Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Μ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Μ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Μ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Σ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Επιστημονική Επιτροπή Ναυπηγών-ΤΕΕ, Σ.Δ.Ν.Μ.Ε. - Πειραιάς 05-12-2011

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) [RESOLUTION MEPC.203(62), MEPC 1. / CIRCS. 681, 682, as amended] 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ENERGY EFFICIENCY OPERATIONAL INDICATOR (EEOI) [MEPC 1. / CIRC. 684, as amended] ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN (SEEMP) [RESOLUTION MEPC.203(62), MEPC 1. / CIRC. 683, as amended]

3 3 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)  Μέγεθος: Πλοία με GT ≥ 400 που εκτελούν διεθνείς πλόες  Τύποι πλοίων: Bulk Carrier, Gas Carrier, Tanker, Container Ship, General Cargo Ship, Refrigerated Cargo Carrier, Combination Carrier, Passenger Ship, Ro-Ro Cargo Ship, Ro-Ro Passenger Ship  Νέα πλοία: Συμβόλαιο Ναυπήγησης ≥ 1-1-2013 (*1-1-2017), ή (αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ναυπήγησης), Ημερομηνία τρόπιδας ≥ 1-7-2013 (*1-7-2017), ή Ημερομηνία παράδοσης ≥ 1-7-2015 (*1-7-2019)  Εξαιρούνται: •πλοία με ντηζελοηλεκτρική πρόωση, στροβιλοπρόωση ή υβριδικά συστήματα πρόωσης •πλοία τα οποία υπάγονται σε εφαρμογή κατόπιν εξαίρεσης του Κράτους Σημαίας Εφαρμογή, έγκριση και πιστοποίηση  Έναρξη εφαρμογής 1-7-2012 εκτός αν μέχρι τότε αρνηθεί το 1/3 των μελών του ΙΜΟ με GT ≥ 50%

4 4 Μαθηματικός τύπος Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)

5 5 Ανάλυση Ενεργειακών Παραγόντων Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Πρόωσης (+) Ηλεκτρογεννήτριες (+) Τεχνολογίες εξοικον. ενέργειας (-) Κύριες Μηχανές (diesel engines, steam turbine/main boiler), Εξαρτημένοι κινητήρες Ανεξάρτητες (diesel, turbine) και εξαρτημένες ηλεκτρογεννήτριες (*με SFC ME ) Εξοπλισμός εξοικονόμησης και ανάκτησης ισχύος (equipment for CO 2 capture, photovoltaic cell, fuel cell, pre-swirl stator, propeller boss cap fins, thruster fin, air lubricating system, cold ironing, kite sail etc.)

6 6 P ME(i) =0,75(MCR ME(i) -P PTO(i) ) [kw] όπου για κάθε (i) Μηχανή Πρόωσης MCR ME(i), μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς [kw], P PTO(i), το 75% της παραγόμενης ισχύος εξαρτημένων γεννητριών [kw] P AE(i), συνολική ισχύς βοηθητικών μηχανών για την κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών εν πλώ [kw] Για Φορτηγά πλοία: Για άλλους τύπους πλοίων (π.χ. Ε/Γ) ή όπου οι ανωτέρω τύποι δίνουν ισχύ που αποκλίνει σημαντικά από την εγκατεστημένη μπορεί να γίνεται χρήση αναλυτικού ισολογισμού φορτίων P TI(i), το 75% της απαρροφώμενης ισχύος, εξαρτημένου σε άξονα, κινητήρα (i) [kw] P eff(i), το 75% της εξοικονομημένης ισχύος πρόωσης λόγω εγκαταστημένων καινοτόμων συστημάτων [kw] P ΑΕeff(i), η εξοικονομημένη ισχύς βοηθητικών μηχανών λόγω εγκαταστημένων καινοτόμων συστημάτων [kw] Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Ορισμοί

7 7 C F, αδιάστατος συντελεστής μετατροπής από κατανάλωση καυσίμου [gr] σε εκπομπές CO 2 [gr] SFC, ειδική κατανάλωση των επί μέρους μηχανών [gr/kwh] V ref, ταχύτητα του πλοίου [knots] στο μέγιστο βύθισμα, σε συνολική ισχύ P ME (75 % MCR) Engine TypeSFC E2 or E3 (NO X Tech. Code)SFC ME(i) → EIAPP (75% MCR) D2 or C1 (NO X Tech. Code)SFC AE(i) → EIAPP (50% MCR) P AE calculated ≠ P AE InstalledSFC AE(i) → EIAPP (75% MCR) MCR ME < 130 kwSFC ME(i) → Manufacturer Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Capacity, μέγιστη μεταφορική ικανότητα το πλοίου Type of ShipCapacity Cargo Ship (except Containership)DWT [tns] Passenger / Ro-Rο Passenger shipGT (ITC 69) Containership70% DWT [tns] f j, συντελεστής διόρθωσης λόγω συγκεκριμένων σχεδιαστικών στοιχείων του πλοίου f W, συντελεστής μείωσης ταχύτητας λόγω καιρού f eff(i), συντελεστής επάρκειας συστημάτων εξοικ. ενέργειας f i, συντελεστής τεχνικών ή νομοθετικών περιορισμών μεταφορικής ικανότητας (capacity)

8 8 Απλοποιημένο διάγραμμα Η/Μ εγκατάστασης πλοίου Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)

