Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταιχμιακό ή Στεφανιαίο (limbic) Σύστημα Διονύσιος Βενιεράτος Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταιχμιακό ή Στεφανιαίο (limbic) Σύστημα Διονύσιος Βενιεράτος Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταιχμιακό ή Στεφανιαίο (limbic) Σύστημα Διονύσιος Βενιεράτος Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας

2 Μεταιχμιακό Σύστημα Σύνολο στενά συνεδεμένων ανατομικών δομών, ευρισκομένων στο μεταίχμιο (limbus) ανάμεσα στο φλοιό των ημισφαιρίων (μετωπιαίος, βρεγματικός, κροταφικός λοβός) και του διαμέσου εγκεφάλου (θάλαμος, υποθάλαμος) Σύνολο στενά συνεδεμένων ανατομικών δομών, ευρισκομένων στο μεταίχμιο (limbus) ανάμεσα στο φλοιό των ημισφαιρίων (μετωπιαίος, βρεγματικός, κροταφικός λοβός) και του διαμέσου εγκεφάλου (θάλαμος, υποθάλαμος) Εξυπηρετεί άμεσες συναισθηματικές αντιδράσεις (φόβο, stress, ηδονή, χαρά) και άμεσες αποκρίσεις: (επιθετική – αμυντική συμπεριφορά, κινητικές αντιδράσεις, γενετήσια συμπεριφορά, σίτιση) Εξυπηρετεί άμεσες συναισθηματικές αντιδράσεις (φόβο, stress, ηδονή, χαρά) και άμεσες αποκρίσεις: (επιθετική – αμυντική συμπεριφορά, κινητικές αντιδράσεις, γενετήσια συμπεριφορά, σίτιση) Πρόσφατη μνήμη – νέα γνώση – παραγωγή νέων νευρικών κυττάρων Πρόσφατη μνήμη – νέα γνώση – παραγωγή νέων νευρικών κυττάρων

3 Μεταιχμιακό Σύστημα: Συνιστώσες Ανατομικές δομές Ι Πρωταρχικά κέντρα φαιάς ουσίας: Ιπποκάμπειος σχηματισμός, παραϊπποκάμπεια, υπερμεσολόβια έλικα, πυρήνες θαλάμου, μαστία υποθαλάμου, επικλινής, κλινοειδής (bed) πυρήνας Πρωταρχικά κέντρα φαιάς ουσίας: Ιπποκάμπειος σχηματισμός, παραϊπποκάμπεια, υπερμεσολόβια έλικα, πυρήνες θαλάμου, μαστία υποθαλάμου, επικλινής, κλινοειδής (bed) πυρήνας

4 Μεταιχμιακό Σύστημα: Συνιστώσες Ανατομικές δομές ΙΙ Συνδετικές δομές λευκής ουσίας: Επιμήκεις χορδές, Ψαλίδα, Σκάφη-Παρυφή ιπποκάμπου, Τελική Ταινία, Μαστιοθαλαμική δεσμίδα, Πρόσθιος Σύνδεσμος κλπ. Συνδετικές δομές λευκής ουσίας: Επιμήκεις χορδές, Ψαλίδα, Σκάφη-Παρυφή ιπποκάμπου, Τελική Ταινία, Μαστιοθαλαμική δεσμίδα, Πρόσθιος Σύνδεσμος κλπ.

5 Ιπποκάμπειος Σχηματισμός Αποτελείται από: Ιππόκαμπο (αμμώνιο κέρας) Ιππόκαμπο (αμμώνιο κέρας) Οδοντωτή έλικα Οδοντωτή έλικα Ενδορρινικό φλοιό (της παραϊπποκάμπειας έλικας) Ενδορρινικό φλοιό (της παραϊπποκάμπειας έλικας) Παρυφή Παρυφή

6 Ιππόκαμπος Ι Βρίσκεται στο έδαφος του κροταφικού κέρατος της πλάγιας κοιλίας Βρίσκεται στο έδαφος του κροταφικού κέρατος της πλάγιας κοιλίας

7 Ιππόκαμπος ΙΙ: Τμήματα (Ιδίως) Ιππόκαμπος: Υπόθεμα – (ιδίως) Αμμώνιο κέρας (σώματα) - Σκάφη (ίνες) (Ιδίως) Ιππόκαμπος: Υπόθεμα – (ιδίως) Αμμώνιο κέρας (σώματα) - Σκάφη (ίνες)

8 Ιππόκαμπος στην πλάγια κοιλία Παραϊπποκάμπεια έλικα μεταπίπτει στον «πόδα» (εμπρός). Το (ιδίως) Αμμώνειο Κέρας εμπτύσσεται και εκκολπώνει το οπίσθιο τμήμα της οδοντωτής έλικας. Η παρυφή συνεχίζεται στο ομόπλευρο οπίσθιο σκέλος της ψαλίδας.

