Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2 Logistics * Ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2 Logistics * Ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2 2 Logistics * Ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, προϊόντων υπό κατασκευή και τελικών προϊόντων από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη.

3 3 Δραστηριότητες σε συστήματα logistics * Δραστηριότητα ροής εμπορευμάτων (εξασφάλιση δομής πληροφοριών, δραστηριότητα μεταφοράς, δραστηριότητα αποθήκευσης, δραστηριότητα χειρισμού φορτίου, δραστηριότητα συσκευασίας, δραστηριότητα διανομής). * Δραστηριότητα ροής πληροφοριών (εξασφάλιση υποδομής επικοινωνιών, δραστηριότητα συγκέντρωσης/επεξεργασίας/μετάδοσης πληροφοριών).

4 4 Τεχνικές που εφαρμόζουν τα logistics * Συνολική παρακολούθηση, έλεγχος και ρύθμιση των ροών από την κατανάλωση προς την παραγωγή τόσο του συστήματος όσο και του δικτύου που έχουν δημιουργηθεί. * Προσαρμογή των ροών, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φόρτων και της χωρητικότητας. * Παρακολούθηση των ροών ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και η μεταβολή των φυσικών μετακινήσεων σε απρόβλεπτα γεγονότα.

5 5 Κατηγορίες εταιρειών * Παραγωγοί: Είναι οι εταιρείες κατασκευής που απαιτούν υπηρεσίες logistics, όπως μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων (η πλευρά της ζήτησης της αγοράς logistics). * Χονδρέμποροι και λιανέμποροι: Εταιρείες οι οποίες δεν εμπλέκονται απευθείας με τη διαδικασία παραγωγής, αλλά απαιτούν υπηρεσίες logistics, όπως μεταφορά, αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων (η άλλη πλευρά της ζήτησης της αγοράς logistics). * Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και συνδυασμός των υπηρεσιών αυτών, όπως μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση των αποθεμάτων (η πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών logistics).

6 6 Κύριες δραστηριότητες της λειτουργίας logistics * Προσδιορισμός στρατηγικής (στοχοθεσία επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών) * Μεταφορά (επιλογή μέσου μεταφοράς, συγκέντρωση και συνένωση φορτίων, επιλογή διαδρομών, δρομολόγηση οχημάτων – στόλου, έλεγχος κομίστρων/ ναύλων). * Αποθήκευση (προσδιορισμός απαιτούμενου χώρου, συλλογή παραγγελιών, διαχείριση αποθεμάτων). * Πληροφόρηση (συλλογή/αποθήκευση και διαχείριση των πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων, υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου).

7 7 Βοηθητικές /υποστηρικτικές δραστηριότητες της λειτουργίας logistics * Διεκπεραίωση παραγγελιών (διασύνδεση παραγγελιών-πωλήσεων-αποθεμάτων, μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες, κανόνες παραγγελιών). * Συνεργασία με τον τομέα παραγωγής (προσδιορισμός συνολικών ποσοτήτων, προσδιορισμός σειράς και χρόνου παραγωγής των προϊόντων). * Προμήθειες (επιλογή πηγών προμηθειών, επιλογή κατάλληλου χρόνου προμηθειών, επιλογή ποσότητας προμηθειών).

8 8 Στόχοι της στρατηγικής logistics * Μείωση κόστους (ελαχιστοποίηση των μεταβλητών δαπανών που συνδέονται με τη διακίνηση και την αποθήκευση). * Βελτίωση απόδοσης της επένδυσης (επένδυση σε αυτόματο εξοπλισμό, επιλογή δημοσίων αποθηκών αντί για ιδιόκτητες, άμεση αποστολή στους πελάτες). * Βελτίωση υπηρεσιών. Τα έσοδα εξαρτώνται από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών logistics. Παρόλο που η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης συνεπάγεται αύξηση των δαπανών, αυτές αντισταθμίζονται από τα αυξημένα έσοδα.

9 9 Λόγοι αύξησης της σημασίας των logistics * Αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 1970 η οποία οδήγησε σε αύξηση του κόστους μεταφοράς. * Η απελευθέρωση στον τομέα των μεταφορών κατά την δεκαετία του 1980 μέχρι και σήμερα δημιουργεί νέες ευκαιρίες και επιλογές. * Η αποδοτικότητα της παραγωγής έχει φθάσει στην αιχμή της. Ο έλεγχος του κόστους, η παραγωγικότητα και ο ποιοτικός έλεγχος έγιναν περιοχές έντονου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. * Θεμελιώδεις αλλαγές στη νοοτροπία για τα αποθέματα και εστίαση σε κεντρικά σημεία αποθήκευσης και διανομής. * Πολλαπλασιασμός των γραμμών παραγωγής σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ κατά την οποία ο κάθε πελάτης θα λάβει ότι επιθυμεί. * Αλματώδης πρόοδος στον τομέα της πληροφορικής η οποία βοήθησε στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας. * Ο χρόνος είναι το νέο στρατηγικό όπλο για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στη μάχη του ανταγωνισμού.

10 10 Λόγοι αύξησης της σημασίας των logistics * Η αύξηση της αξίας του χρήματος και η μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης σε νέα κεφάλαια κατά τη διάρκεια παλαιότερων οικονομικών υφέσεων δημιούργησε κίνητρα για τη μείωση του κόστους και των αποθεμάτων. * Η μεγάλη μείωση του μοναδιαίου κόστους για την καταγραφή, διαβίβαση και επεξεργασία της πληροφόρησης καθώς και η ανάπτυξη της τηλεματικής, είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα της πληροφόρησης, οι οποίες αντισταθμίζονται από τις μεγαλύτερες μειώσεις που επιτυγχάνονται στις δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης. * Τέλος υπήρξαν ριζικές γεωγραφικές αλλαγές σε σχέση με τα κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης και τη διεθνοποίηση του εμπορίου.

11 11 Νέο πλαίσιο διεθνών μεταφορών * Η πολυπλοκότητα των διεθνών κέντρων εμπορίου απαιτεί την ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου μεταφορών. Η σπουδαιότητα του δικτύου αυτού είναι η πρώτη προτεραιότητα με δεδομένο τον καινούργιο χαρακτήρα του εμπορίου. * Το εμπόριο ημικατεργασμένων ή επεξεργασμένων προϊόντων απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ασφάλεια των φορτίων. * Εκτός από την ταχύτητα, την ασφάλεια και άλλες απαιτήσεις, η αξιοπιστία του χρόνου παράδοσης και η συχνότητα των μεταφορικών υπηρεσιών θεωρούνται ως παράγοντες κρίσιμης σημασίας. Την ίδια στιγμή, ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνιών είναι απαραίτητο. * Δεδομένου ότι η αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου είναι συνήθως αποτέλεσμα βελτίωσης της τιμής των συντελεστών παραγωγής, το κόστος της μεταφοράς καθίσταται στοιχείο εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

12 12 Οι δυνάμεις αλλαγής των logistics * Τεχνολογική ανάπτυξη (π.χ. πληροφόρηση και επικοινωνία). * Τεχνολογία. * Οργανωτικός σχεδιασμός. * Αλλαγές στις απαιτήσεις της αγοράς. * Περιορισμοί που τίθενται από την κοινωνία. * Θεσμικές αλλαγές.

13 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

14 14 Αξία και προστιθέμενη αξία * Αξία: Η τιμή που ο πελάτης είναι πρόθυμος να πληρώσει για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. * Προστιθέμενη αξία: Η διαφορά της αξίας πριν και μετά από κάποιο στάδιο επεξεργασίας και διαχείρισης και πριν από τη διάθεσή του στον καταναλωτή. Περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής, παροχής υπηρεσίας μεταφοράς, αποθήκευσης, κ.λ.π.

15 15 Κύκλος διοίκησης * Αναγνώριση αντικειμενικών στόχων. * Στοχοθεσία (ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι ως σημεία αναφοράς για την απόδοση της επόμενης περιόδου). * Σχεδιασμός διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων. * Οργάνωση των διαθέσιμων πόρων που απαιτεί ο σχεδιασμός. * Γνωστοποίηση των αποφάσεων εκ μέρους της διοίκησης. * Παροχή κινήτρων. * Δημιουργία διαδικασιών ελέγχου ώστε να αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες κάθε φορά που απαιτείται.

16 16 Λόγοι ύπαρξης του σχεδιασμού σε μια επιχείρηση * Εστίαση του ενδιαφέροντος σε αντικειμενικούς στόχους. * Οικονομική διαχείριση του συστήματος. * Έλεγχος διαδικασιών. * Μείωση της αβεβαιότητας και των κινδύνων της αλλαγής.

17 17 Σχεδιασμός και logistics * Στρατηγικός σχεδιασμός (μακροχρόνιος με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του έτους). Επιλογή μεταφορικού μέσου, μέθοδος ελέγχου αποθέματος, σχεδιασμός συστήματος παραγγελιών, επιλογή εξοπλισμού αποθήκης, προσδιορισμός αριθμού και μεγέθους αποθηκών. Καλείται να απαντήσει σε προκλήσεις όπως η απελευθέρωση των μεταφορικών υπηρεσιών, η παγκοσμιοποίηση, ο εταιρικός σχεδιασμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η ευελιξία στην παροχή υπηρεσιών. * Τακτικός σχεδιασμός (ενδιάμεσος με χρονικό ορίζοντα συνήθως μικρότερο του έτους). Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων, επίπεδο αποθεμάτων ασφαλείας, διάταξη χώρων αποθήκης. * Λειτουργικός σχεδιασμός (βραχυχρόνια λήψη αποφάσεων, συχνά σε ημερήσια ή ωριαία βάση). Δρομολόγηση, διαδικασία διαχείρισης αποθήκης και υλικών, διαδικασία λήψης παραγγελίας, διαδικασία φυσικής παραλαβής.

18 18 Συστημική προσέγγιση και logistics * Ολικό κόστος. Οι συναφείς λειτουργίες στον τομέα της φυσικής μετακίνησης και αποθήκευσης υλικών και προϊόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύνολο και όχι ξεχωριστά. * Αποφυγή της υπο-βελτιστοποίησης. Οι καλύτερες προσπάθειες κάθε τμήματος ξεχωριστά αδυνατούν να εξασφαλίσουν το άριστο αποτέλεσμα για το σύνολο. * Ανταλλαγή μονάδων κόστους. Μεταβαλλόμενοι τρόποι ή λειτουργίες διανομής προκαλούν την αύξηση ορισμένων εξόδων και τη μείωση κάποιων άλλων.

19 19 Περιγραφή του προβλήματος των logistics * Τοπολογικά δεδομένα. Πηγές (τοποθεσία, απαιτήσεις προϊόντος, συχνότητα διανομής κάθε προϊόντος ή παραγγελίας), καταναλώσεις (τοποθεσία, απαιτήσεις προϊόντος, απαίτηση συχνότητας διανομής κάθε προϊόντος ή παραγγελίας, περιορισμοί αγοράς και παραγωγής). * Κόστος (προϊόντος, εγκατάστασης, συνδυασμών). * Περιορισμοί επένδυσης ή αποθήκευσης. * Απαιτήσεις πελατών. * Τεχνικές/θεσμικές/επιχειρησιακές απαιτήσεις. * Μεταφορικές ροές (ακρίβεια δρομολογίων, ποιότητα μεταφοράς, μεταφορικό μέσο, κόστος μεταφοράς, συνδέσεις). * Λοιποί περιορισμοί.

20 20 Αποθήκες και σχεδιασμός συστήματος logistics * Μείωση του κόστους μεταφοράς. Τα φορτία που φεύγουν από τις αποθήκες συλλέγονται σωστά και γεμίζουν τα οχήματα, οπότε μειώνεται και το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς. * Βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης. Η ύπαρξη αποθεμάτων στις αποθήκες βελτιώνει σαφώς τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης αναγκών των πελατών. * Αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος. Αν η μεταφορική αλυσίδα καταστραφεί, τότε το σύστημα διατηρεί διαθέσιμους πόρους προς εξυπηρέτηση των πελατών για κάποιο χρονικό διάστημα. * Αύξηση κόστους αποθήκευσης. Η αποθήκευση επιφέρει και άλλα κόστη, όπως εργατικά, συσκευασίας, κ.λ.π. * Αύξηση κόστους αποθέματος. Υπάρχει δέσμευση κεφαλαίου σε απόθεμα.

21 21 Μεθοδολογία σχεδίασης συστήματος logistics * Ανάπτυξη των δεδομένων. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και κατόπιν η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τα στοιχεία. * Συλλογή στοιχείων. Καθορισμός των προϊόντων, των πελατών, των προμηθευτών και όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών. * Προβλέψεις πωλήσεων. Στατιστικές προβλέψεις και έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων. * Μεταφορικές δαπάνες. Υπολογισμός δαπανών μεταφοράς με βάση τους όγκους. * Χρόνος μεταφοράς. Υπολογισμός των απαραίτητων χρόνων. * Κόστος αποθήκευσης. Υπολογισμός του επιμέρους κόστους με βάση σχετικά στοιχεία αποθηκών. * Κόστος αποθέματος. Καθορισμός δαπάνης βάσει της δέσμευσης κεφαλαίου αλλά και των ταχυτήτων κυκλοφορίας των αποθεμάτων. * Κόστος αγοράς και παραγωγής. Υπολογισμός κυρίως βάσει στατιστικών στοιχείων.

