Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi.ac.cy/TET

2 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 2 Η συνάντησή μας διαδικτυακά Δραστηριότητα 1  Επισκεφτείτε το ψηφιακό ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε (χρησιμοποιώντας τα Google Forms) και απαντήστε το (ατομικά). http://goo.gl/forms/3XFWYcPE21 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. Επισκεφτείτε την πιο κάτω διεύθυνση:

3 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 3 Η συνάντησή μας διαδικτυακά Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε Padlet.com : "τοίχος ανακοινώσεων" -- ανάρτηση του σεμιναρίου και καταγραφή χαρακτηριστικών αποτελεσματικής διδασκαλίας Google Forms : ερωτηματολόγιο και αξιοποίηση δεδομένων για αναστοχασμό και αξιολόγηση Framapad : συνεργατική συγγραφή ιδεών/ιστοριών Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

4  Να βοηθήσει τον κάθε συμμετέχοντα να καθορίσει σημαντικά για τον ίδιο/α χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας και να συνδέσει δυνατότητες των ΤΠΕ για την επίτευξή τους. 4 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

5  Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μάθηση - Μοντέλο SAMR  Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας  Δυνατότητες τεχνολογικών εργαλείων (που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου) http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 5

6  Padlet.com : "τοίχος ανακοινώσεων" -- ανάρτηση του σεμιναρίου και καταγραφή χαρακτηριστικών αποτελεσματικής διδασκαλίας  Google Forms : ερωτηματολόγιο και αξιοποίηση δεδομένων για αναστοχασμό και αξιολόγηση  Framapad : συνεργατική συγγραφή ιδεών/ ιστορίων 6 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

7  Δραστηριότητα 1 και 2  http://goo.gl/forms/3XFWYcPE21http://goo.gl/forms/3XFWYcPE21  Δραστηριότητα 3 και 4 7 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 Επισκεφτείτε την πιο κάτω διεύθυνση:

8 8 Εργαλείο για κριτική σκέψη και δημιουργικότητα Εργαλείο για παρουσίαση και μετάδοση πληροφορίων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. Χρήσεις Τ.Π.Ε.

9 Ενσωμάτωση Μετασχηματισμός Γνωριμία Εργαλειακή χρήση Εξέλιξη Στάδια ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

10 Ενσωμάτωση Μετασχηματισμός Γνωριμία Εργαλειακή χρήση Εξέλιξη Στάδια ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

11 Ενσωμάτωση Μετασχηματισμός Γνωριμία Εργαλειακή χρήση Εξέλιξη Αντικατάσταση Διαμόρφωση Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

12 + = ! Χρήση μηχανής αναζήτησης Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου Εισαγωγή φόρμουλας σε υπολογιστικό φύλλο Δημιουργία παρουσίασης slideshow Κατηγοριοποίηση, κριτήρια και σειροθέτηση Βελτίωση και επεξεργασία κειμένου Ακρίβεια και αποδοτικότητα Κοινό, συγκείμενο και συμβάσεις Στοχευμένη διερεύνηση με κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών Συνεχής ανάπτυξη ιδεών και διερεύνηση διαθέσιμων επιλογών Διατύπωση υποθέσεων - Ερμηνεία και ανάλυση αποτελεσμάτων Διαμόρφωση πληροφοριών και παραγωγή νέας γνώσης Developed by: T. J. Ajit for IFPI Thiruvananthapuram Δυνατότητες Τ.Π.Ε. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

13 S Αντικατάσταση ( S ubstitution) Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετη αξία (ή λειτουργική αλλαγή) R Επαναπροσδιορισμός ( R edefinition) Η τεχνολογία επιτρέπει δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς Τ.Π.Ε. M Διαμόρφωση / Τροποποίηση (M odification) Η τεχνολογία επιτρέπει τον επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων A Επαύξηση ( A ugmentation) Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, με πρόσθετη αξία (ή/και λειτουργική βελτίωση) Ενίσχυση Μετασχηματισμός Ruben R. Puentedura, As We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice. (2009)

