Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορία με βάση τις νέες οδηγίες /148083/Δ2 και /Δ2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορία με βάση τις νέες οδηγίες /148083/Δ2 και /Δ2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορία με βάση τις νέες οδηγίες 13-09-2016/148083/Δ2 και 13-09-2016 148079/Δ2

2 Ιστορία στο Γυμνάσιο με βάση τις νέες οδηγίες (13-09-2016 148079/Δ2)
Ιστορία στο Γυμνάσιο με βάση τις νέες οδηγίες ( /Δ2) Το μάθημα ανήκει στην Α΄ομάδα ( Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου).

3 Oι περιορισμοί του εγχειρήματος:
Προβλήματα που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα βιβλία και το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα Προβλήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος (πού εστιάζω) Προβλήματα που σχετίζονται με γενικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες (τι γνωρίζουν)

4 Προβλήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος:
Αλλαγές στις διδακτικές ώρες: η διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου έχει γίνει ήδη προ πολλού από τρίωρη δίωρη και από το πιλοτικό πρόγραμμα και εξής το ίδιο συνέβη και με την Ιστορία της Γ ΄ Γυμνασίου Προβλήματα ασυνέχειας που δημιουργεί η συνεχής αφαίρεση ενοτήτων σε κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια μείωσης της ύλης Αδυναμία ολοκλήρωσης της ύλης Αδυναμία αξιοποίησης εν γένει του ιστορικού υλικού και το κυριότερο: Διδασκαλία του μαθήματος συνήθως με βάση την παράθεση γεγονότων, χωρίς τις απαραίτητες συνδέσεις, ερμηνείες, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα για το τι έχει συμβεί και να μπορούν να το εντάξουν σε ιστορικό πλαίσιο

5 1. Αναδιάρθρωση ενοτήτων
Αν στην Α΄και Β΄ Γυμνασίου η αναδιάταξη ενοτήτων ήταν πολύ μικρής κλίμακας και κινήθηκε στην κατεύθυνση διορθωτικών παρεμβάσεων, π.χ. στη Β΄ Γυμνασίου στην ενότητα του Ιουστινιανού προσθέσαμε συγκεκριμένη δραστηριότητα με χάρτη για τη μεγάλη μετανάστευση των λαών και τις περιοχές εγκατάστασης των πληθυσμών, ώστε να γίνει κατανοητό το όραμα του αυτοκράτορα.

6 Στην Γ΄ Γυμνασίου η παρέμβαση οργανώθηκε γύρω από τους εξής άξονες:
Στην Γ΄ Γυμνασίου η παρέμβαση οργανώθηκε γύρω από τους εξής άξονες: 1. επαναστάσεις του 18ου και του 19ου αιώνα 2. πολιτειακή ταυτότητα της μετεπεναστατικής Ελλάδας κατά το 19ο αι. 3. εθνικοί και Παγκόσμιοι πόλεμοι του 20ού αιώνα 4. κύριες αλλαγές του μεταπολεμικού κόσμου Πρόκειται για επιλογή που επιβάλλεται όχι μόνο από τη μείωση των διδακτικών ωρών του μαθήματος, αλλά και για μεθοδολογικούς λόγους, να κατανοήσουν π.χ. οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη να οργανώσουν τη διδασκαλία τους με βάση έννοιες (διαφωτισμό, επανάσταση, σύνταγμα κλπ.) και όχι με βάση τα γεγονότα.

7 Οι δραστηριότητες αυτές κινούνται:
2. Δραστηριότητες: (για τη διευκόλυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριων) Οι δραστηριότητες αυτές κινούνται: στο επίπεδο παρατήρησης,αναζήτησης και συγκέντρωσης πληροφοριών στο επίπεδο ανάλυσης, σύγκρισης, σύνθεσης στο επίπεδο αποτίμησης, αξιολόγησης φαινομένων, της δράσης ιστορικών προσώπων, κλπ.

