Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα 1 η Άσκηση Εύρεση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα 1 η Άσκηση Εύρεση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα 1 η Άσκηση Εύρεση βέλτιστης δειγματοληπτικής επιφάνειας για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο βιοκοινότητας εδαφικών ασπόνδυλων Εισηγητής: Δρ. Γιώργος Καρρής (Καθηγητής Εφαρμογών)

2 Έρευνα στο πεδίο (γενικά στοιχεία) Οικολογία: Η επιστήμη που μελετά τα φυτά και τα ζώα σε σχέση με το περιβάλλον τους, του οποίου αποτελούν μέρος, από το οποίο εξαρτώνται και το οποίο με την ύπαρξη τους δημιουργούν, διατηρούν και επηρεάζουν Οικολογική μελέτη: Απαιτεί για την υλοποίηση της επιστημονικό τρόπο εργασίας η οποία και θα πρέπει να ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα εξής βήματα:  Παρατήρηση και καταγραφή του αντικειμένου-στόχου προς μελέτη  Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων  Διατύπωση υποθέσεων ερμηνείας  Επαλήθευση υποθέσεων ερμηνείας μέσω της οργάνωσης και της πραγματοποίησης κατάλληλων πειραμάτων ή ανάλογων δειγματοληψιών  Δυνατότητα για επαναληψιμότητα της μεθόδου εργασίας από άλλο ερευνητή, με προϋπόθεση να υπάρχει σαφής περιγραφή του τρόπου εργασίας  Βιβλιογραφική έρευνα ως απαραίτητη προεργασία για τον δειγματοληπτικό και τον πειραματικό σχεδιασμό καθώς επίσης και για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

3 Σκοπός πειραμάτων Παρατήρηση στο πεδίο: Οδηγεί στη διατύπωση των υποθέσεων για την ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ φυτών, ζώων και περιβάλλοντος Πείραμα: Επιβεβαίωση των υποθέσεων μια και τα αποτελέσματα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία Οργάνωση πειράματος: Για την απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος πειραματικός σχεδιασμός ο οποίος και προϋποθέτει πολύ καλή γνώση του εκάστοτε πειραματικού υλικού (π.χ. τη βιολογία του, τις οικολογικές του προτιμήσεις, τους εχθρούς κ.τ.λ.) μέσα από τη μελέτη επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας Χώρος τέλεσης πειραμάτων: Τα πειράματα μπορούν να γίνουν σε συνθήκες τεχνητές στο εργαστήριο ή σε συνθήκες φυσικές, στο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες μπορεί να είναι και ελεγχόμενες προκειμένου να μελετηθεί για παράδειγμα η επίδραση συγκεκριμένων αβιοτικών στοιχείων του περιβάλλοντος επί των αντίστοιχων βιοτικών

4 Ανάγκη επανάληψης πειράματος και στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων  Η απόδειξη των υποθέσεων απαιτεί εκτός από το σωστό πειραματικό σχεδιασμό και επάρκεια στη συλλογή δεδομένων έτσι ώστε η στατιστική τους επεξεργασία να δώσει (πιθανότατα) στατιστικά σημαντικές διαφορές που μπορούν κατόπιν να δώσουν ερμηνεία για τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών παραμέτρων που μελετάμε.  Για τον παραπάνω λόγο χρειάζεται να υπάρχουν περισσότερες της μίας τιμής ανά πειραματική μέτρηση, με άλλα λόγια χρειάζονται επαναλήψεις των μετρήσεων  Το μέγεθος των επαναλήψεων εξαρτάται: Από τον διαθέσιμο χρόνο Τον διαθέσιμο προϋπολογισμό Το υλικό δειγματοληψίας Τη μέθοδο δειγματοληψίας Γενικά:Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός επαναλήψεων τόσο ασφαλέστερα είναι τα αποτελέσματα αλλά τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος και ο χρόνος που απαιτούνται για την οργάνωση, τις μετρήσεις και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον ο μεγάλος αριθμός δειγμάτων μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σε περίπτωση στενότητας χώρου αποθήκευσης, οπότε και οι συνθήκες δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφες για όλες τις επαναλήψεις

5 Μέθοδοι Δειγματοληψίας  Η χρήση δειγματοληπτικών μεθόδων είναι απαραίτητο εργαλείο στην περιβαλλοντική μελέτη μιας περιοχής  Η ανάγκη χρησιμοποίησης δειγματοληπτικών μεθόδων πηγάζει από τις πιέσεις που δέχεται ο ερευνητής και που αφορούν στη διεκπεραίωση μελετών και ερευνών μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια στον περιορισμό του κόστους έρευνας όπως αυτό εκφράζεται μέσω οικονομικών μεγεθών και δαπάνης σε ανθρώπινο δυναμικό

