Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής ενός ΠΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ο (Διάλεξη 4)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής ενός ΠΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ο (Διάλεξη 4)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής ενός ΠΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ο (Διάλεξη 4)

2  Ακολουθείται όταν το σύστημα είναι πλέον λειτουργικό  Γίνονται αλλαγές που οφείλονται σε αλλαγές που γίνονται στον οργανισμό (ή στο περιβάλλον του), στην τεχνολογική πρόοδο ή σε κάποιες επιπλέον λειτουργίες που απαιτούνται από τους χρήστες  Κατά την χρήση του συστήματος ακολουθείται μια διαδικασία αξιολόγησης του που μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση του  Συχνά υπάρχει απόκλιση μεταξύ της λειτουργίας του συστήματος και των απαιτήσεων που μελετήθηκαν στην πρώτη φάση  Οι αλλαγές στον τομέα των εφαρμογών μπορούν να καταστήσουν το σύστημα ακατάλληλο και γιαυτό να πρέπει να αντικατασταθεί  Με τις τελευταίες αλλαγές κλείνει και ο κύκλος ανάπτυξης και ζωής του πληροφοριακού συστήματος

3  Μεθοδολογία NCC (National Conputing Center) με σύγχρονη παραλλαγή την SSADM ( Structured System Analysis and Design Method)  Περιλαμβάνει Μια σειρά φάσεων που ξεκινάει με την μελέτη σκοπιμότητας μέχρι την αναθεώρηση και την συντήρηση του συστήματος Μια σειρά τεχνικών για την αξιολόγηση του κόστους και τα οφέλη των διαφορετικών λύσεων Μια σειρά εργαλείων (πακέτα λογοσμικού που βοηθούν κάποια πτυχή της προσέγγισης) Ένα σχέδιο κατάρτισης (εκπαιδευτικό πρόγραμμα και/η manual) Μια φιλοσοφία (π.χ. τα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι συνήθως καλές λύσεις στα προβλήματα οργανισμών και την επεξεργασία)

4  Στην SSADM ακολουθούνται τα στάδια: 0- εφικτότητα 1-έρευνα για το τρέχον περιβάλλον 2-επιλογές επιχειρησιακών συστημάτων 3-καθορισμός των απαιτήσεων 4-τεχνικές επιλογές συστημάτων 5-λογικό σχεδιασμό 6-φυσικό σχεδιασμό  Δεν παρέχει συμβουλές ως προς την υλοποίηση  Η μεθοδολογία RAD (Rapid Application Development) παρακάμπτει ακόμη περισσότερα στάδια για την πιο γρήγορη ανάπτυξη της εφαρμογής  Η μεθοδολογία Multiview χρησιμοποιεί μια βήμα προς βήμα λογική προσέγγιση  Η μεθοδολογία SSM (Soft System Methology) επικεντρώνεται σε ένα μέρος του κύκλου ζωής των συστημάτων

5  Περιλαμβάνουν: Διαγράμματα ροής (βοηθούν τον αναλυτή στην ροή των δεδομένων μέσα στο σύστημα) Διαγράμματα οργάνωσης (ιεραρχία των υπαλλήλων σε ένα οργανισμό ή σε ένα τμήμα) Προδιαγραφές εγγράφων Διαγράμματα πλέγματος (πως άνθρωποι και μηχανές αλληλεπιδρούν) Κατάλογοι συζητήσεων (σημειώσεις που λήφθηκαν από διάφορες συνεντεύξεις) Προδιαγραφές αρχείων και εγγραφών (όλα τα στοιχεία δεδομένων σε ένα αρχείο-ονόματα, περιγραφές, μέγεθος, μορφή και τιμές)

6  Παρέχουν πληροφορίες για:  Ροές δεδομένων στο σύστημα από το περιβάλλον  Ροές δεδομένων από το σύστημα προς το περιβάλλον  Διαδικασίες που αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στο σύστημα  Αποθήκευση δεδομένων μέσα στο σύστημα  Τα όρια και την εμβέλεια του συστήματος

7  Περιγράφουν τα δεδομένα.  Οντότητα: ένας τύπος δεδομένων (μαθητής, καθηγητής, μάθημα, τάξη)  Δείχνουν πως οι οντότητες σχετίζονται μεταξύ τους  Περιγράφουν τις λεπτομέρειες κάθε οντότητας

8  Πακέτα λογισμικού που βοηθούν στην ανάπτυξη των ΠΣ  Π.χ.  Oracle: διαθέτει γεννήτρια εφαρμογών  Visio: διαγράμματα για την παραγωγή στοιχείων τεκμηρίωσης

9  Οι μεθοδολογίες έχουν δοκιμαστεί και εξεταστεί επαρκώς  Τα πρότυπα τεκμηρίωσης εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές είναι πλήρεις και κοινοποιούνται επαρκώς στο προσωπικό ανάπτυξης συστημάτων, στους χρήστες του τμήματος και στο προσωπικό διαχείρησης υπολογιστικών συστημάτων  Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται στην χρήση του συστήματος  Επιτρέπει ως ένα βαθμό: την ανακολουθία στις ημερομηνίες παράδοσης, τις υψηλές δαπάνες και τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη  Στο τέλος κάθε φάσης οι τεχνικοί και οι χρήστες μπορούν να αναθεωρήσουν την πρόοδο του έργου

