Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value

2 Οικονομικό Σύστημα (φιλελεύθερο, συγκεντρωτικό, ανατολικό, κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, κατευθυνόμενο) * Σχηματισμός, επικράτηση και μεταβολή προτύπων κατανάλωσης * Ιδιοκτησία συντελεστών παραγωγής Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε θα παραχθεί Για ποιόν θα το παράγουμε Οικονομία, κοινωνία και Marketing

3 Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ Έρευνα Μαρκετινγκ

4 Τί είναι το Μαρκετινγκ? Πωλήσεις; Διαφήμιση; Κατανάλωση; Εκμετάλλευση;

5 Σε όλες τις εποχές, από τη στιγμή που οι άνθρωποι κατάλαβαν την έννοια της ανταλλαγής, η έννοια του μάρκετινγκ υπήρχε. Η Φιλοσοφία της ανταλλαγής

6 Ορισμός Marketing Ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλει και να διανέμει προιόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και σε δυνητικούς πελάτες. Η ανάπτυξη και η οικονομική διανομή αγαθών και υπηρεσιών σε επιλεγμένα τμήματα καταναλωτών. Η διαδικασία μέσα σε μια κοινωνία με την οποία προβλέπεται ή επεκτείνεται η διάρθρωση της ζητησης για οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες και ακολούθως ικανοποιείται, με τη σύλληψη, προβολή, συναλλαγή και φυσική διανομή αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. Η εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών απο τον παραγωγό στον καταναλωτή ή τον βιομηχανικό πελάτη.

7 Τί είναι το Μαρκετινγκ? Το Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία της αντίληψης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών προιόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στη δημιουργία ανταλλαγών που ικανοποιούν ατομικούς και επιχειρησιακούς στόχους.

8 Το μάρκετινγκ plan Μια απογραφή, περιγραφή & δικαιολόγηση της παρούσας κατάστασης – που είμαστε & γιατί ? Μια παράθεση των εναλλακτικών μελλοντικών καταστάσεων με βάση διάφορα σενάρια περιβαλλοντικών εξελίξεων – που μπορούμε να πάμε & γιατί ? Επιλογή μελλοντικής κατάστασης και παράθεση στοιχείων που δικαιολογούν την επιλογή – που θα πάμε τελικά & γιατί? Περιγραφή & δικαιολόγηση τρόπου – strategy, strategic target – πως θα πάμε και γιατί? Δημιουργία συστήματος ελέγχου – πάμε καλά ή...?

9 Γιατί μελετάμε το marketing? Διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία Έχει ζωτική σημασία για την επιβίωση, κερδοφορία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων Παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης Επηρεάζει την καθημερινή ζωή

10 Γιατί μελετάμε το marketing? ¼ του εργατικού δυναμικού στην ευρώπη συμμετέχει στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ Ο γρηγορότερος τρόπος εξέλιξης στην ανώτερη διοίκηση

11 Η κλασσικη φιλοσοφία μαρκετινγκ εστίαζε την προσοχή της στο ‘Τί’ παράγουμε και όχι στο ‘Πώς’.

12 Κατηγορίες μάρκετινγκ Σε ποια προϊόντα αναφέρεται ΜΚΤ υπηρεσιών, αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, τραπεζικό, εμπορίου Σε ποιο επίπεδο οικον. δραστηριότητας αναφέρεται – μίκρο/μάκρο Γεωγραφική διάσταση – εγχώριο/διεθνές Δραστηριότητα – κερδοσκοπικό & μη Ποιός είναι ο αγοραστής – καταναλωτικό/βιομηχανικό

13 MARKETING ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ CONSUMER GOODS Γάλα, cd, H/Y, αυτοκίνητο EUROPEANINTERNATIONAL INDUSTRIAL GOODS Βαραία οχήματα, μέταλλα, ορυκτά DOMESTIC FIRMSECTORINDUSTRYCOUNTRYEU DEMANDSUPPLY

14 Τα στάδια της Ιστορίας του Μάρκετινγκ Παραγωγή Πριν το 1920 Πωλήσεις Έως το 1960 Μάρκετινγκ Από το 1960 Σχέση Από το 1990 Έμφαση ανάλογα με την εποχή Φιλοσοφία ανάλογα με την έμφαση Το καλό προιόν πουλάει μόνο του Η δημιουργική διαφήμιση και οι πωλήσεις επιλύουν όλα τα προβλήματα Επικέντρωση στον πελάτη Έμφαση στην μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη

15 Η εξέλιξη του Μάρκετινγκ Εποχή του Μάρκετινγκ – η έμφαση στην αναγνώριση των αναγκών των πελατών πριν την παραγωγή του προϊόντος Ενίσχυση και διεύρυνση της σχέσης με τον πελάτη – RELATIONSHIP MARKETING

