Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΔΙΠΛ. ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Μ.Δ.Ε. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Επιστημονική Επιτροπή Ναυπηγών-ΤΕΕ, Σ.Δ.Ν.Μ.Ε. - Πειραιάς

2 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) [RESOLUTION MEPC.203(62), MEPC 1. / CIRCS. 681, 682, as amended] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ENERGY EFFICIENCY OPERATIONAL INDICATOR (EEOI) [MEPC 1. / CIRC. 684, as amended] ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN (SEEMP) [RESOLUTION MEPC.203(62), MEPC 1. / CIRC. 683, as amended]

3 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Εφαρμογή, έγκριση και πιστοποίηση Μέγεθος: Πλοία με GT ≥ 400 που εκτελούν διεθνείς πλόες Τύποι πλοίων: Bulk Carrier, Gas Carrier, Tanker, Container Ship, General Cargo Ship, Refrigerated Cargo Carrier, Combination Carrier, Passenger Ship, Ro-Ro Cargo Ship, Ro-Ro Passenger Ship Νέα πλοία: Συμβόλαιο Ναυπήγησης ≥ (* ), ή (αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ναυπήγησης), Ημερομηνία τρόπιδας ≥ (* ), ή Ημερομηνία παράδοσης ≥ (* ) Εξαιρούνται: πλοία με ντηζελοηλεκτρική πρόωση, στροβιλοπρόωση ή υβριδικά συστήματα πρόωσης πλοία τα οποία υπάγονται σε εφαρμογή κατόπιν εξαίρεσης του Κράτους Σημαίας Έναρξη εφαρμογής εκτός αν μέχρι τότε αρνηθεί το 1/3 των μελών του ΙΜΟ με GT ≥ 50% 3

4 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Μαθηματικός τύπος

5 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Ανάλυση Ενεργειακών Παραγόντων Πρόωσης (+) Ηλεκτρογεννήτριες Τεχνολογίες εξοικον. ενέργειας (-) Κύριες Μηχανές (diesel engines, steam turbine/main boiler), Εξαρτημένοι κινητήρες Ανεξάρτητες (diesel, turbine) και εξαρτημένες ηλεκτρογεννήτριες (*με SFCME) Εξοπλισμός εξοικονόμησης και ανάκτησης ισχύος (equipment for CO2 capture, photovoltaic cell, fuel cell, pre-swirl stator, propeller boss cap fins, thruster fin, air lubricating system, cold ironing, kite sail etc.) 5

6 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Ορισμοί PME(i)=0,75(MCRME(i)-PPTO(i)) [kw] όπου για κάθε (i) Μηχανή Πρόωσης MCRME(i), μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς [kw], PPTO(i), το 75% της παραγόμενης ισχύος εξαρτημένων γεννητριών [kw] PAE(i), συνολική ισχύς βοηθητικών μηχανών για την κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών εν πλώ [kw] Για Φορτηγά πλοία: Για άλλους τύπους πλοίων (π.χ. Ε/Γ) ή όπου οι ανωτέρω τύποι δίνουν ισχύ που αποκλίνει σημαντικά από την εγκατεστημένη μπορεί να γίνεται χρήση αναλυτικού ισολογισμού φορτίων PTI(i), το 75% της απαρροφώμενης ισχύος, εξαρτημένου σε άξονα, κινητήρα (i) [kw] Peff(i), το 75% της εξοικονομημένης ισχύος πρόωσης λόγω εγκαταστημένων καινοτόμων συστημάτων [kw] PΑΕeff(i), η εξοικονομημένη ισχύς βοηθητικών μηχανών λόγω εγκαταστημένων καινοτόμων συστημάτων [kw] 6

7 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Ορισμοί CF, αδιάστατος συντελεστής μετατροπής από κατανάλωση καυσίμου [gr] σε εκπομπές CO2 [gr] Vref, ταχύτητα του πλοίου [knots] στο μέγιστο βύθισμα, σε συνολική ισχύ PME (75 % MCR) Capacity, μέγιστη μεταφορική ικανότητα το πλοίου Type of Ship Capacity Cargo Ship (except Containership) DWT [tns] Passenger / Ro-Rο Passenger ship GT (ITC 69) Containership 70% DWT [tns] SFC, ειδική κατανάλωση των επί μέρους μηχανών [gr/kwh] fW, συντελεστής μείωσης ταχύτητας λόγω καιρού Engine Type SFC E2 or E3 (NOX Tech. Code) SFCME(i) → EIAPP (75% MCR) D2 or C1 (NOX Tech. Code) SFCAE(i) → EIAPP (50% MCR) PAE calculated ≠ PAE Installed SFCAE(i) → EIAPP (75% MCR) MCRME < 130 kw SFCME(i) → Manufacturer feff(i), συντελεστής επάρκειας συστημάτων εξοικ. ενέργειας fj, συντελεστής διόρθωσης λόγω συγκεκριμένων σχεδιαστικών στοιχείων του πλοίου fi, συντελεστής τεχνικών ή νομοθετικών περιορισμών μεταφορικής ικανότητας (capacity) 7

8 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Απλοποιημένο διάγραμμα Η/Μ εγκατάστασης πλοίου 8

9 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Στάδια Εφαρμογής ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ EEDI ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ EEDI ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ EEDIATT < EEDIREQ (Baseline) OXI EEDIATT < EEDIREQ (Baseline) OXI NAI ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ NAI ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 9

