Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΖΗΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΣΝΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΖΗΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΣΝΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΖΗΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΣΝΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (terzis@edsna.gr)terzis@edsna.gr ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΚΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ – ΕΔΣΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 1 2 η Διανοσοκομειακή Επιστημονική Ημερίδα «Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ» 10 – 06 - 2016 ΑΘΗΝΑ

2 Σύσταση – Ιστορικό – Αντικείμενο ΕΔΣΝΑ  Ο ΕΔΣΝΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ., φορέας αυτοδιοίκησης στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι δήμοι της Αττικής & η Περιφέρεια Αττικής  Συστατική Πράξη 57239/10-09-70 (ΦΕΚ 785/6-11-1970)  Σύσταση Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής ΕΣΔΚΝΑ & Τροποποιήσεις Αυτής  Απόφαση 52546/2011 (ΦΕΚ 2854/16-12-2011)  Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής για διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής  Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής.  Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η, εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. 2

3 Εγκαταστάσεις ΕΔΣΝΑ  ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90, 115 25, Αθήνα Τηλ.: 213 21 48 300 - Fax: 210 67 77 238 Ε-mail: esdkna@otenet.gresdkna@otenet.gr URL: www.edsna.gr Α) ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων, Άνω Λιόσια, Δυτική Αττική 1) ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Τηλ.: 210 55 96 747 – 210 55 84 120 2) Μονάδα Αποτέφρωσης ΕΑΥΜ Τηλ.: 210 55 95 591-3, 210 55 77 057 - 877 Fax: 210 55 96 463 3) Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Τηλ.: 210 55 95 832-3 4) Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο ΧΥΤΑ Β) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (ΣΜΑ) Τηλ.: 210 43 10 118 Fax: 210 40 15 080 Γ) Αποκατάσταση ΧΔΑ Σχιστού & Μετατροπή σε Περιβαλλοντικό Πάρκο Δ) Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με 1100 κάδους, στόλο οχημάτων και μηχανημάτων για συλλογή & μεταφορά Έντυπου Χαρτιού Ε) Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας – Μεγάρων – Νοτιοανατολικής Αττικής 3

4 Τιμολογιακή Πολιτική ΕΑΥΜ  Βάση του άρθρου 6 της διακήρυξης Α.Π. 5369/23.06.2015 της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ, η χρέωση για τις εκχωρηθείσες συμβάσεις του ΕΔΣΝΑ καθώς και τι νέες συμβάσεις μεταξύ του εκμισθωτή και των Υ.Μ. θα είναι:  1,615 € / kg με ΦΠΑ  Αρ. Απόφασης 207/2004 της Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ  2,0 € / kg για συλλογή – μεταφορά & αποτέφρωση  1,7 € / kg για αποτέφρωση  Αρ. Απόφασης 402/2003 της Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ  2,0 € / kg για συλλογή – μεταφορά & αποτέφρωση  Αρ. Απόφασης 459/2002 της Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ  1,5 € / kg για συλλογή – μεταφορά & αποτέφρωση  1,2 € / kg για αποτέφρωση 4

5 5 Μονάδα Αποτέφρωσης Διαχείριση ΕΑΥΜ ΚΥΑ οικ. 146163/08 – 05 - 2012 Αποτέφρωση ΕΑΑΜ ΜΕΑ ΑΕΑ Συσκευασία Κόκκινου Χρώματος Αποστείρωση ΕΑΑΜ Συσκευασία Κίτρινου Χρώματος

6 6 Οκτώβριος 1997  Πρώτη Περιβαλλοντική Άδεια ανέγερσης Μονάδας Αποτέφρωσης 1999 – 2001  Κατασκευή της μονάδας Αποτέφρωσης 2002 – 2006  Ολοκλήρωση κατασκευής, περίοδος δοκιμών & κανονική λειτουργία Ιανουάριος 2007  Υπογραφή Σύμβασης Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Αποτέφρωσης Μονάδα Αποτέφρωσης Επισκόπηση Κατασκευής & Λειτουργίας Φεβρουάριος 2016  Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης της Μονάδας Αποτέφρωσης καθώς και υποχρέωση εκ μέρους του μισθωτή σύναψης συμβάσεων με Υ.Μ. & Μεταφορείς ΕΑΥΜ με μηνιαίο μίσθωμα 105.000,00 €