16 ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (4 P’s) ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ PRICE PLACE PRODUCT PROMOTION

17 Χρησιμότητες για τον πελάτη Σχήματος Τόπου Χρόνου Κτήσης Η δύναμη ικανοποίησης αναγκών - utility

18 Tο μίγμα στη βάση αποφάσεων ΠΡΟΪΟΝ Product decisions ΤΙΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Pricing Distribution Decisions ΠΡΟΩΘΗΣΗ Promotional Decisions Target Market

19 ΜΙΓΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

20 Marketing Mix Αποφάσεις Προϊόν Quality Features Brand name Guarantees Services/spare parts Style Options Packaging Διανομή Μεσάζωντες (middlemen) Locations/availability Inventory levels transportation Τιμή Εκπτώσεις Πίστωση Τρόποι πληρωμής Τιμοκατάλογος Προώθηση Διαφήμιση Προσωπικές Πωλήσεις Προβολές Δημοσιότητα Δημόσιες σχέσεις The target market

21 Αρχές της φιλοσοφίας Μάρκετινγκ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Επικέντρωση στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών λειτουργιών ΠΩΛΗΣΕΙΣ Επικέντρωση σε επιθετικές τεχνικές για την υπερκέραση των αντιστάσεων του αγοραστή ΑΓΟΡΑ Επικέντρωση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επικέντρωση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών ενισχύοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό όφελος

22 Απαιτήσεις για μια προσέγγιση στην αγορά Ηγεσία της ανώτατης Διοίκησης Προσανατολισμός στον πελάτη Συνεχής πληροφόρηση για τον ανταγωνισμό Συντονισμός των διαφόρων λειτουργιών Μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες

23 Marketing Environment – Περιβάλλον Μάρκετινγκ Αποτελείται από δυνάμεις και «παίχτες» που επηρεάζουν την ικανότητα της διοίκησης για ανάπτυξη και διατήρηση σχέσης ικανοποίησης με τους πελάτες της. Περιλαμβάνει: Microenvironment/Εσωεπιχειρησιακό Π – δυνάμεις κοντά (μέσα) στην εταιρεία που επηρεάζουν την ικανότητα προσφοράς υπηρεσίας. Macro environment/Εξωεπιχειρησιακό Π – μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις που επηρεάζουν το εσωεπιχειρησιακό Π.

24 Δυνάμεις ΕΞΠ & ΕΣΠ Κοινωνικοπολιτιστικές Πολιτικοοικονομικές Οικονομικές Τεχνολογικές Ανταγωνιστικές Διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης Γενικός στόχος της επιχείρησης σαν σύνολο. ΕΞΠ ΕΣΠ αναφέρεται σε...

25 Το ΕΣΠ περιλαμβάνει 1. Γενικός στόχος επιχείρησης 2. Χρηματοοικονομική θέση 3. Κατάσταση παγίων 4. Διαθεσιμότητα υλικών εισροών 5. Βαθμός εξειδίκευσης ανθρώπινων πόρων Υψηλοί, ηθικό, φιλόδοξη κουλτούρα, ανώτατη διοίκηση Ύψος διαθέσιμων ρευστών και όροι αύξησης τους (συνθήκες – κόστος) Οικόπεδα, μηχανήματα, know-how, τεχνολογία Πείρα, εκπαίδευση, πνευματικά, ψυχικά, φυσικά χαρακτηριστικά Πρώτες/βοηθητικές ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα – supply chain

26 Το ΕΞΠ περιλαμβάνει Κοινωνικοπολιτιστικό Π Life-style Πολιτικοοικονομικό Π Οικονομικό Π Τεχνολογικό Π Comparative Advantage Innovation/καινοτομία Ανταγωνιστικό Π Σύστημα παραδόσεων, συνηθειών, κανόνων, εθίμων, τρόπου σκέψης/δράσης/αντίληψης, φιλοδοξιών, διαπροσωπικών σχέσεων Τρόπος σκέψης/δράσης κυβερνήσεων, κομμάτων, έμμεσα του λαού. Νόμοι, διατάξεις που ρυθμίζουν την οικονομική ζωή Οικονομικές συνθήκες χώρας (ΑΕΠ,ΑΕΕ,πληθωρισμός,ανεργία κτλ) Συσσωρευμένες γνώσεις μιας κοινωνίας από τις οποίες επιλέγεται η τεχνολογία παραγωγής – συνδυασμός συντελεστών παραγωγής Αριθμός παραγωγών,προϊόντων,ποσότητες,τιμές


Κατέβασμα ppt "Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google