22 22 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και σχεδιασμός συστήματος logistics * Αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα. Οι Η/Υ καταστρώνουν γρήγορα και εύκολα σενάρια ή αναλύσεις ευαισθησίας, οπότε καταλήγουν γρήγορα σε μια λύση που συμβιβάζει αντικρουόμενες παραμέτρους. * Συγκρουόμενα συμφέροντα ή παράμετροι. Η κατάληξη σε μια βέλτιστη μαθηματικά λύση σημαίνει ότι τίθεται κάποιος στόχος ή ποσοτικοποιείται το πρόβλημα, οπότε καμία παράμετρος ή συμφέρον δεν μπορεί να προτιμηθεί εύκολα έναντι των προτεινόμενων λύσεων. * Προσαρμογή σε διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες. Η αλλαγή μεγεθών ή προσθαφαίρεση συνθηκών είναι πολύ συχνή, οπότε είναι αρκετά εύκολο και για το μοντέλο προσομοίωσης να δώσει γρήγορα μια λύση, με δεδομένο ότι όλες αυτές οι αλλαγές προβλέπονται στη δομή του. * Δημιουργία γνώσης. Η χρήση Η/Υ και αντίστοιχων μοντέλων προσδίδει στο χρήστη ικανότητες που αποκτώνται με την πείρα και τη μελέτη με τη βοήθεια παραμετρικών αναλύσεων, εύρεσης ορίων, κ.λ.π.

23 23 Πρακτικές και χαρακτηριστικά επιτυχημένων τμημάτων * Δημιουργία νέων προϊόντων. * Αύξηση παραγωγικότητας. * Νέα τεχνολογία. * Δέσμευση και εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό. * Αύξηση στις πωλήσεις. * Βελτίωση στη ποιότητα. * Αποτελεσματική μεταφορά και διανομή προϊόντων. * Σωστή εξυπηρέτηση πελατείας.

24 24 Διαδικασία προγραμματισμού διανομής * Ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδιασμού προώθησης. * Αξιολόγηση προϋποθέσεων εξυπηρέτησης πελατών για τον ορισμό των στοιχείων που θεωρούνται κλειδιά. * Ανάλυση του συστήματος διανομής και του κόστους παραγωγής και διανομής. * Σκοπός είναι η έρευνα για ένα δίκτυο διανομής με μειωμένο κόστος το οποίο έχει άμεση σχέση με το τμήμα διαφήμισης της εταιρείας και την εξυπηρέτηση πελατών.

25 25 Σχέσεις προγραμματισμού διανομής * Στρατηγική για το απόθεμα (στρατηγική για την εξυπηρέτηση των πελατών, στόχοι για την αποθήκευση, χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων, στρατηγική για την αντικατάσταση, στρατηγική για τη μεταβλητή χρήση εξοπλισμού). * Στρατηγική για την αποθήκευση (αριθμός των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, τοποθεσία των depots, χρήση των δημοσίων αποθηκών, σχεδιασμός των αποθηκών). * Στρατηγική για τη μεταφορά των εμπορευμάτων (ίδια διαχείριση ή/και ανάμιξη τρίτων προσώπων, απόφαση αγοράς ή ενοικίασης, ελαστικότητα προγράμματος). * Στρατηγική για την επικοινωνία μεταξύ των πελατών (εφαρμογή της στρατηγικής του χρόνου, ύπαρξη διαφορετικών στρατηγικών για τις αντιδράσεις των πελατών, στρατηγικές για τις φθορές και επιστροφές των εμπορευμάτων).

26 26 Προβλήματα των ενώσεων των αποστολέων φορτίων * Αποστολή/ναύλωση: Είναι προβλήματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των πλοίων και των μεταφορικών μέσων, γενικότερα, δηλαδή με τη συχνότητα, το διαθέσιμο χώρο, την ασφάλεια του φορτίου, το ναύλο, την ευκολία στις αναχωρήσεις, τα φορτωτικά και λοιπά έγγραφα, τους όρους μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική παράμετρο. * Λιμάνι/κομβικός σταθμός: Προβλήματα δηλαδή σχετικά με το κόστος διέλευσης, την ασφάλεια, τη διαχείριση φορτίου, την πιθανή συμφόρηση, τα τελωνεία, τη γραφειοκρατία, το άνοιγμα και τον έλεγχο (κυρίως των Ε/Κ), τη συνεργασία με τους πράκτορες κ.τ.λ. * Χερσαίες μεταφορές. Αφορούν κυρίως το συνδυασμό των μέσων, το κόστος και την ασφάλεια. * Λοιπά προβλήματα. Πρόκειται για προβλήματα ασφάλισης, νομικά και τραπεζικά.

27 27 Δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των ενώσεων των αποστολέων φορτίων * Ναύλος ως ποσοστό της αξίας CIF: Αποτελεί καλό μέτρο για την επίδραση του ρόλου της ένωσης στη διαμόρφωση του κόστους και ο σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση. * Ανάπτυξη σχέσεων και επικοινωνία της ένωσης με τις εταιρείες σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών: Αυτό περιλαμβάνει και την διευκόλυνση στις αναχωρήσεις, την επικοινωνία με άλλα μέσα και την επίλυση διαφορών. * Ύψος των λιμενικών τελών: Μετρά την επίδραση και τις σχέσεις της ένωσης με το λιμάνι αλλά και την λιμενική κοινότητα. * Ύπαρξη βάσης δεδομένων: On line πρόσβαση σε πληροφορίες και δημοσιεύματα. * Σχέσεις με την κυβέρνηση: Αντιπροσώπευση των συμφερόντων σε τοπικό επίπεδο. * Διεθνείς σχέσεις: Αντιπροσώπευση σε διεθνές επίπεδο και μεταφορά τεχνογνωσίας.

28 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

29 29 Το περιβάλλον του marketing * Βραχυπρόθεσμο περιβάλλον. Νοούνται οι δυνάμεις του άμεσου περιβάλλοντος, όπως η αποστολή των προϊόντων, οι πελάτες, η ύπαρξη μεσαζόντων, το επιθυμητό και αναζητούμενο κοινό κ.λ.π., δηλαδή οι δυνάμεις που επηρεάζουν άμεσα το σχεδιασμό των λειτουργιών marketing και logistics. * Μακροχρόνιο περιβάλλον. Νοείται το σύνολο των δυνάμεων που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό, την κοινωνία, το πολιτικό περιβάλλον, την τεχνολογία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

30 30 Το μακροπρόθεσμο περιβάλλον marketing * Δημογραφικές παράμετροι (πληθυσμιακές τάσεις, εισοδηματικά χαρακτηριστικά). * Πολιτικές παράμετροι (πολιτικές για τον ανταγωνισμό, κοινωνική νομοθεσία, χρηματοοικονομική διαχείριση). * Κοινωνικές παράμετροι (ηθικές και θρησκευτικές αξίες, αποταμίευση, ηθική στην εργασία, ελεύθερη διάθεση των εισοδημάτων, ισότητα των φύλων, ανάγκη για άμεση ικανοποίηση). * Τεχνολογικές παράμετροι (δημιουργία επιθυμιών, αναγκών και προϊόντων, βελτίωση αποτελεσματικότητας των μεθόδων, μείωση κόστους παραγωγής). * Εμπορικές παράμετροι.

31 31 Το βραχυπρόθεσμο περιβάλλον marketing * Εταιρεία (δομή διευθύνσεων και τμημάτων). * Πελατεία (χαρακτηριστικά, πλήθος πελατών ή των δυνητικών αγοραστών). * Προμηθευτές. * Μεσάζοντες.

32 32 Μέθοδοι προώθησης του προϊόντος * Κανάλι push (βασίζεται σε μια διάταξη παραγωγού, μεσάζοντα και καταναλωτή όπου ο παραγωγός προωθεί με διάφορα μέσα το προϊόν του στον μεσάζοντα και ο μεσάζων κατόπιν στον καταναλωτή). Για προώθηση υπηρεσιών η τακτική push κρύβει διάφορους κινδύνους και ο ρόλος του μεσάζοντα καθίσταται κρίσιμος. * Κανάλι pull (βασίζεται σε μια διάταξη παραγωγού, μεσάζοντα και καταναλωτή όπου ο καταναλωτής προωθεί μήνυμα σχετικά με τη ζήτησή του στο μεσάζοντα και ο μεσάζοντας προωθεί αντίστοιχο μήνυμα στον παραγωγό).

33 33 Σχέση marketing και logistics * Σχεδιασμός του προϊόντος. Επηρεάζει τη συσκευασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την απόδοση πληροφορίας στο σύστημα. * Τιμολόγηση του προϊόντος. Επηρεάζεται άμεσα από τις επιλογές logistics ως τμήμα του συνολικού κόστους. * Πρόβλεψη πωλήσεων και πορείας των αγορών. Επηρεάζουν άμεσα τη σχετική ανάπτυξη συστημάτων φυσικής διανομής. * Επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη. Επηρεάζει άμεσα τη ζητούμενη αξιοπιστία του μεταφορικού συστήματος, το απόθεμα ασφαλείας, τη συσκευασία. * Πλήθος και τοποθεσία αποθηκών. Επηρεάζουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε διάφορα επίπεδα ζήτησης και εξυπηρέτησης. * Διαχείριση αποθέματος. Σχετίζεται άμεσα με το κόστος και την εξυπηρέτηση. * Διαχείριση παραγγελίας. * Διαχείριση καναλιών διανομής. Αφορά τον τρόπο προσέγγισης της πελατείας.

34 34 Βασικές δραστηριότητες μιας εταιρείας * Εσωτερική μεταφορά εμπορευμάτων. Κάθε δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, αποθήκευση και παραγωγή του προϊόντος καθώς και με το σχεδιασμό των εσωτερικών μεταφορών. * Παραγωγικές λειτουργίες. Κάθε διαδικασία μετατροπής του προϊόντος από την αρχική σε τελική μορφή. * Εξωτερική μεταφορά εμπορευμάτων. Κάθε διαδικασία σχετιζόμενη με τη διανομή και φυσική υποστήριξή τους σε διανομείς, αποθήκες και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, πριν από την τελική διάθεσή τους. * Marketing, διαφήμιση και πωλήσεις. Κάθε διαδικασία προώθησης του προϊόντος προς τον τελικό χρήστη-πελάτη. * Εξυπηρέτηση. Κάθε σχετική δραστηριότητα επαφής με τον τελικό χρήστη ή παροχής εξυπηρέτησης (π.χ. εγκατάστασης του τελικού προϊόντος).

35 35 Κριτήρια για την ανάπτυξη μιας εταιρείας * Δημιουργία πλούτου για τους μετόχους (απόδοση των κεφαλαίων). * Αποδόσεις των πωλήσεων. * Αύξηση της προστιθέμενης αξίας. * Ενίσχυση του μεριδίου αγοράς. Σκοπός των υπηρεσιών logistics είναι ακριβώς η βελτίωση των παραπάνω μεγεθών, διότι αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρει και τους μετόχους της εταιρείας.

36 36 Αρχές επιτυχημένης σύνδεσης εταιρικού κέρδους και logistics * Αναγνώριση των σχέσεων λειτουργιών στην αλυσίδα πρόσδοσης αξίας. * Σωστή οργάνωση των λειτουργιών του τμήματος logistics. * Χρήση της πληροφορικής. * Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. * Σχηματισμός στρατηγικών συμμαχιών. * Εστίαση ενδιαφέροντος στο οικονομικό αποτέλεσμα. * Στόχευση δόκιμων επιπέδων εξυπηρέτησης. * Διαχείριση των λεπτομερειών. * Μόχλευση των όγκων μεταφοράς (συγκέντρωση φορτίων εμπορευμάτων η οποία οδηγεί σε βελτιωμένη εξυπηρέτηση και μειωμένο κόστος). * Συνεχής μέτρηση και ανταπόκριση στα μηνύματα.

37 37 Διαδικασία διεκπεραίωσης της παραγγελίας * Προετοιμασία της παραγγελίας. Συμπλήρωση κάποιου εντύπου παραγγελίας, επικοινωνία δια μέσου τηλεφώνου ή fax ή μέσω κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. * Διαβίβαση της παραγγελίας. Μεταβίβαση της παραγγελίας (ταχυδρομικά, αυτοπρόσωπη μεταφορά, ηλεκτρονικά) από το χώρο δήλωσής της στο σημείο που θα αρχίσει η επεξεργασία της. * Εισαγωγή της παραγγελίας. Έλεγχος ορθότητας της παραγγελίας, έλεγχος διαθεσιμότητας των ειδών που έχουν ζητηθεί, έλεγχος πιστωτικής κατάστασης του πελάτη, διαβίβαση των πληροφοριών της παραγγελίας, χρέωση της παραγγελίας. * Συμπλήρωση της παραγγελίας. Εξασφάλιση των ειδών μέσω των αποθεμάτων ή της παραγωγής, συσκευασία αυτών για αποστολή, δρομολόγηση της αποστολής, προετοιμασία εγγράφων μεταφοράς. * Πληροφόρηση για την εξέλιξη της παραγγελίας. Συνεχής παρακολούθηση σε όλο τον κύκλο της παραγγελίας, επικοινωνία με τον πελάτη για το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία και για το χρόνο παράδοσης.

38 38 Αποφάσεις μεταφοράς * Τρόπος. Κόστος, ταχύτητα, αξιοπιστία. * Διαδρομή. * Προγραμματισμός δρομολογίων. * Σταθεροποίηση της φόρτωσης.

39 39 Χαρακτηριστικά επιτυχημένου συστήματος διανομής * Αξιοπιστία. Ακριβής εκτέλεση της λειτουργίας στη βάση συμφωνημένων δρομολογίων για παραλαβή και παράδοση των προϊόντων. * Ασφάλεια. Χαμηλό επίπεδο απώλειας και ζημιών και επομένως διατήρηση των εμπορευμάτων σε πολύ καλή κατάσταση. * Πληροφόρηση. Μεταφορά πλήρους και ακριβούς ενημέρωσης για την κίνηση των αγαθών στα διάφορα στάδια της μεταφοράς, περιλαμβανομένης της ταχείας ενημέρωσης για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν. * Ευελιξία. Χειρισμός αποκλίσεων στον όγκο του φορτίου και στα δρομολόγια χωρίς απώλειες στη συνολική αποδοτικότητα. * Ταχύτητα. Χρόνος μεταφοράς. * Συχνότητα. Συχνότητα παροχής υπηρεσιών. * Τιμή. Τιμή της λειτουργίας διανομής.