8 ΄Ετσι στις δραστηριότητες των σχολικών βιβλίων προστίθενται δραστηριότητες που επιτρέπουν την πιο ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών, όπως π.χ. αγώνας λόγου με συγκρίσεις και ανταλλαγή επιχειρημάτων, παιχνίδια ρόλων, προτάσεις ενασχόλησης με ζητήματα του τόπου στον οποίο ζουν οι μαθητές/τριες, που μπορούν να αναδειχθούν με μικρές ερευνητικές εργασίες, κλπ.

9 3. Η νοηματοδότηση των γεγονότων
με βάση το υποστηρικτικό υλικό και τις δραστηριότητες τα γεγονότα είναι δυνατό να νοηματοδοτούνται, ώστε να συνδέονται με νοητικές κατηγορίες και με έννοιες στο μυαλό των μαθητών/τριών. τα γεγονότα της μιας ενότητας να συνδέονται με εκείνα μιας προηγούμενης ή μιας επόμενης.

10 4. Οργάνωση της διδασκαλίας
«Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία», και «Συνοπτική παρουσίαση» ή «απλή αναφορά».

11 «Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία» και «συνοπτική παρουσίαση» ή «απλή αναφορά».
Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επισήμανση των στοιχείων κάθε διδασκόμενης ενότητας στα οποία ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιμείνει και τα οποία οι μαθητές/τριες οφείλουν να εμπεδώσουν και στα οποία εντέλει θα εξεταστούν. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία αφορά ενότητες ή σημεία ενοτήτων που δεν θα συμπεριληφθούν στην εξεταστέα ύλη, είτε ο/η εκπαιδευτικός δίνει μια περίληψη, είτε απλώς αναφέρει ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα προκειμένου να διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια και κατανόηση

12 1ο παράδειγμα, Α΄Γυμν. «Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία»

13 Χρήση χάρτη

14 Οι ερωτήσεις Ποιες οι δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις;
Ποιες περιοχές κατέχουν; Τις θεωρείτε εξίσου ισχυρές; Γιατί; Θεωρείτε πιθανό ένα πόλεμο μεταξύ τους; Ναι…Πελοποννησιακός πόλεμος. Πότε; Πόσα χρόνια, τελικά κρατά ο πόλεμος; (εντοπίστε την απάντηση στο εισαγωγικό σημείωμα) Πώς ξέρουμε σήμερα για τον πόλεμο /από πού αντλούμε σήμερα πληροφορίες; (εντοπίστε την απάντηση στο εισαγωγικό σημείωμα)

15 Οι εξηγήσεις και το εγχειρίδιο
Θυμηθείτε τι πολιτεύματα είχαν αυτές οι δύο πόλεις; (-άρα υπήρχε πολιτειακή διαφορά) Και τώρα βρείτε τα αίτια αυτού του πολέμου στο βιβλίο σας (διαβάστε ανα δύο την 1η παραγρ.) : Πού ζητούσαν να επεκταθούν οι Αθηναίοι; - ποιες διαφορές είχαν τελικά Αθηναίοι και Σπαρτιάτες;

16 Υπογραμμίστε: Πού ζητούσαν να επεκταθούν οι Αθηναίοι; - ποιες διαφορές είχαν τελικά Αθηναίοι και Σπαρτιάτες;

17 Οι εξηγήσεις και το εγχειρίδιο
Κατανόηση της έννοιας: «αφορμή» Παρουσίαση με τη βοήθεια χάρτη των ΄πόλεων : Ανάμειξη Αθηναίων στη διαμάχη αναμεσα σε Κόρινθο-Κέρκυρα για την πόλη Επίδαμνο (1ος χάρτης) Οι Κορίνθιοι ωθούν σε αποστασία (εξήγηση όρου) την Ποτ(ε)ίδαια Ο Περικλής απαγορεύει στους Μεγαρείς (συμμάχους της Σπάρτης) να αγκυροβολούν σε λιμάνια της Αθηναϊκής συμμαχίας

