Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://www.csd.auth.gr
Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Γενικά για το Τμήμα Πληροφορικής
Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1991 και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για διδασκαλία, έρευνα, βελτίωση του εξοπλισμού και στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο Εξωτερική αξιολόγηση (Σεπτέμβριος Α.ΔΙ.Π.): “Overall, the committee felt that this is an excellent Department, one of the best in the country” Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή Μεγάλος αριθμός πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση μεγάλου αριθμού βιβλίων Πληροφορικής Μεγάλος αριθμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς Μεγάλος αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας Μεγάλος αριθμός διακρίσεων και βραβεύσεων καθηγητών και φοιτητών

3 Δομή Τμήματος Πληροφορικής
Πέντε Ερευνητικά Εργαστήρια Εργαστήριο Πολυμέσων Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών Εργαστήριο Τεχνολογίας και Επεξεργασίας Δεδομένων Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού 28 μέλη ΔΕΠ + 7 μέλη Διοικητικό/Υποστηρικτικό προσωπικό Περίπου 900 φοιτητές συνολικά

4 Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5 Στόχοι ΠΠΣ Προετοιμασία και εκπαίδευση επιστημόνων πληροφορικής με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο που συμπληρώνεται από σημαντική πρακτική εξάσκηση Ενημέρωση και καινοτομία μέσω κατευθύνσεων εξειδίκευσης που ανταποκρίνονται στις συνεχείς εξελίξεις των δικτύων επικοινωνιών, των ψηφιακών μέσων, των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση Έμπνευση και καθοδήγηση των φοιτητών προς την ακαδημαϊκή κατεύθυνση (MSc, Phd) ή σε επαγγελματικές δραστηριότητες (βιομηχανία, επιχειρηματικό τομέα)

6 Περιγραφή ΠΠΣ Υποχρεωτική εκπόνηση πτυχιακής διατριβής στο τελευταίο έτος των σπουδών (7ο εξάμηνο) Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο σημερινό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται 50 (49+πτυχιακή) μαθήματα

7 Επιστημονικές κατευθύνσεις
Επικοινωνίες, Δίκτυα & Αρχιτεκτονική Συστημάτων: τεχνολογίες συστημάτων επικοινωνίας, προσομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων, απόδοση παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, δίκτυα (οπτικά, ενσύρματα και ασύρματα), τεχνολογίες, αρχιτεκτονική υπολογιστών, κατανεμημένα συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα: συστήματα και τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό, τεχνολογία λογισμικού, ευφυή συστήματα επεξεργασία γνώσης, μηχανική μάθηση και ανακάλυψη γνώσης, λειτουργικά συστήματα και πληροφοριακά συστήματα παγκόσμιου ιστού, στατιστική ανάλυση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων κοινωνικών δικτύων Ψηφιακά μέσα: ομιλία / ήχος / μουσική, εικόνες, επεξεργασία βίντεο και ανάλυση, καθώς και σύνθεση εικόνων και βίντεο (γραφικά) για παγκόσμιο ιστό, τηλεόραση, πολυμέσα και εφαρμογές κοινωνικών μέσων, επεξεργασία σήματος για άνθρωποκεντρικές διεπαφές και βιοϊατρικές εφαρμογές, υπολογιστική νοημοσύνη ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη μάθηση για τις αναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, σχεδιασμός και αξιολόγηση των ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, προγραμματιστικά εργαλεία και μέθοδοι που σχετίζονται με την εκπαιδευτική χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ, διδασκαλία της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σε κάθε κατεύθυνση οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κορμού της κατεύθυνσης και μια σειρά μαθημάτων επιλογής (είτε από την ίδια είτε από άλλη κατεύθυνση)

8 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 8

9 Στόχοι του ΠΜΣ Προετοιμασία και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας εξειδικευμένων επιστημόνων πληροφορικής βασιζόμενοι στις ικανότητές τους, μέσω εντατικών διαλέξεων, εργασιών, βιβλιογραφικών επισκοπήσεων, εργαστηρίων και εκπόνηση τελικής μεταπτυχιακής διατριβής Διαλέξεις από προσκεκλημένους διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού Παραγωγή καινοτόμου έρευνας μέσω του διδακτορικού προγράμματος επιδιώκοντας την αριστεία σε διεθνές επίπεδο 9

10 Περιγραφή ΠΜΣ 3 εξάμηνα: 2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο μεταπτυχιακής διατριβής 4 κατευθύνσεις, ίδιες με αυτές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Επικοινωνίες, Δίκτυα και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Ψηφιακά μέσα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Κάθε κατεύθυνση προσφέρει τουλάχιστον 6 μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν 8 μαθήματα. Τα 6 από αυτά πρέπει να είναι μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Μαθήματα επιλογής μπορούν να παρακολουθήσουν και από άλλες κατευθύνσεις Υποχρεωτική μεταπτυχιακή διατριβή στο 3ο εξάμηνο (στόχος η δημοσίευση σε περιοδικά ή συνέδρια)