6 Μέθοδοι Δειγματοληψίας Οι κατηγορίες δειγματοληπτικών μεθόδων μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές ομάδες (Southwood 1988): Α) Δειγματοληψίες βάσει μη σχεδίου: μέθοδος σύλληψης - σήμανσης - επανασύλληψης μέθοδος του πλησιέστερου γειτονικού ατόμου Β) Δειγματοληψίες βάσει σχεδίου: τυχαία (simple random sampling) τυχαία στρωματοποιημένη (stratified random sampling) συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling) Παρατήρηση: Ο σκοπός της έρευνας και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής καθορίζουν την επιλογή της κατάλληλης δειγματοληπτικής μεθόδου, ώστε να οδηγηθεί ο ερευνητής σε αποτελέσματα που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα με όσο το δυνατό μικρότερο δειγματοληπτικό σφάλμα

7 Τυχαία δειγματοληψία 123 456 789

8 Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία 12 3 456 7 89

9 Συστηματική δειγματοληψία 1234 5678 9101112 13141516

10 Βασικές Αρχές Δειγματοληψίας  Η μέτρηση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής παραμέτρου ενδιαφέρει έναν ερευνητή γίνεται επί του δείγματος που λαμβάνει  Η αφαιρετική πρακτική των δειγματοληψιών διευκολύνει την υλοποίηση της έρευνας ή μελέτης σε μια περιοχή, μπορεί όμως να οδηγήσει και σε υπο- ή υπερεκτιμήσεις της παραμέτρου που ελέγχεται  Για να αποφευχθούν τα παραπάνω λάθη δίνεται ιδιαίτερη σημασία 1. Στο μέγεθος της βέλτιστης (αντιπροσωπευτικής) δειγματοληπτικής επιφάνειας, καθώς και 2. Στον αριθμό των δειγμάτων-επαναλήψεων (σύμφωνα με το παραπάνω ευρεθέν δείγμα) ώστε τα αποτελέσματα μας να βρίσκονται εντός των οριών του στατιστικού λάθους (δηλαδή < 5%)

11 Εύρεση μεγέθους βέλτιστης δειγματοληπτικής επιφάνειας Α Β Γ 0,25 m 0,5 m 1 m Σημείωση: Για την εύρεση του μεγέθους της ελάχιστης δειγματοληπτικής επιφάνειας πάρθηκαν 5 δείγματα για κάθε δειγματοληπτικό τετράγωνο

12 Kαμπύλη ειδών επιφάνειας  Σε πολλές περιπτώσεις που προσπαθούμε να εκτιμήσουμε τη βιοποικιλότητα σε ένα οικοσύστημα μελέτης χρησιμοποιούμε τη καμπύλη ειδών-επιφάνειας για να υπολογίσουμε την ελάχιστη επιφάνεια ως αντιπροσωπευτική της βιοποικιλότητας

13 Καμπύλη ειδών-επιφάνειας Επιφάνεια σε m 2 Αριθμός ειδών Αριθμός ειδών Ελάχιστη δειγματοληπτική επιφάνεια

14 Mέθοδοι λήψης της εδαφικής πανίδας (χρήση συσκευής Βerlese-Tullgren

15 Παγίδες παρεμβολής (Pitfall traps)

16 Τοποθέτηση διχτυών σταθερού μήκους στα Αντικύθηρα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ορνιθολογικού Σταθμού Αντικυθήρων για την καταγραφή και δαχτυλίωση των μεταναστευτικών στρουθιόμορφων (μικρόπουλων) Δίχτυα

17 Παρατήρηση μεγαλόσωμων πτηνών

18 Δειγματολήπτες νερού, ιζημάτων και θαλάσσιων οργανισμών Καταγραφή, μελέτη και έρευνα των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στα φυσικά του όρια με την ατμόσφαιρα, το βυθό και την ακτή

19 Εργασία Πιλοτική δειγματοληψία για την εκτίμηση α βιοποικιλότητας στη βιοικοινότητα της επιφανειακής εδαφοπανίδας (ασπόνδυλα) σε αγροτεμάχιο στην περιοχής της Παναγούλας (Ν. Ζακύνθου) με χρήση μεθόδων δειγματοληψίας βάσει σχεδίου


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Οικολογία Πληθυσμών - Βιοποικιλότητα 1 η Άσκηση Εύρεση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google