9 Ιππόκαμπος ΙΙ

10 Ιππόκαμπος ΙΙΙ : Συνδέσεις (εσωτερικές)

11 Ιππόκαμπος ΙV Λειτουργίες Ιπποκαμπείου Σχηματισμού: Λειτουργίες Ιπποκαμπείου Σχηματισμού: Άμεση Συναισθηματική Αντίδραση Άμεση Συναισθηματική Αντίδραση Πρόσφατη μνήμη (προώθηση προς μόνιμη) Πρόσφατη μνήμη (προώθηση προς μόνιμη) Δημιουργία νέων νευρώνων και προώθηση προς τον Οσφρητικό Βολβό και λοιπό ΚΝΣ (Rostral migratory stream) Δημιουργία νέων νευρώνων και προώθηση προς τον Οσφρητικό Βολβό και λοιπό ΚΝΣ (Rostral migratory stream) Ρύθμιση του Stress (μέσω Υποθαλάμου (CRH)) Ρύθμιση του Stress (μέσω Υποθαλάμου (CRH))

12 Ιππόκαμπος V: Συνδέσεις Προσαγωγοί Συνδέσεις Προσαγωγοί Συνδέσεις από Υπερμεσολόβια έλικα από Υπερμεσολόβια έλικα από διαφραγματικούς πυρήνες (ψαλίδα) από διαφραγματικούς πυρήνες (ψαλίδα) από τον άλλο Ιππόκαμπο (σύνδεσμος της ψαλίδας) από τον άλλο Ιππόκαμπο (σύνδεσμος της ψαλίδας) από Φαιό Ένδυμα του Μεσολοβίου (επιμήκεις χορδές) από Φαιό Ένδυμα του Μεσολοβίου (επιμήκεις χορδές) από συνειρμικό Οσφρητικό και Αισθητικό φλοιό από συνειρμικό Οσφρητικό και Αισθητικό φλοιό Απαγωγοί (μέσω της ψαλίδας) Συνδέσεις Απαγωγοί (μέσω της ψαλίδας) Συνδέσεις προς το Μαστίο (του υποθαλάμου) προς το Μαστίο (του υποθαλάμου) προς Πρόσθιους πυρήνες του Θαλάμου (πίσω από πρόσθιο σύνδεσμο) προς Πρόσθιους πυρήνες του Θαλάμου (πίσω από πρόσθιο σύνδεσμο) προς την Καλύπτρα του Μέσου Εγκεφάλου (πίσω από πρόσθιο σύνδ) προς την Καλύπτρα του Μέσου Εγκεφάλου (πίσω από πρόσθιο σύνδ) προς τους Διαφραγματικούς Πυρήνες (εμπρός από πρόσθιο σύνδεσμο) προς τους Διαφραγματικούς Πυρήνες (εμπρός από πρόσθιο σύνδεσμο) προς την έξω προοπτική χώρα και πρόσθιο τμήμα Υποθαλάμου προς την έξω προοπτική χώρα και πρόσθιο τμήμα Υποθαλάμου προς τον πυρήνα της Ηνίας (μέσω μυελίνης ταινίας) προς τον πυρήνα της Ηνίας (μέσω μυελίνης ταινίας) Rostral migratory stream