40 40 Σκοπός και στοιχεία του marketing * Αποβλέπει στο να εισάγει και να προκαλεί/δημιουργεί ανάγκες του καταναλωτή, έτσι ώστε να παράγεται ότι μπορεί να πουληθεί, αντί να γίνεται προσπάθεια να πουληθεί ότι έχει παραχθεί. * Αποτελεί ουσιώδη λειτουργία της διαδικασίας της παραγωγής. * Αφορά ενέργειες που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων που δημιουργούν χρησιμότητα/αξία χρόνου (διάθεση προϊόντων, όταν χρειάζεται), χρησιμότητα/αξία χώρου (εκεί όπου χρειάζονται), χρησιμότητα παραλήπτη (για όποιον τα χρειάζεται) για αγαθά που έχουν παραχθεί.

41 41 Κανάλια διανομής * Άμεσα ή μικρά. Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων δεν μεταφέρεται σε κάποιο μεσάζοντα. Προμηθευτής – τοποθεσία πώλησης. Προμηθευτής – κέντρο διανομής – τοποθεσία πώλησης. * Έμμεσα ή μακρά. Ένας ή περισσότεροι μεσολαβητές (χονδρέμποροι, ντήλερς, λιανέμποροι) παίρνουν στα χέρια τους την ιδιοκτησία με σκοπό τη μεταπώληση (έμποροι) ή την αγορά και πώληση προϊόντων, κερδίζοντας κάποια προμήθεια (πράκτορες που πουλούν και αγοράζουν για λογαριασμό τρίτων). Προμηθευτής – αποθήκη – τοποθεσία πώλησης. Προμηθευτής – αποθήκη – κέντρο διανομής πώλησης – τοποθεσία πώλησης. * Η επιλογή του καναλιού διανομής εξαρτάται από την κατάσταση των περιοχών πώλησης την οποία πρέπει να εφοδιαστούν, από τη γεωγραφική θέση και τον όγκο του εμπορίου. * Για τον εφοδιασμό των ανεξάρτητων λιανεμπόρων συχνά χρησιμοποιούνται έμμεσα κανάλια διανομής και αυτό σημαίνει τη συγκέντρωση διαφόρων προϊόντων από κάποιο μεσάζοντα. * Για τον εφοδιασμό ενός πολυκαταστήματος χρησιμοποιούνται άμεσα κανάλια διανομής.

42 42 Μορφές οργάνωσης της διανομής * Άμεση διανομή. * Διανομή μέσω επιχειρήσεων εξαγωγικού εμπορίου. * Χρησιμοποίηση τοπικών εταιριών για την αναγνώριση αντιπροσώπων σε ξένη χώρα. * Υπόδειξη κάποιου πράκτορα που θα εκπροσωπεί την επιχείρηση στο εξωτερικό. * Διανομή μέσω ενός διανομέα / χονδρέμπορου εγκατεστημένου στο εξωτερικό. * Ίδρυση τμήματος πωλήσεων σε κάποια ξένη χώρα. * Ίδρυση μιας μονάδας παραγωγής που θα λειτουργεί σαν κέντρο διανομής στο εξωτερικό.

43 43 Διαδικασία δημιουργίας ολοκληρωμένης αλυσίδας διανομών * Προκαταρκτικές μελέτες που καλύπτουν τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς, καθώς επίσης και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη μεταφορά του προϊόντος, την ακριβή εκτίμηση του κόστους και το ρόλο των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στη μετακίνηση από την προέλευση στον προορισμό. * Διεξαγωγή της μεταφοράς που καλύπτει την προετοιμασία της αποστολής του εμπορεύματος και της μεταφοράς του. Συμπεριλαμβάνει τη συσκευασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση, καθώς επίσης και τα διοικητικά θέματα που έχουν σχέση με την αποστολή, την παραγγελία, τα τιμολόγια, το τελωνείο κ.λ.π. * Οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος των διαφόρων εργασιών στον προορισμό τους, όπως ξεφόρτωμα, τελωνειακός διακανονισμός, μεταφορά, παράδοση, κ.λ.π.

44 44 Ιδιοπαραγωγή ή ανάθεση σε τρίτους της διαδικασίας διανομής; * Επικρατούσες εμπορικές πρακτικές. * Οργάνωση του μεταφορέα. * Μέγεθος εταιρείας. * Διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς και εξοπλισμών. * Ποσοστό του μεταφορικού κόστους στις συνολικές δαπάνες της επιχείρησης. * Ποσοστό κόστους μεταφοράς στη διαμόρφωση της τιμής πώλησης του προϊόντος. * Συνολικός όγκος μεταφερόμενων αγαθών. * Τακτικότητα ροών. * Ποιότητα των παρεχόμενων από τρίτους υπηρεσιών.

45 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

46 46 Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της ζήτησης στον τομέα των μεταφορών * Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στη διάρθρωση της κατασκευαστικής βιομηχανίας προκάλεσαν μετακινήσεις από αστικές σε νέες βιομηχανικές περιοχές και συνέβαλαν στη διασπορά των οικονομικών δραστηριοτήτων. * Χάρη στις αλλαγές των μεθόδων παραγωγής της κατασκευαστικής βιομηχανίας μειώθηκε ο όγκος των αποθηκευόμενων εμπορευμάτων και αυξήθηκε η ευελιξία, η ποικιλία, η ταχύτητα και η ακρίβεια των μεταφορών, με παράλληλη μείωση του όγκου των φορτίων και αύξηση της συχνότητας των αποστολών. * Η αύξηση της σημασίας της βιομηχανικής παροχής υπηρεσιών και η διασπορά των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε πολλά γεωγραφικά σημεία προκάλεσαν αύξηση της επαγγελματικής κινητικότητας σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. * Η αύξηση του καθαρού κατά κεφαλήν εισοδήματος και οι δημογραφικές αλλαγές επέφεραν αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων και του διαθέσιμου χρόνου για ταξίδια αναψυχής.

47 47 Επιβατικές μετακινήσεις και πληροφορική * Παραγωγή (εργασία, σχολείο, λοιπές δραστηριότητες). Θα επηρεαστούν σημαντικά στο μέλλον από την τηλεκπαίδευση και την τηλεργασία. Ακόμη και μικρή εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στην κίνηση, αν εξομαλυνθούν οι ώρες αιχμής. * Κατανάλωση (ψώνια). Ο τρόπος αγορών μπορεί να αλλάξει με την εισαγωγή του τηλεμπορίου που θα περιλαμβάνει διανομή κατ΄ οίκον. * Αναψυχή. Οι επισκέψεις και οι σχετικές μετακινήσεις σε φίλους θα υποκατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από τα e-mails και την ηλεκτρονική επικοινωνία.

48 48 Κριτήρια προτίμησης για τις συνδυασμένες μεταφορές * Τιμή (κόστος ανά χλμ. ή κόστος ανά τόνο, όγκο, κ.τ.λ.). * Χρόνος (ταχύτητα) και ακριβής χρόνος παράδοσης (αξιοπιστία). * Τακτικές υπηρεσίες/συνδέσεις (συχνότητα). * Ασφάλεια (ζημίες και καταστροφές/απώλειες). * Ποιοτική διαχείριση (φιλική προς το χρήστη, σωστά έγγραφα, κ.τ.λ.). * Αποτελεσματικότητα και απόδοση (απαιτούμενο προσωπικό ανά μεταφορά, άδεια χιλιόμετρα και νεκροί χρόνοι).

49 49 Στόχοι προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών * Καλύτερη εκμετάλλευση της υποδομής και κυρίως των ποτάμιων οδών, των σιδηροδρόμων και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. * Ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. * Ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, κοινής χρέωσης, υποδομής. * Αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των μεταφορών. Θα υπάρξει ανακατανομή των ανθρώπινων πόρων και σαφής απασχόληση σε υπηρεσίες τηλεματικής και εξυπηρέτησης πελατών.

50 50 Κόστος τριβής * Δημιουργείται εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε αλλαγή μέσου μεταφοράς σημαίνει αλλαγή συστήματος και όχι απλά μόνο μέσου ή μεταφόρτωση. * Καθιστά το συνδυασμό των μέσων ή γενικότερα τις συνδυασμένες μεταφορές ασύμφορες σε σχέση με τις μεταφορές ενός μόνο μέσου. * Αποτελεί μέσο μέτρησης της αναποτελεσματικότητας μιας μεταφορικής λειτουργίας. * Εκφράζεται υπό τη μορφή: Υψηλότερων τιμών. Μακρύτερων χρόνων, καθυστερήσεων, μειωμένης αξιοπιστίας στην παράδοση. Υπηρεσιών χαμηλότερης ποιότητας. Περιορισμών σε τύπους φορτίων. Μεγαλύτερου κινδύνου ζημιάς στο φορτίο. Πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών.

51 51 Συστατικά στοιχεία μεταφορικών συστημάτων * Υποδομή (δρόμοι, κόμβοι, τερματικοί σταθμοί, κ.τ.λ.). Το σταθερό τμήμα του συστήματος. * Οχήματα. Τα κινητά μέρη του συστήματος. * Εξοπλισμός. Μηχανολογικό σύνολο, όπως ένας γερανός, μια ανυψωτική διάταξη, που επιτρέπει ή διευκολύνει τη μεταφορά. * Συστήματα κίνησης. * Καύσιμα. * Συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας. Μεταφέρουν πληροφορίες για τη θέση και την πορεία των οχημάτων αλλά και την κατάσταση των φορτίων.

52 52 Εξελίξεις που επηρεάζουν την οργάνωση της μεταφοράς * Τεχνολογικές. Αναφέρονται στη χρήση νέων πλοίων Ε/Κ τα οποία είναι ταχύτερα ή/και μεγαλύτερα, στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης φορτίου, φορτοεκφόρτωσης, στοιβασίας, συλλογής στοιχείων, ανεύρεσης και παρακολούθησης φορτίων και στην επικοινωνία με άλλα δίκτυα πληροφορίας όπως το Internet και το EDI. * Θεσμικές. Συνίστανται κυρίως στην απελευθέρωση των υπηρεσιών και την άρση μονοπωλιακών καταστάσεων. * Οργανωτικές. Έρχονται κυρίως σαν επιπτώσεις των παραπάνω εξελίξεων και δεν είναι άλλες παρά η οργάνωση της αλυσίδας με βάση τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics.

53 53 Τερματικοί σταθμοί * Εγκαταστάσεις φόρτωσης, εκφόρτωσης, ταξινόμησης και αποθήκευσης των αγαθών με σκοπό τη μέγιστη εκμετάλλευση των μεταφορικών μέσων. * Κύριος σκοπός είναι η ταξινόμηση των διαφορετικών αποστολών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και ροή των αγαθών μέσω: Φυσικής ταξινόμησης, η οποία αφορά τη συγκέντρωση των αποστολών. Χρονικού συντονισμού μεταξύ των αφικνούμενων και αναχωρούντων μεταφορικών μέσων.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο ρόλος των τερματικών σταθμών μπορεί να είναι επίσης ο συντονισμός της παραγωγής και της κατανάλωσης, καθώς και η παροχή βοήθειας στην παραγωγική διαδικασία ή στο marketing της επιχείρησης.  Ο τερματικός σταθμός δεν αποτελεί σκοπό μιας διαδρομής, αλλά αντίθετα η ύπαρξή του αποσκοπεί στη βελτίωση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλέσει.  Η ανάγκη ενός τερματικού σταθμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των προϊόντων, το μέγεθος του μεταφερόμενου όγκου και τη γεωγραφική κατανομή τους.

54 54 Κριτήρια ταξινόμησης τερματικών εγκαταστάσεων * Ο ρόλος του τερματικού σταθμού στο σύστημα μεταφορών. * Τα μεταφορικά μέσα που εξυπηρετούνται από τον τερματικό σταθμό.  Η χρήση μοναδοποιημένων ή μη φορτίων.  Η τεχνολογία χειρισμού των εμπορευμάτων και η ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στον εμπορευματικό σταθμό.  Ο τύπος φορτίου που εξυπηρετείται (χύδην, δέματα, παλέτες συμβατικής μορφής, κ.λ.π.).

55 55 Τύποι τερματικών σταθμών * Σύστημα ενός ανεξάρτητου κεντρικού τερματικού σταθμού. Το πλείστο των προϊόντων συλλέγεται απευθείας στο σταθμό, ταξινομείται και διανέμεται σε διαφορετικές διαδρομές και ζώνες. Το είδος αυτό των τερματικών σταθμών δεν συνηθίζεται, παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση για την ανάπτυξη των “super hubs”, ενός δηλαδή γιγαντιαίου τερματικού σταθμού από αρκετές εταιρίες, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταφοράς μικρών δεμάτων. * Μονοεπίπεδο σύστημα πολλών τερματικών σταθμών. Είναι το πιο κοινό σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό υπάρχει ένας αριθμός ισοδύναμων τερματικών σταθμών. Η συνολική περιοχή του συστήματος μεταφοράς χωρίζεται σε ζώνες που αποτελούν την περιοχή συλλογής/διανομής κάθε τερματικού σταθμού. Οι περισσότερες μετακινήσεις προϊόντων γίνονται μεταξύ δύο εμπορευματικών σταθμών.  Ιεραρχημένο σύστημα πολλών τερματικών σταθμών. Υπάρχουν δύο ή περισσότερα επίπεδα εξυπηρέτησης. Καθένας από τους τερματικούς σταθμούς συνδέεται με έναν αριθμό σταθμών διανομής (δορυφόρους), όπου διεξάγεται η τοπική συλλογή/διανομή προϊόντων. Έτσι, τα τοπικά προϊόντα συλλέγονται στον τερματικό σταθμό διανομής ταξινόμησης και μεταφέρονται μέσω διαφόρων διαδρομών σε ένα ή περισσότερους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπου επαναταξινομούνται και στέλλονται στον τελικό εμπορευματικό σταθμό διανομής από όπου παραδίνονται (διανέμονται) στους πελάτες.

