Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 Επιμέλεια-Μετάφραση:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 Επιμέλεια-Μετάφραση:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 Επιμέλεια-Μετάφραση: Ελπίδα Βάπτισμα

2 2 Membership (Μέλη) _________________ Leadership (Ηγεσία) ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

3 3

4 4 MERL GMT/GLT ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

5 5 Τα πορίσματα της Μικτής Επιτροπής Δομή Ενέργειες (δραστηριότητες) εναντίον Αποτελεσμάτων Υποβάθμιση της Συγκράτησης Έλλειψη εστίασης στην ανάπτυξη της Ηγεσίας ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

6 6 Γιατί Ανάπτυξη Ηγεσίας ; ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

7 7 Εισηγήσεις της Μικτής Επιτροπής Επανασχεδιασμός της Δομής Ενσωμάτωση της GMT & των Ηγετικών ομάδων Θέματος Ενίσχυση της Συνεργασίας Αύξηση της αναφοράς (λογοδοσίας) Έμφαση στην Συγκράτηση Καθιέρωση σχεδιασμού ανάπτυξης ηγεσίας ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

8 8 Συνεχής αύξηση μελών Βελτίωση της επιτυχίας της λέσχης Ενίσχυση της ποιότητας της ηγεσίας ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

9 9 DG Teams Ομάδες του Κυβερνήτη GMT Μελών GLT Ηγεσία ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

10 10 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

11 11 GMT Ανάπτυξη και αύξηση νέων μελών και λεσχών Βοήθεια στην επιτυχία των λεσχών μέσω της μακροχρόνιας συγκράτησης GLT Εντοπισμός και ανάπτυξη μελλοντικών ηγετών σε όλα τα επίπεδα Κατάρτιση, εκπαίδευση και «προπόνηση» υφισταμένων ηγετών για καλύτερη απόδοση ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 Ανάπτυξη Εξέλιξη

12 12 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

13 13 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

14 14 Σκοπός Να βοηθήσει στον εντοπισμό των αναγκών στον τομέα των μελών Να προσφέρει καθοδήγηση / Να προτείνει πηγές πληροφόρησης Να βελτιώσει την επικοινωνία Να συνεργάζεται με την GLT για να μεγιστοποιήσει την επιτυχία ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

15 15 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

16 ● Σχεδιάζουν και κατευθύνουν τις ενέργειες στον τομέα των μελών στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές 16 Παρακινούν και παρακολουθούν τα αποτελέσματα στα διάφορα Πολλαπλά Θέματα GMT Area Leaders Οργανώνει και διευκολύνει τον προγραμματισμό σε επίπεδο Πολλαπλού Θέματος GMT - MD Καθοδηγεί και βελτιώνει τα αποτελέσματα στον τομέα των μελών και διασφαλίζει την επιτυχία των λεσχών GMT - D GMT Constitutional Area Leaders ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

17 17 Μέλη Επέκταση ΣυγκράτησηΠροσφορά Δημόσιες Σχέσεις GMT GMT – σε επίπεδο Π.Θ. και Θέματος ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

18 18 GMT – Συντονιστής Πολλαπλού Θέματος GMT – Π.Θ. ● Πρόεδρος Συμβουλίου Κυβερνητών ● GMT-MD Συντονιστής Π.Θ. ● Μέχρι 3 άτομα ακόμα ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

19 19 GMT – Συντονιστής Θέματος GMT – D (πυρήνας) ● Κυβερνήτης ● 1 ος και 2 ος Αντικυβερνήτης ● GMT Συντονιστής Θέματος Ομάδα Ανάπτυξης Μελών και Λεσχών Ομάδα Επιτυχίας Λεσχών ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

20 20 GMT Ανάπτυξη και αύξηση νέων μελών και λεσχών Βοήθεια στην επιτυχία των λεσχών μέσω της μακροχρόνιας συγκράτησης ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

21 21 GMT: Δραστηριότητες Ανάπτυξη και αύξηση νέων μελών και λεσχών Ανάλυση τάσεων του αριθμού των μελών Ανάπτυξη στρατηγικών για αγορές-στόχους Καθιέρωση σχεδίων δημιουργίας νέων λεσχών Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατείας προσέλκυσης μελών Πληροφόρηση των Lions για τα προγράμματα αύξησης μελών ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

