Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι & ΙΙ Μάθημα 12ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι & ΙΙ Μάθημα 12ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι & ΙΙ Μάθημα 12ο

2 Τα υποκείμενα της έρευνας Μέθοδοι δειγματοληψίας στις ποσοτικές έρευνες Προσδιορισμός του πληθυσμού Στηρίζεται σε 2 κριτήρια: - Πεδίο εφαρμογής για τα συμπεράσματα της έρευνας - Προϋπολογισμός

3 Τυχαία δειγματοληψία Η πιο γνωστή μέθοδος για επιλογή αντιπρο- σωπευτικού δείγματος  κάθε μονάδα του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγμα Πρώτο βήμα: Διαμόρφωση δειγματολογικού πλαισίου– κατάλογος του πληθυσμού Δεύτερο βήμα: Χρήση πίνακα τυχαίων αριθμών Ιδανική μέθοδος για μικρό πληθυσμό

4 Πίνακας τυχαίων αριθμών 75369788008883554486 23293482649082297022 94188161275619680091 18488274374963224041 13692722940747744606

5 Συστηματική δειγματοληψία: Παραλλαγή τυχαίας δειγματοληψίας για μεγαλύτερους πληθυσμούς Αν ξέρουμε πόσες μονάδες περιλαμβάνει ο πληθυσμός διαιρούμε αυτόν τον αριθμό με αριθμό του δείγματος που επιθυμούμε  δειγματοληπτικό διάστημα (k) π.χ. Εάν ο πληθυσμός περιλαμβάνει 2.000 άτομα και θέλουμε δείγμα 100 ατόμων, το δειγματοληπτικό διάστημα είναι 20. Η πρώτη μονάδα από τον πίνακα τυχαών αριθμων θα έχει αριθμό από 1 έως 20. Εάν η πρώτη έχει αριθμό 10, η δεύτερη 30, η τρίτη...

6 Δειγματοληψία κατά στρώματα Πρώτο βήμα: Ο πληθυσμός υποδιαιρείται σε ομοιογενή υποσύνολα ( π.χ. φύλο, μόρφωση) Δεύτερο βήμα: Επιλέγεται τυχαίο δείγμα κατά στρώμα Αναλογική  ο αριθμός σε κάθε στρώμα αντι- στοιχεί στο ποσοστό που ισχύει στον πληθυσμό Μη αναλογική  η εκπροσώπευση στο δείγμα διαφέρει. Χρήσιμη για συγκριτική ανάλυση και για να δοθεί βαρύτητα στις μικρές ομάδες στο δείγμα.

7 Μέθοδος κατά δεσμίδες Όταν δεν μπορούν να καταγραφούν όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στον πληθυσμό η δειγματοληψία δεν βασίζεται σε άτομα αλλά σε γεωγραφικές μονάδες π.χ. νοικοκυριά, σχολικές τάξεις. Αν και τα άτομα αλλάζουν, π.χ. τα παιδιά στο σχολείο, οι σχολικές τάξεις παραμένουν σταθερές

8 Μέθοδος διαθέσιμου δείγματος Χρησιμοποιούνται άτομα που δέχονται να συμμετάσχουν –όποιος τυχαίνει να είναι διαθέσιμος, π.χ. όποιος περνάει στο δρόμο, όποιος τηλεφωνεί απαντώντας σε μια διαφήμιση

9 Σκόπιμη δειγματοληψία Επιλέγονται περιπτώσεις που ο ερευνητής θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικές και του χρειάζονται για την έρευνά του (π.χ. η Florida στις Αμερικανικές εκλογές)

10 Δειγματοληψία στην ποιοτική έρευνα Εναλλακτική λογική επιλογής των δειγματοληπτικών μονάδων μια πλήρης απογραφή του ευρύτερου πληθυσμού δεν ενδιαφέρει. Ιδιογραφικό ενδιαφέρον το δείγμα έχει σχέση με την κοινωνική εξήγηση με βάση την οποια θέλει να πει κάτι η έρευνα

11 Διαστάσεις σχετικές με τη συγκρότηση του δείγματος Χρονικές διαστάσεις: όχι μόνο «ποιό» το δείγμα αλλά «πότε» Χωροταξικές διαστάσεις: σε ποιό χώρο; Οργανωσιακές, διοικητικές, κοινωνικές, πολιτισμικές διαστάσεις: πώς είναι τοποθετημένες οι μονάδες του δείγματος σε σχέση με αυτές τις διαστάσεις;

12 Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sample) Οταν είναι δύσκολο να εντοπιστεί το δείγμα επιλέγονται κατ’ αρχήν άτομα που διαθέτουν τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία στη συνέχεια συστήνουν άλλους

13 Μέγεθος δείγματος στις ποιοτικές έρευνες Υπαγορεύεται από τις κοινωνικές διαδικασίες που εξετάζονται Πληροφοριακός κορεσμός

14 Αποφάσεις σχετικά με τη δειγματοληψία Στις ποσοτικές έρευνες στην αρχή της έρευνας Στις ποιοτικές έρευνες η δειγματοληπτική στρατηγική μπορεί να αναθεωρηθεί στην πορεία


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι & ΙΙ Μάθημα 12ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google