Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Segmenting Markets, Targeting and Positioning. 2 Market Segmentation Defining Reasons for Using Market  Customer Analysis  Competitor Analysis  Effective.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Segmenting Markets, Targeting and Positioning. 2 Market Segmentation Defining Reasons for Using Market  Customer Analysis  Competitor Analysis  Effective."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Segmenting Markets, Targeting and Positioning

2 2 Market Segmentation Defining Reasons for Using Market  Customer Analysis  Competitor Analysis  Effective Resource Allocation  Strategic Marketing Planning

3 3 Market segmentation approach

4 4 ► Segmenting, Targeting and Positioning  Segmenting the Market  Targeting Strategy  Positioning the Product ► Segmentation Variables  Selecting Appropriate Variables ► Single Variable Segmentation ► Multivariable Segmentation

5 5 Basic elements of segmentation

6 6 Multivariable segmentation

7 7 Segmentation variables for consumer markets

8 8 Segmentation Variables ► Variables for Segmenting Business Markets ► Company Demographics ► Operating Variables ► Purchasing Approach ► Situational Factors ► Personal Characteristics ► Profiling Market Segments

9 9 ► Targeting Strategies  Undifferentiated Strategy  Concentrated Strategy  Differentiated Strategy

10 10

11 11 Factors affecting choice of target market strategy

12 12  Ορισμός της θέσης  Στάδια στην διαδικασία τοποθέτησης Τοποθέτηση - Positioning

13 13 Positioning map of hypothetical consumer preferences

14 14 Διαφοροποίηση προϊόντος – ομοιογενής ζήτηση Χ Ψ αβγ α’

15 15 Χ Ψ αβγ α’ Διαφοροποίηση προϊόντος- ανομοιογενής ζήτηση Ι1Ι1

16 16 Διαφοροποίηση προϊόντος βασισμένη σε τμήματα αγοράς Χ Ψ αβγ α’ Ι1Ι1 β’ γ’ Ι2Ι2 Ι3Ι3

17 17 Τροποποίηση ζήτησης Χ Ψ α β γ Ι1Ι1

18 18 Τροποποίηση ζήτησης Χ Ψ α β γ Ι1Ι1 Ι2Ι2 Ι3Ι3

19 19 Αντιληπτική χαρτογράφηση ► Μέθοδος βαθμολόγησης χαρακτηριστικών  Καταναλωτές καθορίζουν τα χαρακτηριστικά  Αξιολογούν και τις ανταγωνιστικές στα χαρακτηριστικά  Τοποθέτηση με βάση την συνολική και επιμέρους αξιολόγηση

20 20 Αντιληπτική χαρτογράφηση ► Μέθοδος γενικής ομοιότητας  Δεν προσδιορίζονται χαρακτηριστικά  Αξιολόγηση γενικής ομοιότητας σε ζεύγη (πχ 1=περισσότερο όμοιο) Μάρκα 2 Μάρκα 3 Μάρκα 4 Μάρκα 1 554 Μάρκα 2 -13 Μάρκα 3 -6 Μάρκα 4 -

21 21 Αντιληπτικός χάρτης απαλό αποτελεσματικό Τμήμα 1 Τμήμα 2 ασπιρίνη Panadol Extra Lonarid Tylenol

22 22 Εναλλακτικές στρατηγικές τοποθέτησης ► Σχέση τιμής –ποιότητας ► Χρήση ή εφαρμογή του προϊόντος ► Χρήστη του προϊόντος ► Προϊοντική κατηγορία ► Ανταγωνισμό

23 23 Λάθη τοποθέτησης ► Όχι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του προϊόντος / Μυωπική τοποθέτηση ► Σε χώρο της αγοράς όπου υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά


Κατέβασμα ppt "1 Segmenting Markets, Targeting and Positioning. 2 Market Segmentation Defining Reasons for Using Market  Customer Analysis  Competitor Analysis  Effective."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google