9 9 Στάδια Εφαρμογής ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ EEDI ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ EEDI ATT < EEDI REQ (Baseline) OXI ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ NAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ EEDI ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ NAI OXI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EEDI ATT < EEDI REQ (Baseline)

10 10 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis) – Παραδοχές / Απλουστεύσεις Υφιστάμενα τεχνικά στοιχεία πλοίων / Παραδοχές - Απλουστεύσεις (MEPC 60) (MEPC 62)

11 11 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines)

12 12 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines)

13 13 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark”

14 14 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark”

15 15 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark”

16 16 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) EEDI ATTAINED < EEDI REQUIRED EEDI REQUIRED = (1-X/100) x Reference line Value -Χ

17 17 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI) Διαδικασία Έγκρισης

18 18 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI)  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΦΟΡΤΙΟ ή ΕΠΙΒΑΤΕΣ Γενικά  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2

19 19 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI) Μαθηματικοί τύποι j, αντιστοιχεί στον επί μέρους τύπο καυσίμου i, αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό ταξιδιού FC ij, είναι η ποσότητα [tns] καταναλωθέντος καυσίμου τύπου (j) στο ταξίδι (i) C Fj, είναι ο συντελεστής μετατροπής μάζας καυσίμου σε μάζα CO2 για το καύσιμο τύπου (j) m cargo,i, είναι το φορτίο που μεταφέρθηκε κατά το ταξίδι (i) [DWT, TEUs, GT, Passengers] D i, είναι η διανυθείσα απόσταση όπου μεταφέρθηκε το m cargo,i κατά το ταξίδι (i)

20 20 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI) Στάδια Εφαρμογής ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

21 21 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI) Παράδειγμα Εφαρμογής

22 22 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP) Γενικά  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ  ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ) ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

23 23 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)  Μέγεθος: Πλοία με GT ≥ 400 που εκτελούν διεθνείς πλόες  Τύποι πλοίων: Bulk Carrier, Gas Carrier, Tanker, Container Ship, General Cargo Ship, Refrigerated Cargo Carrier, Combination Carrier, Passenger Ship, Ro-Ro Cargo Ship, Ro-Ro Passenger Ship  Νέα πλοία : Συμβόλαιο Ναυπήγησης ≥ 1-1-2013, ή (αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ναυπήγησης), Ημερομηνία τρόπιδας ≥ 1-7-2013, ή Ημερομηνία παράδοσης ≥ 1-7-2015  Υπάρχοντα πλοία: Πρώτη ενδιάμεση ή επιθεώρηση ανανέωσης (όποια έρθει πρώτη) ≥ 1-1-2013 Εφαρμογή  Έναρξη εφαρμογής 1-7-2012 εκτός αν μέχρι τότε αρνηθεί το 1/3 των μελών του ΙΜΟ με GT ≥ 50%

24 24 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP) Στάδια Εφαρμογής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μέτρα ειδικά για το πλοίο Μέτρα ειδικά για την Εταιρεία Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Στοχοθέτηση ΕΦΑΡΜΟΓΗ Θέσπιση συστήματος εφαρμογής (δράσεις) Εφαρμογή και τήρηση μετρήσεων / αρχείου ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εργαλεία παρακολούθησης (δείκτες) Θέσπιση συστήματος παρακολούθησης Αυτο-αξιολόγηση και βελτίωση Εθελοντική αναφορά / Ανασκόπηση

25 25 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP) Βέλτιστες Πρακτικές ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Βελτίωση σχεδιασμού ταξιδιών Προσαρμογή πορείας αναλόγως των καιρικών συνθηκών Καλός προγραμματισμός άφιξης στο λιμάνι Βελτιστοποίηση ταχύτητας Βελτιστοποίηση διαχείρισης ισχύος Κ.Μ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ Βέλτιστη διαγωγή Βελτιστοποίηση ερματισμού Βέλτιστη επιλογή προπέλλας και διαμόρφωσης ομόρου Βέλτιστη χρήση πηδαλίου Βέλτιστη χρήση συστημάτων ελέγχου πηδαλιουχίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΑΣΤΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ Χρήση λογισμικών Η/Υ υπολογισμού κατανάλωσης Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Χρήση χερσαίας πηγής ρεύματος στα λιμάνια

26 26 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP) Παράδειγμα Εφαρμογής

27 27 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ Intersessional Meeting of the Working Group on Energy Efficiency Measures for Ships (EE-WG 2), London 9-13 January 2012  Περαιτέρω βελτίωση των Οδηγιών για: •Τη μέθοδο υπολογισμού του EEDI, •Την ανάπτυξη του SEEMP •Την επιθεώρηση και πιστοποίηση του EEDI •Τον καθορισμό της ελάχιστης ισχύος πρόωσης και ταχύτητας για ασφαλείς χειρισμούς σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες  Απαιτήσεις για μεγάλα tankers και bulk carriers  Χρονοδιάγραμμα για πλοία που δεν καλύπτονται από τον υπάρχοντα EEDI  Άλλες Οδηγίες ή υποστηρικτικά έγγραφα για τεχνικά και λειτουργικά μέτρα MEPC 63, London 27 February -02 March 2012  Υποβολή έκθεσης του EE-WG 2 προς λήψη αποφάσεων

28 28 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ

29 29 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ

30 30 Συμπερασματικά για τα Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου από Πλοία o ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ Ι.Μ.Ο. ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ o ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ o ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ o ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ o Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΈΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

31 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Μ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google