Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ο.Ε.) ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για να κάνει κάποιος έναρξη ατομικής επιχείρησης, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο: Εγγραφή σε επιμελητήριο Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, καταρχάς, βεβαίωση εγγραφής από το επαγγελματικό επιμελητήριο όπου ανήκει ο ενδιαφερόμενος (2 αντίτυπα). Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, από το επιμελητήριο χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής, την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος. Κάθε επιχείρηση απευθύνεται και στο αντίστοιχο επιμελητήριο, όπως π.χ.: Βιομηχανίες στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Επαγγελματίες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Έμποροι στο Εμπορικό Επιμελητήριο κτλ

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 2ο: Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα. Ο ασφαλιστικός φορέας εξαρτάται από το επάγγελμα, π.χ. οι μηχανικοί ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ, οι γιατροί στο ΤΣΑΥ και οι έμποροι στον ΟΑΕΕ. Τα δικαιολογητικά εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι τα εξής: - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα. - Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφ/νους μετά την 01/01/1993) - Μισθωτήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής έδρας θεωρημένο από την εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας μαζί με το Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή με το Ε9 του παραχωρητή - Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ - Δικαίωμα εγγραφής (111€)

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 2ο: Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο Σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται ότι παρέχεται η άδεια για την συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητά του. Στη συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 3ο: Έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία που ανήκει η έδρα της επιχείρησής του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: - Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο - Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε. - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του - Μισθωτήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής έδρας θεωρημένο από την εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας μαζί με το Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή με το Ε9 του παραχωρητή.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 3ο: Έναρξη επαγγέλματος στην ΔΟΥ (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία) Εκεί συμπληρώνει τα έντυπα: - Μ1 (Απόδοσης Α.Φ.Μ.- Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων) - Μ2 (Έναρξης- Μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου) Η ΔΟΥ επίσης ενδέχεται να ζητήσει να κάνει έκθεση αυτοψίας του χώρου. Αν πρόκεται για κατάστημα υγεινομικού ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόριο), θα χρειαστεί προέγκριση ίδρυσης από τον αντίστοιχο δήμο, ενώ αν πρόκειται για βιομηχανία ή βιοτεχνία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας.

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε., όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο.

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βήμα 5ο: Αγορά και χρήση βιβλίων και στοιχείων Στοιχείο αποτελεί κάθε δικαιολογητικό μιας οικονομικής πράξης, όπως για παράδειγμα η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ), το Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής (ΤΔΑ) και το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ). Με βάση τα στοιχεία που εξέδωσε μια επιχείρηση για τις εμπορικές της συναλλαγές, πραγματοποιούνται οι λογιστικές καταχώρησεις στα βιβλία που τηρεί. Το βασικό βιβλίο που χρησιμοποιεί μια μικρή επιχείρηση είναι το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές της πράξεις. Η τήρηση του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων μπορεί να γίνεται είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικά.

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εάν ο νεός επιχειρηματίας σκοπεύει να αγοράσει και να χρησιμοποιήσει ταμειακή μηχανή, θα χρειαστεί να καταθέσει στο τμήμα του κώδικα της εφορίας: 1. Υπεύθυνη Δήλωση για την αγορά της ταμειακής 2. Έντυπο Β2 3. Τιμολόγιο αγοράς της ταμειακής 4. Ένα δελτίο «Ζ» με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης 5. Βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θεώρηση είναι τα εξής: α) Ταυτότητα β) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ταμείο του επιχειρηματία γ) Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ δ) Βεβαίωση μη οφειλών στο επιμελητήριο ε) Φορολογική ενημερότητα.

