Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AeroPhoto Co Ltd Aerial survey-Geospatial Data Processing.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AeroPhoto Co Ltd Aerial survey-Geospatial Data Processing."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AeroPhoto Co Ltd Aerial survey-Geospatial Data Processing

2 Ελληνικό Εναέριο Σύστημα Λήψης Υπερφασματικών Απεικονίσεων Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π ► H συμβατική πολυφασματική Τηλεπισκόπηση βασίζεται στην χρήση αρκετών διαύλων με μεγάλο εύρος φασματικής περιοχής. ► Η Υπερφασματική τηλεπισκόπηση βασίζεται στην ανάλυση διαύλων πολύ μικρού εύρους φασματικής περιοχής. ► Τα υπερφασματικά δεδομένα παρέχουν λεπτομέρειες, και ακρίβειες που επιτρέπουν τη μελέτη φαινομένων και αρχών με αποτέλεσμα να επεκτείνονται πολύ τα όρια της παραδοσιακής τηλεπισκόπησης.

3 ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΑΡΩΤΕΣ ► Οι υπερφασματικοί σαρωτές (ή φασματόμετρα), είναι όργανα τα οποία λαμβάνουν πολυφασματικές εικόνες σε πολλά, πολύ στενά, και συνεχόμενα φασματικά κανάλια σε κάθε σημείο τμημάτων της ορατής, εγγύς υπέρυθρης, και μέσης υπέρυθρης φασματικής περιοχής. ► Συλλέγουν από 200 η περισσότερα κανάλια δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή ενός αποτελεσματικού συνεχόμενου φάσματος ανακλαστικότητας για κάθε εικονοστοιχείο στο τοπίο κατόπτευσης. ► Ο σκοπός των υπερφασματικών· σαρωτών είναι να επιτρέψουν τη διάκριση μεταξύ των γήινων χαρακτηριστικών, τα οποία παρουσιάζουν διαγνωστικά χαρακτηριστικά απορρόφησης και ανάκλασης σε πολύ στενά εύρη μήκους κύματος, που έχουν «χαθεί» στα σχετικά «τραχεία» εύρη μηκών κύματος των διάφορων φασματικών καναλιών ενός συμβατικού πολυφασματικού σαρωτή.

4 ► Hyperspectral Camera CASI 550 (Compact Airborne Spectrographic Imager) (Compact Airborne Spectrographic Imager)

5 Hyperspectral Camera CASI 550

6 Differences between Landsat TM, 7 canals and Hyperspectral camera Casi – (VIS/NIR: 0.40-0.97μm, 244 canals)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Πεδίο ΕφαρμογήςΚύρια Προϊόντα ΓεωργίαΕρμηνεία και χαρτογράφηση των ειδών των καλλιεργειών Ανίχνευση και παρακολούθηση της καταπόνησης των καλλιεργειών από φυσικούς χημικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες όπως αλατότητα εδάφους, νιτρικά, οργανικές ύλες, ανεπάρκεια θρεπτικών, ξηρότητα, ρύπανση εδάφους, ζιζάνια, κλπ. Εκτίμηση αγροτικής παραγωγής Εκτίμηση ποιότητας εδάφους (περιεκτικότητα σε οργανική ύλη) και παρακολούθηση της διάβρωσής του Μέτρηση φυσικών και βιολογικών παραμέτρων των καλλιεργειών όπως δείκτης πυκνότητας φυλλώματος (LAI), περιεκτικότητα σε υγρασία, κλπ. Διερεύνηση, απογραφή και παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών Προγραμματισμός καλλιεργειών (precision farming) ΔασολογίαΧαρτογράφηση των δασών και των χαρακτηριστικών τους όπως πυκνότητα φυτομάζας, δομή, κλπ. Παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των δασών Σχεδιασμός και παρακολούθηση αναδασώσεων Γεωλογία/ΕδαφολογίαΑνίχνευση μεταλλευτικών διαθεσίμων Χαρτογράφηση επιφανειακών εμφανίσεων ορυκτών / μεταλλευμάτων Λιθολογική χαρτογράφηση Στρωματογραφική χαρτογράφηση Γεω-βοτανολογική χαρτογράφηση Ανάλυση γεωλογικών δομών