13 Ιππόκαμπος V: Συνδέσεις από Υπερμεσολόβια έλικα από Υπερμεσολόβια έλικα από διαφραγματικούς πυρήνες (ψαλίδα) από διαφραγματικούς πυρήνες (ψαλίδα) από τον άλλο Ιππόκαμπο (σύνδ. της ψαλίδας) από τον άλλο Ιππόκαμπο (σύνδ. της ψαλίδας) από Φαιό Ένδυμα του Μεσολοβίου (επιμήκεις χορδές) από Φαιό Ένδυμα του Μεσολοβίου (επιμήκεις χορδές) από συνειρμικό Οσφρητικό και Αισθητικό φλοιό από συνειρμικό Οσφρητικό και Αισθητικό φλοιό προς το Μαστίο (του υποθαλάμου) προς το Μαστίο (του υποθαλάμου) προς Πρόσθιους πυρήνες του Θαλάμου προς Πρόσθιους πυρήνες του Θαλάμου προς την Καλύπτρα του Μέσου Εγκεφάλου προς την Καλύπτρα του Μέσου Εγκεφάλου προς τους Διαφραγματικούς Πυρήνες προς τους Διαφραγματικούς Πυρήνες προς την έξω προοπτική χώρα και πρόσθιο τμήμα Υποθαλάμου προς την έξω προοπτική χώρα και πρόσθιο τμήμα Υποθαλάμου προς τον πυρήνα της Ηνίας προς τον πυρήνα της Ηνίας

14 Ψαλίδα – Μυέλινες χορδές Ψαλίδα: (παρυφή)-οπίσθια σκέλη- σύνδεσμος-σώμα- πρόσθια σκέλη- (μαστίο)

15 Αμυγδαλή ή Αμυγδαλοειδές σώμα (τ. πυρήνας) Μπροστά – πάνω από το πρόσθιο άκρο κροταφικού κέρατος πλ.κοιλίας, συγχω- νεύεται με το πέρας της ουράς του κερκοφόρου πυρήνα. Χορηγεί τελ.ταινία

16 Αμυγδαλή – Αμυγδαλοειδές σώμα Αποτελείται από διάφορους πυρήνες

17 Αμυγδαλή ΙΙ Σχετίζεται με συναισθηματικές αντιδράσεις Σχετίζεται με συναισθηματικές αντιδράσεις Φόβος, θυμός, άγχος Φόβος, θυμός, άγχος Συστολή, αναστολές Συστολή, αναστολές Επιθετική ή αμυντική συμπεριφορά Επιθετική ή αμυντική συμπεριφορά Καθορισμός του ποιες μνήμες θα αποθηκευθούν και σε ποια περιοχή του εγκεφάλου, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους Καθορισμός του ποιες μνήμες θα αποθηκευθούν και σε ποια περιοχή του εγκεφάλου, ανάλογα με τη σημαντικότητά τους Γενικά έχει σχέση με άμυνα και επιβίωση. Γενικά έχει σχέση με άμυνα και επιβίωση.

18 Αμυγδαλή ΙΙΙ: Προσαγωγοί Συνδέσεις Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: 1. Oπίσθιο κοιλ. πυρήνα του Θαλάμου 2. Έσω και έξω γονατώδες σώμα 3. Υποθάλαμο 4. Δικτυωτό Σχηματισμό Μέσου Εγκεφάλου 5. Υπομέλανα τόπο (συμπαθητικό σ., προσοχή) 6. Βρεγματικό, Κροταφικό (άνω έλικα), Ινιακό λοβός 7. Ιππόκαμπο – Ενδορρινικό φλοιό 8. Νήσο του Reil (συναισθηματική εκτίμηση άλγους) 9. Κογχικό (προμετωπιαίο) φλοιό (απόσυρση) 10. Βασικό πυρήνα του Meynert (εγρήγορση-άγχος)

19 Αμυγδαλή ΙΙΙ: Υποφλοιώδεις Προσαγωγοί Συνδέσεις Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: 1. Oπίσθιο κοιλ. πυρήνα του Θαλάμου (σωματική αισθητικότητα) 2. Έσω και έξω γονατώδες σώμα 3. Υποθάλαμο 4. Δικτυωτό Σχηματισμό Μέσου Εγκεφάλου 5. Υπομέλανα τόπο Μονήρης πυρήνας (προμήκους): σπλαχνική αισθητικότητα, γεύση Μονήρης πυρήνας (προμήκους): σπλαχνική αισθητικότητα, γεύση

20 Αμυγδαλή ΙΙΙ: Φλοιώδεις Προσαγωγοί Συνδέσεις Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: Προσαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: 1. Βρεγματικό, Κροταφικό (άνω έλικα), Ινιακό λοβός 2. Ιππόκαμπο – Ενδορρινικό φλοιό 3. Νήσο του Reil 4. Κογχικό (προμετωπιαί ο) φλοιό (απόσυρση) 5. Βασικό πυρήνα του Meynert