22 22 Σεμινάρια (ημερίδες) για την Επέκταση: βασική στρατηγική Εντοπισμός τοποθεσιών Προσέλκυση μελών Συμμετοχή των ιδρυτικών μελών ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

23 23 Στόχος των σεμιναρίων για την Επέκταση Να παρέχει στους Lions γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία νέων λεσχών Lions. Σεμινάριο = Μία Νέα Λέσχη (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ!) ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

24 24 GMT: Δραστηριότητες Βοηθάει στην εξέλιξη και επιτυχία των λεσχών, και τις καθοδηγεί στο αντιληφθούν την σημασία των ικανοποιημένων μελών Εκπαιδεύει εμπειρογνώμονες στην αναδόμηση των λεσχών Αναλύει και επεξεργάζεται τις απαντήσεις στο έντυπο: «Αξιολόγηση της (λειτουργικής) υγείας της λέσχης» Καθοδηγεί τις λέσχες ώστε να έχουν ικανοποιημένα μέλη Υποστηρίζει τους Πιστοποιημένους (Certified) Guiding Lions Ενθαρρύνει την συμμετοχή στα CEP ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

25 25 Στόχος της διαδικασίας αρίστευσης της λέσχης (Club Excellence Process) (CEP) Να παρέχει στους Lions πόρους, μέσα και πληροφόρηση ώστε να καταστούν ικανοί να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των λεσχών τους ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

26 26 Γιατί CEP? Αύξηση μελών Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προσφοράς Μείωση διαγραφών ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

27 27 Μετά το τέλος της διαδικασίας CEP, οι λέσχες θα μπορούν: Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μίας «άριστης» λέσχης Να αναγνωρίζουν τα εμπόδια Να αναλύουν τα δεδομένα Να προσδιορίζουν τους διαθέσιμους πόρους Να βάζουν στόχους που έχουν τεθεί με βάση την ανάλυση των δεδομένων Να δημιουργούν και να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

28 28 Μέλη = Προσφορά ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

29 29 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

30 30 Σκοπός Να προσδιορίζει τους εν δυνάμει ηγέτες Να προσδιορίζει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης ηγεσίας Να προτείνει πόρους και να προσφέρει καθοδήγηση Να συνεργάζεται με την επιτροπή GMT, για την μεγιστοποίηση της επιτυχίας ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

31 31 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

32 ● Εντοπίζουν τις ανάγκες και σχεδιάζουν τις ενέργειεςo στον τομέα ηγεσίας, στις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές 32 Παρακινούν, παρακολουθούν και μοιράζονται τια καλύτερες πρακτικές και αποτελέσματα στα διάφορα Πολλαπλά Θέματα GLT Area Leaders Οργανώνει, οριοθετεί και συντονίζει την εκπαίδευση σε επίπεδο Πολλαπλού Θέματος GLT - MD Προσδιορίζει και αναπτύσσει ικανούς ηγέτες σε επίπεδο Θέματος, Ζωνών και λεσχών GLT - D GLT Constitutional Area Leaders ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

33 33 GLT – Συντονιστής Πολλαπλού Θέματος ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 GLT – Π.Θ. ● Πρόεδρος Συμβουλίου Κυβερνητών ● GLT-MD Συντονιστής Π.Θ. ● Μέχρι 3 άτομα ακόμα

34 34 GLT – Συντονιστής Θέματος GLT – D ● Κυβερνήτης ● 1 ος και 2 ος Αντικυβερνήτης ● GLT Συντονιστής Θέματος ● Επιπλέον Μέλη ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

35 35 GLT Εντοπίζει και αναπτύσσει μελλοντικούς ηγέτες σε όλα τα επίπεδα Καταρτίζει, εκπαιδεύει και «προπονεί» υφιστάμενους ηγέτες για καλύτερη απόδοση ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

36 36 GLT: Δραστηριότητες Προσδιορίζει και αναπτύσσει μελλοντικούς ηγέτες Προσδιορίζει δυνητικούς (πιθανούς) ηγέτες Εκπαιδεύει τα μέλη σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης της ηγεσίας Ενθαρρύνει τους διαφαινόμενους ηγέτες Προωθεί την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευμένων Lions ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

