Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ e-θεμις ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 25 - 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Έννοια - κατηγορίες πελατών τραπεζών  Πελάτης τράπεζας Συμβάσεις εντός τράπεζας  Καταναλωτής ευρεία έννοια ΟλΑΠ 13/2015  επενδυτής η οικονομική του κατάσταση, ο όγκος και η συχνότητα των συναλλαγών του προσδίδουν το χαρακτηρισμό του εξειδικευμένου στο αντικείμενο.  Εγγυητής ΟλΑΠ 13/2015  Φυσικό πρόσωπο  Έμπορος  Εταιρία  Ιδιωτική – επαγγελματική δραστηριότητα  Συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση (στενή έννοια καταναλωτή)  Διάσταση ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου  Επίδραση ΟλΑΠ 13/2015 σε εγγυητή & επενδυτή

3 πελάτης φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχονται επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες από μια ΕΠΕΥ ή ένα πιστωτικό ίδρυμα. "Επαγγελματίας πελάτης": ο πελάτης ο οποίος διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται "Ιδιώτης πελάτης": κάθε πελάτης που δεν είναι επαγγελματίας. = ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έννοια πελάτη κατά το Ν. 3606/2007 για τις Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

4 προστασία επενδυτή μέσω διερεύνησης του προφίλ του επενδυτής καταναλωτής Γνώση, εμπειρία της αγοράς, σημαντική οικονομική επιφάνεια, Συστηματικές και υψηλής οικονομικής αξίας συναλλαγές 20/2013 ΠΠΡ ΑΘ Προφίλ επενδυτή Προφίλ κινδύνου Έλεγχος συμβατότητας Έλεγχος καταλληλότητας πληροφορίες για : - επενδυτική γνώση - εμπειρία - κατανομή χαρτοφυλακίου - επενδυτικούς στόχους. όχι επενδυτική συμβουλή αλλά εκτέλεση εντολής έλεγχος συμβατότητας μόνο για σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα

5 ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΘΡ. 330, 288, 914 ΑΚ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 8 Ν. 2251/1994 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΘ. 288 ΑΚ (εκπλήρωση παροχής κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη) ΠΔΤΕ 2501/2002 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ : φύση, χαρακτηριστικά, όρους, προϋποθέσεις που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές ΏΣΤΕ να σχηματίζουν οι συναλλασσόμενοι, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης, και εξειδικεύεται, ανάλογα με το είδος του τραπεζικού προϊόντος (καταθέσεις, χορηγήσεις κτλ.). Ενημέρωση πελατών τραπεζών ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

6 ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ αναγωγή του ποσοστού απόδοσης σε ετήσια βάση κατά το χρόνο της επένδυσης, ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα της τοποθέτησης, (και) σαφή και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που προσδιορίζουν την απόδοση των προϊόντων με εναλλακτικές παραδοχές ως προς τις κύριες συνιστώσες του προϊόντος (δείκτες χρηματιστηρίων, εξέλιξη συναλλαγματικής ισοτιμίας κλπ.), παραθέτοντας δύο τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά παραδείγματα Προστασία συμφερόντων πελάτη με δικαίωμα μετατροπής - με τη συγκατάθεση της τράπεζας - του υπολοίπου του δανείου σε άλλο νόμισμα. 4029/2015 ΜΠΡ ΑΘ & 4748/2015 ΜΠΡ ΑΘ απορρίπτει την ανακοπή ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Ή ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

7 ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ οι δανειολήπτες, επειδή είναι αυτοί που «ζητούν χρήμα», βρίσκονται σε οικονομικά ασθενέστερη θέση, έναντι αυτών που επενδύουν χρήμα, και, άρα, είναι πιθανότερο να παρασυρθούν ευκολότερα σε επιλογές χωρίς, προηγουμένως, να έχουν αντιληφθεί, ή έστω εκτιμήσει, τις οικονομικές συνέπειες, που μπορεί να συνεπάγονται γι` αυτούς. 3789/2015 ΠΠΡ ΑΘ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΦ. ΔΕΕ 3/12/2015 υπόθεση C- 312/14, Banif Plus Bank Zrt. κατΑ Marton Lantos,Martonne Lantos ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ;

8 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ; ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 3606/2007 ΑΠ 1028/2015 ο απρόσεκτος μεν, ως προς την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτων τη μέση αντίληψη, κατά τον σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης, καταναλωτής, να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, ιδίως δε, όσον αφορά στη σχέση παροχής και αντιπαροχής (ΕφΠειρ 711/2011) ΚΑΙ 3789/2015 ΠΠΡ ΑΘ ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος Απoφ. ΔικΕΕ 30/4/2014 Árpád Kásler και Hajnalka Káslerné Rábai κατά OTP Jelzálogbank Zrt. Υποθ. C 23613 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ οι διατάξεις του ν. 3606/2007 αποβλέπουν όχι μόνο στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δια της εξασφαλίσεως της διατήρησης της εμπιστοσύνης του κοινού στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, αλλά παράλληλα αποβλέπουν και στην αποτελεσματική προστασία των επενδυτών, υπέρ των οποίων επιβάλλουν στις Ε.Π.Ε.Υ. συγκεκριμένες και σημαντικές υποχρεώσεις νια την αποτροπή ζημίας των. Έτσι, η παραβίαση των προβλεπομένων από το ν. 3606/2007 υποχρεώσεων αποτελεί παράνομη πράξη και συντρεχόντων και των λοιπών όρων παρέχουν αξίωση αποζημίωσης από το άρθ. 914 ΑΚ.(Α.Π. 1738/2013). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google