56 56 Κόστος κύκλου μεταφορικού οχήματος * Αφού το κόστος μεταφοράς ανάγεται συνήθως σε χρονικά διαστήματα, τότε το κόστος κύκλου ορίζεται για την απλή περίπτωση σύνδεσης δυο σημείων ως εξής: * Κόστος κύκλου = χρόνος φόρτωσης από τον αποστολέα + χρόνος διάνυσης (έμφορτη μεταφορά) + χρόνος εκφόρτωσης από τον παραλήπτη + χρόνος επιστροφής (κενή μεταφορά). * Η έμφορτη και κενή μεταφορά συμπεριλαμβάνουν και τους χρόνους αργίας στους διάφορους τερματικούς σταθμούς.

57 57 Χρήση ενός μόνο μεταφορικού μέσου * Σχετίζει αποκλειστικά ένα μόνο μέσο με την μετακίνηση του φορτίου (ή του επιβάτη) από τόπο σε τόπο και βασίζεται στο μέσο έλξης. * Τα βασικά μέσα είναι προφανώς τα αυτοκίνητα (φορτηγά και επιβατηγά), οι σιδηρόδρομοι, πάσης φύσεως πλοία και αεροπλάνα, καθώς επίσης σωληνώσεις μεταφοράς χύδην υγρών αλλά και μεταφορικών ταινιών.

58 58 Συνδυασμένες μεταφορές * Είναι χαρακτηριστικό ενός μεταφορικού συστήματος, που επιτρέπει τουλάχιστον δύο μέσα να χρησιμοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο για μεταφορές πόρτα-πόρτα. * Ορίζεται ως η μετακίνηση φορτίων και επιβατών από δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, η διαχείριση του φορτίου (ή του επιβάτη) με ένα και μοναδικό έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική), με στόχο την απρόσκοπτη και συνεχή μεταφορική υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα, εάν είναι δυνατόν. * Οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν και ένα δείκτη ολοκλήρωσης / συνεργασίας των μεταφορικών μέσων που αλληλοσυμπληρώνονται προς μια καλύτερη (πιο αποδοτική) χρήση του μεταφορικού συστήματος. * Η οικονομική αρχή της χρήσης συνδυασμένων μεταφορών βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των μέσων, δηλαδή στο ότι το μειονέκτημα του ενός μέσου συμπληρώνεται από το συγκριτικό πλεονέκτημα του άλλου.

59 59 Οργανωτής συνδυασμένων μεταφορών (MTO) * Είναι ένας μεταφορέας που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, που περιλαμβάνει όχι μόνο τη μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση των προϊόντων, αλλά και πλήρη ευθύνη για αυτά από το σημείο προέλευσης έως τον προορισμό βάσει ενός και μόνο συμβολαίου συνδυασμένης μεταφοράς. * Είναι ικανός να συνδυάσει τα πιο αποδοτικά μέσα και εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών και κέντρων διανομής από το σημείο προέλευσης μέχρι αυτό του προορισμού), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραγωγού/πελάτη. * Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή της διαδρομής, των μέσων μεταφοράς ή των μεταφορέων λαμβάνονται συνήθως από αυτόν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το φορτωτή. * Κατά την οργάνωση μιας μεταφορικής λειτουργίας, ο οργανωτής έχει διπλό ρόλο. Από την πλευρά του παραγωγού-φορτωτή φαίνεται να είναι ο μεταφορέας. Από την πλευρά του μεταφορέα, που έχει στη διάθεσή του ένα μόνο μεταφορικό μέσο, ο οργανωτής θεωρείται φορτωτής/πελάτης.

60 60 Ο ρόλος του MTO στο σύστημα logistics * Είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για τον παραγωγό που θέλει να καθιερώσει μια μακροχρόνια, αξιόπιστη δομή διανομής. * Από κοινού κατάρτιση των απαιτούμενων μακροχρόνιων σχεδίων για το συντονισμό της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή την επέκταση αυτής. * Ανταλλαγή πληροφοριών για τον συντονισμό των σχετικών λειτουργιών με την παροχή στοιχείων σχετικά με την υπάρχουσα ζήτηση. * Άμεση κατανόηση των αναγκών των πελατών από όλους τους συντελεστές διαμόρφωσης της τελικής ποιότητας του προϊόντος. * Συμμετοχή σε μια κερδοφόρα και για τις δύο πλευρές σχέση, όπου γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος μέσω αυστηρού συντονισμού, παρά μέσω συνεχούς συμπίεσης της τιμής.

61 61 Συνολικός διανομέας (TDO) * Διενεργεί όλες τις λειτουργίες logistics για λογαριασμό του φορτωτή, αλλά αφήνει σε αυτόν την ολοκλήρωση του ελέγχου της ολικής διανομής. * Πέραν της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, ο συνολικός διανομέας αναλύει τις ανάγκες του φορτωτή για υπηρεσίες logistics, σχεδιάζει συστήματα και μηχανισμούς που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες και παρέχει ιδιαίτερα εξειδικευμένες υπηρεσίες στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού. * Ο φορτωτής μπορεί να παραχωρήσει στο συνολικό διανομέα καθήκοντα αποθήκευσης, προ-συγκέντρωσης, οργάνωσης, ομαδοποίησης, μερικής τροποποίησης διαχωρισμού, χαρακτηρισμού, συσκευασίας, ελέγχου και τιμολόγησης.

62 62 Οφέλη για το φορτωτή * Ο φορτωτής μπορεί να αναμένει μειωμένο συνολικό κόστος και βελτιωμένο επίπεδο υπηρεσιών, αφού ο συνολικός διανομέας έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέματα μεταφοράς και διανομής σε σχετικούς τομείς. * Ο φορτωτής μπορεί να περιμένει μεγαλύτερη απόδοση των επενδύσεων, αφού έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί στη βασική του δραστηριότητα τα ποσά εκείνα που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε λειτουργίες logistics. * Το εργατικό κόστος μπορεί να μειωθεί μέσω των διαπραγματεύσεων του συνολικού διανομέα, που μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά την παραγωγικότητα με μεταβολή στους όρους εργασίας χωρίς να μειωθούν οι μισθοί. * Ο φορτωτής μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά την ευελιξία του και να ανταποκριθεί στην αλλαγή των συνθηκών της αγοράς πιο γρήγορα λόγω του ότι ο συνολικός διανομέας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εποχικότητα ή στη μέγιστη ζήτηση και επίσης να παρέχει στο φορτωτή υπηρεσίες που μειώνουν το κόστος.

63 63 Οφέλη για το φορτωτή * Η στήριξη σε έναν ικανό συνολικό διανομέα επιτρέπει στο φορτωτή να προσφέρει εξειδικευμένες και πιο σύνθετες υπηρεσίες στους πελάτες του (π.χ. JIT). * Ο φορτωτής απολαμβάνει το πλεονέκτημα της πρόσβασης στην καταλληλότερη τεχνολογία για τις μεταφορές με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, αφού ο συνολικός διανομέας σαν συνεργάτης logistics ψάχνει για αυξημένη αποδοτικότητα, χρησιμοποιώντας παράλληλα με επάρκεια Η/Υ/ και συστήματα ηλεκτρονικής πληροφορικής, για να κινούν και να παρακολουθούν τα φορτία.

64 64 Προϋποθέσεις για αποδοτική συνεργασία φορτωτή και συνολικού διανομέα * Κοινή επεξεργασία τεχνικών γνώσεων σχετικών με τη διεθνή διανομή των προϊόντων του αποστολέα/πελάτη. * Πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις μεταφορών όπως και διανομής. * Υιοθέτηση και συνεχής έλεγχος των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων μέσω κατάλληλης και ομαλής συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών, με σκοπό να πραγματοποιήσουν οικονομικά αποδοτική και ορθολογική οργάνωση για να αντιμετωπίσουν την εκάστοτε οικονομική κατάσταση. * Πλήρης και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

65 65 Στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες * Πολλοί μεταφορείς έρχονται σε συνεννόηση και εναρμονίζουν τα δρομολόγιά τους ή και τη χωρητικότητά τους, ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις της αγοράς τους. * Οι επιχειρήσεις των μεταφορών παραμένουν νομικά ανεξάρτητες μορφές και κυρίως έχουν την δυνατότητα εκτέλεσης άλλων έργων πέραν των συμβατικά υποχρεωτικών από τη συμμαχία. * Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ συνεργασίας και συγχώνευσης. * Οι συνεργασίες περιορίζονται σε συμβατικά σημεία και στόχους, ενώ η συγχώνευση δημιουργεί ένα νέο οργανισμό που κληρονομεί τους εμπορικούς δεσμούς των επιχειρήσεων από τις οποίες συνετέθη. * Οι στρατηγικές συμμαχίες χαρακτηρίζονται από μακροχρόνιες σχέσεις και οριζοντοποίηση των λειτουργιών τους. * Οι συνεργασίες είναι συνήθως συμφωνίες με ορισμένο χαρακτήρα, π.χ. γεωγραφικό ή χρονικό. Τυπική μορφή συνεργασίας είναι η συνεργασία οδικών και θαλάσσιων μεταφορέων. Συνήθως δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των συμβαλλομένων αλλά μόνο κοινό ενδιαφέρον και στόχοι.

66 66 Κίνητρα δημιουργίας συμμαχιών * Κατανομή επιχειρηματικού κινδύνου. * Οικονομίες κλίμακας. * Μεταφορά τεχνογνωσίας (know how). * Διαμόρφωση του ανταγωνισμού σύμφωνα με διάφορες τοπικές πολιτικές αποφάσεις. * Διευκόλυνση της διεθνούς εξάπλωσης.

67 67 Συμμαχίες logistics * Ένας μεταφορέας ή ένας διαμεταφορέας με ικανοποιητική πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και περιοχές ενδιαφέροντος αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση μεταφορικών αναγκών συγκεκριμένης επιχείρησης. * Το εγχείρημα γίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με διαδικασίες μεταποίησης, αποθήκευσης και γενικότερα πρόσδοσης αξίας σε εγκαταστάσεις και αγορές γεωγραφικά διασκορπισμένες. * Η τάση της ανάληψης σχετικών υπηρεσιών logistics από τρίτους γίνεται πλέον όλο και πιο έντονη.

68 68 Μοντέλα μεταφορών * Μοντέλα γέννησης μεταφορικής ζήτησης. * Μοντέλα διανομής (κατανομής). * Μοντέλα επιλογής μέσου. * Μοντέλα αντιστοίχησης (καταμερισμού στο δίκτυο). * Ειδικά μοντέλα, όπως η εύρεση της συντομότερης διαδρομής, της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κ.λ.π.

69 69 Κριτήρια επιλογής μέσου στο σύστημα μεταφορών * Κόστος. Κόστος για τη μεταφορά των αγαθών πλέον άλλων χρεώσεων όπως κόστος φόρτωσης, εκφόρτωσης, κόστος προετοιμασίας των ειδών, παραλαβής του προϊόντος, ασφάλεια, κ.λ.π. * Χρόνος μεταφοράς. Μέσος χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά από το σημείο προέλευσης μέχρι το σημείο προορισμού. * Μεταβλητότητα χρόνου μεταφοράς. Συνήθεις διαφορές χρόνου που υπάρχουν στις αποστολές με τα διάφορα μεταφορικά μέσα. * Απώλεια και ζημία. Παρόλο που οι μεταφορείς αναλαμβάνουν το άμεσο κόστος της απώλειας ή ζημίας, εφόσον ευθύνονται για αυτήν, η κυριότερη ζημία που μπορεί να υποστεί ο αποστολέας έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των πελατών.

70 70 Μεταβλητό και σταθερό κόστος μεταφορών * Μεταβλητό κόστος. Εξαρτάται από τον όγκο των μεταφορικών υπηρεσιών. Δαπάνες μεταφοράς, καυσίμων και συντήρησης, κόστος παραλαβής και διανομής, κ.λ.π. * Σταθερό κόστος. Δεν μεταβάλλεται εξαιτίας του όγκου των μεταφορικών υπηρεσιών. Δαπάνες που συμβαίνουν υπό συνθήκες συνέχειας ως προς το χρόνο και κανονικότητας ως προς τον όγκο. Κατασκευή των τερματικών εγκαταστάσεων, προμήθεια των μεταφορικών μέσων, κατασκευή της συγκοινωνιακής υποδομής.

71 71 Χαρακτηριστικά μεταφορικών επιλογών * Χαρακτηριστικά χρήσης. * Χαρακτηριστικά συστήματος μεταφορών. * Χαρακτηριστικά μεταφορέα. * Χαρακτηριστικά αγοράς.

72 72 Έγγραφα μεταφοράς * Εμπλέκουν τόσο τον πωλητή και τον αγοραστή του φορτίου, δηλαδή τους συναλλασσόμενους, όσο και τους ενδιάμεσους που συνήθως είναι οι μεταφορείς, οι διαμεταφορείς, τα τελωνεία, οι τράπεζες, οι ασφαλιστές, κ.λ.π. * Ναυλοσύμφωνα. Αποτελούν απόδειξη για τη ναύλωση ενός ολόκληρου πλοίου είτε για κάποιο ταξίδι είτε για μια περίοδο. Οι όροι και οι τύποι των ναυλοσυμφώνων ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και το σκοπό της ναύλωσης. * Φορτωτικές. Αποδεικνύουν τη συμφωνία για τη μεταφορά και δεσμεύουν το μεταφορέα και τον αποστολέα για τους όρους της μεταφοράς. Διακρίνονται δυο μέρη, ο μεταφορέας που θα εκτελέσει τη μεταφορά και ο αποστολέας που θα παραδώσει το εμπόρευμα στο μεταφορέα. Σε περιπτώσεις συνδυασμένων μεταφορών (και όχι μόνο) εμφανίζεται και ο παραλήπτης, δηλαδή το πρόσωπο που θα παραλάβει το φορτίο. Οι φορτωτικές πιστοποιούν την ύπαρξη συμφωνίας μεταφοράς και την παραλαβή των φορτίων και αποτελούν έγγραφα κυριότητας και κατοχής των προϊόντων. Αποτελούν και τίτλους κυριότητας, αφού οι κάτοχοί τους θα μπορέσουν να παραλάβουν τα φορτία.

