Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εφαρμοσμένα Οικονομικά’ 2008-09 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνάντηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εφαρμοσμένα Οικονομικά’ 2008-09 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνάντηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εφαρμοσμένα Οικονομικά’ 2008-09 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνάντηση 2 η Δρ. Θεόδωρος Μεταξάς Οικονομολόγος, Λέκτορας (ΠΔ.407/80), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Περιεχόμενα 1.

3 1.Βιβλιογραφία - Αρθογραφία Τι είναι; Όλες οι πηγές που χρησιμοποιούνται κατά την συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας – κειμένου. Δηλαδή: Βιβλία Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Ερευνητικές εργασίες (Discussion & Working Papers) Μονογραφίες (π.χ. Διδακτορικές διατριβές) Ερευνητικά προγράμματα Άρθρα –εργασίες – κείμενα αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών (Ε.Ε, WTO, World Bank, EIB, OECD κ.α.) Στατιστικές Υπηρεσίες (π.χ. ΕΣΥΕ) Μελέτες Δημόσιων Οργανισμών (π.χ. Υπουργεία) Αναπτυξιακές μελέτες – μελέτες έργων Μεταπτυχιακές εργασίες Διδακτικές σημειώσεις

4 2. Βασικοί Κανόνες Βιβλιογραφίας 1 ος : Δεν υπάρχει επιστημονική εργασία χωρίς βιβλιογραφία 2 ος : Η σωστή χρήση της βιβλιογραφίας (πηγών) αποτελεί σημαντικό τμήμα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των εργασιών 3 ος : Η βιβλιογραφία εκτός από ελληνική θα πρέπει να είναι και διεθνής 4 ος : Οτιδήποτε γράφουμε μέσα στην εργασία που δεν αποτελεί δική μας τοποθέτηση, συνοδεύεται από την πηγή που το είπε 5 ος : Χρησιμοποίηση βιβλιογραφίας δεν σημαίνει ‘αντιγραφή αυτής’ (copy paste), ολόκληρων ενοτήτων ή κεφαλαίων 6 ος : Όποιες πηγές χρησιμοποιούμε (αναφέρουμε) μέσα στο κείμενο της εργασίας, πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά-παράθεση των πηγών αυτών σε ξεχωριστή ενότητα στο τέλος της εργασίας

5 7 ος : Καλή χρήση της βιβλιογραφίας σημαίνει ότι γνωρίζω τι μου χρειάζεται και μου είναι απαραίτητο και το χρησιμοποιώ 8 ος : Δεν παραθέτουμε άσκοπα βιβλιογραφικές πηγές, απλά για να φαίνεται ότι έχουμε ‘διαβάσει σε βάθος’ 9 ος : Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος της εργασίας κατά αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από την ελληνική (όπου υφίσταται) και μετά την ξένη 10 ος : Μια μεταπτυχιακή εργασία σημαίνει έρευνα ενός θέματος σε βάθος. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι η εργασία (15-20 σελ.), μπορεί να στηριχτεί στη χρήση περιορισμένων πηγών 11 ος : Οι πηγές από το Internet γράφονται σε ξεχωριστή ενότητα 12 ος : Στην αναζήτηση πηγών ξεκινάμε πρώτα από ότι παραδοσιακά έχει γραφτεί και χρησιμοποιηθεί και συνεχίζουμε σταδιακά προς τις περισσότερο πρόσφατες

6 3. Συστήματα παράθεσης βιβλιογραφίας Σύστημα Harvard: Είναι το περισσότερο διαδεδομένο και αυτό που σας προτείνεται. Στο σύστημα αυτό η πηγή (όποια και να είναι) παρατίθεται μέσα στο κείμενο. Παράδειγμα: Α) According to Short and Kim (1998), the realisation of place/ city marketing as a procedure is based, first of all, on the realisation of marketing procedure as a science and practice. Β) Referring to the World Bank (2001) ‘Local Economic Development is about local people working together to achieve sustainable economic growth Γ) These positions are totally in opposition to place marketing supporters (Kotler et al 1993 and 1999, Ashworth and Voogd 1991: 45, Urban 2002). According to Metaxas (2002b)…From his point of view, Reese (1992), supported that…