14 14 https://youtu.be/W6j8soDYoaw Ruben Puentedura on Applying the SAMR Model

15 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. Αντικατάσταση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετη αξία Επαύξηση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, με πρόσθετη αξία Διαμόρφωση / Τροποποίηση Η τεχνολογία επιτρέπει επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων Επαναπροσδιορισμός Η τεχνολογία επιτρέπει δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς Τ.Π.Ε. S A M R Μετασχηματισμός Ενίσχυση Μοντέλο SAMR (Ruben Puentedura) Ruben R. Puentedura, As We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice. (2009)

16 16 Μοντέλο SAMR Ruben R. Puentedura, As We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice. (2009)

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SAMR – Παραγωγή γραπτού λόγου ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑ- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Οι μαθητές χρησιμοποιούν επεξεργαστή κειμένου για να γράψουν. Οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα και να μορφοποιήσουν το γραπτό τους λόγο. Η δημοσιευμένη τους εργασία μπορεί να εκτυπωθεί και δεν είναι χειρόγραφη. Οι μαθητές μπορούν να φυλάξουν τα πρόχειρα στάδια του γραπτού τους λόγου. Οι μαθητές ψάχνουν και το διαδίκτυο για πληροφορίες. Οι μαθητές βελτιώνουν το γραπτό τους λόγο αξιοποιώντας εργαλεία του επεξεργαστή κειμένου (π.χ. ορθογράφος, συνώνυμα). Εικόνες και γραφήματα ενσωματώνονται εύκολα στο κείμενο. Οι μαθητές μπορούν να στείλουν με email ηλεκτρονικές πηγές για επιπρόσθετες πληροφορίες. Ο εκπαιδευτικός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργατική δημιουργία γραπτού λόγου. Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαδικτυακό χώρο για συνεργατική γραφή (π.χ. wiki) για ανάπτυξη κειμένου σε ομάδες, ετερο- αξιολόγηση και ανατροφοδότηση αναφορικά με τις δημιουργίες τους. Η εργασία γίνεται στην τάξη όπως επίσης και εκτός από αυτή. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει να συνεργαστεί με άλλες τάξεις σε τοπικό ή και σε παγκόσμιο επίπεδο για συγκεκριμένο θέμα μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μαθητές ερευνούν και μοιράζονται τα ευρήματά τους μέσω ψηφιακής τάξης με στόχο την εύρεση λύσης του προβλήματος. Συνεργάζονται έτσι και μαθητές από άλλες τάξεις, από άλλες χώρες. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία για να επικοινωνήσουν, να συλλέξουν υλικό και να διαμοιραστούν τα ευρήματα και τα συμπεράσματά τους.

18 Αξιολόγηση Σύνθεση Ανάλυση Εφαρμογή Κατανόηση Γνώση Αναστοχασμός Αφομοίωση Αναπροσαρμογή Η Ταξινομία του Bloom και το μοντέλο SAMR Αντικατάσταση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετη αξία Επαύξηση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, με πρόσθετη αξία Διαμόρφωση /Τροποποίηση Η τεχνολογία επιτρέπει επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων Επαναπροσδιορισμός Η τεχνολογία επιτρέπει δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς Τ.Π.Ε. S A M R Μετασχηματισμός Ενίσχυση https://www.graphite.org/blog/samr-and-blooms-taxonomy-assembling-the-puzzle

19 19 “SAMR Swimming Pool 2.0” Carl Hooker CC BY SA 4.0. http://hookedoninnovation.com/2014/08/01/samr-swimming-lessons/SAMR Swimming Pool 2.0 CC BY SA 4.0 http://hookedoninnovation.com/2014/08/01/samr-swimming-lessons/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η αναλογία του Μοντέλου SAMR με την πισίνα κολύμβησης