73 73 INCOTERMS * Αποτελούν κωδικοποίηση των όρων μεταφοράς. Ο λόγος έκδοσής τους είναι κυρίως η καθιέρωση διεθνών κανόνων εμπορίου και η αποφυγή παρεξηγήσεων και τριβών, που προκύπτουν μέσα από συμβόλαια αγοράς και μεταφοράς. * Προβλέπουν κινήσεις με όλα τα μέσα μεταφοράς καθώς και με συνδυασμένες μεταφορές. * Χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Ως πιο ισχυρή ομάδα όρων είναι η ομάδα D, που αναφέρεται σχεδόν πάντα σε συνδυασμένες μεταφορές ή σε εξελιγμένες μορφές εμπορίου. Ο ομάδα E επισύρει τις λιγότερες υποχρεώσεις στον πωλητή και αποτελεί όρο εμπορίου σε τριτοκοσμικές χώρες κυρίως. Οι ομάδες C και F αποτελούν κλασικές περιπτώσεις και αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου ο ναύλος είναι πληρωμένος (C) ή δεν είναι (F). * Όσο πιο σύνθετες γίνονται οι μεταφορικές αλυσίδες, τόσο πιο δύσκολη γίνεται και η διαδικασία επιλογής του σωστού όρου INCOTERMS. Ανεξάρτητα από τις παραμέτρους που αναλύθηκαν προηγουμένως, υπάρχει πάντα και η ευθύνη του μεταφορέα, η οποία διαφέρει από μέσο σε μέσο. Επίσης, κάποιες χώρες δεν έχουν υιοθετήσει σχετικές συμβάσεις και τα όρια ή οι λόγοι περιορισμού της ευθύνης διαφέρουν σημαντικά.

74 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

75 75 Αποθήκευση και διαχείριση αποθέματος * Είναι η διαδικασία φύλαξης προϊόντων (πρώτων υλών, ημιτελειωμένων και τελειωμένων) σε διαφορετικό χρόνο και χώρο καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας των logistics. Επίσης προσφέρει την απαραίτητη πληροφορία στη διοίκηση για την ποσότητα και την κατάσταση των προϊόντων που φυλάσσονται. Αποτελεί μέρος της διαδικασίας των logistics. * Οι όροι αποθήκευση και διαχείριση αποθέματος είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αλλά υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά: η αποθήκευση αναφέρεται στη φύλαξη των προϊόντων, ενώ η διαχείριση αποθέματος στην αξία και χρησιμότητα των προϊόντων. * Η αποθήκευση παρέχει την δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας, εκπτώσεων σε τιμές, χαμηλότερων δαπανών και διατήρησης της πηγής προμήθειας. * Αποθήκη: Είναι ο περικλεισμένος χώρος μέσα στον οποίο παραλαμβάνονται, ταξινομούνται και φυλάσσονται κάθε μορφής υλικά απαραίτητα για τη στήριξη της παραγωγής, την εμπορική δραστηριότητα και γενικά για τη λειτουργία της επιχείρησης.

76 76 Παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας των αποθηκών * Πλήθος (αριθμός) αποθηκών: Όσο μεγαλύτερο το πλήθος των αποθηκών τόσο μικρότερη απαιτείται να είναι η αποθηκευτική ικανότητά τους. * Επίπεδο παροχής υπηρεσίας στον πελάτη: Όσο υψηλότερο το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών τόσος περισσότερος χώρος απαιτείται. * Χαρακτηριστικά προϊόντος: Μεγέθη όπως πλήθος, μέγεθος, βάρος, όγκος, συσκευασία και λοιπά χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλάζουν τις απαιτήσεις για τις αποθήκες. * Διάταξη και σύστημα διαχείρισης (handling): Το μέγεθος των αποθηκών επηρεάζεται άμεσα από τον τρόπο που είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα και από τα μηχανήματα που απαιτούνται για τη φύλαξη αλλά και μεταφορά τους μέσα στην αποθήκη. * Επίπεδα ζήτησης: Όσο πιο πολύ μεταβάλλεται η ζήτηση, τόσο πιο μεγάλη (και αντιοικονομική συνήθως) είναι η αποθήκη. * Λόγος διακίνησης: Μπορεί να είναι σταθερός ή μεταβλητός. Όταν αυτός ο λόγος δεν είναι ο ίδιος με το λόγο της ζήτησης συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς, τότε η αποθήκευση είναι απαραίτητη. * Οικονομίες κλίμακας.

77 77 Πλήθος αποθηκών * Επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών: Όσο πιο καλές είναι οι υπηρεσίες, τόσο πιο πολύς χώρος απαιτείται. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή οι πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. * Κόστος μεταφοράς: Όσο αυξάνεται το κόστος αποθήκευσης, τόσο μειώνεται το κόστος μεταφοράς που βλέπει το σύστημα και τελικά ο πελάτης. Γενικά, όσο λιγότερες οι αποθήκες, τόσο μεγαλύτερο το κόστος μεταφοράς. * Κόστος αποθήκευσης. Είναι το σύνολο των δαπανών για την αποθήκευση των προϊόντων. Υπάρχει κάποια σταθερή δαπάνη (πάγια, επενδεδυμένα κεφάλαια, αποσβέσεις, κ.λ.π.) και κάποιο μεταβλητό κόστος που βασίζεται στο πλήθος των προϊόντων που φυλάσσονται. Γενικά, όσο λιγότερες οι αποθήκες, τόσο μικρότερο το κόστος αποθήκευσης. * Άλλοι παράμετροι: Αγοραστική δύναμη των πελατών, περιβάλλον των μεταφορών, προσφορά και ζήτηση, κανόνες, νόμοι και λοιπές ρυθμιστικές διατάξεις, χρήση ολοκληρωμένων λύσεων με χρήση IT και τηλεπικοινωνιών. Η χρήση σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και IT μειώνει σαφώς τις απαιτήσεις αποθήκευσης και είναι απαραίτητη για την ομαλή διακίνηση των φορτίων.

78 78 Τοποθεσία αποθηκών * Προσδιορισμός γεωγραφικής περιοχής. Η εταιρεία έχει δυο επιλογές πολιτικής. Η πρώτη, βάσει του προϊόντος, σημαίνει ότι μόνο ένα προϊόν ή είδος προϊόντος μπαίνει στην αποθήκη. Η εταιρεία φροντίζει την παραγωγή της και τις σχετικές μεταφορικές δυνατότητες, οπότε ανάλογα κρίνει και αποφασίζει. Η δεύτερη, βάσει της αγοράς, καθορίζεται από τις απαιτήσεις της γεωγραφικής αγοράς και τα προϊόντα της. Η εταιρεία έχει συνήθως απόθεμα το οποίο και προωθεί ανάλογα με τη ζήτηση. * Προσδιορισμός ακριβούς θέσης. Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψιν είναι το μεταφορικό περιβάλλον, το κόστος αποθήκης, οι δυνατότητες ανάπτυξης και το πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον. Οι τοπικές μεταφορικές συνδέσεις, το κόστος κτήσης του οικοπέδου, οι δυνατότητες εξάπλωσης της εγκατάστασης, η μέση απόσταση κατοικίας των εργαζομένων, επιδοτήσεις ανάπτυξης της περιοχής, κ.λ.π. είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν το “μικροκλίμα” της επένδυσης.

79 79 Στόχοι σχεδιασμού αποθηκών * Λειτουργία με χαμηλό κόστος. Επιτυγχάνεται με υψηλή εκμετάλλευση του χώρου, μείωση του κόστους διακίνησης υλικών, μείωση του ύψους των αποθεμάτων, ικανοποίηση παραγωγής και κατανάλωσης, χαμηλό ρυθμό ζημιών και απωλειών. * Εύκολη παρακολούθηση υλικών. Διευκολύνει τη χρέωσή τους και κατανομή ευθυνών για τυχόν ελλείψεις. * Εξυπηρέτηση καταναλωτή. Αποστολή παρτίδων της ποιότητας και ποσότητας που θέλει, τη στιγμή που τις θέλει. * Πλήρης και συνεχής ποιοτικός έλεγχος. Αφορά εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά. * Ελαστικότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνιστώσες σχεδιασμού. * Επεκτασιμότητα για κάλυψη μελλοντικών αναγκών (είσοδος δυναμικής συνιστώσας).

80 80 Κριτήρια ομαδοποίησης αποθηκών * Αποστολή αποθήκης. Αποθήκες πρώτων υλών, αποθήκες υλικών προς συσκευασία, αποθήκες έτοιμων προϊόντων, αποθήκες αχρήστων (σκράπ και αποβλήτων). * Φύση αποθηκευόμενων υλικών. Αποθήκες στερεών υλικών μοναδοποιημένου φορτίου, αποθήκες χύδην υλικών, αποθήκες υγρών υλικών, αποθήκες αερίων υλικών. * Μορφή αποθηκευτικού κτιρίου. Καθορίζεται από τη μονιμότητα ή όχι της αποθήκης και από τη φύση των αποθηκευόμενων υλικών. Υπαίθριες αποθήκες, υπόστεγα, κλειστές αποθήκες, σιλό, δεξαμενές, πρόχειρες αποθήκες.

81 81 Κατηγορίες αποθέματος * Απόθεμα παραγωγής. Πρόκειται για απόθεμα που σχετίζεται με τη βιομηχανική μεταποίηση. * Απόθεμα transit. Προϊόν που βρίσκεται στο δρόμο του από το σημείο Α προς το Β. * Απόθεμα stock (κυκλικό). Απαιτείται για την κάλυψη αναγκών ζήτησης και παραγωγής σε περιόδους αβεβαιότητας. * Απόθεμα ασφαλείας. Όπως παραπάνω, αλλά σε ποσότητες ανάλογες της παραγωγής. * Απόθεμα “κερδοσκοπίας”. Προς μεγιστοποίηση ή αποφυγή διαφυγής κερδών λόγω της διακύμανσης της αγοράς. * Εποχιακό απόθεμα. Για την κάλυψη εποχιακών αναγκών. * Νεκρό απόθεμα. Όταν δεν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα.

82 82 Απόθεμα και λόγοι τήρησής του * Απόθεμα. Κάθε αδρανές οικονομικό μέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση μελλοντικής ζήτησης. * Οι κύριοι λόγοι για την τήρηση των αποθεμάτων είναι οι εξής: * Επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην προμήθεια, μεταφορά και παραγωγή. * Ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. * Προστασία από αβεβαιότητα.

83 83 Ταξινόμηση αποθέματος * Κανόνας Pareto. Αναφέρεται στην αυξημένη σημασία που έχουν λίγα σχετικά κομμάτια για τη λειτουργία του συστήματος, δηλαδή της αποθήκης. Ο κανόνας 80-20 είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για το σχεδιασμό της διανομής, καθώς τα προϊόντα ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος των πωλήσεων τους. Τα προϊόντα στην κατηγορία Α (20%) πιθανό να έχουν μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή μέσω πολλών κέντρων διανομής, ενώ τα προϊόντα Γ μπορούν να διατίθενται από ένα κεντρικό αποθηκευτικό χώρο (π.χ. το εργοστάσιο) με μικρότερα επίπεδα αποθέματος. Τα προϊόντα Β μπορούν να έχουν κάποια ενδιάμεση στρατηγική διανομής με μερικά περιφερειακά κέντρα αποθήκευσης. * Κρίσιμη αξία. Βασίζεται σε ανάλυση, λόγου χάρη της παραγωγικής διαδικασίας όπου, για παράδειγμα, τυχόν έλλειψη από προϊόν της κατηγορίας Γ μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των εργασιών ή των πωλήσεων. Η ανάλυση αυτή ταξινομεί το απόθεμα σε υψηλής σημασίας-κρίσιμο προϊόν (δεν επιτρέπεται έλλειψη), υψηλής σημασίας-βασικό (επιτρέπονται περιορισμένες ελλείψεις), μεσαίας σημασίας-απαραίτητο (επιτρέπονται κάποιες ελλείψεις) και χαμηλής σημασίας-επιθυμητό (επιτρέπονται ελλείψεις).

84 84 Κόστος αποθέματος * Κόστος κεφαλαίου. Αφορά το κόστος επένδυσης και σχετίζεται με το ευκαιριακό κόστος. * Κόστος αποθήκευσης. Περιλαμβάνει μεταβλητό κόστος, σταθερό κόστος, φόρους και ασφάλιστρα. * Ευκαιριακό κόστος αποθέματος. Εκφράζει κινδύνους από παλαιότητα, καταστροφές και συρρίκνωση.

85 85 Μοντέλα υπολογισμού του κόστους αποθήκευσης * Αυτά στα οποία υπάρχει μια περιοδικότητα στην παραγγελία, δηλαδή η παραγγελία τίθεται σε τακτά διαστήματα (π.χ. κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα). * Αυτά στα οποία υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και πρόκειται για παραγγελίες που τίθενται όταν το απόθεμα πέφτει κάτω από ένα όριο. * Στοχαστικά μοντέλα. Εμπλέκουν πιθανότητες και στατιστική και θεωρούν ότι ίδια δεδομένα δεν οδηγούν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. * Αιτιοκρατικά μοντέλα. Θεωρούν ότι τα ίδια δεδομένα οδηγούν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα.

86 86 Η πρακτική JIT (just in time) * Υποδηλώνει την ανάγκη διάθεσης των αποθεμάτων στη σωστή στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που τα χρειάζεται ο πελάτης και όχι νωρίτερα ή αργότερα. * Το σύστημα αυτό σχεδιάζεται, έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο τα περιθώρια του χρόνου αναπαραγγελίας και να ελαχιστοποιείται η ποσότητα υλικού που απορρίπτεται τόσο από το σύστημα προσφοράς (π.χ. προμηθευτής) όσο και από το σύστημα ζήτησης (π.χ. μεταποιητική μονάδα). * Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων οδήγησε σε μεγάλη μείωση στα απαραίτητα αποθέματα ασφάλειας, σε βελτίωση του τελικού προϊόντος και σε μεγάλη οικονομία. * Το μυστικό, αλλά συγχρόνως και το αδύναμο σημείο της μεθόδου, είναι η απαιτούμενη αξιοπιστία του προμηθευτή, δηλαδή η ποιότητα του υλικού που τροφοδοτεί το σύστημα αλλά και ο χρόνος άφιξής του στη μονάδα. * Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές αρχές (μικρές και συχνές ποσότητες αναπαραγγελίας, υψηλή ποιότητα και πλήρης απουσία ελαττωματικών προϊόντων, μηδενικά αποθέματα, βραχείς χρόνους αναπαραγγελίας).

