Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή Το παραπάνω άρθρο αφορά την έρευνα των MOOCs, διακρίνοντας 6 σημαντικούς στόχους τους οποίους οι ερευνητές συγκρίνουν για να αξιολογήσουν τελικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή Το παραπάνω άρθρο αφορά την έρευνα των MOOCs, διακρίνοντας 6 σημαντικούς στόχους τους οποίους οι ερευνητές συγκρίνουν για να αξιολογήσουν τελικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Εισαγωγή Το παραπάνω άρθρο αφορά την έρευνα των MOOCs, διακρίνοντας 6 σημαντικούς στόχους τους οποίους οι ερευνητές συγκρίνουν για να αξιολογήσουν τελικά τα MOOCs και τις δυνατότητές τους. Βασίζεται σε έρευνες που έγιναν σε καθηγητές και σε εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων αυτών, μέσω συνεντεύξεων.

4 Πώς τα MOOCs μπορούν να εξελιχθούν ως μαθήματα; Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικοί πόροι κι όχι ως αυτόνομο μάθημα;πολύ Θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό;πολύ Θα προσφέρουν υπηρεσίες που παράγουν έσοδα όπως διδασκαλία, πρόσωπο-με- πρόσωπο αλληλεπίδραση και ομάδες μελέτης; πολύ Θα προσφέρουν πιστοποιήσεις οικονομικής αξίας, όπως οι πιστώσεις των λυκείων ή κολλεγίων, ή διακριτικά που αναγνωρίζονται από τους εργοδότες; μερικά Μαθαίνοντας τα αναλυτικά δεδομένα θα καταλύσει την εμφάνιση των εξατομικεύσεων προσαρμογών γνώσης και μάθησης; λίγο Συνεχής έλεγχος A / B θα επιτρέψει την επαναληπτική βελτίωση στα υλικά και τις δραστηριότητες; λίγο Θα ενσωματώσουν διαβάθμιση υπολογιστών χωρίς τέλος;λίγο Θα είναι διαθέσιμα σε κινητές συσκευές;μερικές

5 Πώς τα MOOCs μπορούν να διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων Θεσμικές συνεργασίεςαρκετά Δια βίου συνδέσεις σε αποφοίτουςλίγα Κοινωνική Προσφοράμερικά

6 Ο όρος επινοήθηκε το 2008, αν και από το 1971 το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας χρησιμοποιούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο όρος αυτός, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 2011 για να περιγράψει μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων (12 βδομάδων) από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ (ΗΠΑ) 160 000 εγγραφές για μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης Οι συμμετέχοντες έχουν ήδη στην κατοχή τους πτυχίο τριτοβάθμιας ή ακόμη και master. πολύ λίγες ακριβείς μελέτες για τα MOOCs Τι είναι τα MOOCs;

7 Τι είναι «ανοιχτά» μαθήματα; Μάθημα που δεν απαιτεί προϋποθέσεις ή τεστ για παρακολούθηση. Η συμμετοχή απαιτεί εγγραφή άρα τα MOOCs δεν είναι ανοιχτά. Να έχει δικαίωμα εγγραφής ο οποιοσδήποτε οποτεδήποτε. Οι αντιλήψεις αυτές φέρουν επιπτώσεις στον σχεδιασμό των MOOCs.

8 Επιπτώσεις: Απουσία αξιολόγησης προόδου εγγεγραμμένων Απουσία σημαντικών δεδομένων για ερευνητές MOOCs Ασύγχρονη εμπειρία μεταξύ εγγεγραμμένων Λόγω δυνατότητας εγγραφής οποιασδήποτε στιγμής ο παροχέας δεν μπορεί να παρακολουθεί συστηματικά Η δομή των διαδικτυακών μαθημάτων είναι υπερβολικά ευέλικτη Οι συμμετέχοντες πρέπει να προχωρούν με τον ίδιο ρυθμό

9 Στόχοι-Εμπόδια: 1.Επέκταση και εμβέλεια πρόσβασης 2.Οικοδόμηση και διατήρηση μάρκας 3.Βελτίωση οικονομίας 4.Βελτίωση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων 5.Καινοτομία 6.Διεξαγωγή έρευνας για διδασκαλία και μάθηση

10 1. Επέκταση και Πρόσβαση (1/2) οι εκπαιδευτές συμμετείχαν σε MOOCs με θέματα που θεωρούσαν οι ίδιοι σημαντικά και ήθελαν να μπορεί να συμμετέχει στο μάθημά τους το ευρύ κοινό. Παρουσιάστηκε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προς τις πλατφόρμες, όμως παρόλα αυτά λίγοι παρακολουθούσαν με επιμέλεια το υλικό. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, αυτό όμως δεν τα καθιστά να είναι προσβάσιμα από όλους.

