Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ν.ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Δ.Παπαχρήστος υπ.Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ν.ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Δ.Παπαχρήστος υπ.Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ν.ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Δ.Παπαχρήστος υπ.Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ 8 η Διάλεξη

2 Σκοπός Διάλεξης Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η παράθεση εννοιών, ορισμών, παραδειγμάτων σχετικά με τους Ενεργειακούς Δείκτες

3 Πράσινη Ναυτιλία Ο Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency Design Index η EEDI) είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της σχεδίασης ενός νέου πλοίου σε σχέση με τις εκπομπές CO 2 Απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενεργειακής επίδοσης ανά δυνατότητα μεταφορικού έργου/μίλι (π.χ. τόννο / μίλι) για διάφορους τύπους πλοίων και κλίμακα μεγεθών

4 Πράσινη Ναυτιλία Το Διοξείδιο του Άνθρακα (CΟ 2 ) είναι το πιο σημαντικό από τα αέρια που διατηρούν ζεστή την ατμόσφαιρά μας το CΟ 2 ευθύνεται τουλάχιστον για τα 2/3 της παγκόσμιας υπερθέρμανσης που προέρχεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, και για να αποφευχθεί η κλιματική αλλαγή, θα πρέπει έως το 2050 να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών παγκοσμίως περίπου στο 60 μέχρι 80%

5 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα :Παγκόσμιος χάρτης με τις εκπομπές CΟ 2 που προέρχονται από κάθε κράτος

6 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα :Ενεργειακή απόδοση μεταφορικού έργου μεταξύ μέσων μεταφοράς

7 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα :Γραφική παράσταση σύγκρισης των εκπομπών CΟ 2 για διάφορους τρόπους μεταφοράς

8 Πράσινη Ναυτιλία Ποσοτικοποίηση Μέτρων για την καλύτερη Διαχείριση της Ενέργειας των Πλοίων και μείωσης των ρύπων Ποσοτικοποίηση Μέτρων για την καλύτερη Διαχείριση της Ενέργειας των Πλοίων και μείωσης των ρύπων

9 Πράσινη Ναυτιλία

10

11 ΦΑΣΗΗμερομηνίες ØΣήμερα - 31/12/2014 101/01/2015 - 31/12/2019 201/01/2020 - 31/12/2024 301/01/2025 – μετά Πίνακας :Φάσεις Αναφοράς EEDI

12 Πράσινη Ναυτιλία Επτά συνολικά τύποι πλοίων περιλαμβάνονται στο πρώτο αυτό σχέδιο κανονισμών : bulk carriers gas tankers container ships general cargo vessels refrigerated cargo vessels combination carriers

13 Πράσινη Ναυτιλία Πίνακας : Ποσοστά Μείωσης EEDI EEDI reduction factors, cut off limits and implementation phases, πηγή: ΙΜΟ MEPC 63/INF.2 assessment of imo mandated energy efficiency measures for international shipping.

14 Πράσινη Ναυτιλία Στην επόμενη σύνοδο MEPC.212(63) (Μάρτιος 2012), ο EEDI έλαβε την σημερινή φορμαλιστική μορφή του: αλλά και επίσης ως περιγραφική έκφραση: πηγή: IMO Resolution MEPC.212(63) Guidelines on the method of calculation of the attained EEDI for new ships.

15 Πράσινη Ναυτιλία Το μέγεθος και οι τύποι των πλοίων όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο δείκτης είναι: Πλοία με GT≥400 για διεθνές πλόες Τύποι πλοίων: Bulk Carrier, Gas Carrier, Tanker,Container Ship, General Cargo Ship, Refrigerated Cargo Carrier, Combination Carrier, Passenger Ship, Ro-Ro Cargo Ship, Ro- Ro Passenger Ship. Νέα πλοία – συμβόλαιο ναυπήγησης από 1/1/13 Εξαίρεση: πλοία με υβριδική πρόωση, στροβιλοπρόωση ή υβριδικά συστήματα πρόωσης πλοία τα οποία υπάγονται σε εφαρμογή κατόπιν εξαίρεσης του Κράτους Σημαίας Έναρξη εφαρμογής από 1/7/12

16 Πράσινη Ναυτιλία ΚαύσιμοΠροδιαγραφή καυσίμου Περιεχόμενο σε Carbon C F (t-CO 2 /t-Fuel) Diesel / Gas OilISO 8217 Grades DMX through DMB0,87443,206 Light Fuel oil (LFO)ISO 8217 Grades RMA through RMD0,85943,151 Heavy Fuel oil (HFO)ISO 8217 Grades RME through RMK0,84933,114 Liquefied Petroleum Gas (LPG)Propane0,81823,000 Butane0,82643,030 Liquefied Natural Gas (LNG)0,75002,750000 Πίνακας :Περιεκτικότητα Καυσίμων σε άνθρακα πηγή: IMO Resolution MEPC.212(63) Guidelines on the method of calculation of the attained EEDI for new ships