87 87 Διαφορές JIT και κλασικών μεθόδων διαχείρισης αποθέματος * Μείωση του συνήθως απαιτούμενου αποθέματος. * Μικρότερος κύκλος παραγωγής. * Μικρότερες/βραχύτερες ουρές αναμονής. * Βραχύς και σταθερός χρόνος από την παραγγελία μέχρι την υλοποίησή της. * Ποιότητα (αξιοπιστία). * Αμοιβαία δέσμευση προμηθευτή-πελάτη.

88 88 MRP (materials requirement planning) * Βασίζεται στην προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων των οποίων η ζήτηση εξαρτάται από το συγκεκριμένο τελικό προϊόν. * Στην τεχνική MRP ο σχεδιασμός προσδιορίζεται από ένα σύνολο λογικά δομημένων διαδικασιών, αποφάσεων και αρχείων που μεταφράζουν το master plan της παραγωγής σε “καθαρές” χρονικές φάσεις. * Για κάθε τέτοια απαίτηση, δηλαδή για κάθε χρονική φάση προσδιορίζεται η ποσότητα και το είδος αποθέματος που απαιτείται για την παραγωγή. * Οι στόχοι ενός MRP συστήματος είναι: Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας του υλικού, των εξαρτημάτων και των προϊόντων που έχει αποφασιστεί να εμπλακούν είτε στην παραγωγή είτε να διανεμηθούν σε πελάτες. Η διατήρηση του χαμηλότερου δυνατού αποθέματος ασφάλειας. Ο σχεδιασμός βιομηχανικών ή μεταποιητικών δραστηριοτήτων, χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης και δραστηριοτήτων παραγγελίας.

89 89 Στοιχεία του συστήματος MRP * Βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Βασίζεται σε πραγματικές παραγγελίες πελατών καθώς και σε εκτιμήσεις ζήτησης. Προσδιορίζει με ακρίβεια και λεπτομέρεια ποια θα είναι τα τελικά προϊόντα, καθώς και πότε θα τα χρειαστούν οι πελάτες. * Αρχείο πρώτης ύλης. Προσδιορίζει την ακριβή ποσότητα πρώτης ύλης και εξαρτημάτων που απαιτείται για τη συναρμολόγηση του υποπροϊόντος ή του προϊόντος. Η προδιαγραφή προσδιορίζει και τη χρονική στιγμή που θα πρέπει να διατεθούν τα υλικά. Τέλος συσχετίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία με άλλες παράλληλες διαδικασίες που οδηγούν στην παραγωγή του υποπροϊόντος. * Αρχείο κατάστασης αποθέματος. Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για το απόθεμα και με βάση αυτό αφαιρείται η κάθε ποσότητα από το συνολικό απόθεμα. * Πρόγραμμα MRP. Το πρόγραμμα υπολογίζει τις καθαρές απαιτήσεις για κάθε εξάρτημα, μονάδα, διαδικασία σε κάθε χρονική στιγμή. * Αναφορές και αποτελέσματα. Είναι χρήσιμες για τη διοίκηση και συνήθως αναφέρονται στις απαραίτητες ποσότητες, στους χρόνους αναπαραγγελίας, στα σημεία που απαιτείται επανασχεδιασμός ή βελτίωση του προγράμματος και στην κατάσταση του συστήματος.

90 90 Πλεονεκτήματα των συστημάτων MRP * Διατήρηση λογικών αποθεμάτων ασφαλείας με αποτέλεσμα τη γενικότερη ελαχιστοποίηση του αποθέματος. * Αναγνώριση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία και παράλληλη πρόταση για διόρθωση. * Στήριξη της παραγωγής στην πραγματική ζήτηση καθώς και σε πραγματικές εκτιμήσεις. * Ύπαρξη πλήρους συντονισμού παραγγελίας υλικών. * Καταλληλότητα για παραγωγή δέσμης προϊόντων.

91 91 Περιορισμοί των συστημάτων MRP * Είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ και εξελιγμένου λογισμικού. Δεν είναι πάντα εύκολη η εισαγωγή των Η/Υ στην παραγωγική διαδικασία ούτε και ο χειρισμός τους. * Αυξάνεται το κόστος παραγγελίας όσο η επιχείρηση μειώνει το ύψος αποθεμάτων και απαιτεί την παραλαβή μικρότερων ποσοτήτων σε συγκεκριμένους χρόνους. * Το σύστημα δεν ανταποκρίνεται γρήγορα σε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της ζήτησης. * Το σύστημα είναι υπερβολικά σύνθετο και βρίσκει εφαρμογή με πραγματικά θετικά αποτελέσματα σε λίγες περιπτώσεις.

92 92 MRP II (manufacturing resource planning) * Είναι σαφώς πιο εξελιγμένο από το MRP. * Βασίζεται σε διαδικασίες και επιτρέπει το συνδυασμό των απαιτήσεων παραγωγής, logistics, αλλά και των οικονομικών και χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης. * Αποτελεί το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο, γιατί επιτρέπει τη δημιουργία υποθετικών σεναρίων και δίνει απάντηση σχετική με την ευαισθησία του συστήματος σε κάθε χώρο ή μεταβολή. * Ολιστική μέθοδος που πετυχαίνει να ικανοποιήσει τον πελάτη και να αντιμετωπίσει τα κλασικά προβλήματα, όπως ελλείψεις και καθυστερήσεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

93 93 Η τεχνική DRP (distribution resource planning) * Χρησιμοποιεί τη λογική της MRP για τη διάθεση των τελειωμένων προϊόντων στους καταναλωτές. Αναπτύσσει πρόγραμμα αποθήκευσης, διανομής και διάθεσης των προϊόντων. * Ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών από ότι η μέθοδος MRP, διότι προσαρμόζει και αναπροσαρμόζει την ποσότητα παραγγελίας στη δυναμική εξέλιξη της ζήτησης. * Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή, έχει βελτιώσει τα επίπεδα υπηρεσιών προς τον πελάτη, έχει μειώσει το κόστος αποθέματος, έχει ορθολογικοποιήσει το κόστος μεταφοράς και έχει βελτιώσει σαφώς την παραγωγικότητα του συστήματος.

94 94 Μέθοδοι υπολογισμού κόστους αποθεμάτων * FIFO (first-in, first-out). Το πρώτο τεμάχιο (ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης) που θα μπει στην αποθήκη θα φύγει και πρώτο. * LIFO (last-in, first-out). Το τελευταίο τεμάχιο (ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης) που θα μπει στην αποθήκη θα φύγει και πρώτο. * Αν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, τότε το κόστος αγοράς των τελευταίων τεμαχίων είναι υψηλότερο από ότι των πρώτων, συνεπώς τα κέρδη υπό την μέθοδο FIFO εμφανίζονται υψηλότερα από ότι αν υπολογιστούν με την LIFO. Ο υπολογισμός με LIFO καταλήγει και σε μικρότερη φορολόγηση. * Εάν η αγορά είναι ανοδική, οι επενδυτές πρέπει να ικανοποιούνται με την αλλαγή της μεθόδου σε LIFO, παρά τα αναφερόμενα μικρότερα κέρδη, αφού μειώνεται η φορολόγηση της εταιρείας.

95 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

96 96 Παράμετροι σχεδιασμού διαχείρισης φορτίων * Μετακίνηση. Είναι αρκετά σύνθετο πρόβλημα, αφού συνήθως εμπλέκονται έτοιμα και ημικατεργασμένα προϊόντα. Είναι θέμα αποστάσεων, ύψους και τόπου. * Χρόνος. Διαφορετικά προϊόντα έχουν και διαφορετικό χρόνο απαίτησης από το σύστημα. * Ποσότητα. Αποτελεί παράμετρο σχεδιασμού και ενδιαφέροντος όχι μόνο σε όρους αποθέματος αλλά κυρίως σε όρους άμεσης ικανοποίησης των αναγκών του συστήματος (no shortages). * Επιφάνεια. Η διαθέσιμη επιφάνεια ή όγκος για την αποθήκευση του όποιου προϊόντος πρέπει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις παρεχόμενες δυνατότητες. * Οι ανωτέρω παράμετροι πρέπει να θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και η όποια βελτιστοποίηση ή σχετική απόφαση πρέπει να τις λαμβάνει εξίσου υπόψη.

97 97 Βασικές αρχές στην διαχείριση φορτίου * Σχεδιασμός. Στόχος η μέγιστη λειτουργική απόδοση. * Συστήματα. Ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα που περιλαμβάνει τον προμηθευτή, την παραλαβή, την αποθήκευση, την παραγωγή, την επιθεώρηση, την αποστολή και τον πελάτη. * Ροή υλικών. Σχεδιασμός λειτουργικής διαδικασίας και βελτιστοποίηση του εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της ροής των υλικών. * Απλότητα. Μείωση, εξαφάνιση ή συνδυασμός των μη αναγκαίων ενεργειών ή/και εξοπλισμού. * Βαρύτητα. Ελεγχόμενη χρήση της βαρύτητας για μεταφορά υλικών. * Χρήση χώρου. Αξιοποίηση στο έπακρο των μοναδοποιημένων τεμαχίων. * Μοναδιαίο μέγεθος. Αύξηση της ποσότητας, του μεγέθους ή βάρους των μοναδοποιημένων φορτίων ή των ροών τους. * Μηχανοποίηση. Μηχανοποίηση όλων των λειτουργιών διαχείρισης. * Αυτοματισμός. Παροχή αυτοματοποιημένων διαδικασιών που περιλαμβάνουν τις ενέργειες της παραγωγής, διαχείρισης και αποθήκευσης. * Επιλογή εξοπλισμού. Έμφαση σε όλα τα χαρακτηριστικά των υλικών που τελούν υπό διαχείριση στο τρόπο μετακίνησης και στη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθούν.

98 98 Βασικές αρχές στην διαχείριση φορτίου * Προτυποποίηση. Προτυποποίηση μεθόδων διαχείρισης, όπως και τύπων και μεγεθών του εξοπλισμού διαχειρίσεως. * Υιοθέτηση. Χρήση διαδικασιών που υιοθετούν μια ποικιλία από εφαρμογές, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται ένας ειδικός εξοπλισμός. * Νεκρό βάρος. Μείωση του συγκεκριμένου δείκτη στο μεταφερόμενο φορτίο. * Χρήση. Σχεδιασμός για τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού διαχείρισης και εργασίας. * Συντήρηση. Σχεδιασμός συντήρησης και προγραμματισμένων επιδιορθώσεων στον εξοπλισμό διαχείρισης. * Απαρχαίωση. Αντικατάσταση απαρχαιωμένων μεθόδων διαχείρισης και εξοπλισμών, όταν αποδοτικότερες μέθοδοι και εξοπλισμοί βελτιώνουν τις λειτουργίες. * Έλεγχος. Ενέργειες για τη βελτίωση του ελέγχου παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης. * Διαχείριση. Χρήση εξοπλισμού για τη βελτίωση της διαχείρισης παραγωγής. * Αποδοτικότητα. Μέτρηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης σε σχέση με τα έξοδα ανά μονάδα. * Ασφάλεια. Παροχή κατάλληλων μεθόδων και εξοπλισμού για ασφαλή διαχείριση.

99 99 Συμβατικός εξοπλισμός για τη διαχείριση φορτίου * Περονοφόρα. Το κόστος τους είναι γενικά χαμηλό και παρέχουν δυνατότητες ποικίλων χειρισμών. Το κυριότερο πρόβλημα ενός περονοφόρου είναι η δέσμευση ενός χειριστή, ο οποίος μπορεί να μην εργάζεται και να μην αποδίδει, αν το όχημα δεν είναι σε λειτουργία. Θεωρείται ο πιο πετυχημένος συνδυασμός εξοπλισμού και χειριστή, γι’ αυτό και απαντάται στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Τα κριτήρια επιλογής περονοφόρου σχετίζονται με τις ανυψωτικές ικανότητες, τις διαστάσεις, την κινητήρια μηχανή και την ταχύτητα του. * Ανυψωτικά. Συνήθως πρόκειται για μικρές γερανογέφυρες, δηλαδή ανυψωτικές διατάξεις επί σταθερών τροχών και σε αρκετό ύψος, που εξυπηρετούν είτε ένα διάδρομο είτε το σύνολο του πλάτους της αποθήκης ανάλογα με το μέγεθός της και την ανυψωτική ικανότητα. * Ελκυστήρες. Επιτρέπουν την ταυτόχρονη μεταφορά πολλών φορτίων. Τα μικρά αυτά οχήματα μπορεί να περιορίζονται σε εξυπηρέτηση κάποιου διαδρόμου, αλλά συνήθως εξυπηρετούν όλη τη διαθέσιμη επιφάνεια. * Παλέτες. Δημιουργούν στήριξη (βάση) για τη συγκράτηση διαφόρων τεμαχίων και κουτιών. Μόλις φορτωθεί η παλέτα, ένα περονοφόρο μπορεί να εκτελέσει τη μετακίνηση ή/και την όποια στοιβασία. Πολλές φορές οι παλέτες αποτελούν και συσκευασία για τη μεταφορά προϊόντων από την αποθήκη στον πελάτη. * Ιμάντες. Αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή, όταν απαιτείται μετακίνηση επί μίας ευθείας, γιατί δεν απαιτείται κάποια κίνηση ή ενέργεια πριν την όποια επόμενη διαδικασία ή κατεργασία. Επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος διαχείρισης με σταθερούς ρυθμούς εργασίας. Συγχωνεύονται διαδικασίες, διαχωρίζονται ή ενώνονται ροές προϊόντων ανάλογα με τις απαιτήσεις και δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας.