11 1. Επέκταση και Πρόσβαση (2/2) Παρουσιάζονται περιορισμοί όσον αφορά την υποδομή και πολιτιστικά εμπόδια Το εύρος ζώνης του διαδικτύου είναι ανεπαρκής για ορισμένες χώρες Βέβαια σε κάποιες χώρες προσπάθησαν να το αποκαταστήσουν στέλνοντας cds με περιεχόμενο των MOOCs Στην Ινδία, η ZayaLabs απέστειλε ένα router φορτωμένο με περιεχόμενο MOOC

12 2.Οικοδόμηση και Διατήρηση: Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση εάν επέλεξαν ένα μάθημα λόγω της συγκεκριμένης πλατφόρμας ή επειδή προσφέρεται από ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο; Μερικοί υποστήριξαν ότι η πλατφόρμα των MOOCs εξαπλώνει το εμπορικό σήμα του Ιδρύματος αποδυναμώνοντάς το.

13 3. Οικονομία (1/3) Λόγω περικοπών χορηγήσεων του κράτους τα MOOCs καλούνται να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τα έσοδα Μερικοί από τους ερωτηθέντες πρότειναν μερικές λύσεις (επαναχρησιμοποίηση υλικών MOOCs, ανάπτυξη κοινών μαθημάτων από τα ιδρύματα, αντικατάσταση των πανεπιστημιουπόλεων με MOOCs, μείωση ανάγκης για εγκαταστάσεις, υπηρεσίες λιγότερο δαπανηρές για την παροχή βοήθειας από μέλη ΔΕΠ)

14 3. Οικονομία (2/3) Μερικά Ιδρύματα αποφάσισαν την πλήρη αφοσίωσή τους στα MOOCs με πηγές εσόδων από:  Προσφορά πίστωσης και χρέωσης για δίδακτρα  Δημιουργία νέων μαθημάτων και προγραμμάτων  Οι συμμετέχοντες στα MOOCs να καταθέτουν πλήρης δίδακτρα  Αύξηση των αριθμών σε κάθε τάξη  Τιμή για αδειοδότηση χρήσης των MOOCs  Τιμές για επιπρόσθετες υπηρεσίες  Εκπαίδευση εργαζομένων

15 3. Οικονομία (3/3) Οι δαπάνες για την παροχή των μαθημάτων αυτών είναι δαπανηρές και χρονοβόρες Καθώς οι εκπαιδευτές καλούνται να κατέχουν ειδικά δαπανηρά προγράμματα και εγκαταστάσεις (βιντεοκάμερα, πλατφόρμα, εικονικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, υπολογιστές κ.α.) αλλά και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία των υλικών για τα μαθήματα.

16 4. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα (1/2) Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων από τους εκπαιδευτές επηρεάζει την πρόοδο των συμμετεχόντων τόσο στα MOOCs όσο και στα πανεπιστήμια όπου διδάσκουν οι εκπαιδευτές. Ο επανασχεδιασμός των μαθημάτων για την προσαρμογή σε MOOCs επιφέρει αποτελέσματα και στις διαλέξεις των πανεπιστημίων.

17 4. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα (2/2) Στρατηγικές αξιολόγησης: Ανάμεσα στα βίντεο-διαλέξεις MOOCs παρουσιάζονται ερωτήσεις προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο ο φοιτητής κατανόησε το προηγούμενο βίντεο. Μετά από μια σειρά μαθημάτων λύνονται απορίες σε πανεπιστημιακή αίθουσα. Συνοδεία των MOOCs με βιβλία για περεταίρω μελέτη και κατανόηση Χρήση κονκάρδων «καλών πολιτών» σε MOOCspaces για παροχή κινήτρων

18 5. Καινοτομία: Λόγω του καίριου ρόλου της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την ραγδαία ανάπτυξή της, όλα τα πανεπιστήμια πλέον πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για την εισαγωγή MOOCs. Ήδη έχουν δημιουργηθεί ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων λόγω χρήσης MOOCs Δεν έχουν γίνει ακόμη εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα των Moocs κι έτσι αρκετά πανεπιστήμια δεν τα έχουν αξιοποιήσει

19 6. Έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (1/3) Για την αξιολόγηση της διδασκαλίας τα πανεπιστήμια προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν κάποια δεδομένα για την καταγραφή αποτελεσμάτων Μια πηγή δεδομένων είναι το «clickstream» όπου παρείχε την πορεία των συμμετεχόντων μέσω της πλατφόρμας

20 6. Έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (2/3) Είδη εξαγωγής δεδομένων: 1.Ακατέργαστα δεδομένα για την πορεία των συμμετεχόντων μέσα στην πλατφόρμα (καταγραφή αριθμών ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, καταγραφή χρόνου παρακολούθησης κάθε βίντεο κ.α.) 2.Συνοπτικοί πίνακες σχετικά με τον αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων, ποσοστά επιτυχίας στα κουίζ, αριθμός προσπαθειών, ποσοστά σωστών απαντήσεων κ.α.)