10  Αποτυχία στην ικανοποίηση των αναγκών της διοίκησης  Αστάθεια  Ακαμψία  Δυσαρέσκια χρηστών  Προβλήματα τεκμηρίωσης  Έλλειψη ελέγχου  Ελλιπή συστήματα  Ανεκτέλεστες λειτουργίες  Φόρτος εργασίας για συντήρηση  Προβλήματα με την ιδανική προσέγγιση  Έμφαση σε απαιτητικές νοοτροπίες

11  Αν και τα συστήματα που αναπτύσσονται ικανοποιούν τις βασικές λειτουργίες, οι ανάγκες των μεσαίων και των διοικητικών στελεχών μπορεί να αγνοηθούν (πως θα κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο, ποια προιόντα πρέπει να σταματήσουν να πωλούνται κτλ) Κορυφαία διοίκηση (στρατηγικής) Μέση διοίκηση Λειτουργική διοίκηση Τιμολόγηση Επεξεργασία εντολής προμηθειών Έλεγχος αποθεμάτων λογιστικά Μισθοδοσία Έλεγχος παραγωγής Επεξεργασία εντολής πωλήσεων

12  Η προσέγγιση του κύκλου ανάπτυξης και ζωής των ΠΣ προσπαθεί να βελτιώσει τον τρόπο που εκτελούνται οι διαδικασίες στις επιχειρήσεις  Οι επιχειρήσεις κάνουν συχνά αλλαγές στις διαδικασίες έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον  Τα συστήματα που μοντελοποιούν τις διαδικασίες πρέπει να τροποποιούνται

13  Οι έξοδοι πρέπει να παράγονται καθορίζονται πολύ νωρίς στην διαδικασία ανάπτυξης των συστημάτων => ο σχεδιασμός καθοδηγείται από τις εξόδους  Από την στιγμή που καθορίζονται οι έξοδοι που πρέπει να παραχθούν καθορίζονται οι είσοδοι, τα περιεχόμενα των αρχείων και οι διεργασίες που πρέπει μετατρέπουν τις εισόδους στις επιθυμητές εξόδους  Είναι συχνές οι απαιτήσεις στην παραγωγή εξόδων => μεγάλη αλλαγή στον σχεδιασμό του συστήματος και στην υλοποίηση του

14  Οι χρήστες καθορίζουν τις απαιτήσεις τους σε ένα αρχικό στάδιο  Τα έγγραφα τεκμηρίωσης που υπογράφονται είναι σχεδιασμένα για τους αναλυτές συστημάτων και όχι για τους χρήστες  Οι χρήστες δεν εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης

15  Ο προσανατολισμός της τεκμηρίωσης είναι συχνά προσανατολισμένος προς τον προγραμματιστή και όχι προς τον τελικό χρήστη

16  Οι εκτιμήσεις του χρόνου, των ανθρώπων και των άλλων πόρων μπορεί να είναι αναξιόπιστες εξαιτίας της πολυπλοκότητας μερικών φάσεων και της έλλειψης πείρας των εκτιμητών

17  Οι υπολογιστές είναι ιδιαίτερα γρήγοροι στην επεξεργασία δεδομένων όταν η διεργασία είναι δομημένη, σταθερή και επαναλαμβανόμενη  Οι ιδιαίτερες συνθήκες συχνά αγνοούνται (πολλοί ακριβές για να λαμβάνονται υπόψην)  Οι εξαιρέσεις αγνοούνται και έτσι τα συστήματα θεωρούνται εσφαλμένα ή μη πλήρεις  Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια αποτυχία στο να αναλυθεί και να σχεδιαστεί το σύστημα κατάλληλα

18  Υπάρχουν λειτουργίες που δεν έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα συστήματα που να τις ικανοποιούν  η διαδικασία ανάπτυξης από την φάση της σκοπιμότητας μέχρι την εφαρμογή (μήνες ή και χρόνια)  Πολλές φορές οι χρήστες παραιτούνται των απαιτήσεων λόγω της μεγάλης αναμονής

19  Χρήση «γρήγορων και βρόμικων λύσεων»  Γρήγορος και φτωχός σχεδιασμός για να μην ξοδευτεί πολύς χρόνος  Παράγοντας που οδηγεί στο πρόβλημα της συντήρησης των συστημάτων σε λειτουργία

20  Διεξάγουμε μια σειρά από επαναλήψεις όταν ανακαλύπτονται νέες απαιτήσεις ή όταν αποφάσεις αποδειχτούν μη αναγκαίες  Χρήστες και αναλυτές πρέπει να ερμηνεύσουν την μεθοδολογία με τις τεχνικές και τα εργαλεία τους, ώστε να είναι σχετική με μια προβληματική κατάσταση  Υποστηρίζει λύση προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες παρά μια έτοιμη λύση

21  Γίνεται ένας μεγάλος αριθμός απλοικών υποθέσεων:  Γεγονότα που απλά χρειάζονται να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν  Μπορεί να προσδιοριστεί μια ιδανική λύση  Η ιδανική λύση μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί ακολουθώντας μια μεθοδολογία βήμα προς βήμα  Οι προσφερόμενες τεχνικές θα αναλύσουν και θα σχεδιάσουν όλα όσα χρειάζονται να γίνουν  Οι καταστάσεις που προκύπτουν είναι συχνά διφορούμενες και προβληματικές


Κατέβασμα ppt "Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής ενός ΠΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ο (Διάλεξη 4)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google