100 100 Καινοτόμες εφαρμογές * Αυτοματοποιημένα συστήματα στοιβασίας. Είναι μηχανολογικά σύνολα που εξυπηρετούν πλήρως τις λειτουργίες της παραλαβής, της αποθήκευσης, της προετοιμασίας της παραγγελίας ως και της φόρτωσης των οχημάτων. Το κεντρικό σύστημα του εξοπλισμού είναι μικρά οχήματα, που επιδέχονται έλεγχο από απομακρυσμένα σημεία και κινούνται είτε ελεύθερα είτε επί συγκεκριμένων τροχιών. Τα οχήματα αυτά φέρουν ειδικό εξοπλισμό αναγνώρισης θέσης και είδους, “διαβάζουν” κωδικούς εμπορευμάτων και εκτελούν συγκεκριμένες προγραμματισμένες ή ειδικά ελεγχόμενες κινήσεις. Το μεγάλο όφελος από ένα τέτοιο αυτοματοποιημένο σύστημα είναι η δραστική μείωση του εργατικού κόστους και η επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων, απόλυτου ελέγχου και ρύθμισης της συνολικής παραγωγής.

101 101 Βασικές αρχές επιλογής εξοπλισμού και συστημάτων * Γρηγορότερη μετακίνηση. * Λιγότερη μετακίνηση (οικονομία κινήσεων). * Ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (σηματοδοσία, επεξεργασία δεδομένων). * Ταυτόχρονη προετοιμασία πολλών παραγγελιών. * Παράδοση της παραγγελίας (ή των τεμαχίων) στην τελική θέση εργασίας. * Καθεμιά από τις παραπάνω αρχές μειώνει το κόστος, αλλά αν δεν ληφθούν όλες μαζί υπόψη, οδηγούν σε καταστάσεις υποβελτιστοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιες από αυτές συνδυάζονται ή συγχωνεύονται σε μια, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις χωροταξικές παραμέτρους.

102 102 Παράμετροι επιλογής εξοπλισμού * Φυσικά χαρακτηριστικά και συσκευασία του προϊόντος. * Φυσικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης (γεωμετρία, χωροταξία, κ.λ.π.). * Χρονικές απαιτήσεις της παραγωγής και του συστήματος logistics ως ολοκληρωμένης διαδικασίας. * Επίπεδο του επιθυμητού ελέγχου των επιμέρους και όλης της διαδικασίας. * Δομή του κόστους κάθε επιλογής σε συνάρτηση με τους οικονομικούς στόχους της επιχείρησης.

103 103 Ο ρόλος της συσκευασίας * Αποτελεί μία πολύ σημαντική παράμετρο για τη διατήρηση του φορτίου ή των υλικών κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά, την πώληση και τη διανομή. * Δεν προσθέτει αξία άμεσα στο προϊόν, αλλά αυξάνει τις δυνατότητες και πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες κατά τις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού και του marketing. * Πέραν της εμφάνισης του προϊόντος, που έχει ειδική σημασία στις λιανικές πωλήσεις, η συσκευασία καθορίζει και τη διαθέσιμη ποσότητα, το σχήμα και το μέγεθος καθώς και τον τρόπο μεταφοράς. * Σε περιπτώσεις αναλώσιμων προϊόντων, η συσκευασία φέρει και στοιχεία με νομικές προεκτάσεις, όπως την ημερομηνία λήξεως, τη σύσταση και τις οδηγίες χρήσεως. * Οι απαραίτητες συνθήκες ψύξης, αερισμού, φύλαξης και μεταφοράς διαφέρουν από τύπο σε τύπο συσκευασίας ή συνηθέστερα από υλικό σε υλικό συσκευασίας. * Η εικόνα της συσκευασίας προϊδεάζει και τον πελάτη για την προστασία που έλαβε το προϊόν πριν φτάσει στα χέρια του. Η καθαρή και γεωμετρικά ακέραια συσκευασία προϊδεάζει για την ορθή μεταφορά και διάθεση του προϊόντος και κατά συνέπεια την προστασία του από εξωτερικούς κινδύνους, όπως χτυπήματα, μολύνσεις, διαβροχή, κ.τ.λ.

104 104 Είδη και υλικά συσκευασίας * Η συσκευασία του τελικού προϊόντος διαφέρει σε σχέση με τα ενδιάμεσα στάδια τόσο σε στοιχεία ποσότητας και ποιότητας όσο και σε χαρακτηριστικά marketing (τίτλοι, χρώματα, πληροφορίες). * Όλα τα είδη συσκευασίας που χρησιμοποιούνται λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις των προγενέστερων και επόμενων σταδίων, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγωγής και των υπηρεσιών logistics. * Τα υλικά συσκευασίας διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και το μεταφερόμενο προϊόν. Βασικά χαρακτηριστικά επιλογής του υλικού είναι πέραν του βάρους του, δηλαδή η ελαχιστοποίηση του νεκρού βάρους στο σύνολο του μεταφερόμενου όγκου, η αντοχή του και η προστασία που παρέχεται στο προϊόν.

105 105 Εμπορευματοκιβώτιο – container * Το Ε/Κ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κιβώτιο που μοιάζει με κουτί, το οποίο αποθηκεύει, προστατεύει και διαχειρίζεται ένα πλήθος δεμάτων ή παραγγελιών (packages) ως μια ενιαία μονάδα μεταφοράς. * Δύο είναι τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα του Ε/Κ: Η χρήση του Ε/Κ ως μιας μονάδας του επιτρέπει να διαμετακομιστεί μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς χωρίς να επηρεάζονται τα περιεχόμενα. Το φορτίο που θα στοιβαχτεί σε ένα Ε/Κ θα μεταφερθεί σωστά, οικονομικά και η παραλαβή θα γίνει απρόσκοπτα και χωρίς ζημιές.  Υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά στην αγορά των Ε/Κ. Ο λόγος πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι άλλος παρά οι απαιτήσεις και οι ιδιομορφίες κάθε αγοράς ή σε πιο τολμηρά εγχειρήματα οι επιλογές των μεταφορέων.  Παρά την έλλειψη ικανής τυποποίησης, οι τύποι των Ε/Κ έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να μπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες κάθε είδους φορτίου (ξηρά και γενικά φορτία, υγρά φορτία, καταψυγμένα φορτία, χύδην φορτία, κ.τ.λ.).

106 106 Διαχείριση στόλου εμπορευματοκιβωτίων * Χρόνος και τόπος διάθεσης του Ε/Κ. * Κόστος αποθήκευσης ή στάθμευσης σε διάφορα λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς.  Ελαχιστοποίηση κινήσεων και διαδικασιών που δεν αποφέρουν κέρδη.  Οδική μεταφορά από το σημείο προορισμού ή προέλευσης στο λιμάνι (drayage time).

107 107 Μείωση εργατικού κόστους στους τερματικούς σταθμούς * Βελτιωμένες εργατικές συνθήκες – ειδικότερα ασφάλεια. * Λιγότερο μονότονη εργασία.  Καλύτερη μόρφωση και εκπαίδευση.  Λιγότερες εργατικές ώρες ανά εβδομάδα.  Ελαστικά συστήματα βαρδιών.  Αποκεντρωμένα συστήματα με εξαίρεση αυτό των πληροφοριών.  Αξιόπιστος εξοπλισμός.

108 108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

109 109 Πλεονεκτήματα διαδικτύου * Μεγάλο εύρος υψηλών προδιαγραφών τυποποιημένες εφαρμογές. * Χαμηλό κόστος λόγω της αυξημένης χρήσης.  Παροχή δυνατότητας στο χρήστη να αναλάβει τη συντήρηση και διαχείριση του τερματικού του χωρίς επιπλέον δαπάνες.

110 110 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) * Διεπιχειρησιακή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. * Αναφέρεται σε συστήματα όπου διεξάγονται διεπιχειρησιακές συναλλαγές, όπως ανταλλαγές φορτωτικών εγγράφων, εκκαθαρίσεις εγγράφων και λογαριασμών, διεκπεραίωση διαδικασιών και επικοινωνία με τραπεζικά συστήματα. * Τα συστήματα αυτά, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, χαρακτηρίζονται και κατηγοριοποιούνται ως συστήματα υποστήριξης των λειτουργιών και συστήματα στήριξης αποφάσεων. * Οι κυριότεροι λόγοι για την εισαγωγή αυτών των συστημάτων δεν είναι άλλοι από τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσίας και την επίτευξη καλύτερων αποφάσεων λόγω της ακρίβειας των στοιχείων και της ταχύτητας της επεξεργασίας τους. * Οι εφαρμογές της τεχνολογίας EDI ήταν πάντοτε σημαντικές στο χώρο των μεταφορών (σιδηρόδρομοι, οδικοί μεταφορείς, λιμενικές, αεροπορικές και σχετικές συναφείς επιχειρήσεις).

111 111 Επίπεδα ροής από τον προμηθευτή στον πελάτη * Φυσική ροή, δηλαδή τα στάδια μεταφοράς, αποθήκευσης, μεταποίησης, συσκευασίας, ή αλλιώς όλα τα στάδια όπου το προϊόν υφίσταται μια μεταβολή κατάστασης ή θέσης. * Ροή των εγγράφων, δηλαδή τα στάδια εισαγωγής της παραγγελίας, ελέγχου αποθέματος, ελέγχου των φορτωτικών και μεταφορικών εγγράφων κ.λ.π., ή αλλιώς τα έγγραφα που απαιτούνται για τη δήλωση μιας κατάστασης ή πρόθεσης ή ελέγχου. * Ροή της πληροφορίας, δηλαδή η πληροφόρηση για κάθε στάδιο φυσικής ροής ή κατάστασης εγγράφων. * Ροή των λειτουργιών, εργασιών και εγγράφων για τη διεύθυνση οικονομικού, δηλαδή τα στάδια στα οποία εισέρχεται ή εξέρχεται χρήμα λόγω των παραπάνω καταστάσεων.

112 112 Προβλήματα και τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα της τηλεματικής * Μείωση κόστους. * Πολυπλοκότητα συστημάτων. Τα περισσότερα συστήματα EDI ήταν συστήματα κλειστής αρχιτεκτονικής, καθιστώντας την επικοινωνία δεδομένων εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη. * Ασφάλεια. Η ασφάλεια των στοιχείων καθίσταται πολύ σημαντική, όταν το σύστημα επικοινωνεί με τραπεζικά δίκτυα για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, οπότε και υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον. Αν και δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα, υπάρχει μια αίσθηση ανασφάλειας στους χρήστες που δημιουργεί προβλήματα αποδοχής του τηλεματικού συστήματος. * Έξυπνη διαχείριση των δεδομένων. Μέσα σε ένα τηλεματικό σύστημα logistics υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία μπορούν να μεταμορφωθούν σε πληροφορία, μόνο αν είναι σωστά δομημένα και συνδυασμένα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που άντλησαν εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες μέσα από εκατομμύρια στοιχεία και δεδομένα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι συνήθως οι μεταφορικές και αποθηκευτικές επιχειρήσεις, που μετατρέπονται σε διαχειριστές πληροφορίας και πολλές φορές εμπορεύονται τέτοιου είδους πληροφόρηση ακόμα και με τους πελάτες τους.

113 113 Οργανωτικό πλαίσιο παροχής τηλεματικών υπηρεσιών * Είναι ιεραρχικό. * Στο κάτω τμήμα υπάρχει κάποιος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΠΤΥ). Η συνεργασία των διαφόρων εθνικών ΠΤΥ δημιουργεί και ένα δίκτυο παροχής bandwidth αλλά και οι εμπορικές-οικονομικές συνεργασίες διαφόρων ιδιωτικών ΠΤΥ δημιουργούν διεθνείς παροχείς. * Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών (ΠΥ), οι οποίοι διαθέτουν το bandwidth προς χρήση. Πολλές φορές ως ΠΥ δρουν οι ΠΤΥ. Όμως, διάφοροι άλλοι ΠΥ αγοράζουν bandwidth από τους ΠΤΥ σε μεγάλες ποσότητες, άρα και με οικονομία κλίμακας. Οι ΠΥ φροντίζουν τη βέλτιστη κατανομή του bandwidth ανάμεσα στους χρήστες ή τις κατηγορίες χρηστών. * Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται οι χρήστες και ως χρήστες εννοούνται οι ιδιώτες, οι εταιρείες, οι οργανισμοί και οποιοσδήποτε άλλος κάνει χρήση του bandwidth.

114 114 Τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων * Καλωδιακές συνδέσεις. * Ράδιο μεταδόσεις. Τα ασύρματα δίκτυα, όπως η κινητή τηλεφωνία, έχουν πλέον για τα καλά εδραιωθεί σε αναπτυγμένες τεχνολογικά κοινωνίες. Πέραν των διαφόρων πλεονεκτημάτων τους και της πολύ εύκολης εγκατάστασης υποδομής (μόλις τρεις μήνες για μια πόλη), προσφέρουν πολύ εύκολη συντήρηση και αξιοπιστία. * Εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές που πηγάζουν από την προηγμένη τεχνολογία των δορυφορικών επικοινωνιών. Οι γεωστατικοί δορυφόροι προσφέρουν νέες δυνατότητες για μετάδοση εικόνας και διάθεση πληροφορίας. Επίσης, η τεχνολογία οπτικών μέσων, δηλαδή lasers, γίνεται ακόμα πιο ελκυστική. Δεν υπάρχει καμιά απαίτηση για τη διαχείριση των συχνοτήτων και το κόστος είναι αρκετά χαμηλό. Θεωρείται τεχνολογία αιχμής για μικρά δίκτυα και για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων σε περιορισμένες αποστάσεις.