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σύσταση ΟΕ Η σύσταση της Ο.Ε. γίνεται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ). Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης λειτουργούν στα Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) http://www.businessportal.gr υπάρχει αναρτημένος ο κατάλογος με τους φορείς που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ανά είδος εταιρείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζουν. Στοιχεία για τα Πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. μπορούν να βρεθούν και στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης http://www.ermis.gov.gr.http://www.businessportal.gr

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Απαιτούμενα Έγγραφα 1. Εξουσιοδοτήσεις/Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών/ιδρυτών της ΟΕ/ΕΕ για ορισμό εκπροσώπου τους για την διαδικασία σύστασης στην ΥΜΣ, θεωρημένες για το γνήσιο υπογραφής. 2. Εντολή/Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία οι ιδρυτές και ο εκπρόσωπός τους χορηγούν την πληρεξουσιότητα στην ΥΜΣ ώστε να προβεί στις ενέργειες για τη σύσταση της νέας εταιρείας. 3. Λογαριασμός τραπέζης IBAN. 4. Ένα αντίγραφο του καταστατικού σύστασης, πρωτότυπο και ενυπόγραφο (όχι σφραγισμένο από ΔΟΥ) και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc αρχείο του Word σε usb/cd χωρίς υπογραφές) (υποδείγματα καταστατικών υπάρχουν δωρεάν στο διαδίκτυο).

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Απαιτούμενα Έγγραφα 5. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής μισθώματος στο Taxis ή αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής. Στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει να φαίνεται η επωνυμία του υπό σύσταση νομικού προσώπου ή να υπάρχει όρος που να επιτρέπει στον μισθωτή να ιδρύσει νομικό πρόσωπο 6. Αστυνομικές ταυτότητες των εταίρων και του εκπροσώπου ή φωτοαντίγραφα αυτών. 7. Διαβατήρια των εταίρων και του εκπροσώπου ή φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. 8. Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Απαιτούμενα Έγγραφα 9. Έντυπα Taxis συμπληρωμένα Μ3, Μ6, Μ7, Μ8. Τα έντυπα των δηλώσεων είναι διαθέσιμα σε εκτυπώσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.gsis.gr). Αν κάποιος από τους ιδρυτές είναι νομικό πρόσωπο, θα χρειαστεί το κατασταστικό και η έναρξη.

15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το καταστατικό από τον νόμο πρέπει να έχει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, να περιέχει δηλαδή: - το όνομα και την κατοικία των εταίρων - την εταιρική επωνυμία - το όνομα των διαχειριστών και των εκπροσώπων - το είδος και την αξία των εισφορών - τη διάρκεια της εταιρείας - τον εταιρικό σκοπό - την ιδιότητά της ως ομόρρυθμης.

16 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των εταίρων, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους. Η ομόρρυθμη εταιρεία δε χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό γραμμένο και υπογεγραμμένο από τους εταίρους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι νέοι εταίροι πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, δηλαδή να μην έχουν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν υπάρχουν οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί.

17 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ενδεικτικό Κόστος Σύστασης - Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (51€). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρεις, το κόστος προσαυξάνεται με 5 € για κάθε επιπλέον ιδρυτή. - Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ (10€). - Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο (70€). - Δικαίωμα εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων-κατ. 003 (περίπου 150€).

18 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πληρωμή Κόστους Η καταβολή των ποσών που αφορούν στην εταιρεία γίνεται: - τοις μετρητοίς, αν το ύψος τους είναι κάτω των 1.500€ - με τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης, εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500€. Χρόνος Πληρωμής Το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της εταιρείας καταβάλλεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ενώ τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται πριν από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σε οποιαδήποτε τράπεζα με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Διαδικασίες της ΥΜΣ Οι ιδρυτές της εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών, με την υποβολή των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μίας Στάσης, ορίζουν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσά τα οποία επιστρέφονται, στην περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί. Επιπλέον οι αιτούντες τη σύσταση εταιρείας και καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., συμπληρώνουν και καταθέτουν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας. Με τη χορήγηση της εντολής τεκμαίρεται η συγκατάθεση των ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας για την αναζήτηση και λήψη από την Υπηρεσία Μίας Στάσης των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων, που είναι απαραίτητα για τη σύσταση της εταιρείας.