10 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) Υφιστάμενα τεχνικά στοιχεία πλοίων / Παραδοχές - Απλουστεύσεις (MEPC 60) Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis) – Παραδοχές / Απλουστεύσεις (MEPC 62) 10

11 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) 11

12 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) 12

13 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark” 13

14 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark” 14

15 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) “MEPC 58/4/8 – GHG WG 1/2/1documents submitted by Denmark” 15

16 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Καμπύλες Αναφοράς (Baselines) EEDIATTAINED < EEDIREQUIRED EEDIREQUIRED = (1-X/100) x Reference line Value 16

17 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Διαδικασία Έγκρισης 17

18 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI)
Γενικά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΦΟΡΤΙΟ ή ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 18

19 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI)
Μαθηματικοί τύποι j, αντιστοιχεί στον επί μέρους τύπο καυσίμου i, αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό ταξιδιού CFj, είναι ο συντελεστής μετατροπής μάζας καυσίμου σε μάζα CO2 για το καύσιμο τύπου (j) FCij, είναι η ποσότητα [tns] καταναλωθέντος καυσίμου τύπου (j) στο ταξίδι (i) mcargo,i, είναι το φορτίο που μεταφέρθηκε κατά το ταξίδι (i) [DWT, TEUs, GT, Passengers] Di, είναι η διανυθείσα απόσταση όπου μεταφέρθηκε το mcargo,i κατά το ταξίδι (i) 19

20 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI)
Στάδια Εφαρμογής ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 20

21 Λειτουργικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEΟI)
Παράδειγμα Εφαρμογής 21

22 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP)
Γενικά ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ) ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 22

23 Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEDI)
Εφαρμογή Μέγεθος: Πλοία με GT ≥ 400 που εκτελούν διεθνείς πλόες Τύποι πλοίων: Bulk Carrier, Gas Carrier, Tanker, Container Ship, General Cargo Ship, Refrigerated Cargo Carrier, Combination Carrier, Passenger Ship, Ro-Ro Cargo Ship, Ro-Ro Passenger Ship Νέα πλοία : Συμβόλαιο Ναυπήγησης ≥ , ή (αν δεν υπάρχει συμβόλαιο ναυπήγησης), Ημερομηνία τρόπιδας ≥ , ή Ημερομηνία παράδοσης ≥ Υπάρχοντα πλοία: Πρώτη ενδιάμεση ή επιθεώρηση ανανέωσης (όποια έρθει πρώτη) ≥ Έναρξη εφαρμογής εκτός αν μέχρι τότε αρνηθεί το 1/3 των μελών του ΙΜΟ με GT ≥ 50% 23

24 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP)
Στάδια Εφαρμογής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μέτρα ειδικά για το πλοίο Μέτρα ειδικά για την Εταιρεία Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Στοχοθέτηση ΕΦΑΡΜΟΓΗ Θέσπιση συστήματος εφαρμογής (δράσεις) Εφαρμογή και τήρηση μετρήσεων / αρχείου ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Εργαλεία παρακολούθησης (δείκτες) Θέσπιση συστήματος παρακολούθησης Αυτο-αξιολόγηση και βελτίωση Εθελοντική αναφορά / Ανασκόπηση 24

25 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP)
Βέλτιστες Πρακτικές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Βελτίωση σχεδιασμού ταξιδιών Προσαρμογή πορείας αναλόγως των καιρικών συνθηκών Καλός προγραμματισμός άφιξης στο λιμάνι Βελτιστοποίηση ταχύτητας Βελτιστοποίηση διαχείρισης ισχύος Κ.Μ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ Βέλτιστη διαγωγή Βελτιστοποίηση ερματισμού Βέλτιστη επιλογή προπέλλας και διαμόρφωσης ομόρου Βέλτιστη χρήση πηδαλίου Βέλτιστη χρήση συστημάτων ελέγχου πηδαλιουχίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΑΣΤΡΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ Χρήση λογισμικών Η/Υ υπολογισμού κατανάλωσης Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Χρήση χερσαίας πηγής ρεύματος στα λιμάνια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 25

26 Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (SEEMP)
Παράδειγμα Εφαρμογής 26

27 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ
Intersessional Meeting of the Working Group on Energy Efficiency Measures for Ships (EE-WG 2), London 9-13 January 2012 Περαιτέρω βελτίωση των Οδηγιών για: Τη μέθοδο υπολογισμού του EEDI, Την ανάπτυξη του SEEMP Την επιθεώρηση και πιστοποίηση του EEDI Τον καθορισμό της ελάχιστης ισχύος πρόωσης και ταχύτητας για ασφαλείς χειρισμούς σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες Απαιτήσεις για μεγάλα tankers και bulk carriers Χρονοδιάγραμμα για πλοία που δεν καλύπτονται από τον υπάρχοντα EEDI Άλλες Οδηγίες ή υποστηρικτικά έγγραφα για τεχνικά και λειτουργικά μέτρα MEPC 63, London 27 February -02 March 2012 Υποβολή έκθεσης του EE-WG 2 προς λήψη αποφάσεων 27

28 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ
28

29 Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΙΜΟ
29

30 Συμπερασματικά για τα Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου από Πλοία
ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ Ι.Μ.Ο. ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΈΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30

31 Ευχαριστώ 31


Κατέβασμα ppt "Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Τεχνικά Μέτρα Περιορισμού τους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google