7 Σύστημα Δεικτών: Στο σύστημα αυτό το όνομα της πηγής δεν εμφανίζεται στο κείμενο, αλλά τοποθετείται ένας δείκτης 1, 2, 3...που παραθέτει στην πηγή που χρησιμοποιούμε Παράδειγμα: Α) Globalization and international competitiveness have influenced deeply the places’ competitive profile, creating powerful levels of places’ attractiveness [3] Β) Adopting Kotler's position [21], marketing procedure concerns the production... Γ) Following economic geographers’ attitude ([28];[29];[30]), territorial competition phenomenon has been identified... Δ) The main hypothesis is that each city constitutes a complicated organization and particularly a ‘productive system’ [24] or ‘local productive system’ ([32];[33]) with specific and distinctive role in the local and regional economic development process

8 4. Βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου Σύστημα Harvard: Η παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου γίνεται ως εξής: Παράδειγμα: Eλληνική Αραβαντινός Α., (1997 και 1999) ‘Πολεοδομικός Σχεδιασμός για την βιώσιμη ανάπτυξη του Αστικού χώρου’ εκδ. Συμμετρία, Αθήνα Βασενχόβεν Λ., (2002) °Η δημοκρατικότητα του σχεδιασμού του χώρου και η αμφισβήτηση του ορθολογικού «μοντέλου»°, Αειχώρος, 1(1):30-50. Λουκίσσας Φ., (2000), Θεωρίες και Πρακτικές Προγραμματισμού, ΤΜΧΠΑ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος Ξένη Andersen J., T., (2000) ‘Strategic Planning, Autonomous Actions and Corporate Performance’, Long Range Planning, vol. 33, pp. 184-200 Andersen T.H και van Kempen D., (2003) ‘New trends in urban policies in Europe: evidence from Netherlands and Denmark’ Cities, vol. 20(2), pp. 77-86 Amos F.,J.,C., (1989) ‘Strengthening municipal government’, Cities, August, pp. 202-208

9 Σύστημα Δεικτών: Η βιβλιογραφία στο 99% των περιπτώσεων παρατίθεται πλήρης στο τέλος του κειμένου. Παράδειγμα: [2] Ward V.S., (1998) ‘Selling places: The marketing and the promotion of towns and cities 1850-2000’, E & FN Spon, London [3] Metaxas T.,& Kallioras D., ‘Medium-size economic development and regional competitiveness: the case of Larissa –Volos dipole in Thessaly region of Greece’ paper presented to the 9th Regional Studies Association International Conference ‘ Reinventing Regions in a Global Economy’ Pisa, 12-15 April, 2003 [4] Hall T., ‘Urban Geography’ eds. Routledge, N.Y, 1998 [16] Kotler P., Rein I., & Haider H.D., ‘Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations’, Free Press N.Y, 1993 [27] Lever F.W and Turok I., ‘Competitive Cities: Introduction to the Review’ Urban Studies, 36 (5-6), pp. 791-793, 1999

10 5.Υποσημειώσεις (Footnotes / Endnotes) Ο ρόλος των σημειώσεων είναι επεξηγηματικός ή προσθετικός. Οι υποσημειώσεις παρατίθενται στο τέλος της σελίδας (σύστημα Harvard) [footnote] ή στο τέλος της εργασίας, πριν τη ενότητα ‘βιβλιογραφία’ (σύστημα Δεικτών) [endnote]. Παραδείγματα (επεξηγηματικός ρόλος) Α) Βασικά εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι οι αναλύσεις SWOT[1] και PEST[2] που αφορούν σε διαγνωστικές μελέτες.....[1][2] [1] Ανάλυση SWOT: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ή στα ελληνικά, ανάλυση ΑΔΕΑ: Αδυναμίες, Δυνατότητες, Ευκαιρίες, Απειλές. Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον εντοπίζεται οι ευκαιρίες και οι απειλές κίνδυνοι. Είναι ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο [1] [2] Ανάλυση PEST: Συντομογραφία των αγγλικών λέξεων, Political, Economical, Social, Technological (Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και Τεχνολογικοί παράγοντες) Αφορά την ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται με τη εξέταση των επιδράσεων που ασκούν οι παραπάνω παράγοντες, στο άμεσο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που εξετάζεται και κατά συνέπεια στο ίδιο το αντικείμενο εξέτασης (π.χ. επιχείρηση, πόλη κ.α.).[2]