21 6. Έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (3/3) 3.Πολλά ιδρύματα επιλέγουν την δημιουργία δικής τους έρευνας ρωτώντας πιο πολλές λεπτομέρειες (π.χ. δημογραφικά στοιχεία, προϋπάρχουσα εξοικείωση, πως οι συμμετέχοντες έμαθαν για τα MOOCs, τους λόγους και τους στόχους συμμετοχής και αν αυτοί επιτεύχθηκαν κ.α.) Λόγω όμως της προαιρετικής συμμετοχής σε έρευνες πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά καθώς τα ποσοστά συμμετοχής είναι πολύ χαμηλά.

22 Συμπεράσματα έρευνας (1/6) Στην κατακλείδα της έρευνας παρουσιάζονται κάποιες εισηγήσεις προκειμένου να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν τα MOOCs έτσι ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά και χρήσιμα αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει θετικά στο δικαίωμα της μάθησης.

23 Συμπεράσματα έρευνας (2/6) Εισηγήσεις: 1.Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να χρησιμοποιηθούν προωθώντας τα MOOCs στα λύκεια, σε υπαλλήλους και σε διάφορα Ιδρύματα των ΗΠΑ αλλά και του εξωτερικού 2.Να γίνεται μια αξιολόγηση για τους εισαχθέντες σε προγράμματα MOOCs έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα στο τέλος της διαδικασίας.

24 Συμπεράσματα έρευνας (3/6) 3.Για την καλύτερη οικονομική ισορροπία στα Ιδρύματα των MOOCs πρέπει να πραγματοποιηθούν μερικά από τα βήματα που προαναφέραμε λαμβάνοντας υπόψη ότι σε λίγα χρόνια θα φανεί η σταθεροποίηση των εξόδων και εσόδων. 4.Επίσης, για περεταίρω αξιολογήσεις των MOOCs αναμένουμε το χρόνο για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων αυστηρότερων αξιολογήσεων.

25 Συμπεράσματα έρευνας (4/6) 5.Ο σκοπός της καινοτομίας γίνεται πιο έντονος σε ιδρύματα που δεν είχαν πιο παλιά διαδικτυακά μαθήματα καθώς τα ιδρύματα που είχαν παλαιότερα διαδικτυακά μαθήματα τώρα απλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω ενισχύοντας την προηγούμενη διδασκαλία. 6.Το θέμα για το κατά πόσο τα MOOCs είναι εύχρηστα έχει λυθεί σύμφωνα με έρευνες, παρόλα αυτά δεν παύει να υπάρχει πρόοδος για περισσότερες δυνατότητες.

26 Συμπεράσματα έρευνας (5/6) Ενώ, ένα μεγάλο μέρος της διαφημιστικής εκστρατείας για MOOCs υποχωρεί και μόνο ένα μικρό ποσοστό ιδρυμάτων προσφέρει την δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων εξ αποστάσεως είναι αδύνατο να εξαφανιστεί όλη αυτή η υποδομή. Τα MOOCs είναι αναμφισβήτητα σίγουρο ότι θα υπάρχουν και στο μέλλον, είτε στην σημερινή μορφή, είτε σε πιο ανεπτηγμένη

27 Συμπεράσματα έρευνας (6/6) Τέλος, οι θεσμικοί στόχοι και η αξιολόγηση θα βοηθήσουν στη χάραξη μιας σωστής πολιτικής περί MOOCs, παρέχοντας στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιωνδήποτε προβλημάτων μέσω MOOCspaces.

28 Παράρτημα 1: Θεσμικές συνεργασίες και οι ρόλοι των ερωτηθέντων για MOOCs: Προσδοκίες και πραγματικότητα Εκπροσωπούμενα Ιδρύματα Διαχειρηστές Μέλη Σχολής Μέλη ΔΕΠ ΕρευνητέςΆλλοι Σύνολο Ερωτηθέντων Δημόσια161342720 Ιδιωτικά1471143126 Κολλέγια910 Παροχή Πλατφόρμας 5576 Ερευνητικοί Οργανισμοί 718 Άλλοι Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 455 Άλλα Ιδρύματα751118 Σύνολο624615713283

29


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή Το παραπάνω άρθρο αφορά την έρευνα των MOOCs, διακρίνοντας 6 σημαντικούς στόχους τους οποίους οι ερευνητές συγκρίνουν για να αξιολογήσουν τελικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google