Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με Έμφαση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας " ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με Έμφαση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας " Ε ργασία στο μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση της Αβαστάγου-Παπαδάτου Γεωργίας Διδάσκοντες:  κ. Σ. Καπιδάκης  κ. Μ. Γεργατσούλης Αθήνα 2004

2 Περιεχόμενα Τι σημαίνει SDI;Ποια είναι η σχέση του με τα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών σήμερα;Ποια είναι η βασική δομή της υπηρεσίας;Ποιες είναι οι κατηγορίες χρηστών στις οποίες απευθύνεται;Ποιο ε ί ν αι το όφελος για το χρήστη και τη βιβλιοθήκη; Κατηγορία χρηστών με ειδικές ανάγκες και υπηρεσία SDI Ανάπτυξη μεθόδων από τη βιβλιοθήκη για δημιουργία προφίλ χρηστών

3 Επιλεκτική Διάχυση Πληροφοριών  Eίναι: η τρέχουσα ενημέρωση που γίνεται στους χρήστες, βάσει συγκεκριμένων προτύπων αναζήτησης Έχει να κάνει με τις υπηρεσίες «push and pull». Ο χρήστης λαμβάνει την τρέχουσα ενημέρωση του, σύμφωνα με το profil που ήδη έχει oρίσει σ’ένα πληροφοριακό σύστημα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της υπηρεσίας είναι το κόστος. SDI SDI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΡΩΣΗΣ  just in time/ just in case

4 Δομή υπηρεσίας SDI -Μέγεθος υλικού βιβλιοθηκών - Ενημέρωση επιστημόνων, ερευνητών για εξελίξεις -Υπηρεσία SDI: αποτελεσματική βιβλιογραφική υπηρεσία για βιβλιοθήκες και χρήστες (εστιάζεται στις απαιτήσεις του προφίλ κάθε χρήστη ξεχωριστά) -Aποτελεσματικότερη εφαρμογή σε βιβλιοθήκες πλήρως αυτοματοποιημένες -Βιβλιοθήκες χωρίς αυτοματοποιημένα συστήματα: ασύμφορη εφαρμογή της υπηρεσίας ( πολύ μεγάλος αριθμός βιβλιογράφων για υποστήριξή της)

5 SDI: εφαρμογή  νέες προσκτήσεις  άρθρα περιοδικών (αποδελτίωση)  άλλη επιλεγμένη πηγή πληροφόρησης (ανήκει στη βιβλιοθήκη, ενδιαφέρον χρήστη)

6 Αποτελέσματα αναζήτησης  συγγραφείς  τίτλος  πηγή κάθε άρθρου που αναφέρεται(αν πρόκειται για έρευνα σε βάση δεδομένων με άρθρα) Επιπρόσθετες πληροφορίες:  περίληψη  λέξεις-κλειδιά  διευθύνσεις συγγραφέων (όταν είναι διαθέσιμες)

7 Αυτοματοποίηση υπηρεσίας SDI  Η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από το λογισμικό που εφαρμόζει η βιβλιοθήκη για την παροχή της  Ο χρήστης συνήθως εκτελεί αναζήτηση στον OPAC (χρήση θεματικών επικεφαλίδων)  ΄Οταν νέες προσκτήσεις προστίθενται στη βάση δεδομένων, το προφίλ της έρευνας εκτελείται αυτόματα και εντοπίζει νέο σχετικό υλικό για το θέμα του

8 Αποτελέσματα έρευνας SDI : διαθέσιμα σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική  Εκτυπωμένα αποτελέσματα έρευνας & άμεση αποστολή στον παραλήπτη  Αποτελέσματα έρευνας σε δισκέτα, εάν επιθυμεί ο χρήστης ( παρέχει δισκέτες, μειώνοντας έτσι το κόστος) ή τοποθέτηση τους στο γραφείο Δανεισμού & ειδοποίηση (τηλεφωνική) από το προσωπικό

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί:  έναν εξυπηρέτη (server) για λήψη εντολών σε προκαθορισμένη διάταξη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων) διαβάζει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντοπίζει τη διεύθυνση αποστολέα και των γραμμών του μηνύματος Κάθε γραμμή  μία εντολή για τον εξυπηρέτη (την εκτελεί κατά τη λήψη της)

10 Χρήστες της υπηρεσίας · δημιουργία προφίλ χρήστη · συμπληρωματικά εργαλεία · βάσεις δεδομένων · οφέλη για τη βιβλιοθήκη · κόστος υπηρεσίας · εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής

11 Υπηρεσία SDI – Ειδικότερα - Ανάπτυξη τεχνολογίας & εξάπλωση Παγκόσμιου Ιστού: -εύκολη ανάκτηση και διάδοση πληροφορίας - εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία όμως - πρόβλημα υπερφόρτωσης πληροφορίας - χρονοβόρα διαδικασία εύρεσης πληροφορίας

12

13 SDI…συνέχεια - βοηθάει χρήστες να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα: -αποστέλλοντας τα προφίλ (αναπαριστούν ενδιαφέροντά χρηστών) συλλέγει νέα κείμενα από πηγές πληροφορίας, τα φιλτράρει (σε σχέση µε προφίλ χρηστών) και παραδίδει σχετική πληροφορία στους χρήστες Βασικό πλεονέκτημα συστημάτων: η λειτουργικότητα και διευκόλυνση στους χρήστες (περιμένουν παθητικά να λάβουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει χωρίς να δαπανούν χρόνο να την εντοπίσουν)

14 SDI …συνέχεια Ο SDI εμφανίζεται ως αυτόνομη υπηρεσία αλλά και ως υπηρεσία ενσωματωμένη σε μεγαλύτερα συστήματα (πολλές υπηρεσίες από τον Ιστό χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μηχανισμούς, προσαρμοσμένους στη μορφή & τις ανάγκες τους)

15 Κλασικό παράδειγμα τέτοιων υπηρεσιών : - οι μηχανές αναζήτησης (διατηρώντας τα ενδιαφέροντα του χρήστη τον ενημερώνουν για κάθε σχετική µε αυτά πληροφορία που παρουσιάζεται στις πηγές τους) - ψηφιακές βιβλιοθήκες (καθιστώντας το χρήστη συνεχώς ενήμερο για νέα άρθρα, τη δουλειά κάποιου συγγραφέα ή τις νέες εκδόσεις, µε βάση πάντα το προφίλ του)

16 Συμπεράσματα: 1.Ο αποδέκτης πληροφοριών δεν ενδιαφέρεται για επιμέρους εργασίες πηγών πληροφόρησης (περιοδικές εκδόσεις κλπ.), όμως έχει ενδιαφέρον για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην κάθε εργασία. 2.Βασική λειτουργική απαίτηση της επιστημονικής κοινότητας είναι η επιδίωξη διάσπασης της παγιωμένης μορφής του συμβατικού τεκμηρίου στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του.

17

18 Ευχαριστώ!!!


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ " Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google