Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Διαφορές - Ομοιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Διαφορές - Ομοιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Διαφορές - Ομοιότητες

2 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομεας Η εξέλιξη της Διοικητικής επιστήμης και οι νέες τάσεις ( Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Καλή Διακυβέρνηση ) έχουν ως κυρίαρχα στοιχεία : τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα την εφαρμογή στους δημόσιους οργανισμούς των επιτυχημένων μεθόδων και τεχνικών του ιδιωτικού τομέα τον αναπροσανατολισμό του ρόλου του κράτους από « κράτος παροχέα » σε « κράτος ρυθμιστή ».

3 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Μπορεί όμως σε όλες τις περιπτώσεις να γίνει με επιτυχία αυτούσια η μεταφορά και μεταφύτευση των επιτυχημένων τεχνικών, πρακτικών και μεθόδων του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο τομέα ;

4 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Μπορεί να γίνει αυτό σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς και σε όλες τις κατηγορίες των προσφερομένων από το κράτος υπηρεσιών ;

5 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Για να μπορεί κάποιος να απαντήσει με επιτυχία το ερώτημα, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις όποιες ομοιότητες και διαφορές των δυο αυτών οργανωτικών τύπων, των δημόσιων δηλ. και των ιδιωτικών οργανισμών. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, είναι αναγκαία συγκριτική ανάλυση των δύο αυτών ξεχωριστών οργανωτικών τύπων.

6 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Οι κύριες διαφορές μεταξύ των οργανισμών του δημοσίου και των ιδιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες : Κανονιστικό – Θεσμικό πλαίσιο Πολιτικό περιβάλλον Οικονομικοί όροι

7 Νομικό Πλαίσιο. Η δημόσια διοίκηση λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο που καθορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους κανονισμούς. Πρέπει να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που καθορίζει η νομοθεσία.

8 Νομικό Πλαίσιο. Η δράση και η λειτουργία των ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων υπόκειται σε πολύ λιγότερους νομικούς περιορισμούς, που αφορούν κυρίως θέματα όπως η ασφάλεια, η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

9 Αποστολή. Η Δημόσια διοίκηση έχει ως αποστολή την εκπλήρωση των σκοπών του κράτους. Η διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα αποβλέπει στη διαχείριση των υποθέσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και την επίτευξη των στόχων τους.

10 Σκοπός / Στόχος. Πρωταρχικός στόχος των δημόσιων οργανισμών είναι παροχή υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών στους πολίτες και όχι η επιδίωξη κέρδους για την κυβέρνηση. Σε πλείστες περιπτώσεις το δημόσιο οφείλει να προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες και αγαθά με πολύ μεγάλο κόστος ( π. χ. άμυνα, ασφάλεια ). Ο κύριος σκοπός των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της επιχείρησης.

11 Τρόπος Δράσης.  Το δημόσιο, εξυπηρετώντας το κοινό, οφείλει να ενεργεί κατά ομοιόμορφο τρόπο και να εφαρμόζει τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης.  Αντίθετα ο μάνατζερ μιας ιδιωτικής επιχείρησης δεν είναι νομικά υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει ένα μικρό πελάτη κατά ισότιμο και ομοιόμορφο τρόπο με ένα μεγάλο πελάτη

12 Λογοδοσία. Σε δημοκρατικά καθεστώτα, η δημόσια διοίκηση είναι υποκείμενη σε κοινοβουλευτικό, δικαστικό και εξωδικαστικό έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις της. Η ιδιωτική διοίκηση είναι υπόλογη στον ιδιοκτήτη και τους μετόχους της επιχείρησης για τη δράση της. Η επιτυχία ή η αποτυχία κρίνεται από τις δυνάμεις της αγοράς.

13 Χρηματοδότηση Η δράση του δημοσίου χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ στην περίπτωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων από τους μετόχους.

14 Ποιοι Επωφελούνται ;. Αυτοί που επωφελούνται από τη δράση της δημόσιας διοίκησης είναι το κοινωνικό σύνολο Στην περίπτωση των επιχειρήσεων επωφελούνται ο ιδιόκτητης και οι μέτοχοι της επιχείρησης

15 Καθοδήγηση. Η δημόσια διοίκηση λειτουργεί σε ένα πολιτικό περιβάλλον, υπό την αυστηρή καθοδήγηση και τον έλεγχο της πολιτικής ηγεσίας. Εφαρμόζει πολιτικές που αποφασίζονται από την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία ( τη Βουλή και την εκλεγμένη Κυβέρνηση ) Η διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα δεν λειτουργεί κάτω από την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που καθορίζουν οι συνθήκες στην αγορά και αποφάσεις των ιδιοκτητών της επιχείρησης / οργανισμού.

16 Δημόσιες Υπηρεσίες. Υπηρεσίες, όπως η Εθνική Ασφάλεια, η Άμυνα, η Δημόσια Τάξη και η Δημόσια Υγεία είναι ουσιώδεις για κάθε κράτος και μπορούν να προσφερθούν μόνο από το κράτος, μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών.

17 Δημόσιες Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών αυτών είναι ότι - Χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό Το επί μέρους κόστος που αναλογεί στον κάθε χρήστη της Υπηρεσίας δεν μπορεί να υπολογιστεί Ουδείς μπορεί να αποκλειστεί από τη χρήση της Υπηρεσίας

18 Δημόσιος vs Ιδιωτικός Τομέας. Τόσο ο Δημόσιος Τομέας όσο και ο Ιδιωτικός βασίζονται σε τεχνικές που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, το συντονισμό κλπ. Και οι δύο αξιοποιούν λογιστικές διαδικασίες και αρχειοθέτηση. Οι δημόσιοι Οργανισμοί προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους και πρακτικές του Ιδιωτικού Τομέα, όπως ο στρατηγικός προγραμματισμός, η διοίκηση της απόδοσης κλπ Οι ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα πλαίσιο κοινωνικής ευαισθησίας

19 Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί οργανισμοί σταδιακά τείνουν να προσομοιάσουν ολοένα και περισσότερο όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν


Κατέβασμα ppt "Δημόσιος Vs Ιδιωτικός Τομέας Διαφορές - Ομοιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google