11 Παράδειγμα (προσθετικός ρόλος) Επιπλέον, η ανάλυση SWOT έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για μια μορφή συμμετοχικού, συνολικού σχεδιασμού (participative comprehensive planning)[1] [Amdam και Amdam, 1990].[1] [1] Oι Αmdam και Αmdam ανέπτυξαν την μέθοδο του συμμετοχικού ‘στρατηγικού και κινητού’ (strategic and mobilizing), συνολικού τοπικού σχεδιασμού προσπαθώντας να συνδυάσουν την SWOT ανάλυση με την μέθοδο αυτή, αποδίδοντας όμως στο νέο σχεδιαστικό μοντέλο, χαρακτήρα συνεχούς συμμετοχής όλων των φορέων στην διαδικασία σχεδιασμού. Η μέθοδος τους αυτή εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Δυτική Νορβηγία σε περιοχές με μικρούς πληθυσμούς. [1]

12 6. Πως γράφουμε τη βιβλιογραφία-αρθογραφία Άρθρο από επιστημονικό περιοδικό – μονογραφή (ένας συγγραφέας) Boyne, G. A., (1996) ‘Competition and Local Government: A public Choice Perspective’, Urban Studies, vol. 33., no 4-5, pp 703-721 Roberts, P., (1995) ‘Managing the Strategic Planning and Development of Regions’, Regional Studies, vol. 27.8, pp.759-768 Άρθρο από επιστημονικό περιοδικό – (δύο ή > 2 συγγραφείς) Miller, D. and Holt-Jensen, A., (1997) ‘Bergen and Seatle: a Tale of Strategic Planning in Two Cities’ European Planning Studies, vol. 5, no.2 pp. 195-214 van den Berg L., Braun E., and van der Meer J., (1997) ‘The organizing capacity of metropolitan regions’ Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 15, pp. 253-272

13 Βιβλίο Friedmann, J. (1987) ‘Planning in the Public Domain’, Princeton Univ.Press. Faloudi, A. (1973) ‘A Reader in Planning Theory’, Pergamon Press, Oxford Kotler P., Rein I., και Haider H.D., (1993) ‘Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations’, Free Press N.Y Αρθρο σε βιβλίο Fainstein, S. και Fainstein, N. (1996), ‘City Planning and Political Values: An Updated View’, στο Readings in Planning Theory, S. Campbell and S. Fainstein eds., Blackwell Publishers, pp. 265-287 Lovering, J. (1995), ‘Creating discourses rather than jobs: the crisies and the transition fantasies of intellectuals and policy-makers’ in P. Healey et al (eds) Managing Cities: The new urban context, pp. 109-126, Chichester, Wiley Παρουσίαση σε συνέδριο Metaxas, T., (2002), ‘Place/ city marketing as a tool for local economic development and city’s competitiveness: a comparative evaluation of Place marketing policies in European cities, paper presented to the EURA Conf. On Urban and Spatial European Policies, in Turin, 18-20 April, 2002 Krieger-Boden C., (2002) ‘European Integration and the case for compensatory regional policy’, paper presented at the 42nd European Congress of the ERSA, August, 27th-31st, 2002, Dortmund

14 Ερευνητικές εργασίες (Discussion-Working Papers) Petrakos, G., και Tsoukalas D., (1992) ‘Firm size, City Size and Agglomeration Economies: Lessons for Regional Policy’, Discussion paper no. 7, Department of International and European Economic Studies. University of Economics and Business, Athens O’huallachain, B. και Satterthwaite, M., (1992). “Sectorial Growth Patterns at the Metropolitan Level: An Evaluation of Economic Development Incentives.” Discussion Paper No. 29, J.L. Kellogg Graduate School of Management. McFetridge, G.D., (1995) ‘Competitiveness: Concepts and measures’, Occasional paper, No.5, Industry Canada Luini, L. και Mangani, A., (2004) ‘Trademarks, Product variety and economic activity in Italy and Europe’ Universita degli Studi di Sienna, Working paper no. 422, March Leibfritz, W., Thorton, J και Bibbee, A (1997) ‘Taxation and economic performance’, OECD, Economic Department Working Paper, No. 176/GD (97) 107

15 Κείμενα – άρθρα – μελέτες διεθνών οργανισμών EUROPEAN COMMISSION (1996) ‘Europe on the move: Exploring Europe’, Brussels E.U. (2000), 6th Periodic Report, Official Publications of the European Communities EUROPEAN COMMISSION (1996) ‘Prospects for the development of the central and capital cities and regions’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg ESDP, (1999) ‘European Spatial Development Perspective’ Adopted by the European Council of EU Ministers Responsible for Spatial Planning, in Potsdam, 10-11/05/99 DTI (1994), ‘Competitiveness: Helping business to win’ Department of Trade and Industry, The Stationery Office, London COUNCIL OF COMPETITIVENESS (2006) ‘U.S Competitiveness 2001: Strengths, Vulnerabilities and Long-term Priorities’, Council of Competitiveness, Washington, DC COUNCIL OF EUROPE, (2002) ‘Partnerships of European Local and Regional Authorities with South East Europe’ 9th Economic Forum of Cities and Regions of South East Europe, Novi Sad, 18-20 April OECD, (1992), ‘OECD, TEP –The Technology/ Economy Programme: The Key Relationships, Paris