115 115 Εφαρμογές τηλεματικής * Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (electronic mail). Βασικό προσόν είναι η αυτόματη μετάδοση της πληροφορίας σε πολλούς παραλήπτες με ακριβώς το ίδιο κόστος. Αποτελεί την πιο σημαντική και διαδεδομένη εφαρμογή τηλεματικής. * Ηλεκτρονικές συνεδριάσεις (electronic conferences).Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση της διεύθυνσης ή ακόμα του παραλήπτη. * Απομακρυσμένη πρόσβαση (remote login). Ο χρήστης μέσω του δικτύου αποκτά πρόσβαση σε ένα σύστημα που βρίσκεται μακριά του. Κλασική εφαρμογή αποτελεί η επικοινωνία των εργοταξίων με τα κεντρικά της εταιρείας. * Απενεργοποιημένη επικοινωνία (offline client based communication systems). Πρόκειται για τη μετάθεση της αποστολής μηνυμάτων ή διενέργειας κάποιας εντολής σε μεταγενέστερο χρόνο. * Πρόσβαση σε φακέλους (file access tools). Πολλοί ΠΥ και όχι μόνο παρέχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία τους. Η δημόσια πρόσβαση αποτελεί μεγάλη πρόσθετη αξία στην ποιότητα ζωής και εργασίας, αφού πλέον ο καθένας έχει πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες. Το κέρδος είναι πολλαπλό για τις εταιρείες.

116 116 Εφαρμογές τηλεματικής * Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (database access). Η πληροφορία είναι σαφώς πιο καλά δομημένη και περιέχει δυνατότητες συνδυασμού και εξαγωγής συμπερασμάτων ή άλλης πληροφορίας. * Διαδίκτυο (world wide web). Παρέχει τεράστιες δυνατότητες πληροφόρησης και δυνατότητες ανάπτυξης νέων εμπορικών, οργανωτικών κ.τ.λ. σχέσεων. * Υπηρεσίες καταλόγων (directory services). Δεν υπάρχει παγκόσμια αποδεκτό πρότυπο για τις υπηρεσίες καταλόγου. Αποτελεί εργαλείο αλλά ακόμα η πολυμορφία δεν επιτρέπει την ευρεία χρήση του. * Υπηρεσίες fax (fax services). Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής fax μέσω e- mail, δηλαδή μπορεί κανείς να στείλει ένα e-mail το οποίο θα παραληφθεί από τον παραλήπτη ως fax. Τα πλεονεκτήματα είναι φανερά. * Υπηρεσίες εικόνας και video (video and audio services). Υπάρχει τάση για “personal broadcasting”, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδέσει τη συσκευή του με όποιο τηλεοπτικό δίκτυο ή όποιον άλλο χρήστη επιθυμεί. * Εμπορικές συναλλαγές (commercial transactions). Αποτελούν ίσως την εφαρμογή που θα αλλάξει τη μορφή του εμπορίου στο μέλλον. Το ενδιαφέρον για εμπορικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου μεγαλώνει συνεχώς, αλλά τίθενται θέματα ασφάλειας των δεδομένων.

117 117 Εφαρμογές τηλεματικής στα logistics * Για τον πελάτη η πληροφόρηση πού ακριβώς είναι το φορτίο και ποιο όχημα ή πλοίο εκτελεί τη μεταφορά, είναι μια πληροφορία που δεν θα επηρεάσει άμεσα τις λειτουργίες του, αφού υπάρχουν συγκεκριμένα φορτωτικά έγγραφα που μεταφέρουν την ευθύνη και τους κινδύνους στο μεταφορέα. * Για την εταιρεία, όμως, που έχει αναλάβει τους σχετικούς κινδύνους η πληροφόρηση είναι ζωτικής σημασίας. * Παράλληλα, η τηλεματική τεχνολογία ανοίγει νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες, όπως αυτόν της παροχής πληροφοριών για την αγορά, τις μηχανές αναζήτησης μεταφορέων, αποθηκών, εταιρειών 3PL, την κράτηση χώρου και όγκου, της αυτόματης εκκαθάρισης ή διαμεσολάβησης για την εκκαθάριση των εγγράφων και των λογαριασμών με το διεθνές τραπεζικό σύστημα, κ.τ.λ. * Σε επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης, τα τηλεματικά συστήματα επιτυγχάνουν και εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο των μέσων και των παγίων, του προσωπικού, των εγγράφων και των λογαριασμών.

118 118 Εφαρμογές τηλεματικής στα logistics * Διαδικασία υποδοχής και εξυπηρέτησης του πελάτη (marketing). Η διαδικασία περιλαμβάνει την αίτηση του πελάτη για εξυπηρέτηση, την μεταβίβαση της παραγγελίας στα τμήματα που αναλαμβάνουν την προετοιμασία της, την προετοιμασία της παραγγελίας και την αποστολή του προϊόντος. Η εισαγωγή της τηλεματικής άλλαξε αρκετά τον τρόπο αντίληψης της διαδικασίας, αφού αυτοματοποιήθηκαν πολλές εργασίες, καταργήθηκαν πολλά έγγραφα και επιταχύνθηκε ο κύκλος της παραγγελίας. * Ανίχνευση και δρομολόγηση φορτίων και μέσων (έλεγχος). Εφαρμόζονται τεχνολογίες όπως δορυφορικές επικοινωνίες, ασύρματη τεχνολογία, αυτόματη αναγνώριση, προηγμένα barcodes και συνδυασμός internet με τα EDI. * Έξυπνα συστήματα μεταφοράς (διαχείριση). Οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται για να διακινήσουν έκτακτες πληροφορίες ή συγκεκριμένες πληροφορίες στα οδικά κυρίως δίκτυα. Γενικά επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς με όρους ασφάλειας, χαμηλού κόστους και παραγωγικότητας και παράλληλα η παροχή υπηρεσιών real-time στους πελάτες. Τα συστήματα αυτά συνοδεύονται από κοινωνικά οφέλη, όπως την αποφυγή συμφορήσεων και ελαχιστοποίηση της κίνησης φορτηγών σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες. * Ηλεκτρονικό εμπόριο. Διεξάγεται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών. Περιλαμβάνει τις ηλεκτρονικές αγορές, τα συστήματα EDI και το εμπόριο μέσω internet.

119 119 Τεχνολογικές εφαρμογές στις οδικές μεταφορές * Πληροφορική. Hardware και software εξειδικευμένο στην μεταφορά εμπορευμάτων, EDI. * Τηλεπικοινωνίες. Τηλέφωνο, τέλεφαξ, τέλεξ, βιντεοτέξ, δημόσια και ιδιωτικά ψηφιακά δίκτυα τηλεπικοινωνιών για τη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων. * Δορυφορικές και ράδιο-επικοινωνίες. Δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα με χρήση ράδιο-συχνοτήτων ή δορυφόρων για τη μεταφορά ψηφιακών δεδομένων. * Οι τεχνολογικές εφαρμογές επηρεάζουν σημαντικά ορισμένες λειτουργίες της διαδικασίας μεταφοράς εμπορευμάτων. * Οι επιδράσεις αυτές αφορούν όχι μόνο τη μείωση του κόστους μεταφοράς και του συνολικού κόστους, αλλά και αλλαγές στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης.

120 120 Τομείς λειτουργιών που επηρεάζονται * Διαχείριση μεταφοράς εμπορευμάτων (freight management). * Διαχείριση στόλου οχημάτων (fleet management). * Διαχείριση οχημάτων (vehicle management). * Διοίκηση και οικονομική διαχείριση (finance and administration). * Άλλες σχετικές δραστηριότητες (other activities). Το μεγαλύτερο μέρος των ανωτέρω λειτουργιών πραγματοποιείται σήμερα με τη χρήση εγγράφων και τηλεφώνου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει στην αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου με το ηλεκτρονικό έγγραφο και της τηλεφωνικής συνδιάλεξης με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

121 121 Τηλεματικές εφαρμογές στον τομέα των μεταφορών * Διαχείριση μεταφοράς εμπορευμάτων. * Επικοινωνία με κομβικά σημεία ελέγχου και τελωνεία. * Αποστολή πληροφοριών και εγγράφων. * Παρακολούθηση και ανίχνευση της αποστολής του εμπορεύματος. * Διαχείριση στόλου οχημάτων. * Καθορισμός των δρομολογίων και διαδρομών των οχημάτων. * Επικοινωνία με τον οδηγό. * Διαχείριση οχημάτων. * Έλεγχος του οχήματος. * Καθοδήγηση του οχήματος. * Διοίκηση και οικονομική διαχείριση. * Άλλες σχετικές δραστηριότητες. * Πληροφορίες για το οδικό δίκτυο. * Συνδυασμένες μεταφορές. * Εξεύρεση εμπορεύματος και εμπορευματικές συναλλαγές.

122 122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

123 123 Ταχέα πλοία νέας τεχνολογίας * Είναι τα πλοία τα οποία, σε αντιδιαστολή με τα συμβατικά πλοία και βασιζόμενα σε κάποια διαφορετική υδροστατική αντίληψη, εξυπηρετούν τις όποιες απαιτήσεις πλοιοκτήτου. * Catamaran: Πλοίο διπλής γάστρας. * Hydrofoil: Υδροπτέρυγο. * ACV (Air Cushion Vehicle): Αερόστωμνο σκάφος (hovercraft). * High Speed Monohull: Μονόγαστρο μεγάλης ταχύτητας. * Τα πλοία νέας τεχνολογίας αποτελούν καινοτομίες και συνεπώς εμπεριέχουν υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο και η πρόκληση ή το κίνητρο για τον επιχειρηματία είναι η βελτιστοποίηση κάποιων παραμέτρων που βελτιώνουν την εικόνα της αγοράς: μεγιστοποίηση της ταχύτητας και της άνεσης με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των κερδών ή και ελαχιστοποίηση των δαπανών.

124 124 Κίνητρα * Μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών. Ένα ευέλικτο πλοίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς λιμένες και γραμμές με ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων ή των κενών διαδρομών. * Οικονομία κλίμακας. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλοίο, τόσο μικρότερη είναι η επένδυση ανά τόνο αλλά και τα ανάλογα έξοδα κίνησης και ταξιδιού. * Μείωση κόστους κεφαλαίου. Επιτυγχάνεται με οικονομία κλίμακας ή κατασκευή όμοιων πλοίων ή χρήση προτυποποιημένων τμημάτων και σχεδιάσεων. * Μείωση κόστους κίνησης. Η κύρια δαπάνη είναι το κόστος πληρώματος και το κόστος της Σημαίας. Τεχνικές λύσεις προτρέπουν σε μείωσή τους με παράλληλη αύξηση όμως στο κόστος κτήσης και συντήρησης. * Μείωση εξόδων ταξιδιού. Η δαπάνη κατανέμεται κυρίως σε κόστος καυσίμου και κόστος προσέγγισης και ελλιμενισμού. * “Διαχείριση” του φορτίου και του επιβάτη. Ο επιβάτης απαιτεί σύγχρονες εγκαταστάσεις αναμονής με κλιματισμό και άλλες ανέσεις.

125 125 Μειονεκτήματα πλοίων νέας τεχνολογίας * Δεν μπορούν πάντοτε να καλύψουν άμεσα τις απαιτήσεις της εταιρείας και τις επιταγές της αγοράς, διότι μελετώνται ώστε να έχουν μέγιστη απόδοση για κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό λειτουργικών παραμέτρων. * Αδυναμία των πλοίων να διατηρήσουν την πλήρη υπηρεσιακή ταχύτητα υπό κυματισμό, γεγονός που οδηγεί σε καταπόνηση των επιβατών και των φορτίων. * Είναι εφοδιασμένα με μηχανές που καταναλώνουν αρκετά περισσότερο καύσιμο από ότι αναλογικά καταναλώνουν τα συμβατικά πλοία. * Έχουν σχετικά μικρή ωφέλιμη χωρητικότητα, με αποτέλεσμα ο απαιτούμενος ναύλος ανά επιβάτη ή ανά μονάδα φορτίου να είναι υψηλός, και συνεπώς η ομάδα χρηστών που απευθύνονται να είναι κυρίως επιβάτες με υψηλή αξία χρόνου ή ανάλογα φορτία που απαιτούν ταχεία μεταφορά, όπως Ε/Κ ψυγεία, κηπευτικά, κ.τ.λ.

126 126 Κριτήρια αξιολόγησης * Ταχύτητα. Ικανότητα ανάπτυξης σε ήρεμη θάλασσα ταχύτητας υπηρεσίας περί τα 40 knots. * Εξοικονόμηση ενέργειας. Σχετικής σημασίας με βάση την απαιτούμενη ισχύ. * Ελαχιστοποίηση της επιβράδυνσης λόγω κυματισμών. Αναμενόμενη μείωση της ταχύτητας σε κυματισμό. * Ποιότητα ευστάθειας. Διατήρηση της ποιότητας είτε με παρατροπίδια είτε με ενεργά πτερύγια. * Άνεση. Όσο το δυνατόν λιγότερο συχνή η εμφάνιση ναυτίας στους επιβάτες. * Χωρητικότητα. Ικανότητα μεταφοράς περί τους 400 επιβάτες και 100 αυτοκίνητα. * Ευκολία. Στη διακυβέρνηση και τη λειτουργία. * Αξιοπιστία. Λιγότερη συντήρηση και εμφάνιση βλαβών. * Αντοχή. Για όλη την κατασκευή. * Μειωμένο βύθισμα. Για να είναι δυνατή η προσέγγιση δευτερευούσης σημασίας λιμένων.

127 127 Προβλήματα μεγάλων πλοίων Ε/Κ * Χρόνος φορτο/εκφόρτωσης. * Συμφόρηση στο λιμάνι και στα χερσαία δίκτυα. * Κόστος μεταφόρτωσης. * Αυξημένοι κίνδυνοι ζημιάς και κλοπής των φορτίων. * “Χαμένοι” κόμβοι μεταφόρτωσης. * Τεράστιες λιμενικές επενδύσεις. * Βάρος στοιβασίας. * Δέσιμο των Ε/Κ επί του καταστρώματος. * Καταστροφές στην πλώρη.


Κατέβασμα ppt "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2 Logistics * Ολοκλήρωση δύο ή και περισσότερων δραστηριοτήτων με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποδοτικής ροής των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google