησης  Αντικατάσταση συσκευών χορήγησης προποφόλης κάθε 6-12 ώρες

47  Όλα τα παρεντερικά διαλύματα πρέπει να παρασκευάζονται με άσηπτη τεχνική (σε laminar flow hood )  Μην χορηγήσετε το παρεντερικό διάλυμα όταν διακρίνετε θολότητα, διαρροές, εκδορές, αιωρούμενο σωματίδιο ή όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης  Μην αφήνετε το περίσσιο υγρό των φιαλιδίων μιας χρήσης για αργότερη χορήγηση

48  Αντικατάσταση κάθε συνδετικού όπως τις συσκευές χορήγησης  Έλεγχος για σημεία διαρροής στα συνδετικά  Απολύμανση των συνδετικών και των πυλών εισόδου με αλκοολούχο αντισηπτικό (>70%) πριν τη χορήγηση υγρών ή την όποια άλλη χρήση  Τα πώματα των 3-way πρέπει αλλάζονται μετά από κάθε χρήση.

49  Εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού  Έλεγχος περιοδικά της γνώσης και συμμόρφωσης στις οδηγίες (πρωτόκολλα πρόληψης των CRI)  Βελτίωση της αναλογίας νοσηλευτικού προσωπικού προς ασθενείς στις ΜΕΘ  Εφαρμογή και έλεγχος της συμμόρφωσης στους κανόνες της υγιεινής των χεριών  Καταγραφή των χειρισμών και των λοιμώξεων των CVC  Επισκόπηση του σημείου εισόδου του καθετήρα  Δεν συνιστάται σαν διαδικασία ρουτίνας η καλλιέργεια όλων των άκρων των καθετήρων που αφαιρούνται • Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) guidelines 2010

50

51

52

53

54

55

56 •“Guidelines for preventing infections associated with the insertion and maintenance of central venous catheters” Department of Health, Journal of infection (2011) •“Infection control issues in central venous catheter care” Chris Theaker Nursing Research Unit, Department of Nursing and Quality NHS TRUST UK ICCN 2005 ELSEVIER •“Guidelines for the prevention of Intravascular Catheter- related Infections” Society of Critical Care Medicine – (IDSA, SHEA,APIC, INS, ONS, HICPAC) Morbidity and Mortality Weekly Report ( August 9, 2002) •“Standards for infusion therapy”, Royal College of Nursing, 2003 •“epic 2: National Evidence Based Guidelines for Preventing Healthcare Associated Infections in NHS Hospitals in England”, Pratt R.J.et al, Journal of Hospital Infections (2007) •“ Strategies to prevent Central line Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals” Marshal J. et al, Infection Control and Hospital Epidemiology (2008) •Maki DG. Infection caused by intravascular devices used for infusion therapy: Pathogenesis, prevention and management. In: Bistro AI, Waldvogel FA, (eds). Infections Associated with Indwelling Medical Devices. 2d Washington DC; 1994: pp: 155­205.

57


Κατέβασμα ppt " 1949. Duffy: 43 ασθενείς, επιτυχής τοποθέτηση σε μηριαία και έξω σφαγίτιδα  1952. Authaniac: χρήση υποκλειδίου φλέβας για εισαγωγή ΚΦΚ  1960. Scribner:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google