18

19

20 Ποιοι αποφασίζουν τελικά τον πόλεμο; Νομίζετε ότι έπρεπε να πάρουν αυτή την αποφαση; Γιατί; Ποιες οι φάσεις του πολέμου;

21 Η σικελική εκστρατεία

22 Η καταστροφή: «ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΑΠΩΛΕΤΟ» Θουκ.
Τι σημαίνει η φράση αυτή; Στη σ. 86 του βιβλίου σας σίγουρα αναγνωρίζετε έναν βασικό πρωταγωνιστή αυτής της καταστροφής. Αναφερθείτε εν συντομία σε αυτόν (με βαση όσες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το κείμενο). Διαβάστε τα κείμενα που έχουν ως πλαγιότιτλους (σ.86-87: Η καταστροφή/ Παρέμβαση των Περσών/Αγώνας στη θάλασσα). Ποιο από αυτά θεωρείτε περισσότερο σημαντικό και γιατί;

23

24 Επεξήγηση στο χάρτη για τα Μακρά τείχη.
Συνθηκολόγηση (σ. 88)Αφήγηση ή εντοπισμός πληροφοριών ή φύλλο εργασίας Δραστηριότητες Χρήση 10ου βίντεο από το Φωτόδεντρο Παιγνίδι ρόλων: Αθηναίος – Σπαρτιάτης (Προσοχή: Αναφερθείτε σε γεγονότα που μάθατε. Πού κατέληξε ο διάλογος σε κατανόηση/σε οριστική ρήξη/σε συμπόνια;) Ποιοι μαθητές κατέληξαν σε οριστική ρήξη (παρουσίαση του σχετικού διαλόγου στην τάξη). Ποιοι κατέληξαν σε δηλώσεις συμπόνιας; Κλπ.

25 Εργασία για το σπίτι (παράδειγμα 1)
Πώς κρίνετε, τελικά, τον πόλεμο αυτό; Ποιες λέξεις –φράσεις δείχνουν, κατά την άποψή σας την μεγάλη καταστροφή;

26 Εργασία για το σπίτι (παράδειγμα 2)

27 Εργασία για το σπίτι (παράδειγμα )
Και η δημιουργική γραφή…Φανταστείτε την κατάσταση που επικρατεί κατά το γκρέμισμα των τειχών. Τι συμβολίζει το γκρέμισμα αυτό; Γράψτε κι εσείς ένα ποίημα

28 Εργασία ερευνητική (παράδειγμα )
Εργασία ερευνητική (παράδειγμα ) Τα τείχη της Αθήνας. Τα σημερινά ευρήματα. Ετοιμάστε ένα PPT με εικόνες από τμήματα του τείχους (πχ. Εντυπωσιακά τμήματα από το νότιο σκέλος των μακρών τειχών στο Μοσχάτο και το νέο Φάληρο αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση υποδομής-επιδομής γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ»)

29 2ο παράδειγμα Α΄Γυμν.(συνοπτική παρουσίαση/απλή αναφορά)

30 Να παρατηρήσεις τον χάρτη και να
βρεις τα βασίλεια Να προβληματιστείς σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (μεγάλες εκτάσεις/δύσκολο να κυβερνηθούν).