17 Πράσινη Ναυτιλία Στον υπολογισμό του EEDI χρησιμοποιούνται οι τιμές εκείνες που αντιστοιχούν στο καύσιμο που έχει χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές για την έκδοση του πιστοποιητικού EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) κύριων και βοηθητικών μηχανών Ανάλυση Ενεργειακών Παραγόντων:

18 Πράσινη Ναυτιλία

19 EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) Ο EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) στην απλούστερη μορφή του ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του CO 2 (Μ) που εκπέμπεται ανά μονάδα ικανότητας μεταφοράς φορτίου Indicator = MCO 2 / (transport work) ΕΕΟΙ= Fuel consumed * C carbon / Cargo transported * Distance sailed

20 Πράσινη Ναυτιλία Ο EEOI μεταβάλλεται σημαντικά από ταξίδι σε ταξίδι και για την εξομάλυνσή του έχει προταθεί ένας κυλιόμενος μέσος όρος π.χ. ετήσιος ή τριετής Περιλαμβάνει τεχνικά, λειτουργικά και εμπορικά στοιχεία και είναι ένας γενικός δείκτης της απόδοσης των μεταφορών καθώς και ένας δείκτης του αποτυπώματος άνθρακα Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υψηλού επιπέδου διαχειριστικό εργαλείο για συγκρίσεις μεταξύ πλοίων ή μεταξύ εταιρειών

21 Πράσινη Ναυτιλία παράδειγμα υπολογισμού του ΕΕΟΙ :

22 Πράσινη Ναυτιλία Παρακολούθηση (Monitoring) EEOI

23 Πράσινη Ναυτιλία SEEMP Το SEEMP αποτελείται από τα εξής μέρη (δομή): Σχεδιασμός (Planning): προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης του πλοίου και των αναμενόμενων βελτιώσεων της ενεργειακή αποδοτικότητα του Υλοποίηση (Implementation): διαμόρφωση συστήματος εφαρμογής των βελτιώσεων που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο

24 Πράσινη Ναυτιλία Παρακολούθηση (Monitoring): ποσοτικός έλεγχος της ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου. Δυνατότητα Χρήσης του EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) Επαναξιολόγηση & Βελτίωση (Self-evaluation & Improvement): προπαρασκευή για τον επόμενο κύκλο βελτιώσεων

25 Πράσινη Ναυτιλία Σχεδιασμός Υλοποίηση Παρακολούθηση Επαναξιολόγηση & Βελτίωση SEEMP

26 Πράσινη Ναυτιλία Το πλαίσιο του SEEMP περιλαμβάνει: Προγραμματισμός Προγραμματισμός Ship-specific-measures Ship-specific-measures Ειδικά Εταιρικά μέτρα Ειδικά Εταιρικά μέτρα Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων Καθιέρωση συστήματος εφαρμογής Καθιέρωση συστήματος εφαρμογής Εφαρμογή και τήρηση αρχείων Εφαρμογή και τήρηση αρχείων

27 Πράσινη Ναυτιλία Οι προτεινόμενες τεχνικές ενεργειακής αποδοτικότητας (που εφαρμόζει το SEEMP) μπορεί αν είναι: Βελτίωση στον σχεδιασμό του πλου Αποφυγή δυσμενών καιρικών συνθηκών Just in time operations Άριστη ταχύτητα Διατήρηση σταθερής ταχύτητας Διαχείριση φορτίου και έρματος Συντήρηση κύτους Σύστημα πρόωσης και συντήρηση αυτού Βελτίωση της διαχείρισης στόλου

28 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα : Επίπεδα εκπομπών CO 2 για διάφορα μελλοντικά σενάρια DNV, Pathways to low carbon shipping

29 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα :Μέση μείωση των εκπομπών σε CO 2 για διάφορα επιχειρησιακά μέτρα DNV, Pathways to low carbon shipping

30 Πράσινη Ναυτιλία Σχήμα :Μέσο κόστος των επιχειρησιακών μέτρων DNV, Pathways to low carbon shipping

31 Πράσινη Ναυτιλία

32 Ευχαριστώ για την ακρόαση......


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ν.ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Δ.Παπαχρήστος υπ.Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google