Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγικά

2 2 Στρατηγικό Μάνατζμεντ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 3 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Έννοια της στρατηγικής Στρατηγικό μάνατζμεντ Υπόδειγμα στρατηγικού μάνατζμεντ 1. Διαμόρφωση Στρατηγικής 2. Υλοποίηση Στρατηγικής 3. Αξιολόγηση – Έλεγχος Στρατηγικής

4 4 Πότε εμφανίστηκε ο όρος στρατηγική; Η Στρατηγική εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1951, στην διεθνή βιβλιογραφία της διοίκησης των επιχειρήσεων, όταν διαπιστώθηκε ότι, σε αντίθεση με τα οικονομικά μοντέλα του πλήρους ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονταν στον ίδιο κλάδο και χρησιμοποιούσαν την ίδια τεχνολογία, συχνά είχαν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης. Μια πιο στενή μελέτη του φαινομένου κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο συχνά υιοθετούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τα προϊόντα τους, τις αγορές τους, τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιούσαν, ακόμα και τις εσωτερικές τους δομές και συστήματα.Αυτές οι διαφορές, μέσα στο ίδιο κλαδικό περιβάλλον, ξεκίνησαν να γίνονται γνωστές ως στρατηγικές.

5 5 Τι είναι στρατηγική; Ο Alfred Chandler ορίζει την στρατηγική ως "τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων".

6 6 Τι είναι στρατηγική; Ο Kenneth Andrews διατείνεται ότι "στρατηγική είναι η διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών, πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξη τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης".

7 7 Τι είναι στρατηγική; Οι Hofer και Schendel σημειώνουν ότι "στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον".

8 8 Τι είναι στρατηγική; Γίνεται εμφανές ότι υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το τι είναι στρατηγική. Μια «καλή» στρατηγική αποτελείται από απλούς και μακροπρόθεσμους σκοπούς, σαφή κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και αποτελεσματική υλοποίηση της διαμορφούμενης στρατηγικής. Η στρατηγική προσφέρει την κατεύθυνση που θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή ώστε η επιχείρηση να παραμείνει βιώσιμη και να εκμεταλλεύεται διαρκώς το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

9 9 Τι είναι στρατηγική; Για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής κάθε επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η ίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στο παρόν, αλλά κυρίως την κατεύθυνση που θα κινηθεί στο μέλλον, ποιες ευκαιρίες θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ποιες απειλές θα αποφύγει, ποιες δυνάμεις θα ενισχύσει και ποιες αδυναμίες θα υπερνικήσει.

10 10 Τι είναι στρατηγική; Στρατηγική Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον ΔυνάμειςΕυκαιρίες Εφαρμόζω Διατηρώ Ανακαλύπτω Εκμεταλλεύομαι ΥπερνικώΑποτρέπω Αδυναμίες Απειλές

11 11 Τι είναι στρατηγική; Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων ορισμών; Ο ορθολογικός προγραμματισμός ως βασική διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Δηλαδή η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς της σκοπούς, τις στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

12 12 Τι είναι στρατηγικό μάνατζμεντ; Στρατηγικό μάνατζμεντ είναι το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων και πράξεων που καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση μιας επιχείρησης. Περιέχει την ανίχνευση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής αλλά και την αξιολόγησή της.

13 13 Στρατηγικό μάνατζμεντ Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί θεωρούν ότι, το στρατηγικό μάνατζμεντ αναπτύσσεται σε τρία διακριτά στάδια: 1 ο Στάδιο: Διαμόρφωση στρατηγικής 2 ο Στάδιο: Υλοποίηση στρατηγικής 3 ο Στάδιο: Αξιολόγηση και έλεγχος της Στρατηγικής

14 14 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον αναλύσουμε και ερευνήσουμε το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ερευνώντας το εξωτερικό μάκρο- περιβάλλον και εξωτερικό μίκρο- περιβάλλον, αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

15 15 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Η ανάλυση και έρευνα του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης στοχεύει στον εντοπισμό εκείνων των μεταβλητών που μπορούν να αποτελούν δυνάμεις ή αδυναμίες της επιχείρησης. Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών απαιτεί τα διευθυντικά στελέχη να κατανοήσουν πως οι δυνάμεις και οι αδυναμίες της επιχείρησης διαφέρουν από αυτές των ανταγωνιστών.