16 7. Εξεύρεση βιβλιογραφίας - αρθογραφίας Το πιο σημαντικό σημείο στη βιβλιογραφία – αρθογραφία είναι η εξεύρεση της. Που μπορούμε να βρούμε πηγές: Βιβλιοθήκη του Τμήματος/ Πανεπιστημίου ή οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές εργασίες, μελέτες κ.α.) Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου: Μέσα από το site του Πανεπιστημίου, υπάρχει πρόσβαση σε έτοιμες βάσεις επιστημονικών τίτλων – περιοδικών (π.χ. Elsevier, Taylor & Francis). Διαδίκτυο: Δίνουμε συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά σε βάσεις όπως google / yahoo και παίρνουμε αντίστοιχα πληροφορίες για αυτό που μας ενδιαφέρει. Υπηρεσίες-Φορείς: Πηγές σε δημόσιες υπηρεσίες, τοπικές εταιρίες, αναπτυξιακούς οργανισμούς κ.α

17 Πληροφορίες σε βάσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως: www.worldbank.org www.almedia.gr www.statistics.gr www.oecd.org www.europa.com www.nordregio.com www.economist.com www.ypes.gr www.ypepth.gr Οι παραπάνω βάσεις είναι ενδεικτικές από το πλήθος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιχειρηματολογία και την αποτελεσματική ανάπτυξη ενός ερευνητικού θέματος

18 8. Βήματα εξεύρεσης βιβλιογραφίας από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΠΘ www.uth.gr Υπηρεσίες (κλικ) – Βιβλιοθήκη (κλικ) Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων (κλικ) HEAL-Link (κλικ) Κατάλογος περιοδικών ή Υπηρεσίες διαθέτες ή τι άλλο θέλουμε (κλίκ) π.χ. Elsevier (κλικ) Search (κλικ) Expert search (κλικ) Στο άδειο λευκό πλαίσιο γράφουμε λέξεις-κλειδιά (π.χ. time series analysis, local competitiveness, κ.α.) Προκύπτει ένας αριθμός από άρθρα και αξιολογούμε τι μας ενδιαφέρει. Το ανοίγουμε σε μορφή PDF, το διαβάζουμε (την περίληψη) και στην περίπτωση που το χρειαζόμαστε το αποθηκεύουμε, έτσι ώστε να το εκτυπώσουμε αργότερα.

19 9. Σύνταξη εργασίας – Τελική μορφή Εξώφυλλο: Επιμελημένο όπως επιθυμεί ο καθένας. Όμως στο εξώφυλλο, απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: ‘Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΠΜΣ’ Μάθημα στο οποίο γίνεται η εργασία Το θέμα της εργασίας Το όνομα του φοιτητή/ ων Βόλος 200... Περιεχόμενα – Περίληψη – Εισαγωγή – Ανάπτυξη θέματος – Υποθέσεις / Μεθοδολογία – Ανάλυση – Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

20 10. Συμπεράσματα Η βιβλιογραφία- αρθογραφία είναι απαραίτητο τμήμα για μια εργασία. Στηρίζει την εργασία και την ανάπτυξη της και χωρίς αυτή δεν υπάρχει επιχειρηματολογία Η βιβλιογραφία-αρθογραφία αναφέρεται μέσα στην εργασία και στην πλήρη μορφή της στο τέλος αυτής. Προσοχή: Όποιες αναφορές υπάρχουν στο κείμενο της εργασίας, πρέπει να παρατίθενται και στο τέλος, αλλιώς δεν ισχύει η βιβλιογραφία Επιλέγουμε ένα από τα δυο συστήματα που παρουσιάστηκαν, ανάλογα με τι μας εξυπηρετεί καλύτερα και ακολουθούμε πιστά τον τρόπο παράθεσης των πηγών στο τέλος της εργασίας Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατές πηγές εξεύρεσης στοιχείων- δεδομένων και ότι κρίνεται σκόπιμο. Απλά πρέπει να αναφερόμαστε σε ότι χρησιμοποιούμε, αλλιώς έχουμε λογοκλοπή.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εφαρμοσμένα Οικονομικά’ 2008-09 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνάντηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google