7 7 Πρώτη & Μοναδική πλήρως αδειoδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης στην Ελλάδα. 30 τόνοι ημερήσια δυναμικότητα 2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης. 6 ψυκτικοί θάλαμοι προσωρινής αποθήκευσης. Εσωτερική διαχείριση υγρών αποβλήτων. Πύλη ανίχνευσης ραδιενέργειας. Συνεχής καταγραφή αερίων εκπομπών. Συνεχής λειτουργία 24/7, 365 ημέρες τον χρόνο. Μονάδα Αποτέφρωσης Επισκόπηση Εγκαταστάσεων

8 8 Μονάδα Αποτέφρωσης Κύρια μέρη της Μονάδας Είσοδος – Ζύγιση – Έλεγχος Είσοδος φορτηγών - ψυγείων. Έλεγχος ραδιενέργειας. Ζύγιση & Έλεγχος συνοδευτικών εντύπων. Αποθήκευση αποβλήτων – Ψυκτικοί θάλαμοι Αποθήκευση σε Θ ≤ 5 o C. Αποκλειστική χρήση ταινιοδρόμων – Αυτόματη μεταφορά.

9 9 Μονάδα Αποτέφρωσης Διάγραμμα Ροής

10 10 Μονάδα Αποτέφρωσης Διάγραμμα Ροής

11 11 Μονάδα Αποτέφρωσης Αίθουσα Ελέγχου

12 12 Μονάδα Αποτέφρωσης Οθόνη Ελέγχου Κλιβάνου & Παράμετροι Λειτουργίας

13 13 Μονάδα Αποτέφρωσης Στερεά Απόβλητα

14 14 Μονάδα Αποτέφρωσης Στερεά Απόβλητα Απομάκρυνση – Διαχείριση – Τελική Διάθεση Τέφρας Καθιζάνουσα Τέφρα ΕΚΑ 19 01 11* Ιπτάμενη Τέφρα ΕΚΑ 19 01 13* Αξιοποίηση R12 σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εντός Ελλάδος Τελική διάθεση  «Στερεή εναλλακτική πρώτη ύλη» αξιοποιήσιμη για την ανάκτηση πρώτων υλών στην τσιμεντοβιομηχανία Μεταφορά – επεξεργασία – τελική διάθεση σε αδειοδοτημένους αποδέκτες εντός Ε.Ε.

15 15 Μονάδα Αποτέφρωσης Αέριες Εκπομπές ONLINE Μετρήσεις Ρύπων ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ Μετρήσεις Ρύπων

16 16 Μονάδα Αποτέφρωσης Κατάθεση Ετησίων Εκθέσεων – Έλεγχος από αρμόδιες Αρχές 1.ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  ΥΠΕΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2.ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΥΠΕΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ  ΥΠΕΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

17 14 Μονάδα Αποτέφρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ 2/214 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1958 / 18.07.2014 Οδηγίες Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Σχεδιάγραμμα δράσεων σε ενδεχόμενο περιστατικό Ραδιενεργά Απόβλητα Έλεγχος Εγκατάστασης από ΕΕΑΕ στις 27/01/2016 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΕΑΕ: A/499/837/2016

18 Μονάδα Αποτέφρωσης Ραδιενεργά Απόβλητα Πίνακας Ραδιοϊσοτόπων Ιατρικών Εφαρμογών Tc-99m  Τεχνήτιο I-131  Ιώδιο Tl-201  Θάλιο Ga-67  Γάλλιο I-123  Ιώδιο In-111  Ίνδιο Re-186  Ρήνιο Sm-153  Σαμάριο Sr-89  Στρόντιο Y-90  Ύττριο Lu-177  Λουτέσιο Er-169  Έρβιο F-18  Φθόριο 1818

19 19 Μονάδα Αποτέφρωσης Ενδεικτικά Περιστατικά Ανίχνευσης & Αντιμετώπισης Εκπομπής Ραδιενέργειας Α. Υπερβάσεις Ορίου 5μSv/h (Σπανίως) Ημ/νία: 13/11/14 ΥΜ.: Χ1 Ρυθμός δόσης: 8,09μSv/h Ραδιοϊσότοπο: Ι – 131 Χρόνος ημιζωής: 6 ημέρες Οδηγίες ΕΕΑΕ: 14/11/14 Αποθήκευση σε κατάψυξη Ημ/νία Αποτέφρωσης: 12/12/14 Ρυθμός δόσης: 0,3μSv/h Β. Ρυθμός Δόσης ≤ 5μSv/h (Συχνά) Ημ/νία: 29/02/16 ΥΜ.: Χ2 Ρυθμός δόσης: 1,25μSv/h Ραδιοϊσότοπο: Ι – 131 Χρόνος ημιζωής: 6 ημέρες Αποθήκευση σε κατάψυξη Ημ/νία Αποτέφρωσης: 14/03/16 Ρυθμός δόσης: Μη Ανιχνεύσιμο

