Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Εισαγωγή στον οντοκεντρικό προγραμματισμό (βασική εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας)» Ρουσσάκης Ιωάννης, ΤΕΙ Κρήτης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Εισαγωγή στον οντοκεντρικό προγραμματισμό (βασική εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας)» Ρουσσάκης Ιωάννης, ΤΕΙ Κρήτης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Εισαγωγή στον οντοκεντρικό προγραμματισμό (βασική εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας)» Ρουσσάκης Ιωάννης, ΤΕΙ Κρήτης, I.T.E. Τσαγκαράκης Χαράλαμπος ΤΕΙ Κρήτης Σεμινάριο: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με JAVA/3 ο Σχολείο Κώδικα Ημερομηνία: 15/07/2015 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Λειτουργία της JAVA Η Java είναι σχεδιασμένη για το Internet και γενικά για δικτυακές εφαρμογές Στην java το compiling(μεταγλώττιση) χωρίζεται σε δύο μέρη. - Στο πρώτο μέρος a) γίνεται έλεγχος συντακτικών λαθών και b)παράγεται ένας Byte code ο οποίος είναι κοινός ανεξαρτήτως σε ποίο μηχάνημα ή λειτουργικό έγινε το compiling. -Στο δεύτερο μέρος γίνεται η μετάφραση του πιο πάνω Byte code σε εκτελέσιμο κώδικα μηχανής. Αυτό εξαρτάται από το είδος της μηχανής και του λειτουργικού που υπάρχει.

3 Λειτουργία της JAVA Η Java είναι σχεδιασμένη για το Internet και γενικά για δικτυακές εφαρμογές Στην java το compiling(μεταγλώττιση) χωρίζεται σε δύο μέρη. - Στο πρώτο μέρος a) γίνεται έλεγχος συντακτικών λαθών και b)παράγεται ένας Byte code ο οποίος είναι κοινός ανεξαρτήτως σε ποίο μηχάνημα ή λειτουργικό έγινε το compiling. -Στο δεύτερο μέρος γίνεται η μετάφραση του πιο πάνω Byte code σε εκτελέσιμο κώδικα μηχανής. Αυτό εξαρτάται από το είδος της μηχανής και του λειτουργικού που υπάρχει.

4 Λειτουργία της JVM Άρα μπορούμε να κάνουμε μεταγλώττιση σε ένα μηχάνημα π.χ. Solaris και να τρέχουμε τον byte code σε ένα μηχάνημα windows. Για τον λόγο αυτό είναι κατάλληλη για windows

5

6

7 Πρώτο πρόγραμμα σε java Για να δημιουργήσομε ένα πρόγραμμα java πρέπει να έχει κατάληξη.java Κάθε πρόγραμμα java έχει μια κλάση με το ίδιο όνομα με το αρχείο. Πχ.το HelloWorld.java

8 Πρώτο πρόγραμμα σε java Όπως και στην C χρειαζόμαστε μια συνάρτηση main η οποία θα αποτελεί το κυρίως πρόγραμμα. Η System.out.println είναι η εντολή για εκτύπωση και δημιουργία νέα γραμμής

9

10 Μεταβλητές στην JAVA Όπως και στην c το όνομα μια μεταβλητής μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι συμβατό με το unicode, δεν είναι δεσμευμένη λέξη και δεν έχει ξαναδηλωθεί μέσα στην ίδια εμβέλεια. Τα ονόματα των μεταβλητών ξεκινάνε με μικρά και είναι κεφαλαίο το πρώτο γράμμα όπου αλλάζει η λέξη Π.χ int numerOfStudent;

11 Βασικοί τύποι μεταβλητών

12 Βασικοί τύποι στην Java Σταθερές Για να δηλώσουμε “σταθερές” χρησιμοποιούμε την λέξη κλειδί Final Final maxNumberStudent=600; Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή της μεταβλητής.

13 JAVA Τελεστές(operators) Μοναδιαίοι τελεστές π.χ. count++ Δυαδικοί τελεστές π.χ. num1+num2 Η Java έχει μόνο ένα τριαδικό τελεστή τον ? Π.χ. int a,b; …. b= a>100?60:4 Ισοδύναμο με if(a>100) b=60 else b=4;

14 JAVA Τελεστές(operators)

15 Τελεστές σύγκρισης

16 Λογικοί τελεστές

17 Τελεστές σε επίπεδο bit

18 Λοιποί τελεστές Τελεστής καταχώρησης = Π.χ a=p; x+=10; //x=x+10;

19 Εντολή επιλογής If

20 Εντολή Επιλογής switch - case

21 Η εντολή switch case πρώτα υπολογίζει (αποτιμά) την έκφραση που βρίσκεται μετά το switch και στην συνέχεια διατρέχει όλες τις περιπτώσεις case και αν κάποια βρεθεί αληθής τότε εκτελούνται όλες οι εντολές που βρίσκονται μετά την :, αν δεν βρεθεί καμία τότε εκτελείται η default αν υπάρχει. Να σημειωθεί ότι αν βρεθεί μια case αληθής αλλά από τις εντολές που βρίσκονται μετά το : λείπει η break τότε η εκτέλεση συνεχίζεται μέχρι να βρεθεί μια break, χωρίς να γίνεται έλεγχος των αντιστοίχων case.

22 Εντολή Επιλογής switch - case

23 Εντολή επανάληψης for for(αρχικές τιμές συνθήκη τερματισμού;βήμα) for(i=1;i<=1000;i++) System.out.println(i); Οι εντολές break και continue έχουν την ίδια σημασία όπως και στην C

24 Εντολή επανάληψης while αρχικές τιμές while(συνθήκη τερματισμού) {…… Βήμα } i=0; while(i<=1000) { System.out.println(i); i++; } found=0; i=0; while(!found && i<100) { if (number[i]==x) found=1; else i++; }

25 Εντολή επανάληψης do-while do { εντολές }while(συνθήκη) Σε αυτήν οι εντολές εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά Η επανάληψη τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνει ψευδής

26 Δημιουργία πινάκων int [] arrayOfStudents; arrayOfStudents=new int[1000]; Σημαίνει ότι δηλώνουμε ένα πίνακα από ακεραίους 1000 θέσεων.

27 Δημιουργία/Προσπέλαση πινάκων int [] arrayOfStudents=new int[1000]; int i;............ for(i=0; i<arrayOfStudents.length;i++) { System.out.println(arrayOfStudents[i]); } //η ιδιότητα length επιστρέφει το μέγεθος του πίνακα. Στην java οι «μεταβλητές» έχουν κάποιες ιδιότητες.

28 Δημιουργία πινάκων (2) int b[][]=new int[300][200]; int c[][][]=new int[50][40][20]; Σημαίνει ότι δηλώνουμε ένα πίνακα 2 διαστάσεων 300χ200 και ένα πίνακα τριών διαστάσεων 50χ40χ20

29 Δημιουργία πινάκων (2) int a[][]=new int[300][200]; int i;............ for(i=0;i<a.length;i++) { for(j=0; j<a[i].length;j++) { System.out.println(a[i][j]); } Η πρώτη διάσταση θεωρείται ένα μονοδιάστατος πίνακας τα στοιχεία του οποίου είναι μονοδιάστατοι πίνακες ακεραίων. Έτσι το a.legnth επιστρέφει το μέγεθος της πρώτης διάστασης και το a[i].length το μέγεθος της γραμμής i.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Εισαγωγή στον οντοκεντρικό προγραμματισμό (βασική εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας)» Ρουσσάκης Ιωάννης, ΤΕΙ Κρήτης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google