20 http://techtipsedu.blogspot.com/2013/11/samr-model-metaphor-mistakes.html

21 21 Ένα διάγραμμα ροής (flowchart), βασισμένο στο μοντέλο SAMR, που μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό μαθημάτων με ενσωμάτωση ΤΠΕ. Πηγή: Mark Anderson (2013) http://ictevangelist.com/tlab13-transforming- learning/ Σε μορφή PDF: http://ictevangelist.com/wp- content/uploads/2013/03/SAMR-flow-chart.pdf http://ictevangelist.com/wp- content/uploads/2013/03/SAMR-flow-chart.pdf Σε μορφή PNG: http://ictevangelist.com/wp- content/uploads/2013/03/SAMR-flow-chart.png

22 22 - Διαβάστε τις δραστηριότητες του πίνακα και συμπληρώστε τις υπόλοιπες στήλες Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

23 SAMRΔραστηριότητα Όφελος για εκπαιδευτικό Όφελος για μαθητή Οι μαθητές δημιουργούν, ως ομάδα, μια λίστα με έννοιες σχετικές με το μάθημα, στη Microsoft Word. Ο/η κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί συνεργατικά ιστορία (ομαδικό γραπτό λόγο) σε κοινό Framapad της ομάδας του/της, μέσα στην τάξη. Οι μαθητές δημιουργούν, ως ομάδα, ένα post που περιέχει μια λίστα με έννοιες σχετικές με το μάθημα, σε κοινό τοίχο με την υπόλοιπη τάξη στο Padlet. Ο/η κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί συνεργατικά ιστορία (ομαδικό γραπτό λόγο) σε κοινό Framapad της ομάδας του/της, με μαθητές/τριες άλλου σχολείου εντός και εκτός Κύπρου.

24  Δραστηριότητα 5 24 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 Επισκεφτείτε την πιο κάτω διεύθυνση:

25 http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ http://elearn.pi.ac.cy/ Εκπαιδευτικά προγράμματα στις σχολικές μονάδες Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου 25 Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές Βιωματικά εργαστήρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς Ετήσια Ημερίδα ΤΠΕ Έρευνα Υποδομή, διαδικασίες Διαγωνισμός μαθησιακών εισηγήσεων με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ http://ksep.e-epimorfosi.ac.cy/ http://www.pi.ac.cy/TET

26 26 Εργαλείο για κριτική σκέψη και δημιουργικότητα Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι.

27 http://padlet.com/cpi_ict/DiimeroMesis2016 27 Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης (21 & 22 / 1 / 2016) Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. Αντικατάσταση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, χωρίς πρόσθετη αξία Επαύξηση Η τεχνολογία ενεργεί ως εργαλείο αντικατάστασης, με πρόσθετη αξία Διαμόρφωση / Τροποποίηση Η τεχνολογία επιτρέπει επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων Επαναπροσδιορισμός Η τεχνολογία επιτρέπει δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν χωρίς Τ.Π.Ε. S A M R Μετασχηματισμός Ενίσχυση Μοντέλο SAMR (Ruben Puentedura) Ruben R. Puentedura, As We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice. (2009)

28 SAMRΔραστηριότητα Όφελος για εκπαιδευτικό Όφελος για μαθητή Οι μαθητές δημιουργούν, ως ομάδα, μια λίστα με έννοιες σχετικές με το μάθημα, στη Microsoft Word. Ο/η κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί συνεργατικά ιστορία (ομαδικό γραπτό λόγο) σε κοινό Framapad της ομάδας του/της, μέσα στην τάξη. Οι μαθητές δημιουργούν, ως ομάδα, ένα post που περιέχει μια λίστα με έννοιες σχετικές με το μάθημα, σε κοινό τοίχο με την υπόλοιπη τάξη στο Padlet. Ο/η κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί συνεργατικά ιστορία (ομαδικό γραπτό λόγο) σε κοινό Framapad της ομάδας του/της, με μαθητές/τριες άλλου σχολείου εντός και εκτός Κύπρου.


Κατέβασμα ppt "Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google