20 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ως άνω εντολή περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις: - Αίτηση προελέγχου Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου και καταχώρησης αυτών στο Επιμελητήριο - Αίτηση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο - Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. - Αίτηση για τη χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, στους ιδρυτές της εταιρείας που δεν διαθέτουν και στην εταιρεία μετά τη σύστασή της - Αίτηση χορήγησης Αντίγραφου Φορολογικής Ενημερότητας των ιδρυτών, εφόσον δεν προσκομίζεται.

21 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ως άνω εντολή περιλαμβάνει και ενσωματώνει τις ακόλουθες αιτήσεις: - Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ασφαλιστικής Ενημερότητας των εταίρων από Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον απαιτείται και δεν προσκομίζεται. - Αίτηση για την εγγραφή των εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας που διαθέτουν ποσοστό μετοχών της εταιρείας άνω του 3%, στους οικείους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

22 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σύσταση ΕΠΕ Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Στην περίπτωση της Ε.Π.Ε., όπου απαιτείται να συνταχθεί καταστατικό με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία Μίας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης. Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) http://www.businessportal.gr, υπάρχει αναρτημένος ο κατάλογος με τους συμβολαιογράφους που λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ανά είδος εταιρείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζουν.

23 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Απαιτούμενα Έγγραφα Για τη σύσταση εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τους ιδρυτές/ αιτούντες ή εκπρόσωπο αυτών τα ακόλουθα έγγραφα: Α. Για τους ιδρυτές φυσικά πρόσωπα Αα. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο. Αβ. Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που θα συμμετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη Αγ. Συμπληρωμένα έντυπα «δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» (Μ7), όπου απαιτείται, για τη χορήγηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν.

24 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Απαιτούμενα Έγγραφα Β. Για τους ιδρυτές νομικά πρόσωπα ημεδαπής: Βα. Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας. Ββ. Για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ, εφόσον ο εκπρόσωπος τους για την σύσταση της εταιρείες είναι πρόσωπο διάφορο από το οριζόμενο στο καταστατικό, ειδικό πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή του καταστατικού εταιρείας. Βγ. Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

25 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά: Δα. Το καταστατικό της εταιρείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Δβ. Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση των ιδρυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Δγ. Εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για την σύσταση της εταιρείας και την εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, τα αποδεικτικά κατάθεσης της τράπεζας. Δδ. Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μισθωτήριο, ή αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

26 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ. Λοιπά Δικαιολογητικά: Δε «Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 α του άρθρου 4 του ν.3325/2005 (68 Α΄), όπου απαιτείται.» Δζ. «Προέγκριση ίδρυσης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν.3463/2006 (114 Α΄), όπου απαιτείται.

27 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε. Έντυπα που συμπληρώνονται από τον υπόχρεο, για την χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία μετά τη σύστασή της. Εα. «δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη Φυσικού Προσώπου» Μ3 Εβ. «δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης» Μ6, όπου απαιτείται Εγ. «δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» Μ7 Εδ. «δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» Μ8, όπου απαιτείται Τα έντυπα αυτά διατίθενται και από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης και μπορούν να συμπληρώνονται, με ευθύνη των υπόχρεων και κατά την προσέλευσή τους.

28 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κόστος Σύστασης - Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70€). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρεις, το κόστος προσαυξάνεται με 5€ για κάθε επιπλέον ιδρυτή (το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης της Εταιρείας δεν επιστρέφεται). - Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. (10€). - Κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο, το οποίο καθορίζεται από το κάθε Επιμελητήριο. - Το δικαίωμα εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. που ανέρχεται στο 50% του ασφαλίστρου του κλάδου σύνταξης της τρίτης ασφαλιστικής κατηγορίας των νέων ασφαλισμένων-κατ. 003 (περίπου 150€). - Αμοιβή Συμβολαιογράφου: είναι 44,02€ για τη σύνταξη του συμβολαίου πλέον 6 € ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%. Το κόστος των αντιγράφων είναι 5€ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

