Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ Άμεση κοστολόγηση είναι μία μέθοδος κοστολόγησης βάση της οποίας μόνο τα κόστη της παραγωγής που είναι άμεσα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ Άμεση κοστολόγηση είναι μία μέθοδος κοστολόγησης βάση της οποίας μόνο τα κόστη της παραγωγής που είναι άμεσα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

2 ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ Άμεση κοστολόγηση είναι μία μέθοδος κοστολόγησης βάση της οποίας μόνο τα κόστη της παραγωγής που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων Συνεπώς το κόστος παραγωγής περικλείει μόνο μεταβλητά κόστη, δηλαδή:  Άμεσα Υλικά  Άμεση Εργασία  Μεταβλητά ΓΒΕ Το σταθερό κομμάτι των ΓΒΕ θεωρείται κόστος περιόδου

3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Διαχωρισμός των στοιχείων του κόστους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους σε:  ΣΤΑΘΕΡΑ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ *Ημιμεταβλητά κόστη δεν υπάρχουν Βασική διαφορά από την Πλήρη Κοστολόγηση:  Το κόστος του προϊόντος υπολογίζεται μόνο με βάση τα μεταβλητά κόστη της παραγωγικής λειτουργίας. Τα σταθερά ΓΒΕ χαρακτηρίζονται σαν κόστος περιόδου. Συνεπώς:  Επιβαρύνουν το Αποτέλεσμα της Χρήσης  Αφαιρούνται από το περιθώριο συμβολής

4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.Ανάλογα με τη συμπεριφορά τους διακρίνονται σε:  ΣΤΑΘΕΡΕΣ ή  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 2.Κατά λειτουργία ή Κέντρο Κόστους διακρίνονται σε:  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΔΙΑΘΕΣΗΣ &  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.Στην ανάλυση του κατά Λειτουργία Κόστους διακρίνονται σε:  ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,  ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ,  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

5 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Είναι το Σταθερό Κόστος που μπορεί  να εξατομικευτεί άμεσα σε έναν συγκεκριμένο τομέα και  εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη του τομέα αυτού ΚΟΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ Είναι το Σταθερό Κόστος που  δεν μπορεί να εξατομικευτεί απ’ ευθείας σε έναν ιδιαίτερο τομέα, αλλά  προκύπτει από τις συνολικές λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ: Εάν ένα σταθερό κόστος δεν μπορεί να εξατομικευτεί άμεσα σε κάποιο τομέα, τότε χαρακτηρίζεται ως Κοινό και δεν αφαιρείται από το περιθώριο συμβολής

6 ΓΙΑΤΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η πλήρης κοστολόγηση παρέχει μόνο μία κατάσταση εισοδήματος που απεικονίζει την επιχείρηση σαν ένα ενιαίο σύνολο Η ΑΚ παρέχει στα στελέχη εκθέσεις που αναφέρονται σε διάφορους τομείς ή δραστηριότητες Έτσι η διοίκηση μπορεί:  Να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των γραμμών παραγωγής  Να αξιολογήσει τους πωλητές  Να διερευνήσει τις πωλήσεις κατά περιοχές  Να προσδιορίσει την αποτελεσματική ή μη χρησιμοποίηση της δυναμικότητας των παραγωγικών τμημάτων

7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Πωλήσεις - Μεταβλητό κόστος παραγωγής =Βιομηχανικό περιθώριο συμβολής - Μεταβλητά έξοδα =Περιθώριο συμβολής - Σταθερά έξοδα εκμετάλλευσης =Καθαρό εισόδημα  ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Πωλήσεις - Κόστη Παραγωγής =Μεικτό κέρδος - Έξοδα εκμετάλλευσης =Καθαρό Εισόδημα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

8 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Βιομηχανικό Περιθώριο: Είναι το ποσό που απομένει για κάλυψη των μεταβλητών και σταθερών εξόδων και μετά την κάλυψη αυτών και για τη δημιουργία κέρδους Περιθώριο Συμβολής: Είναι το ποσό που απομένει για την κάλυψη των σταθερών εξόδων και μετά την κάλυψη αυτών και για την δημιουργία κέρδους Και τα δύο αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Προσδιορισμός ακριβούς κόστους παραγωγής & πωλήσεων  Αποτελεσματικότερος έλεγχος του Κόστους  Ταχύτατος προσδιορισμός του περιθωρίου Κέρδους  Εύκολη προσαρμογή στο πλήρες Κόστος  Χρησιμοποίηση του προσδιοριζόμενου Κόστους παραγωγής και πωλήσεων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Ασύμβατο με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τη φορολογική νομοθεσία  Βρίσκεται σε δυσαρμονία με το πραγματικό κόστος παραγωγής  Μειώνει το Κόστος απογραφής των προϊόντων και αλλοίωση των αποτελεσμάτων χρήσης  Παραβιάζει την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων


Κατέβασμα ppt "ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΜΕΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ Άμεση κοστολόγηση είναι μία μέθοδος κοστολόγησης βάση της οποίας μόνο τα κόστη της παραγωγής που είναι άμεσα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google