11 Διδακτορική Διατριβή Συνεχής ανάθεση διδακτορικών σε απόφοιτους του Τμήματος και άλλων συναφών τμημάτων Επίβλεψη από 3μελή συμβουλευτική επιτροπή Ετήσιες αναφορές προόδου που εξετάζονται από την επιτροπή συντονισμού (καθηγητές Τμήματος) Για την τελική παρουσίαση και τη λήψη διδακτορικού απαιτούνται τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με impact factor. Πολύ συχνά από τις διδακτορικές διατριβές προκύπτουν >2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και αρκετές σε πρακτικά συνεδρίων Οι διατριβές εξετάζονται από 7μελή επιτροπή σε ανοιχτή παρουσίαση. Συνήθως τουλάχιστον 2 μέλη προέρχονται από άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια

12 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορική και Διοίκηση Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13 Περιγραφή του ΔΠΜΣ Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την οικονομία Προσανατολίζεται στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας που βασίζεται στην πληροφορία Προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων που θα κατανοούν και τα δύο πεδία και θα μπορούν να παρακολουθούν τη ραγδαία εξέλιξη που επιφέρει η τεχνολογία στον κόσμο των επιχειρήσεων

14 Στόχοι του ΔΠΜΣ Επαγγελματικές και επιστημονικές δεξιότητες μέσω της εξισορροπημένης εκπαίδευσης στην τεχνολογία και τη διοίκηση Προετοιμασία των φοιτητών για το μέλλον που θα εξαρτάται από την πληροφορία και την τεχνολογία Προετοιμασία στελεχών με γνώσεις – εφόδια από δύο επιστημονικές περιοχές για επιτυχημένη διευθέτηση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων Έμπνευση και δημιουργία νέων προοπτικών σε πτυχιούχους από ένα μόνο πεδίο

15 Πρόγραμμα Σπουδών ΔΠΜΣ
Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα 2 εξάμηνα μαθημάτων 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία + μαθήματα 12 μαθήματα συνολικά (προσφέρονται 22) Α' εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά μαθήματα Β' εξάμηνο: 5 μαθήματα επιλογής (προσφέρονται 8) Γ ' εξάμηνο: 2 μαθήματα επιλογής (προσφέρονται 4) Βαθμός: 12/16 από το ΜΟ της βαθμολογίας των μαθημάτων 4/16 από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας

16 Επαφή με τους απόφοιτους

17 Επαφή με τους απόφοιτους
Στο Τμήμα λειτουργεί από το 2007 πύλη επικοινωνίας με τους απόφοιτους Στη συνέχεια το portal αυτό γενικεύτηκε για την ΣΘΕ Σήμερα φιλοξενούνται στο portal 3 Τμήματα (Βιολογικό, Γεωλογικό, Πληροφορική)

18 Πύλη Αποφοίτων Παρέχει στους απόφοιτους ενημέρωση:
Για το Τμήμα και την Επιστήμη της Πληροφορικής Για σχετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που οργανώνονται στο Τμήμα, αλλά και γενικότερα στην Θεσσαλονίκη Για σχετικές θέσεις εργασίας και συνέχιση σπουδών Συλλέγει στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων

19 Στοιχεία αποφοίτων Κατανομή Βαθμού Πτυχίου Συνόλου Αποφοίτων
1286 απόφοιτοι

20 Στοιχεία αποφοίτων Ετήσια Κατανομή Βαθμού Πτυχίου Αποφοίτων

21 Στοιχεία αποφοίτων Μ.Ο. Διάρκειας Σπουδών

22 Στοιχεία αποφοίτων Μέσο Διάστημα (Μήνες) μεταξύ Αποφοίτησης και Πρώτης Εργασίας

23 Στοιχεία αποφοίτων Απασχολούμενοι σε Ιδιωτικό - Δημόσιο Τομέα
Στοιχεία αποφοίτων Απασχολούμενοι σε Ιδιωτικό - Δημόσιο Τομέα

24 Απασχόληση σε Ερευνητικά έργα

25 Ερευνητικά έργα Ερευνητικά έργα στα οποία Ε.Υ είναι μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής Συνολικά: 376 (41 ευρωπαϊκά, 100 εθνικά, 235 λοιπά) Εκτελούμενα (σήμερα): 30 Το 2011 (Σεπ, εξωτερική αξιολόγηση) 16 ενεργά έργα (1,5% επί του συνόλου του ΑΠΘ) ευρώ προϋπολογισμός (1,67% επί του συνόλου του ΑΠΘ)

