Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Neurons in culture. The large green cell is an astrocyte ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

2 Εισαγωγή - Αδρή Ανατομία Εγκεφάλου
Νευρικά κύτταρα Συνάψεις & Νευροδιαβιβαστές Φυλετικός διμορφισμός εγκεφάλου και συμπεριφοράς Στρες και Συναίσθημα Μάθηση & Μνήμη Ανταμοιβή & Εθισμός Γλώσσα Προσοχή-Εγρήγορση - Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής Σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων & μνήμη εργασίας Πρόσληψη Τροφής Ανάπτυξη Δεσμού (Pair-bonding) Επίδραση πρώιμων εμπειριών στη συμπεριφορά

3 Βασική Οργάνωση Νευρικού συστήματος
ΚΝΣ vs. ΠΝΣ Κινητικό vs. Αισθητικό Απαγωγό vs. Προσαγωγό Σπλαχνικό vs. Σωματικό

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εγκέφαλος Νωτιαίος Μυελός

5 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κινητικά Νεύρα Αισθητικά Νεύρα Αυτόνομα Νεύρα

6 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συμπαθητικό Παρασυμπαθητικό
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συμπαθητικό Παρασυμπαθητικό

7 Ανατομικοί Όροι Επίπεδο τομής: εγκάρσιο ή μετωπιαίο
οβελιαίο ή επίμηκες οριζόντιο

8 Ανατομικοί Όροι Φλοιός

9 Έλικες, Αύλακες και Σχισμές
Ανατομικοί Όροι Έλικες, Αύλακες και Σχισμές

10 Ανατομικοί Όροι Φαιά Ουσία Λευκή Ουσία

11 Ανατομικοί Όροι Στιβάδες

12 Ρύθμιση αυτόνομων λειτουργικών π.χ. αρτηριακής πίεση, αναπνοής κλπ.
Οπίσθιος Εγκέφαλος Μυελεγκέφαλος – προμήκης μυελός Ρύθμιση αυτόνομων λειτουργικών π.χ. αρτηριακής πίεση, αναπνοής κλπ.

13 Οπίσθιος Εγκέφαλος Μετεγκέφαλος – γέφυρα Αναμετάδοση πληροφοριών
Εγρήγορση – Δικτυωτός Σχηματισμός, Υπομέλανας Τόπος Συναισθηματική κατάσταση – Πυρήνες Ραφής

14 Μετεγκέφαλος – παρεγκεφαλίδα
Οπίσθιος Εγκέφαλος Μετεγκέφαλος – παρεγκεφαλίδα Ισορροπία Συντονισμός Κινήσεων Κινητική Μάθηση

15 Μέσος Εγκέφαλος Μετάδοση ακουστικών και οπτικών πληροφοριών
Κινήσεις ματιών και μυών προσώπου Οφθαλμοκινητικά αντανακλαστικά Έλεγχος κινήσεων – Μέλαινα Ουσία - Parkinson

16 Ροή αισθητικών πληροφοριών προς το φλοιό
Πρόσθιος Εγκέφαλος Διεγκέφαλος - Θάλαμος Ροή αισθητικών πληροφοριών προς το φλοιό

17 Διεγκέφαλος – Υποθάλαμος (+Υπόφυση)
Πρόσθιος Εγκέφαλος Διεγκέφαλος – Υποθάλαμος (+Υπόφυση) Ρύθμιση αυτόνομων λειτουργιών: Θρέψη, δίψα, θερμορύθμιση, σεξουαλική συμπεριφορά Έκκριση ορμονών από την υπόφυση

18 Πρόσθιος Εγκέφαλος Τελεγκέφαλος – Βασικά Γάγγλια
Έλεγχος κινήσεων και ομιλίας Νόσοι Parkinson, Huntington

19 Πρόσθιος Εγκέφαλος Τελεγκέφαλος – Ιππόκαμπος και Αμυγδαλή Μνήμη
Συναισθηματική Φόρτιση Εμπειριών

20 Τελεγκέφαλος – Εγκεφαλικός Φλοιός
Πρόσθιος Εγκέφαλος Τελεγκέφαλος – Εγκεφαλικός Φλοιός

21 Ινιακός Φλοιός Όραση

22 Βρεγματικός Φλοιός Σωματαισθητικότητα Γεύση

23 Σωματαισθητικός Φλοιός – Μετακεντρική Έλικα
S10 Σωματαισθητικός Φλοιός – Μετακεντρική Έλικα Σωματοτοπική Οργάνωση

24 Αναλογική αντιπροσώπευση των σωματοτοπικών χαρτών

25 Κροταφικός Φλοιός Ακοή

26 Μετωπιαίος Φλοιός Κίνηση – Οπίσθιος Μετωπιαίος Φλοιός
Πολυαισθητική σύγκλιση – Προμετωπιαίος Ανώτερες γνωσιακές λειτουργίες

27 Πρωτοταγείς Αισθητικοί Φλοιοί

28 Συνειρμικοί Φλοιοί

29 Κέντρα Γλώσσας Αριστερό Ημισφαίριο

30 Εξέλιξη φλοιικών περιοχών
S9

31 Εξέλιξη προμετωπιαίου φλοιού
S9

32 Τεχνικές Μελέτης Εγκεφάλου
Αξονική Τομογραφία (CT) Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) Εκπομπή ποζιτρονίων (PET) Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI) Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG)

33 Αξονική Τομογραφία - CT
Ακτίνες-Χ

34 Μαγνητική Τομογραφία - MRI
Ραδιοκύματα

35 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα - EEG
Καταγραφή ηλεκτρικής δραστηριότητας νευρώνων

36 Μαγνητοεγκεφαλογράφημα - ΜEG
Καταγραφή μαγνητικής δραστηριότητας νευρώνων

37 Εκπομπή Ποζιτρονίων - PET Εγκεφαλικός Μεταβολισμός
Ακτινοβολία-γ Εγκεφαλικός Μεταβολισμός

38 Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία - fMRI
Μεταβολές στην αιματική ροή / συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα


Κατέβασμα ppt "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google