8 Υδατικοί πόροι (Ποτάμια, λίμνες, υπόγεια και παράκτια νερά, χιονοκάλυψη) Απογραφή βιομάζας φυτοπλαγκτού σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποτάμια Εκτίμηση της χλωροφύλλης, των αιωρούμενων στερεών (οργανικά και ανόργανα), της διαλυμένης οργανικής ύλης (CDOM), της Ποσειδωνίας και της υδρόβιας βλάστησης σε παράκτιες περιοχές, λίμνες και ποτάμια Χαρτογράφηση και παρακολούθηση μεταβολών των ακτογραμμών και του παράκτιου βυθού Χαρτογράφηση υγροβιότοπων Μέτρηση των οπτικών ιδιοτήτων του νερού και της θολερότητάς του Διερεύνηση των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που επηρεάζουν τις ιχθυοκαλλιέργειες Ανίχνευση παράκτιων και υποθαλάσσιων πηγών νερού Χαρτογράφηση και παρακολούθηση χιονοσκεπών περιοχών. Εκτίμηση ισοδύναμης ποσότητας νερού ΠεριβάλλονΧαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών χρήσεων / καλύψεων γης Απογραφή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από φυσικές καταστροφές Απογραφή επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες (βιομηχανικοί ρύποι, σκόνη, καυσαέρια) και φυσικές παραμέτρους (ξηρότητα, αύξηση υγρασίας, κλπ.) στο περιβάλλον Χαρτογράφηση όξινων απόβλητων μεταλλείων (χαλκού, κλπ) Αποκατάσταση λατομείων και μεταλλείων Ανίχνευση και παρακολούθηση υποβαθμισμένων περιοχών λόγω ρύπανσης Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβολών σε ενεργούς και εγκαταλειμμένους βιομηχανικούς χώρους Εντοπισμός θέσης υγειονομικής ταφής αποβλήτων, εργοστασίων, εγκαταστάσεων κτλ Ανίχνευση εδαφών εμποτισμένων με πετρέλαιο το οποίο προέρχεται από υπόγειους αγωγούς και διαρροές διυλιστηρίων

9 Χωροταξικός σχεδιασμός Χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών χρήσεων / καλύψεων γης Ανίχνευση παράνομων δράσεων Ανίχνευση καλλιεργειών καννάβεως Ανίχνευση πλαστών χαρτονομισμάτων Ανίχνευση πηγών πετρελαίου Χρήση τεσσάρων δεικτών βασισμένων σε υπερφασματικά δεδομένα ενδεικτικών για την ανίχνευση πιθανών πηγών πετρελαίου: α) ανίχνευση μετασχηματισμένων μεταλλευμάτων, β) ανίχνευση γεωβοτανικών ανωμαλιών (ασθένειες καλλιεργειών λόγω μεγάλων συγκεντρώσεων υδρογονανθράκων), γ) ανίχνευση ορυκτών ασφάλτου στο έδαφος, και δ) βιβλιοθήκη φασματικών υπογραφών εδαφών μολυσμένων από διαφυγές πετρελαίου.

10 Images from Water Applications Seagrass/Green AlgaeRed/Brown Algae High cover Medium cover Low cover High cover Medium cover Low cover Surf Deep water Sands Reef

11 Chlorophyll Optical Water Quality Turbidity

12 Optical Water Quality Pigment Turbidity

13 Data courtesy of CSIRO, Division of Land and Water, Optical Water Quality Mapping using CASI Technology

14 Images from Agriculture Applications

15 True color CASI image fused with full canopy ALS lidar data False color CASI image fused with full canopy ALS lidar data

16 Hyperspectral CASI 550

17 Thank you www.aerophoto.gr


Κατέβασμα ppt "AeroPhoto Co Ltd Aerial survey-Geospatial Data Processing."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google