26 Ερευνητικά έργα

27 Ερευνητικά έργα

28 Ερευνητικά έργα

29 Ερευνητικά έργα

30 Διακρίσεις φοιτητών-αποφοίτων

31 Διακρίσεις φοιτητών-αποφοίτων
Συμμετοχές – διακρίσεις σε διαγωνισμούς: 1ο βραβείο στο διαγωνισμό καινοτομίας & επιχειρηματικότητας «ΕΥΓΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ΔΑΣΤΑ ΑΠΘ 1η και 5η θέση στον 5ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ennovation 2012). 3η θέση στον διαγωνισμό “Microsoft Imagine Cup 2011” 3η θέση στον διαγωνισμό "Microsoft Imagine Cup 2009" 2η θέση στον διαγωνισμό "Microsoft Imagine Cup 2005" 9η θέση στο διεθνή διαγωνισμό Μηχανικής Μάθησης JRS 2012. 2η θέση στο διεθνή διαγωνισμό ECML-PKDD 2011 Discovery Challenge 1η θέση στο διεθνή διαγωνισμό Ανάκτησης Εικόνων ImageCLEF 2011. 1η θέση στο διεθνή διαγωνισμό Rule Challenge 2012 1η θέση στο διεθνή διαγωνισμό δεικτοδότησης βιολογικής πληροφορίας BioASQ 2013 7η θέση στο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό DATA MINING CUP 2011 1η και 2η θέση στο διεθνή διαγωνισμό Ανάκτησης Μουσικής Πληροφορίας ISMIS 2011

32 Διακρίσεις φοιτητών-αποφοίτων
Best paper awards International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS 2012) 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στην Πληροφορική, τις Συναφείς Τεχνολογίες και τις Εφαρμογές (Εύρηκα 2011) RuleML 2010, 2011, 2012 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2011) International Conference on Multimedia Retrieval 2011 Evaluation of Novel Approaches in Software Enginering (ENASE 2010) IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies IEEE DEST 2009 European Conference on Machine Learning and Principles & Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD) 2008 8th IEEE International Conference in Advanced Learning Technologies (ICALT 2008) 3rd Balkan Conference on Informatics (BCI 2007) 9th Annual Simulation Symposium (ANSS 2006) International Journal of Data Warehousing and Mining για το έτος 2010 International Journal of Web Information Systems για το έτος 2009

33 Διακρίσεις φοιτητών-αποφοίτων
Υποτροφίες Υποτροφία Ιδρύματος Fulbright Summer Institute on Social Entrepreneurship Μεταδιδακτορική υποτροφία ERCIM Alain Bensoussan (2 φορές) ΙΒΜ Watson 2008 CLEO 2012 (Conference on Lasers and Electro-optics)

34 Το Τμήμα Πληροφορικής και οι εθελοντικές του Δράσεις
Εθελοντικά από ομάδες φοιτητών υλοποιήθηκαν : εφαρμογή για κινητές συσκευές για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (2012) εφαρμογή για κινητές συσκευές για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας Δήμος Θεσσαλονίκης (2013)

35 Δυνατότητες Απασχόλησης

36 Η Πληροφορική σήμερα Τεράστια υπολογιστική δύναμη με μικρό κόστος
Πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη Επικοινωνία με όλο τον κόσμο, διακίνηση ιδεών Δυνατότητες για νέα επαγγέλματα, επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο Νέες περιοχές της πληροφορικής που προκύπτουν από συνεργασία με άλλες επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Οικονομικά, κλπ) Πολλά νέα προβλήματα και προκλήσεις για έρευνα και καινοτομία (ασφάλεια δεδομένων, παραβίαση δικαιωμάτων, ηλεκτρονικό έγκλημα)

37 Έρευνα του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα
Σε μια έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΒ το 2013, συνέταξε τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες, στον οποίο παρουσιάζονται 87 επαγγέλματα που θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (έως το 2020). Τα επαγγέλματα κατανέμονται σε 8 επιχειρηματικούς τομείς που θεωρείται ότι παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελληνική Οικονομία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Ενέργεια, το περιβάλλον, η υγεία και φυσικά οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στα 87 επαγγέλματα υπάρχουν 12 που σχετίζονται άμεσα με την πληροφορική.

38 Έρευνα του ΣΕΒ για τα επαγγέλματα

39 Τα κορυφαία επαγγέλματα του 2014
Θέση της Πληροφορικής στα κορυφαία επαγγέλματα του ( #1: Ανάπτυξη λογισμικού (Εφαρμογές και Συστήματα Λογισμικού) #2: Αναλυτές έρευνας αγοράς και ειδικοί στην έρευνα αγοράς* #3: Ειδικοί στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη* #4: Οικονομικοί αναλυτές* #5: Φυσιοθεραπευτές #6: Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών #7: Λογιστική #8: Διαχειριστές βάσεων δεδομένων #9: Οργάνωση και σχεδιασμός εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων) #10: Μεταφραστές #11: Μηχανικοί πετρελαίου #12: Ασφάλεια πληροφοριών * Σχετίζονται με πληροφορική

40 Επίλογος Η πληροφορική προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να αποδείξετε τις γνώσεις σας και τις δυνατότητες σας. αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων («πάντα να αριστεύεις και να είσαι από τους άλλους ο καλύτερος»)

41 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google