21 Αμυγδαλή ΙΙΙ: Απαγωγοί Συνδέσεις (μέσω τελικής (ή μεθορίου) ταινίας) Απαγωγές (από τον κεντρικό πυρήνα) προς: Απαγωγές (από τον κεντρικό πυρήνα) προς: 1. Περί τον υδραγωγό φαιά ουσία (προς προμήκη και δικτυωτό σχηματισμό) 2. Υπομέλανα τόπο 3. Υποθάλαμο (καρδιά, CRH) → Ραχιαίο πυρήνα πνευμονογαστρικού (παρασυμπαθητικό σύστημα) 4. Παραβραγχιακό πυρήνα (αναπνευστικό κέντρο στον προμήκη) 5. Επικλινή πυρήνα (κοιλιακή αμυγδαλική απαγωγός οδός) 6. Κλινοειδή (ή βασικό) πυρήνα (bed nucleus of stria terminalis)

22 Αμυγδαλή ΙΙΙ: Απαγωγοί Συνδέσεις μέσω τελικής ταινίας Απαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: Απαγωγές (προς τον έξω πυρήνα) από: 1. Περί τον υδραγωγό φαιά ουσία (προς προμήκη και δικτυωτό σχηματισμό 2. Υπομέλανα τόπο 3. Υποθάλαμο (καρδιά, CRH) 4. Ραχιαίο πυρήνα πνευμονογα στρικού 5. Παραβραγχια κό πυρήνα (αναπνευστικ ό κέντρο στον προμήκη)

23 Επικλινής πυρήνας (Nucleus Accumbens) Βρίσκεται επικεφαλής των πυρήνων του διαφράγματος, στη συμβολή κελύφους και κερκοφόρου πυρήνα (μπορεί να θεωρηθεί τμήμα του ραβδωτού σώματος) Βρίσκεται επικεφαλής των πυρήνων του διαφράγματος, στη συμβολή κελύφους και κερκοφόρου πυρήνα (μπορεί να θεωρηθεί τμήμα του ραβδωτού σώματος) Διεγειρόμενος εκλύει αίσθημα ηδονής – χαράς – ανταβοιβής (μέσω ντοπαμίνης) και γέλωτα Διεγειρόμενος εκλύει αίσθημα ηδονής – χαράς – ανταβοιβής (μέσω ντοπαμίνης) και γέλωτα Σχετίζεται με Placebo effect Σχετίζεται με Placebo effect Διεγείρεται και από εξαρτησιογόνες ουσίες Διεγείρεται και από εξαρτησιογόνες ουσίες Χορηγεί απαγωγούς προς Ωχρά Σφαίρα → Ραχιαίο Έσω π. του Θαλάμου → Προμετωπιαίο φλοιό → Ραβδωτό Σώμα Χορηγεί απαγωγούς προς Ωχρά Σφαίρα → Ραχιαίο Έσω π. του Θαλάμου → Προμετωπιαίο φλοιό → Ραβδωτό Σώμα

24 Επικλινής Πυρήνας και Αμυγδαλή Συνδέσεις και νευροδιαβιβα- στές που εμ- πλέκονται σε διαδικασίες σφοδρής επιθυμίας (craving) και stress

25 Πυρήνες του διαφράγματος Σχετίζονται με σεξουαλική διέγερση Σχετίζονται με σεξουαλική διέγερση Προσαγωγοί από Προσαγωγοί από 1. Αμυγδαλή (μέσω διαγώνιας ταινίας Broca) 2. Οσφρητικό Βολβό 2. Οσφρητικό Βολβό 3. Ιππόκαμπο 3. Ιππόκαμπο 4. Στέλεχος (μο- νοαμινεργ.νευρ. 4. Στέλεχος (μο- νοαμινεργ.νευρ. Απαγωγοί προς : Απαγωγοί προς : 1. πυρ. της Ηνίας (μέσψ μυέλινης ταινίας) 1. πυρ. της Ηνίας (μέσψ μυέλινης ταινίας) 2. Ιππόκαμπο (μέσω ψαλίδας) 2. Ιππόκαμπο (μέσω ψαλίδας)

