Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.uest.gr/suscon/ Την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Βραβείων του Κυπριακού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.uest.gr/suscon/ Την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Βραβείων του Κυπριακού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.uest.gr/suscon/ Την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Βραβείων του Κυπριακού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία. Η τελετή διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και την εταιρεία Cybarco Ε.Π.Ε.. Στην κατηγορία Κτηρίου, το βραβείο απονεμήθηκε στα “Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο”. Στην Κατηγορία Έργου Υποδομής ή Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων βραβεύθηκαν δύο έργα, το έργο “Ριζική Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών-Προδρόμου, Φάση B' και το έργο “Αναβάθμιση του κόμβου Αγίου Αθανασίου - Παρακαμπτήριου Λεμεσού”. Τα βραβεία απένειμαν εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού, Συγκοινωνιών & Έργων, καθώς και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε σειρά από παρουσιάσεις σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος SUSCON, καθώς και παρουσίαση των έργων που βραβεύθηκαν. Χορηγοί της τελετής ήταν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ειδικό Ταμείο για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικά της Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και η εταιρεία Cybarco P.L.C. Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος Ν ο 5 (Ιούνιος 2008) Απονομή Βραβείων Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας στην Κύπρο Το Πρόγραμμα SUSCON (LIFE 05 ENV/GR/000235) υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE – Περιβάλλον και επιδιώκει την υιοθέτηση και εφαρμογή της έννοιας της αειφόρου κατασκευής’ στις πρακτικές των τεχνικών εταιρειών που κατασκευάζουν έργα, των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων που συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων, των δημόσιων αρχών που εκδίδουν τις τεχνικές προσφορές, των προμηθευτών των δομικών υλικών και άλλων συμμετεχόντων που ανήκουν στον κατασκευαστικό τομέα. Συμμετέχοντες Φορείς: -Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Χημικών Μηχανικών) -ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. -ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε. - Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων -Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) -CYBARCO Ε.Π.Ε. -Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων

2 Editorial Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων εναρμονίστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Νόμο 3661/08, με τον οποίο εγκρίνεται ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης. Με τον Κανονισμό καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους, ο τύπος και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, τα αρμόδια για την εκπόνησή της πρόσωπα, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτηρίων, των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού, ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, η διαδικασία έκδοσής του, ο έλεγχος αυτής και τα προς τούτο αρμόδια όργανα, το ύψος της δαπάνης έκδοσής του και ο τρόπος υπολογισμού της, τυχόν πρόβλεψη κινήτρων για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια. Ο σχετικός κανονισμός θα έχει ισχύ το αργότερο από τις 20/11/2008. Ημερίδα «Αειφόρος Κατασκευή στην Ελλάδα: Επιτυχημένες Εφαρμογές και Προοπτικές» Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Ημερίδα με θέμα «Αειφόρος Κατασκευή στην Ελλάδα: Επιτυχημένες εφαρμογές και προοπτικές» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008, στο εκθεσιακό κέντρο EXPO Athens παράλληλα με την 1η Διεθνή Έκθεση “Ecotec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”. Την ημερίδα διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, και ΕΔΡΑΣΗ – Χ. Ψαλλίδας Α.Τ.Ε. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε το εργαλείο που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κτηρίων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Παράλληλα με το εργαλείο, παρουσιάστηκαν και επιτυχημένες εφαρμογές κτηρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση και βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που ανοίγονται για την αειφόρο κατασκευή στην Ελλάδα μετά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην Εθνική νομοθεσία και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα αξιοποίησης εργαλείων που προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αειφόρο πρότυπο κατασκευών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και από κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία κ.ά.

3 Ελληνικός Διαγωνισμός Αειφόρου Κατασκευής Κτηρίων Σύμφωνα με το εργαλείο αυτό, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης βασίζεται σε δύο κύριους άξονες: τον Περιβαλλοντικό και τον Οικονομικό. Ο περιβαλλοντικός άξονας χωρίζεται σε επιμέρους κατηγορίες που αφορούν τη χρήση γης και χωροθέτηση της κατασκευής, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υγεία & ασφάλεια, την αξιοποίηση πρώτων υλών και την εξοικονόμηση νερού. Ο οικονομικός άξονας περιλαμβάνει τη συνεισφορά στην Τοπική Οικονομία, την αποδοτικότητα, την προσαρμοστικότητα, τα λειτουργικά κόστη και το κόστος κεφαλαίου. Για το συντονισμό των βραβείων και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, έχει συσταθεί Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εξής φορέων: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε. H Τελετή Απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ τα βραβευθέντα έργα θα τύχουν ευρείας προβολής μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαδικτύου. Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου 2008. Χορηγός Επικοινωνίας του Διαγωνισμού και των Βραβείων είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό Greek Architect. Διαγωνισμός Αειφόρου Κατασκευής Κτηρίων διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΠΤΑ ΕΠΕ και ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος SUSCON. Το βραβείο αειφόρου κατασκευής κτηρίου θα απονεμηθεί στον οργανισμό που έχει συμμετάσχει στην κατασκευή (μελετητικό γραφείο ή κατασκευαστική εταιρεία, δημόσιο φορέα που εμπλέκεται στη μελέτη, επίβλεψη ή κατασκευή) ή που είναι τελικός χρήστης και διαχειρίζεται το κτήριο που πληροί τα περισσότερα κριτήρια αειφορίας στην Ελλάδα. Η κατασκευή θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες και τις συνθήκες άνεσης των χρηστών ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη χρήση των φυσικών πόρων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τη χρήση αειφόρων υλικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενθαρρύνει τις ασφαλείς πρακτικές κατασκευής και τις καινοτόμες τεχνολογίες, να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής και το κόστος κατά τη φάση λειτουργίας και να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βασίστηκαν σε εργαλείο που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του προγράμματος SUSCON, για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κατασκευαστικών έργων, με έμφαση στα κτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: http://www.uest.gr/suscon/diagonismoi.html Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: 31 Ιουλίου 2008

4 Πρόοδος Έργου - Επόμενες Ενέργειες Τ ην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος, το οποίο θα συνδυαστεί με την Τελετή Απονομής των βραβείων του Ελληνικού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευής Κτηρίων. Τελικό Συνέδριο Προγράμματος Συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης Σ υνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Βραβείων του Ελληνικού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευής Κτηρίων θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2008, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις που θα κατατεθούν. Οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν θα βραβευθούν σε ειδική τελετή. 5 η Συνάντηση προγράμματος Σ τις 11 Απριλίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 5 η συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος στην Αθήνα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης κτηρίων από τις κατασκευαστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έγιναν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: www.uest.gr/suscon/ Σ χετικά με την πρόοδο του Έργου κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες δράσεις: 6 η Συνάντηση προγράμματος Σ τις 2 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η 6 η συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος στη Λευκωσία, η οποία συνδυάστηκε με την παρουσία τους στην Τελετή Απονομής των Βραβείων του Κυπριακού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και έγινε συντονισμός των επόμενων ενεργειών, όπως το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος. Σ χετικά με την εξέλιξη του έργου, στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται τα ακόλουθα:


Κατέβασμα ppt "Www.uest.gr/suscon/ Την Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Βραβείων του Κυπριακού Διαγωνισμού Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google