Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση Διευθυντών Μ.Ε Νοέμβριος 2015. Για να μην γίνει Λαβύρινθος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση Διευθυντών Μ.Ε Νοέμβριος 2015. Για να μην γίνει Λαβύρινθος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση Διευθυντών Μ.Ε Νοέμβριος 2015

2 Για να μην γίνει Λαβύρινθος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των Δεικτών  Σύνδεσή τους με: Τον στόχο του έτους για Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων Την καθημερινή διδασκαλία, για εξορθολογισμό της διδακτικής πράξης Την κάθε είδους αξιολόγηση Το ελάχιστο/πυρηνικό πρόγραμμα  Αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης

3  Τα Αναλυτικά Προγράμματα δεν άλλαξαν- Αναδομήθηκαν  Οι Δείκτες προέκυψαν ως ανάγκη από την αξιολόγηση των ΑΠ και την Έκθεση της Επιτροπής  Οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας δεν είναι καινοτόμες έννοιες ως προς το περιεχόμενο ούτε επιφορτίζουν με περισσότερη εργασία τους εκπαιδευτικούς  Οι Δείκτες είναι εργαλεία διευκόλυνσης της εργασίας των εκπαιδευτικών και τίποτε περισσότερο ή λιγότερο

4  Με βάση:  την Αξιολόγηση των ΑΠ το 2014  Την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης (2014) το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει συστήσει Επιτροπές Ανατροφοδότησης των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

5  Οι Επιτροπές ανατροφοδότησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων απαρτίζονται από:  Επιστημονικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί, ειδικοί στο γνωστικό αντικείμενο και ειδικοί στη Διδακτική του αντικειμένου  Yπεύθυνους επιθεωρητές  Mάχιμους εκπαιδευτικούς

6 Τα υφιστάμενα Αναλυτικά προγράμματα, όλων των γνωστικών αντικειμένων, έχουν αναδομηθεί στη βάση Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας - -ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ- Από τη διδακτέα ύλη- στα Μαθησιακά Αποτελέσματα και στα Διδακτέα

7  Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτευχθούν, κατά μάθημα, τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων  Οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στο τι πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής, για να επιτύχει τα καθορισμένα Μαθησιακά Αποτελέσματα.

8  Επομένως,  οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, ενώ  οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό, το περιεχόμενο των ΑΠ και τα διδακτέα Εξορθολογισμός της διδακτικής πράξης Μαθητής Εκπαιδευτικός Προσδοκώμενα Α.Πρόγραμμα Αποτελέσματα Διδακτέα ΠΩΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

9  Οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του και εκφέρονται με αναφορά στον μαθητή: π.χ.  Να επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των αξιών ζωής ενός ατόμου και των επιλογών του ή  Να εφαρμόζουν την Τεχνική χεριών–ποδιών δρόμων με εμπόδια – προσέγγιση πρώτου εμποδίου

10  Οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα και εκφέρονται με ονοματικές προτάσεις: π.χ.  Έννοια αξιών ζωής  Η σημασία των αξιών και επιλογών στη ζωή του ατόμου  Μορφές αξιών: ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές, ποιες είναι  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των αξιών : γενετικοί περιβαλλοντικοί (ορισμός και είδη)

11  Κατά την προσέγγιση στο εμπόδιο το πρώτο πόδι αιωρήσεως φέρεται ίσιο προς τα εμπρός και προς τα πάνω.  Ταυτόχρονα, το αντίθετο χέρι αιωρείται προς τα εμπρός, για να διατηρηθεί η ισορροπία. Το πάνω μέρος του σώματος έχει μια κλίση προς τα εμπρός.  Μόλις το πόδι αιωρήσεως αφήσει το εμπόδιο πίσω του, κινείται ενεργητικά προς τα κάτω και πατάει στο έδαφος.  Κατά την προσέγγιση του πρώτου εμποδίου αν γίνουν μικρά βήματα, αλλάζει το πόδι εκκίνησης

