Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Β Γυμνασίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Β Γυμνασίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Β Γυμνασίου
Το εσωτερικό του Η/Υ Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Β Γυμνασίου

2 Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την διδασκαλία του σεναρίου θα χρειαστεί το εργαστήριο πληροφορικής, στο οποίο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι όλοι στο Διαδίκτυο. Οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν είναι ένας φυλλομετρητής, η εφαρμογή CMAP TOOLS για εννοιολογικούς χάρτες, το ψηφιακό μαθησιακό αποθετήριο Φωτοδέντρο, και τα ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία του ψηφιακού σχολείου .

3 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ειδικότερα το σενάριο εντάσσεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (Τζιμογιάννης κ.ά, 2011).Στους στόχους του Νέου Προγράμαμτος Σπουδών περιλαμβάνεται η διαπραγματευση των βασικών εννοιών, των αρχών ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τις ευκαιρίες να αναπτύξουν τουλάχιστον τις προτεινόμενες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, και στάσεις) που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.Το σενάριο καλύπτει τον άξονα μαθησιακών στόχων «Χειρίζομαι και δημιουργώ με τα εργαλεία των ΤΠΕ-Βασικές έννοιες ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για την Β΄ Γυμνασίου και της ενότητας Βασικές έννοιες ΤΠΕ και συνάδει με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, την συνεργασία και την αλληλεπίδραση του με τους συμμαθητές του και τον διδάσκοντα.

4 Διδακτικοί στόχοι να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα του υπολογιστικού συστήματος, να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα βασικά εξαρτήματα από το εσωτερικό του υπολογιστή: τροφοδοτικό, Κ.Μ.Ε., μνήμη RAM-ROM, μητρική πλακέτα , εσωτερικές κάρτες, να διακρίνουν και να κατανοήσουν το ρόλο της κεντρικής μνήμης να κατονομάζουν τις βασικές κάρτες επέκτασης, να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τις θύρες σύνδεσης, να μπορούν να συνδέουν απλές συσκευές εισόδου και εξόδου στον υπολογιστή τους,

5 Μεθοδολογική προσέγγιση
Οι μαθητές θα προσπαθήσουν αρχικά χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία του ψηφιακού σχολείου να οικοδομήσουν τις έννοιες που αναφέρονται στα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και να περιγράφουν τη λειτουργία τους (ΚΜΕ, μνήμη, εσωτερικές κάρτες, περιφερειακές συσκευές). Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια διερεύνηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών και συντίθεται η προσωπική άποψη κάθε μαθητή για το ποια είναι τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και την λειτουργία τους.

6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1η διδακτική ώρα Με την έναρξη της διδακτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται το ψηφιακό σχολείο –διαδραστικά εμπλουτισμένα βιβλία- πληροφορική Β Γυμνασίου –κεφάλαιο 2-το εσωτερικό του υπολογιστή εικόνα 2.1 και εικόνα οι μαθητές να συμπληρώσουν το 1ο φύλλο εργασίας με τη βοήθεια των εικόνων. Στη συνέχεια ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν την 2.2 Εσωτερικές κάρτες

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2η διδακτική ώρα Στο 2ο φύλλο εργασίας Οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν απλές συσκευές εισόδου – εξόδου στις κατάλληλες θύρες σύνδεσης. Πρόσθετο ψηφιακό υλικό- Θύρες Σύνδεσης και Περιφερειακές συσκευές –ψηφιακό σχολείο, -κεφάλαιο 2.

8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3η διδακτική ώρα. Στο 3ο φύλλο εργασίας γίνεται η αξιολόγηση Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν για τα είδη της κεντρικής μνήμης του υπολογιστή εννοιολογικό χάρτη από τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση από τους μαθητές ενός βίντεο και την καταγραφή των συμπερασμάτων.

9 Βιβλιογραφία Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου
Εμπλουτισμένο με html ψηφιακό βιβλίο πληροφορικής για το γυμνάσιο. Βιβλίο Eκπαιδευτικού Πληροφορική Α΄,Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση 2012 Οι ιστοσελίδες Παρακάτω επισυνάπτονται τα φύλλα εγασίας που δίνονται στους μαθητές.

10 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Το Σενάριο με τίτλο: Το Υλικό του υπολογιστή υλοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων στις Το σενάριο υλοποιήθηκε με τους μαθητές του τμήματος Β1 και Β2 της Β Τάξης. Το δυναμικό της τάξης ήταν 27 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 και 3.

11 Ενδιαφέρον που προκλήθηκε στους μαθητές
Το σενάριο προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι μαθητές με τη βοήθεια των δομημένων φύλλων δραστηριοτήτων,κατανοησαν τις νεες εννοιες όπου τα βήματα περιγράφονταν με ακρίβεια και παρουσιάζονταν σχετικές εικόνες. Στη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές, εξοικειωμένοι με το περιβάλλον, βρήκαν πιο ενδιαφέρουσα τη δραστηριότητα και πειραματίστηκαν αρκετά με το περιεχόμενο των ασκησεων τους.Γενικά στο συγκεκριμένο τμήμα τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για πιθανή επέκταση των εργασιών τους και περισσότερη ενασχόληση με το αντικείμενο.


Κατέβασμα ppt "Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Β Γυμνασίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google