29 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κόστος Σύστασης - Αμοιβή δικηγόρου, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται η παρουσία δικηγόρου, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μεγαλύτερο από 100.000. Η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε 1% για ποσό έως 44.025,4€ και 0,5% για ποσό πάνω από αυτό, επί του ποσού της εταιρικής σύμβασης (ύψος κεφαλαίου της εταιρείας). Αυτό αφορά κάθε δικηγόρο που θα παρασταθεί. Αν για παράδειγμα για τη σύσταση της εταιρείας συμπράξουν δύο πρόσωπα, και έχουν ο καθένας το δικηγόρο του, τότε αμοιβή θα καταβληθεί και στους δύο δικηγόρους

30 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πληρωμή Κόστους Η καταβολή των ποσών που αφορούν στην εταιρεία γίνεται: - τοις μετρητοίς, αν το ύψος τους είναι κάτω των 1.500€ - με τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης, εάν η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 1.500€. Χρόνος Πληρωμής Το Γραμμάτιο κόστους σύστασης της εταιρείας καταβάλλεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ενώ τα υπόλοιπα ποσά καταβάλλονται πριν από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πληρωμή γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα με καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

31 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού Για τη σύσταση αστικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από δεκαπέντε τουλάχιστον πρόσωπα και καταχώρισή του στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός. Αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό, το καταστατικό υπογράφεται από εκατό τουλάχιστον πρόσωπα.

32 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Το καταστατικό πρέπει να περιέχει: - Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού. Ως έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται δήμος ή κοινότητα. - Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών. - Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών. - Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων. - Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας. - Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.

33 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού, αν το προβλέπει το καταστατικό. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε άλλο συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα που καθορίζεται από το καταστατικό. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνέταιρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα.

34 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνέταιρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι χιλίων πεντακοσίων και μιας προαιρετικών μερίδων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

35 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ο συνεταιριστής συμμετέχει στη γενική συνέλευση με μία μόνο ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει. Ωστόσο, έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, ανάλογα με τις συνεταιριστικές του μερίδες. Κάθε νέος συνέταιρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Νομική μορφή Η νομική μορφή του Αστικού Συνεταιρισμού καθορίζεται από την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων. Αν ο συνεταιριστής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων, είναι Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης. Αν ευθύνεται ως ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται από το καταστατικό και είναι ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής μερίδας, είναι Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΥΝ.Π.Ε.). Η τελευταία μορφή είναι και η συνηθέστερη. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί, πριν γίνει μέλος, και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης.

37 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Διαδικασίες Ίδρυσης Οι Συν.Π.Ε. δεν ιδρύονται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, το οποίο σημαίνει ότι ο εκπρόσωπος του συνεταιρισμού θα πρέπει να κάνει μόνος του τις ενέργειες για την ίδρυσή του. Για να ιδρυθεί ένας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης θα πρέπει: - Να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου είτε με μισθωτήριο είτε με παραχωρητήριο. - Να καταρτισθεί το καταστατικό σύστασής του (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1667/86), το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση και καταχώρισή του στα Μητρώα Συνεταιρισμών, που τηρούνται στο Ειρηνοδικείο.

38 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Διαδικασίες Ίδρυσης - Να εγγραφεί ο συνεταιρισμός στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. - Να εγγραφεί ο συνεταιρισμός στο Επιμελητήριο. - Να πάρει Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται. - Να θεωρηθούν τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Να εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας, όταν απαιτείται.

39 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Δικαιολογητικά 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, μαζί με τα Ε9. 2. Καταστατικό ΣΥΝ.Π.Ε. και όλες οι τροποποιήσεις αυτού (αν έχουν γίνει), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Ειρηνοδικείο. 3. Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.) και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (για τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού). 4. Έναρξη Άσκησης Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5. Αστυνομική Ταυτότητα όλων των Νομίμων εκπροσώπων του Συν/σμού. 6. Ειδική Άδεια, όπου απαιτείται να έχει εκδοθεί, για συγκεκριμένες δηλαδή δραστηριότητες.

40 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ολοκλήρωση της διαδικασίας Η εγγραφή ολοκληρώνεται αφού: α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών, β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα από το νόμο τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτών Τίτλων), γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών (που για τους Συν.Π.Ε., ανέρχονται στο ποσό των 14,67€, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ).

41 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ο.Ε.) ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google