12 1.Να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης.  Ονομασία της μονάδας μέτρησης της χωρητικότητας των μονάδων αποθήκευσης (byte).  Τα πολλαπλάσια του Byte (KB, MB, GB, TB και PB) και του συσχετισμού τους.  Διαδικασία Μετατροπής από ένα πολλαπλάσιο του Byte σε άλλο.  Η χωρητικότητα των Μονάδων Αποθήκευσης Δείκτες ΕπιτυχίαςΔείκτες Επάρκειας

13  Οι Δείκτες περιλαμβάνουν όλα τα είδη μάθησης, ό, τι αναμένεται μέσα από τη διδασκαλια να αναπτύξει ο μαθητής, ως Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία πιστοποιούν την ανάπτυξη και τις ικανότητες του μαθητή σε κάθε τάξη και επίπεδο εκπαίδευσης:  πληροφορίες,  έννοιες,  δεξιότητες,  τρόπο σκέψης και στρατηγικές,  στάσεις και αξίες

14 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται  στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και  δημιουργικότητας  σε στάσεις διά βίου μάθησης, συμβίωσης και συνεργασίας, ούτως ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να παρέχουν τη βάση για ποιότητα ζωής και ουσιαστική δραστηριοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία.

15  Διδάσκω τον μαθητή Vs Διδάσκω την ύλη  Μεγιστοποίηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων Vs Κάλυψη της ύλης, περιεχομένου βιβλίου  Διάβαζε περισσότερο Vs Συναίσθηση και διάγνωση των ελλείψεων  Διδάσκω το Α. Πρόγραμμα Vs Μαθαίνει ο μαθητής

16 «Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν» Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης (Gagne, 1970, Vygotsky, 1978) Παροχή εκπαίδευσης ανάλογης με την Ανάπτυξη και Ετοιμότητα του Μαθητή

17  Οι ιεραρχίες ή ομάδες δεικτών δείχνουν:  Ποιες ικανότητες, στάσεις, αξίες πρέπει να έχει ο μαθητής για να θεωρείται ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα, για να ζήσει μια ποιοτική ζωή και να μπορεί να εργαστεί και να εξειδικευτεί σε μια επιστήμη

18  Διευκολύνουν και εξορθολογίζουν τη δουλειά τους  Τους δίνουν μέτρα διάγνωσης αναγκών  Τους βοηθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς βοηθώ τον κάθε μαθητή»  Δεν τους περιορίζουν μόνο σε αυτά που περιλαμβάνουν οι Δείκτες= ελάχιστο πρόγραμμα  Δίνουν εργαλεία για εφαρμογή της διαφοροποίησης σε τάξεις μικτής ετοιμότητας  Απαντούν στο ερώτημά τους «σε τι θα αξιολογηθεί ο μαθητής» και τι είναι αξιόλογο για αξιολόγηση  Αυξάνουν την παιδαγωγική τους αυτονομία, για να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα Τους αναπτύσσουν από αξιολογητές σε δασκάλους

19  Τους απελευθερώνουν από την αποστήθιση της ύλης  Τους μαθαίνουν να σκέφτονται και να γίνονται αυτόνομοι  Τους προσανατολίζουν σε αξιόλογη γνώση  Συγκεκριμενοποιούν τα αναμενόμενα και τα απαραίτητα για επιτυχία  Εκλογικεύουν την προσπάθειά τους, η οποία είναι προσανατολισμένη, σαφής και λογικά διαρθρωμένη  Βοηθούν στην αύξηση του κινήτρου μέσα από εμπειρίες επιτυχίας Σέβονται την ετοιμότητα του κάθε μαθητή

20  Η αναδόμηση των ΑΠ με βάση τους Δείκτες στοχεύει στο να υλοποιήσει την αρχή που ανέκαθεν προτάσσαμε στο σκοπό της εκπαίδευσής μας:  «O εκπαιδευτικός σέβεται τη μοναδικότητα του παιδιού και ανταποκρίνεται σε εγγενείς και επίκτητες ατομικές διαφορές, η έγκαιρη διάγνωση των οποίων αποτελεί αναγκαιότητα για κατάλληλο προγραμματισμό»