31

32 Κατάσταση στον ελλαδικό χώρο λίγο πριν την κατάκτησή του από τους ρωμαίους α) πώς χαρακτηρίζεις την κατάσταση στην Ελλάδα; β) Τι σημαίνει «πύρρειος νίκη;» Στον ελλαδικό χώρο το βασίλειο της Μακεδονίας εξακολουθούσε να αποτελεί ισχυρή δύναμη. Η Αιτωλική συμπολιτεία αναφέρεται για πρώτη φορά τον 4ο αιώνα π.Χ. Αποτελεί ομοσπονδία πόλεων βασισμένη σε δημοκρατικές αρχές.  Η Αχαϊκή συμπολιτεία εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο το 280 π.Χ. ως ένωση τεσσάρων πόλεων της βόρειας Πελοποννήσου. Στη συνέχεια προστέθηκαν κι άλλες. Οι πόλεις χρησιμοποιούσαν κοινό νόμισμα και κοινά σταθμά.  Στην Ήπειρο ο βασιλιάς Πύρρος ανέλαβε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους. Έστρεψε τους υπηκόους του στο εμπόριο και τη γεωργία, ίδρυσε νέες πόλεις με θέατρα και γυμναστήρια και συγκέντρωσε στην αυλή του πολλούς πνευματικούς ανθρώπους.. Νίκησε δύο φορές τους Ρωμαίους, ενώ την τρίτη ηττήθηκε. Αναγκάστηκε, λόγω των μεγάλων απωλειών που είχε, να γυρίσει στην πατρίδα του.

33 Επεξηγήσεις με λίγα λόγια: -τι είναι τα Γυμνάσια στις ελληνιστικές πόλεις- τι σημαίνει ελληνίζω-

34 στη συνέχεια δίδεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη
στη συνέχεια δίδεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη. Ο ποιητής στο ποιημά του αναφέρεται στα ελληνιστικά βασίλεια. α) Ποια είναι αυτά (εντόπισέ τα στο χάρτη). β) Νομίζεις ότι ο ποιητής είναι υπερήφανος για αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Γιατί;

35 Εργασία: Είσαι ξεναγός και βρίσκεσαι στο Μουσείο του Λούβρου για να ξεναγήσεις μια ομάδα ελλήνων περιηγητών: Βρίσκεσαι μπροστά στα γνωστά ελληνιστικά γλυπτά «Η νίκη της Σαμοθράκης» και «Αφροδίτη της Μήλου». Κάνε μια μικρή έρευνα ώστε να γράψεις ένα σύντομο τουριστικό οδηγό για να κατατοπίζεις τους επισκέπτες για τα δυο γλυπτά, καθώς και για τα χαρακτηριστικά της πλαστικής (γλυπτικής) των ελληνιστικών χρόνων.

36 Εργασία

37 Επειδή στη Γ΄ τάξη ο διδακτικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και επειδή η αναδιάταξη της ύλης στην τάξη αυτή είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο τάξεις, οι προτάσεις για υποστηρικτικό υλικό στην περίπτωση αυτή είναι μικρότερης έκτασης από τις άλλες δύο. Αυτό έγινε προκειμένου να βοηθηθούν οι συνάδελφοι στην κατεύθυνση της αναδιάταξης της ύλης και στην κατεύθυνση της διδασκαλίας του μαθήματος με βάση ιστορικές έννοιες. Είναι προφανές ότι ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δικό του υποστηρικτικό υλικό και να προτείνει δικές του δραστηριότητες. Οι τελευταίες μπορούν να γίνουν στην τάξη ή να δοθούν, σε κάποιες περιπτώσεις, ως εργασίες στο σπίτι.

38 (πχ. Ιουστινιανός /στάση του Νίκα
Εκτός των προτεινομένων ιστοσελίδων και τεχνικών προτείνεται η δραματοποίηση σκηνών σημαντικών γεγονότων – Αναγκαία προϋπόθεση: ύπαρξη απλού σεναρίου (που θα ετοιμάσουν οι μαθητές)/ ένδυση (πχ. ενδυματολογικές επιλογές/κατασκευή στέμματος από χαρτόνι κλπ) (πχ. Ιουστινιανός /στάση του Νίκα Ηράκλειος/εκστρατεία, Νικηφόρος Α΄/ «κακώσεις») (Μουδατσάκις, Τ. (2005) Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση, Αθήνα, Εξάντας)