26 Τελική (μεθόριος) ταινία και κλινοειδής ή βασικός (bed) πυρήνας Μεθόριος ταινία: Από αμυγδαλή προς έσω κοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου. Φέρεται διά της κοιλιακής επιφάνειας του θαλάμου Μεθόριος ταινία: Από αμυγδαλή προς έσω κοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου. Φέρεται διά της κοιλιακής επιφάνειας του θαλάμου Bed nucleus: Καθορίζει τη συμπεριφορά ανάλογα με το φύλο Bed nucleus: Καθορίζει τη συμπεριφορά ανάλογα με το φύλο

27 Υπερμεσολόβια έλικα (του προσαγωγίου) Οπίσθια μοίρα: Ενεργοποίηση, συγκίνηση από εξωτερικά ερεθίσματα, αντίδραση - έλεγχος σε ερεθίσματα άλγους Οπίσθια μοίρα: Ενεργοποίηση, συγκίνηση από εξωτερικά ερεθίσματα, αντίδραση - έλεγχος σε ερεθίσματα άλγους Πρόσθια μοίρα: Γνωσιακή λειτουργία, έλεγχος κίνησης, λήψη απόφασης, δράση σε αναμονή «ανταμοιβής», «empathy» Πρόσθια μοίρα: Γνωσιακή λειτουργία, έλεγχος κίνησης, λήψη απόφασης, δράση σε αναμονή «ανταμοιβής», «empathy» «Ενδιάμεση» μνήμη «Ενδιάμεση» μνήμη

28 Κύκλωμα Papez Aφορά διαχείρηση μνήμης, συγκίνηση, ενσυναισθησία (empathy) 1 → 2: μέσω του 1 → 2: μέσω του Προσαγωγίου στην Παραϊπποκάμπεια Έλικα Προσαγωγίου στην Παραϊπποκάμπεια Έλικα 2 → 3: διά της διάτρητης ουσίας ή διά της οδού της σκάφης 2 → 3: διά της διάτρητης ουσίας ή διά της οδού της σκάφης 5: Από το μαστίο του Υποθαλάμου στον πρόσθιο πυρήνα του Θαλάμου 5: Από το μαστίο του Υποθαλάμου στον πρόσθιο πυρήνα του Θαλάμου 6: διά του (γόνατος της) Έσω Κάψας 6: διά του (γόνατος της) Έσω Κάψας

29 Περί μνήμης Εμφανώς παρούσα μνήμη (Explicit memory / Declarative memory) αναφέρεται σε όλες τις μνήμες που είναι συνειδητά διαθέσιμες. Αυτές κωδικοποιούν- ται από τον ιππόκαμπο, στον ενδορρινικό (entorhinal) και περιρρινικό (perirhinal) φλοιό, αλλά ενοποιούνται και αποθηκεύονται σε άλλα σημεία του ΚΝΣ Εμφανώς παρούσα μνήμη (Explicit memory / Declarative memory) αναφέρεται σε όλες τις μνήμες που είναι συνειδητά διαθέσιμες. Αυτές κωδικοποιούν- ται από τον ιππόκαμπο, στον ενδορρινικό (entorhinal) και περιρρινικό (perirhinal) φλοιό, αλλά ενοποιούνται και αποθηκεύονται σε άλλα σημεία του ΚΝΣ Σιωπηρή μνήμη (Implicit memory/Procedural memory ) αναφέρεται στη χρήση διαφόρων αντικείμενων ή σε κινήσεις του σώματος, όπως το πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσετε ένα μολύβι ή το ποδήλατο. Αυτός ο τύπος μνήμης κωδικοποιείται και πιθανώς αποθηκεύ- εται από την παρεγκεφαλίδα και το ραβδωτό σώμα. Σιωπηρή μνήμη (Implicit memory/Procedural memory ) αναφέρεται στη χρήση διαφόρων αντικείμενων ή σε κινήσεις του σώματος, όπως το πώς ακριβώς να χρησιμοποιήσετε ένα μολύβι ή το ποδήλατο. Αυτός ο τύπος μνήμης κωδικοποιείται και πιθανώς αποθηκεύ- εται από την παρεγκεφαλίδα και το ραβδωτό σώμα.


Κατέβασμα ppt "Μεταιχμιακό ή Στεφανιαίο (limbic) Σύστημα Διονύσιος Βενιεράτος Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google