Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Το αναπνευστικό σύστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Το αναπνευστικό σύστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Το αναπνευστικό σύστημα

2 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.1 Ανατομία αναπνευστικού συστήματος Μετωπιαίος κόλπος Ρινικές κόγχες Υοειδές οστούν Γλώσσα Μύτη Λάρυγγας Τραχεία Βρόγχος Βρογχιόλια Διάφραγμα Οισοφάγος Φάρυγγας Σφηνοειδής κόλπος Ρινική κοιλότητα Φλέβα Αρτηρία Κυψελίδα Τριχοειδές δίκτυο

3 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings εξυπηρετεί την ανταλλαγή των αερίων, που ονομάζεται αναπνοή. Η άνω αεροφόρος οδός αποτελείται από την έξω και έσω μύτη και από τη ρινική και στοματική μοίρα του φάρυγγα, μέχρι το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα. Η κάτω αεροφόρος οδός, που ουσιαστικά αποτελεί το αναπνευστικό σύστημα, αποτελείται από το λάρυγγα, την τραχεία, τους δύο βρόγχους και τους δύο πνεύμονες. Οι αεροφόροι οδοί

4 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.2 Αναπνοή

5 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.3c Η μύτη, η ρινική κοιλότητα και ο φάρυγγας Γλωττίδα Μετωπιαίος κόλπος Ρινικές κόγχεες Στοματική κοιλότητα Σκληρή υπερώα Γλώσσα Υοειδές οστούν Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοειδής χόνδρος Θυρεοειδής αδένας Τραχεία Οισοφάγος Επιγλωττίδα Ρινοφάρυγγας Στοματοφάρυγγας Γλωσσική αμυγδαλή Κάτω γνάθος Ρώθωνες Φαρυγγική αμυγδαλή Μαλακή υπερώα Είσοδος ευσταχιανής σάλπιγγας Φωνητική χορδή Λαρυγγοφάρυγγας

6 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ο λάρυγγας

7 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία λάρυγγα Figure 23.4 Επιγλωττίδα Θυρεοειδής χόνδρος Κρικο-Θυρεοειδείς Μυς Κρικοειδής χόνδρος Τραχεία Κρικο-Θυρεοειδής Σύνδεσμος Υοειδές οστούν Θυρεο-Υοειδής μεμβράνη

8 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία λαρυγγα Figure 23.4 Επιγλωττίδα Υοειδές οστούν Θυρεοειδής χόνδρος Αρυταινοειδείς χόνδροι Χόνδρινοι δακτύλιοι Τραχεία Κρικοειδής χόνδρος Αρυταινοειδής χόνδρος Θυρεοειδής χόνδρος

9 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία της τραχείας Figure 23.6a, b Χόνδρινοι δακτύλιοι Υοειδές οστούν Λάρυγγας Τραχεία Ρίζα δεξιού πνεύμονα Βρόγχος Πνευμονικός ιστός ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Κύριοι βρόγχοι Δευτερεύοντες βρόγχοι Ρίζα αριστερού πνεύμονα Οισοφάγος Μυς τραχείας Χόνδρινος δακτύλιος Αναπνευστικό επιθήλιο Αδένες

10 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία τραχείας Figure 23.6c Θυρεοειδής αδένας Οισοφάγος Μυς τραχείας Αυλός τραχείας Αναπνευστικό επιθήλιο Χόνδρινοι δακτύλιοι Κοινή καρωτίδα

11 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία πνευμόνων Figure 23.7 Έξω επιφάνεια Δεξιός πνεύμονας Βάση Κορυφή Άνω λοβός Μέσος λοβός Κάτω λοβός Έξω επιφάνεια Αριστερός πνεύμονας Άνω λοβός Κάτω λοβός Κορυφή Βάση Μεσολόβια σχισμή καρδιακή εντοµή

12 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Ανατομία πνευμόνων Figure 23.7 Έσω επιφάνεια Δεξιός πνεύμονας Πνευμονικές αρτηρίες Μεσολόβια σχισμή Κύριος βρόγχος Πύλη Πνευμονικές φλέβες Βάση Κορυφή Μεσολόβια σχισμή Κύριος βρόγχος Πύλη Πνευμονικές φλέβες Κύριος βρόγχος Πύλη Πνευμονικές φλέβες Πνευμονικές αρτηρίες Έσω επιφάνεια Αριστερός πνεύμονας

13 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.7 Ανατομία πνευμόνων

14 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.10a Οι βρόγχοι Αναπνευστικά βρογχιόλια Τραχεία Χόνδρινοι δακτύλιοι Αριστερός κύριος βρόγχος Δευτερεύων βρόγχος Τριτεύοντες βρόγχοι Βρογχιόλια Τελικά βρογχιόλια Κυψελίδες σε πνευμονικό λοβίο

15 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.10a Οι βρόγχοι και οι κυψελίδες Κυψελιδικός πόρος Αναπνευστικά βρογχιόλια Κυψελίδες Τελικά βρογχιόλια Κυψελιδικός σάκος Κυψελιδικός πόρος

16 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.10b Οι βρόγχοι και οι κυψελίδες Κυψελίδες Αναπνευστικό επιθήλιο Βρογχιόλιο Πνευμονική φλέβα Πνευμονική αρτηρία Τριχοειδή

17 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Οι κυψελίδες Τριχοειδικός αυλός Κυψελίδα Ερυθρό αιμοσφαίριο

18 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Οι κυψελίδες

19 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Θέση στο θώρακα

20 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Ακτινογραφία θώρακα

21 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Ακτινογραφία θώρακα

22 Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Figure 23.12a-c Διασωλήνωση και τεχνητός αερισμός


Κατέβασμα ppt "Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings Το αναπνευστικό σύστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google