39

40

41 Σχεδιασμός 1ης ώρας: Κεφάλαιο 2, ενότητα 5 (οπτικό υλικό-διάλογος-διερεύνηση)
Γεωγραφικός χώρος: ελληνικές πόλεις στην Ευρώπη/Αφρική –Χρόνος :18ος – αρχές 19ου αι. Στόχος: η σύνδεση βασικών εννοιών *(κύρια έννοια: Ο ρόλος του Διαφωτισμού και οι συνθήκες για τους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων) Ανάπτυξη οικονομίας – παροικίες- επαφή με Ευρώπη /μόρφωση (ευρωπαϊκός – νεοελληνικός Διαφωτισμός). Ποιοι δεν δέχονται τον Διαφωτισμό; Η κοινωνία στην Ελλάδα Σχέση μόρφωσης – ελευθερίας (βασικοί πρωταγωνιστές: Ρήγας , Κοραής, συνέπεια:τα απελευθερωτικά κινήματα) Φιλική Εταιρεία Κήρυξη ελληνικής επανάστασης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες Ιερός Λόχος

42

43

44 Η παρουσίαση του μαθήματος
Βασικό ερώτημα: Σχέση ελευθερίας – μόρφωσης τεχνικές αφόρμησης: ιδεοθύελλα, χάρτες, λογοτεχνικό κείμενο, εικόνες, βίντεο (πχ. Ρήγας, Κοραής, τα ορλωφικά κλπ) Ιστορική αφήγηση και κατευθυνόμενο διάλογο Ομαδοσυνεργατικά (δραστηριότητες)

45 Τα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα
Οικονομία – παροικίες – Φαναριώτες-καραβοκύρηδες (ιστ.πηγή σ.24) Τα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα Προεστοί , καραβοκύρηδες, κλέφτες, αρματωλοί, αγρότες, ναύτες Τα πρώτα κινήματα Διαφωτισμός στην Ευρώπη-Διαφωτισμός στην Ελλάδα- Ρήγας –Σύνταγμα-Κοραής (ιστ. πηγή σ.25) Η μόρφωση μπορεί να φέρει ελευθερία στους Ελληνες; Τα πρώτα κινήματα Ολοι οι΄Ελληνες δέχονται τις ιδέες του Διαφωτισμού; ΝΑΙ-ΌΧΙ-ΓΙΑΤΙ; Ιερός λόχος Φιλική Εταιρεία Τι είναι –πού ιδρύεται – από ποιους ; Φιλική Εταιρεία Ποια τα πρώτα προβλήματα; Σε ποιους απευθύνεται ;

46 Ενδεικτικά:Εργασία στο σπίτι
Οι ΄Ελληνες στις παροικίες Οι ΄Ελληνες στον ελλαδικό χώρο Ελεγχος εμπορίου και ανάπτυξη πόλεων (ποιες;) ………. ……… …….. Φαναριώτες είναι ……. Φιλική Εταιρεία είναι ….. Αρχηγοί είναι …. Οι μεγάλες προσπάθειες των Φιλικών… Οι προεστοί είναι αυτοί που …….. Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες…… Οι κλέφτες …………. Οι αρματωλοί…… Οι αγρότες …….. Οι ναύτες……… Ασκ. σχ. εγχ. σ 29

47 Ενδεικτικά : σχολιασμός εικόνας

48 Οπτικοακουστικό υλικό –
Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα---Ιστορία και Λογοτεχνία)

49

50

51

52

53

54 Το έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας

55 Δικτυογραφία … Ιστορία της Ευρώπης:
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ:

56 Καποδίστριας Α΄Βαλκανικός Πόλεμος Β΄Βαλκανικός Πόλεμος Διπλασιασμός της Ελλαδας (Βενιζέλος –Κωνσταντίνος «Σας το απαγορεύω..» απελευθέρωση Θεσσαλονίκης Α΄Παγκόσμιος –η ζωή στα χαρακώματα (Ελλάδα 1916-σύγκρουση ελλήνων με αγγλογάλλους- διχασμός) (Ύψωμα 731 – εαρινή αντεπίθεση των Ιταλών ) (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ HITLER_ Ο εγγονός του Rudolf Höss ζητάει συγνώμη – (οχυρό Νυμφαίας 2-περιήγηση στο εσωτερικο) Γερμανική εισβολή –μέρος Α Γερμανική εισβολή –μέρος Β

