Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Γεωγραφικός χώρος  Ξηρά  Θάλασσα  Αέρας  Πληθυσμός  Κυριαρχία  Εσωτερική  Εξωτερική  Διεθνής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Γεωγραφικός χώρος  Ξηρά  Θάλασσα  Αέρας  Πληθυσμός  Κυριαρχία  Εσωτερική  Εξωτερική  Διεθνής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 ΚΡΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Γεωγραφικός χώρος  Ξηρά  Θάλασσα  Αέρας  Πληθυσμός  Κυριαρχία  Εσωτερική  Εξωτερική  Διεθνής αναγνώριση

3 ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Πολιτειακή (κρατική) συγκρότηση  Εκτελεστική λειτουργία  Νομοθετική λειτουργία  Δικαστική λειτουργία

4 ΚΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  Εσωτερική τάξη και ασφάλεια  Είσπραξη Φόρων  Ασφάλεια/Άμυνα  Φυσική επιβίωση  Εδαφική Ακεραιότητα  Πολιτική Ανεξαρτησία  Οικονομική ανάπτυξη  Ανακατανομή πόρων  Κοινωνική πρόνοια  Παιδεία  Δημόσια Υγεία

6 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Διεθνής Παρουσία  Επιρροή  Κύρος  Συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα

7 ΚΡΑΤΟΣ Διάκριση εξουσιών

8 Μοντεσκιέ Για να εξασφαλιστεί η πολιτική ελευθερία του ατόμου, πρέπει οι τρεις κρατικές λειτουργίες να ασκούνται από διαφορετικά πρόσωπα, ώστε η μια εξουσία να αναχαιτίζει την άλλη. Συγκέντρωση όλων των λειτουργιών (εξουσιών) σε ένα πρόσωπο οδηγεί στην αυθαιρεσία

9 ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Το άρθρο 16 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789: «Η κοινωνία στην οποία δεν έχει εξασφαλιστεί η εγγύηση των (ανθρωπίνων) δικαιωμάτων, ούτε έχει καθοριστεί ο χωρισμός των εξουσιών, δεν έχει καθόλου συγκρότηση».

10 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΡΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

11 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ Εκτελεστική Εξουσία: εκτέλεση (εφαρμογή) των κανόνων δικαίου Δικαστική Εξουσία: επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των κανόνων δικαίου Νομοθετική Εξουσία: θέσπιση κανόνων δικαίου

12 Νομοθετική Εξουσία: θέσπιση κανόνων δικαίου (Νόμων και Κανονισμών) Εκτελεστική Εξουσία: εκτέλεση (εφαρμογή) των κανόνων δικαίου Δικαστική Εξουσία: επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των κανόνων δικαίου

13 ΚΡΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΒΟΥΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ *ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ *ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ *ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

14 Δημόσια Διοίκηση

15 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;

16 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δημόσια Διοίκηση είναι το σύνολο των διοικητικών μηχανισμών ή οργανισμών του Κράτους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους στο κεντρικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο και είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των νόμων και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής, όπως αυτά καθορίζονται και οριστικοποιούνται σε τελικό στάδιο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

18 ΔΗΜOΣΙΑ ΔΙΟIΚΗΣΗ Έννοια Περιεχόμενο Κύρια χαρακτηριστικά

19 ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  Δημόσια Διοίκηση είναι η ενέργεια και η δράση του Κράτους ή άλλου εντός αυτού εντεταγμένου οργανισμού η οποία αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δεν ανάγεται ούτε στη σφαίρα της νομοθεσίας ούτε στη σφαίρα της δικαιοσύνης.

20 ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Δημόσια Διοίκηση είναι η οργάνωση, το προσωπικό, οι διαδικασίες και πρακτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων που ανατίθενται στο εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης.

21 ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Δημόσια Διοίκηση είναι το μέρος εκείνο της επιστήμης της διοίκησης που έχει να κάμει με το κράτος και πρωτίστως με την εκτελεστική λειτουργία, μέσω της οποίας υλοποιείται το έργο της κυβέρνησης (Gulick 1937)

22 ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Δημόσια Διοίκηση είναι η τέχνη και η επιστήμη του μάνατζμεντ, όπως εφαρμόζεται στις κρατικές υποθέσεις και η διαδικασία της δημόσιας διοίκησης, η οποία είναι η ενεργητική πλευρά της κυβέρνησης, περιέχει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των προθέσεων ή επιθυμιών της κυβέρνησης. (Dwight Waldo 1955)

23 ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Δημόσια Διοίκηση είναι η λεπτομερής και συστηματική εφαρμογή των νόμων (W. Wilson “The study of Public Administration” (1887)

24 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το οργανωμένο σύστημα μέσω του οποίου η κυβέρνηση, παραμένοντας υπόλογη για τους πόρους και τα μέσα που χρησιμοποιεί και τα αποτελέσματα που παράγει με τη δράση της-  Παράγει και προμηθεύει στους πολίτες δημόσια αγαθά και υπηρεσίες  Ασκεί ρυθμιστικό ρόλο  Διαχειρίζεται τους πόρους που έχει στη διάθεση της

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια για την εφαρμογή των νόμων και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής Παράγει και προμηθεύει στους πολίτες δημόσια αγαθά και υπηρεσίες Ασκεί ρυθμιστικό ρόλο Διαχειρίζεται τους πόρους που έχει στη διάθεση της Αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος Αποτελεσματική διεκπεραίωση των έργων που ανατίθενται στο εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης

27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποιεί το έργο της κυβέρνησης Περιέχει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση των προθέσεων ή επιθυμιών της κυβέρνησης.


Κατέβασμα ppt "ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Γεωγραφικός χώρος  Ξηρά  Θάλασσα  Αέρας  Πληθυσμός  Κυριαρχία  Εσωτερική  Εξωτερική  Διεθνής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google