20 20 Μονάδα Αποτέφρωσης Στατιστικά εισερχομένων αποβλήτων

21 21 Μονάδα Αποτέφρωσης Στατιστικά εισερχομένων αποβλήτων

22 22 Μονάδα Αποτέφρωσης Στατιστικά εισερχομένων αποβλήτων

23 23 Μονάδα Αποτέφρωσης Στατιστικά εισερχομένων αποβλήτων

24 24 Μονάδα Αποτέφρωσης Αδειοδοτήσεις Μονάδας ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.Αρ. Πρωτ. 2856/Φ14.ΑΛ.2253/13.09.2001  Άδεια εγκατάστασης για Ίδρυση της Μονάδας 2.Αρ. Πρωτ. 3865/Φ14.ΑΛ.2253/04.12.2003  Άδεια λειτουργίας Μονάδας για 6 έτη 3.Αρ. Πρωτ. 7408/Φ14.ΑΛ.2253/04.12.2009  Ανανέωση άδειας λειτουργίας για 8 έτη 4.Αρ. Απόφ. 333/2015 της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας 5.Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1407/26.02.2016  Αίτημα για αλλαγή φορέα λειτουργίας σε Κ/Ξ Μίσθωσης

25 25 Μονάδα Αποτέφρωσης Αδειοδοτήσεις Μονάδας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1.Αρ. Πρωτ. Οικ. 112997/08.10.1997  Έγκριση Περ. Όρων για κατασκευή και λειτουργία Μονάδας 2.Αρ. Πρωτ. 130080/26.06.2003  Ανανέωση Έγκρισης Περ. Όρων Μονάδας για 5 έτη 3.Αρ. Πρωτ. 102660/24.12.2008  Ανανέωση Τροποποίηση Περ. Όρων Μονάδας για 5 έτη 4.Αρ. Πρωτ. 195934/7.02.2012  Τροποποίηση Περ. Όρων Μονάδας. Ισχύς τροποποίησης 10 έτη 5.Αρ. Πρωτ. 174810/11.09.2014  Ανανέωση Τροποποίηση & Κωδικοποίηση ΑΕΠΟ για 10 έτη 6.Φεβρουάριος 2016  Αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο για αλλαγή φορέα λειτουργίας

26 26 Μονάδα Αποτέφρωσης Έλεγχος Εγκατάστασης – Λειτουργίας – Συντήρησης & Τήρησης Όρων ΑΕΠΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Μετά από ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση της μονάδας, στο συμπέρασμα της τεχνικής έκθεσης στις 20/05/2016, ο αξιολογητής αναφέρει: «Η τελική εικόνα της εγκατάστασης βρέθηκε ικανοποιητική. Εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση της εγκατάστασης.»

27 27 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΑ οικ. 146163/2012 & Εγκυκλίου ΥΠΕΝ 29960/3800 / 2012 Διαχείριση ΕΑΥΜ εντός των Υ.Μ. Εκπαίδευση Προσωπικού Υ.Μ Κατάρτιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου εντός Υ.Μ Σωστός Διαχωρισμός & Διαλογή ΕΑΥΜ εντός Υ.Μ. Επιλογή Σωστής Συσκευασίας – Χρωματικής Κωδικοποίησης – Σήμανση Αποθήκευση εντός Υ.Μ. ανάλογα με την κατηγορία του αποβλήτου. Οι Υ.Μ. να διαθέτουν Εσωτερικό Κανονισμό διαχείρισης ΕΑΥΜ εναρμονισμένο με την ισχύουσα Νομοθεσία

28 28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ΕΔΣΝΑ ως κύριος εμπνευστής της Επίλυσης ενός Χρόνιου Προβλήματος διαχείρισης των ΕΑΥΜ όλων των Υ.Μ. Συμβολή ΕΔΣΝΑ στην ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ΕΑΥΜ Συμμετοχή στην σύνταξη οδηγιών για τον έλεγχο ραδιενεργών ιατρικών αποβλήτων, εκ μέρους της ΕΕΑΕ Κύριος του έργου κατασκευής και λειτουργίας της Πρώτης & Μοναδικής Εγκατάστασης επεξεργασίας του συνόλου των ΕΑΥΜ & των προσομοιαζόντων με αυτά.

29 29 Γνώμονας και καθήκον της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η διαφύλαξη και προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

30 30 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥΜ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΖΗΣ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΣΝΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google