Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει τον κλάδο της ναυτιλίας γραμμών και να διερευνήσει το πώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Σήμερα οι Έλληνες ελέγχουν 3.000 εμπορικά πλοία διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων συνολικής χωρητικότητας άνω των 173 εκατομμυρίων τόνων. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δραματικά το διεθνές εμπόριο και κατά συνέπεια και την ναυτιλία.

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Η στρατηγική συμμαχία μπορεί να οριστεί ως μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ναυτιλιακών, όπου όλα τα μέρη υιοθετούν μια προοπτική αμοιβαίου κεφαλαίου και συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή και κεφάλαια για την επιτυχή λειτουργία της.

4 ΕΝΝΟΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Με την συγχώνευση και την εξαγορά μια ή περισσότερες ναυτιλιακές παύουν να υπάρχουν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η περιουσία τους μεταβιβάζεται είτε σε μια νεοϊδρυόμενη είτε σε μια υπάρχουσα ναυτιλιακή.

5 ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το κίνητρο της ορθολογικής οργανώσεως και επεκτάσεως των ναυτιλιακών Το αμυντικό κίνητρο Το επιθετικό κίνητρο Το κερδοσκοπικό κίνητρο

6 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Οριζόντια Συγχώνευση Κάθετη Συγχώνευση Ανομοιογενείς Συγχωνεύσεις

7 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (LINER) ΟΡΙΣΜΟΣ Η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια τακτικών γραμμών αναφέρεται στην ύπαρξη ενός αριθμού πλοίων, τα οποία προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Τα πλοία τακτικών γραμμών μεταφέρουν προϊόντα μεταποίησης & βιομηχανικά προϊόντα  Βρίσκονται κάτω από όμοια πλοιοκτησία ή εταιρεία διαχείρισης  Έχουν σταθερή συχνότητα δρομολογίων μεταξύ καθορισμένων λιμανιών

8 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΟΡΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (TRAMP) Τα χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα:  Μεταφορά χύδην φορτίου  Το δρομολόγιο δεν είναι προκαθορισμένο  Οι ναύλοι καθορίζονται ελεύθερα κατά περίπτωση

9 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΝΑΥΛΑΓΟΡΩΝ Ως ναυλαγορά ορίζεται το σύστημα με το οποίο καθορίζονται οι ναύλοι. Η έννοια της μπορεί να ορισθεί ως:  Ο γεωγραφικός χώρος μέσα στον οποίο καθορίζονται οι ναύλοι και γίνονται οι μεταφορές  Ένα σύστημα προσώπων και διαδικασιών που καθορίζει τους ναύλους με τους οποίους διεξάγονται οι θαλάσσιες μεταφορές Οι παράγοντες που συμβάλουν σήμερα στην ανάπτυξη της ναυλαγοράς, είναι η δυναμική των επιχειρήσεων να διακρίνονται για την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος αλλά και να λειτουργούν ενοποιημένα στο εσωτερικό τους.

10 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η δραματική πτώση του διεθνούς εμπορίου στο τέλος του 2008 και κατά το 2009 προκάλεσε τη ραγδαία μείωση των ναύλων και την πτώση των αξιών των πλοίων. Oι διοικήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών έχουν μπροστά τους τεράστιες προκλήσεις που προκύπτουν από το αίσθημα αβεβαιότητας στην αγορά, τα ευμετάβλητα ναύλα και τον περιορισμό της χρηματοδότησης μέσω νέων δανείων. Η δυσκολία σε τραπεζικούς δανεισμούς λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και οι εταιρείες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν προβαίνουν σε στρατηγικές συμμαχίες και συγχωνεύσεις.

11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Αλλαγές στη στρατηγική των επιχειρήσεων με βάση τις πιέσεις του περιβάλλοντος. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσπάθησαν να γίνουν πιο ευέλικτες, πιο δραστικές και πιο ανταγωνιστικές. Στήριξη οικονομιών από τις κυβερνήσεις.

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να μελετήσει τον κλάδο της ναυτιλίας γραμμών υπό την επίδραση της οικονομικής κρίσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η προσωπική συνέντευξη ανάμεσα στις ερευνήτριες και στους ερωτώμενους, βάση ερωτηματολογίου που είχε γνωστοποιηθεί. Στην παρούσα ωστόσο έρευνα το δείγμα αποτελούν 3 ναυτιλιακές εταιρίες: η Αρκάς Ελλάς Α.Ε., η Word Carrier Corporation και η Royal Maritime Inc.

13 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι ναυτιλιακές εταιρείες που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι η πορεία του κλάδου της ναυτιλίας στην Ελλάδα γνωρίζει ύφεση και θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία της χώρας. Η κρίση στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες εστιάζεται στο ότι δυσκολεύουν να κλείσουν τους δανεισμούς τους. Οι εταιρείες αυτές έκαναν περικοπές σε προσωπικό αλλά και σε μικρότερο ποσοστό πραγματοποίησαν κάποιες επενδύσεις σε νέα καράβια. Δηλώθηκε ότι το κράτος πρέπει να στηρίξει τη ναυτιλία όπως και η Ε.Ε στην διεύρυνση των γραμμών σε εγχώριες & διεθνείς αγορές.

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από το σύνολο της παρούσης εργασίας συμπεραίνεται ότι ο κλάδος της ναυτιλίας συνεχίζει να αποτελεί το βασικότερο αρωγό της ελληνικής οικονομίας και η ύφεση του επιδρά εξίσου αρνητικά στην οικονομία της χώρας. Στην ναυτιλία γραμμών βασικό είναι οι εταιρείες να:  Αξιοποιούν τις ευκαιρίες των αγορών  Υλοποιούν στρατηγικές μείωσης κόστους & διείσδυσης σε νέες ναυλαγορές.

15 Ε ΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Κατέβασμα ppt "Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΚΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google