21 4. Δείκτες- Διδασκαλία- Αξιολόγηση  οι Δείκτες Επιτυχίας αναφέρονται στον μαθητή και τα επιτεύγματά του, Σύνδεση με τη Διαγνωστική-διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση  οι Δείκτες Επάρκειας αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και τα διδακτέα, Σύνδεση με τη Διδασκαλία και Διαφοροποίηση, Τη διαμορφωτική αξιολόγηση και την πρόοδο Του κάθε μαθητή

22 Οι Δείκτες Επιτυχίας δίνουν το πλαίσιο αξιολόγησης του μαθητή  Ανάγκη να αναπτυχθούν δειγματικά δοκίμια αξιολόγησης, με δραστηριότητες/ερωτήσεις/ ασκήσεις  Σημαντικό στοιχείο η αναφορά και αντιστοίχιση δραστηριοτήτων αξιολόγησης με τους Δείκτες  Τι θέλει να διαγνώσει η τάδε δραστηριότητα/ τι εξετάζει σε σχέση με τους Δείκτες Επιτυχίας

23  Αναμένεται να πλαισιωθούν από…  Ουσιαστική ενημέρωση και επιμόρφωση  Μεθοδολογικές προσεγγίσεις  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο τάξης και σχολείου  Ουσιαστική σύνδεσή τους με την κάθε μορφής αξιολόγηση του μαθητή  Συνεχή ανατροφοδότηση των ίδιων των δεικτών και της εφαρμογής τους από τις Επιστημονικές Ομάδες Ανάπτυξης των Δεικτών και τους Επιθεωρητές στα σχολεία.

24  Δεν χρειάζεται ανησυχία αλλά εξοικείωση  Στόχος η ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες και τα σχολεία  Ευέλικτη εφαρμογή, ώστε οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τους δείκτες ως εργαλεία για αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους  Συζήτηση των ενδοιασμών και δυσκολιών τους

25 Τι είναι η κοινότητα μάθησης “The three words explain the concept: Professionals coming together in a group—a community—to learn.” Shirley Hord, school leadership  “Μια ομάδα εκπαιδευτικών που έχει τακτές συναντήσεις, μοιράζεται εμπειρίες, και εργάζονται συνεργατικά για να βελτιώσουν τη διδασκαλία και την επίδοση των μαθητών».

26  Ενθάρρυνση δράσεων σε σχέση με τους Δείκτες και αναστοχασμός σε αυτές  Σχηματισμός ομάδων όσων διδάσκουν σε παράλληλα τμήματα και από κοινού σχεδιασμός μαθημάτων  Συναίσθηση, ως πρώτο βήμα, ότι κάθε μέρα, όταν διδάσκουμε, έχουμε ένα Σκοπό (Δείκτες Επιτυχίας)= Αυτό/ αυτά που στο τέλος του μαθήματος ΟΛΟΙ οι μαθητές θα πρέπει να επιτύχουν

27  Η έρευνα δράσης διευκολύνει τη δράση του εκπαιδευτικού και την ανάλυση των εμπειριών του, σε αυθεντικό περιβάλλον του  Δοκιμάζω, αναστοχάζομαι στη διδασκαλία, (συν)αξιολογώ, επανασχεδιάζω και διδάσκω  Δεν υπάρχουν γνωρίζοντες και μη- μαζί διερευνούν, δοκιμάζουν Αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης

28 Ο ρόλος των διευθυντών…  Η έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν αξία σε αυτά που η σχολική μονάδα, με πρώτο τον διευθυντή, θεωρεί ότι έχει αξία  Χρειάζονται χώρο και χρόνο  Συντονισμό για τακτές παιδαγωγικές συναντήσεις εντός του σχολείου  Συνδιδασκαλίες μεταξύ συναδέλφων και ανταλλαγή απόψεων  Ευκαιρίες Ανατροφοδότησης της δουλειάς τους- ανατροφοδότησης των δεικτών

29  Το σχολικό έτος 2015-2016 είναι έτος πιλοτική εφαρμογής, παρακολούθησης και ανατροφοδότησης των δεικτών  Προωθούνται στα σχολεία Έντυπα Παρακολούθησης της Εφαρμογής


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση Διευθυντών Μ.Ε Νοέμβριος 2015. Για να μην γίνει Λαβύρινθος  Κατανόηση του τι είναι, πριν την εφαρμογή  Αποδοχή της επιστημολογικής βάσης των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google