16 16 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Μετά την ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εφαρμόζουμε την ανάλυση SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities, Threats). Επιδίωξη της SWOT: ο συνδυασμός των πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

17 17 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Στη συνέχεια κι αφού η επιχείρηση δεν έχει απεριόριστους πόρους, τα διευθυντικά στελέχη αποφασίζουν ποιες εναλλακτικές στρατηγικές της ταιριάζουν περισσότερο. Η διαμόρφωση της στρατηγικής δεσμεύει την επιχείρηση σε συγκεκριμένα προϊόντα, συγκεκριμένους πόρους και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για ένα χρονικό διάστημα.

18 18 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι το σύνολο των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στη δημιουργία ή στον καθορισμό των στρατηγικών της επιχείρησης. Η διαμόρφωση της στρατηγικής περιλαμβάνει Την αποστολή, Τους σκοπούς, Τις στρατηγικές, και Τις πολιτικές.

19 19 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Αποστολή mission) είναι ο λόγος ύπαρξής της. Εξηγεί τι προσφέρει η επιχείρηση στην κοινωνία. Σκοποί (objectives) Τα τελικά αποτελέσματα μιας σχεδιασμένης δραστηριότητας. Πρέπει να δηλώνουν τι πρέπει να πραγματοποιηθεί και μέχρι πότε.

20 20 1 Ο Στάδιο: Η Διαμόρφωση της στρατηγικής Στρατηγικές (strategies) Ένα αναλυτικό σχέδιο που στηρίζει το πώς η επιχείρηση θα πετύχει τους σκοπούς και την αποστολή της. Τα επίπεδα της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι τρία και χωρίζονται σε επιχειρησιακή στρατηγική, επιχειρηματική και λειτουργική. Πολιτικές (policies) Είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μιας απόφασης που συνδέουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής με την εφαρμογή της. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις πολιτικές τους για να είναι σίγουρες πως οι υπάλληλοί της λαμβάνουν αποφάσεις και προβαίνουν σε ενέργειες που υποστηρίζουν τις στρατηγικές της επιχείρησης.

21 21 2 ο Στάδιο Υλοποίηση της Στρατηγικής Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία μέσα από την οποία εφαρμόζονται οι στρατηγικές και οι πολιτικές μιας επιχείρησης. Συχνά ονομάζεται και φάση εκτέλεσης του στρατηγικού μάνατζμεντ και θεωρείται το δυσκολότερο στάδιο από όλα.

22 22 2 ο Στάδιο Υλοποίηση της Στρατηγικής Η υλοποίηση της στρατηγικής περιλαμβάνει τα παρακάτω: Προγράμματα: Περιγράφουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου. Προϋπολογισμοί: Περιγράφουν το κόστος των προγραμμάτων της επιχείρησης. Συνήθως ζητείται για την έγκριση των προγραμμάτων. Διαδικασίες: Περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος.

23 23 3 ο Στάδιο Αξιολόγηση της Στρατηγικής Το τρίτο και τελευταίο στάδιο του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι το στάδιο της αξιολόγησης και του ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι τα πραγματικά αποτελέσματα διαφόρων ενεργειών καταγράφονται και συγκρίνονται με τα επιθυμητά. Το στάδιο αξιολόγησης και ελέγχου μπορεί να επισημάνει αδυναμίες στον αρχικό σχεδιασμό και κατά συνέπεια να οδηγήσει στην αναμόρφωσή του.

24 24 Προσδιορισμός του τι θα μετρηθεί Καθορισμός των αποδεκτών μέτρων απόδοσης Μέτρηση της Απόδοσης Σύγκριση Επιθυμητής & Πραγματικής Απόδοσης Τέλος Λήψη διορθωτικών μέτρων Η Αξιολόγηση της Στρατηγικής σε πέντε βήματα

25 25 3 ο Στάδιο Αξιολόγηση της Στρατηγικής Το στάδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει πέντε βήματα: Προσδιορισμός του τι θα μετρηθεί Καθορισμός των Αποδεκτών Επιπέδων Απόδοσης Μέτρηση της Απόδοσης Σύγκριση Επιθυμητής & Πραγματικής Απόδοσης. Λήψη διορθωτικών μέτρων.

26 26 Για ποιους λόγους είναι απαραίτητο το Στρατηγικό Μάνατζμεντ; θέτει κατευθύνσεις υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό μειώνει την αβεβαιότητα μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Κατέβασμα ppt "1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google