37 37 Προσδιορισμός Ηγετών Lions οι οποίοι επιδεικνύουν ηγετικά χαρακτηριστικά Lions που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

38 38 Χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη Συμπόνια (συναισθηματική ευαισθησία) Αποφασιστικότητα Αντικειμενικότητα Επινοητικότητα Άριστη Επικοινωνία ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

39 39 Ένα επιτυχημένο άτομο βρίσκει την σωστή θέση για τον εαυτό του. Αλλά ένας επιτυχημένος ηγέτης βρίσκει την σωστή θέση για τους άλλους. John C. Maxwell ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

40 40 GLT: Δραστηριότητες Καταρτίζει, εκπαιδεύει, καθοδηγεί και παρακινεί τους ηγέτες να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Αξιολογεί τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης Καθιερώνει σχέδιο ανάπτυξης ηγεσίας Οργανώνει την εκπαίδευση και κατάρτιση αξιωματούχων και μη Εξασφαλίζει την αποτελεσματική παροχή εκπαίδευσης στους αξιωματούχους της λέσχης εφαρμόζει τα σεμινάρια Διαδικασίας Αρίστευσης Λέσχης Εκπαιδεύει Πιστοποιημένους (Certified) Guiding Lions Ενθαρρύνει την ενεργό βοήθεια και καθοδήγηση από Lions, μέσω του προγράμματος: Lions Mentoring Program ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

41 41 Latest Leadership News Register for the upcoming Setting Goals Webinar GLT training a success Take the new online course, “Presentation Skills” See more… Latest Leadership News

42 Κέντρο Εκπαίδευσης των Lions 42 Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων με διαδραστικά μαθήματα online Προσβάσιμη οπουδήποτε/οποτεδήποτε Νέα διαδικασία παρέχει προσωπικό αρχείο μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος. Νέα Αναφορά Προφίλ – δυνατότητα στους Lions να συνοψίζουν τα online μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί καθώς και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια. ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

43 Λαϊονικό εκπαιδευτικό υλικό / Πηγές 43 Προσανατολισμός/ενημέρωση αξιωματούχων λέσχης Regional Lions Leadership Institute Παρουσιάσεις διαφανειών για όλες τις ομιλίες Εκπαιδευτικό υλικό για τον Λαϊονισμό γενικώς Δραστηριότητες κατάρτισης και σεμιναρίων ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

44 Επιλογή συγκεκριμένων ενοτήτων κατάρτισης και μαθημάτων 44 Αξιωματούχοι λεσχών Πρόεδροι ζωνών Έξοδα Κυβερνητών Πώς να χρησιμοποιείτε το PowerPoint, την παρουσίαση διαφανειών ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

45 Επικοινωνία σε επίπεδο ηγεσίας 45 ΔΙΚΤΥΟ ΗΓΕΣΙΑΣ – τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο και αρχείο ηλεκτρονικών δελτίων Ηχητικά ενημερωτικά-πληροφοριακά αρχεία ηγεσίας Επιτυχημένες ιστορίες ηγεσίας– Νέο Σεμινάρια online-real time, σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή διαδραστικά σεμινάρια Online ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

46 46 Ποιοτική Ηγεσία= Προσφορά ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

47 47 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

48 48 GMT – Συντονιστής Θέματος Ομάδα Ανάπτυξης Μελών και Λεσχών Ομάδα Επιτυχίας Λεσχών GMT – D (πυρήνας) ● Κυβερνήτης Θέματος ● 1 ος και 2 ος Αντικυβερνήτες ● GMT Συντονιστής Θέματος GLT – D ● Κυβερνήτης Θέματος ● 1 ος και 2 ος Αντικυβερνήτες ● GLT Συντονιστής Θέματος ● Επιπλέον μέλη GLT – Συντονιστής Θέματος ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

49 49 Οφέλη από την Συνεργασία Αποτελεσματική χρήση των προσωπικών ταλέντων Πηγή διέγερσης και δημιουργικότητας Αποτελεσματική επίτευξη στόχων ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

50 50 ? ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012

51 51 ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012


Κατέβασμα ppt "1 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Θέμα 117 Α Ενημερωτικό Σεμινάριο για την λειτουργία των Επιτροπών GMT και GLT Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 Επιμέλεια-Μετάφραση:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google