57 https://www.youtube.com/watch?v=M1SWy7ayfww Γερμανική εισβολή –μερος Γ
Η μάχη της Κρήτης (Μηχανή του χρόνου – το σχέδιο Τρούμαν) (Σχέδιο Μάρσαλ) (Η νύχτα που άλλαξε τον κόσμο _Η πτώση του τείχους του Βερολίνου) Σοβιετική επανάσταση (αφοπλισμός του ΕΛΑΣ) οι κατάσκοποι του ψυχρού πολέμου (Ρίμπεντροπ Μολότοφ) συμφωνία Καζέρτας Ο ψυχρός πόλεμος «γιατροί»ναζί οι κατάσκοποι του ψυχρού πολέμου Ημέρα Νέλσονα Μαντέλα

58 Ψηφιακή βολτίτσα στήν Ἀκρόπολη: http://acropolis-virtualtour.gr./
Η Αθήνα ελεύθερη 12/10/1944 (ἐκπαιδευτικό ὑλικό) B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C- %CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-2/ Παίξε μέ τή Ζωφόρο του Παρθενώνα:

59 Οι εργασίες που προτείνονται στο τέλος για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.
Οι παρούσες οδηγίες προβλέπουν τη διάθεση κάποιων ωρών στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, μετά την ολοκλήρωση της ύλης, για την ανάθεση, καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό και παρουσίαση από τους/τις μαθητές/τριες αυτών των εργασιών, ως ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην κάθε τάξη. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέρουσες διαθεματικές δραστηριότητες στο σχολικό εγχειρίδιο και να εμπλέξει το τμήμα του με κάποιες από αυτές που μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα με τη διδασκαλία του μαθήματος ή με την ευκαιρία των εθνικών εορτών ή να προτείνει ο ίδιος ή οι μαθητές του κάποιες άλλες. Για την εκπόνηση των εργασιών αυτών απαιτείται συμπληρωματική βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον/την εκπαιδευτικό.

60 Είδη εργασιών Ερευνητικές εργασίες-project: Θέματα ερευνητικών εργασιών θα μπορούσαν να αποτελέσουν όλα τα θέματα που παρουσιάστηκαν, σε μεγαλύτερο όμως βάθος ή χρονική διάρκεια. Παραδειγματικά: Η αρχαία Μεσόγειος (οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις), η αρχαία ελληνική τέχνη (συνολικά, κατά είδος [αρχιτεκτονική, πλαστική, αγγειογραφία, μικροτεχνία], κατά περίοδο), Η καθημερινή ζωή, Η εκπαίδευση, Η διατροφή, Η ενδυμασία, Η ζωή των παιδιών, Πόλεμοι, Όπλα και τακτικές (στα αρχαία χρόνια/στο Βυζάντιο) Θέματα από την τοπική ιστορία κ.ά. Δημιουργία ιστοριογραμμών-χρονολογίων Αφηγηματική ανασύνθεση ιστορικών γνώσεων (Απόδοση μιας φανταστικής ιστορίας που στηρίζεται σε ελεγμένες ιστορικά πληροφορίες (με βάση κείμενα, βιβλιογραφία ή δικτυογραφία, ζωντανεύουμε ένα φανταστικό πρόσωπο και του δίνουμε τον λόγο, αναπαριστώντας στοιχεία του βίου της εποχής, γεγονότα, σκέψεις) αντικείμενα… Δημιουργία σύντομων αρχαιολογικών οδηγών για (π.χ.) βυζαντινούς χώρους- μνημεία/κτίσματα κλπ της περιοχής σας.

61 Σας ευχαριστώ θερμά!


Κατέβασμα ppt "Ιστορία με βάση τις νέες οδηγίες /148083/Δ2 και /Δ2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google